header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

75 let Světové federace demokratické mládeže!

#WFDY75 | 10. listopadu 1945, po skončení druhé světové války, se tisíce mladých lidí z desítek zemí shromáždily v Londýně v úsilí zabránit fašismu a imperialistickým válkám. Toužili po světě míru a sociální spravedlnosti.

V ten den byla založena Světová federace demokratické mládeže (WFDY) a od té doby má zásadní význam v politickém a ideologickém vývoji mládeže, v práci mezinárodní solidarity s mládeží a národy světa a v podpoře bojů za překonání tohoto imperialistického systému.

WFDY se zasloužila za vytvoření jedné z nejdůležitějších mezinárodních kulturních, politických, lidových a antiimperialistických akcí, Světového festivalu mládeže a studentů.

Dnes více než 150 mládežnických organizací bojuje za stejné cíle, jaké spojovaly tyto mladé lidi v Londýně před 75 lety. Nadále čelíme útokům imperialismu. Nadále budujeme mezinárodní solidaritu mládeže po celém světě. Nadále usilujeme o trvalý mír. Nadále bojujeme za svět, o kterém tolik generací mladých lidí snilo a bilo se za něj.

Dále vás zveme k účasti na této oslavě pomocí hashtagu #WFDY75, sdílením vašich zkušeností se Světovou federací demokratické mládeže, označováním nás v nich a šířením slavné historie naší organizace.


I Komunistický svaz mládeže blahopřeje Světové federaci demokratické mládeži k jejím 75 letům!

Záznam slavnostní akce k 75. výročí založení WFDY: https://fb.watch/1GC35NcrTp/

Aktuálnost leninismu

Dnes si připomínáme 103 let od Velké říjnové socialistické revoluce, která v Rusku svrhla vykořisťovatelské třídy a zahájila pod vedením bolševické strany v čele s Vladimírem I. Leninem budování socialismu. Připomínáme si tento rok jako začátek epochy světového přechodu od kapitalismu k socialismu.

K tomuto výročí i současné situaci v amerických prezidentských volbách malé připomenutí aktuálnosti leninismu - z článku V. I. Lenina "Výsledek a význam prezidentských voleb v Americe"

http://lenin.rusarchives.ru/dokumenty/statya-vi-lenina-itogi-i-znachenie-prezidentskih-vyborov-v-amerike-s-podpisyu-vi

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1912/nov/09.htm

Antikomunističtí "bojovníci za svobodu"

Před 50 lety došlo k prvnímu únosu letadla v SSSR. 15. října 1970 dva Litevci, otec a syn Brazinskasovi unesli letadlo. Zabili letušku, 19letou komunistku Naďu Kurčenko, která se je pokusila zastavit. Na konci roku se měla vdávat...

Únosce, otec Pranas Brazinskas za druhé světové války kolaboroval s nacisty (člen Schutzmannschaftu, pomocné pořádkové policie, pozn. překl.), ale nebyl odsouzen, protože se neúčastnil hromadných poprav. Ale v roce 1955 byl odsouzen za korupci a zpronevěru (na 1 rok). Pak pracoval jako manažer obchodu a v roce 1966 byl odsouzen na 5 let za krádež veřejného majetku. Po propuštění v roce 1970 nelegálně obchodoval s kradeným zlatem. Jelikož se bál zatčení, rozhodl se unést letadlo.

V Turecku, kde unesený let přistál, byli oba odsouzeni na dva roky a omilostněni jako "bojovníci s komunismem". Potom se přesunuli do USA, kde opět získali azyl jakožto "bojovníci s komunismem". Až do rozpadu Sovětského Svazu v roce 1991 se sovětská vláda domáhala jejich vydání a otevřeně hovořila o americkém pokrytectví ukrýváním teroristů.

V roce 2002 syn Algirdas Brazinskas během rodinného sporu svého otce Pranase zabil. Za to ho v USA odsoudili.

Na zavražděnou letušku Naďu Kurčenko se 15. října vzpomíná dodnes.

Překlad KSM

KSČM a imperialismus

Ve stanovisku PUR KSM k výsledkům krajských voleb se konstatuje "KSČM rezignovala na boj s imperialismem šířením iluzí o charakteru Evropské unie, podporou rozšiřování NATO nebo ospravedlňováním válečných zásahů, jako byl ten v Libyi."

Doložme tuto dlouhodobou tendenci zcela konkrétně. V těchto případech se ukazuje velice ostře zodpovědnost, kterou nesou představitelé KSČM na podpoře imperialismu: hlasování poslanců PČR o rozšíření NATO na východ a hlasování europoslanců k přípravě útoku na Libyi. Případy kolaborace jsou to o to markantnější, protože reálné důsledky těchto agresivních kroků se projevují dodnes.

Číst dál...

Hegelovo čtvrttisíciletí

Před 250 lety, 27. srpna 1770, se narodil velký německý filozof Georg WF Hegel. Zrodil se do tak plodných časů a revolučních a navázal na takové myslitele, jako byl Kant, Fichte nebo Schelling, do doby takových básníků jako byl Goethe nebo Hölderlin.  Přestože navazoval na takové velikány, jeho myšlenky šly zásadně dál a vůči svým učitelům a současníkům znamenaly úplný převrat.

Především Hegel rozpohyboval každou (nejen filozofickou) kategorii. Vše, co je, a vše, o čem přemýšlíme (atomy, organismy, společenství, filozofické systémy, vesmír jako celek), muselo projít náročným zrodem, má zákony svého pohybu a vývoje, a stejně tak je "vše skutečné odsouzeno k zániku". Z toho však neplyne relativismus - dnes moderní představa, že vše jsou jen "sociální konstrukty" a vše je libovolně měnitelné. Hegel se pokusil znovu projít vývoj a vzájemný, nutný a logický vztah pojmů a ve svém systému tak upozornil na soudržnost, jednotu světa. To je první Hegelův objev a přínos, které znamenaly nadechnutí se po staletích strnulé scholastiky a metafyziky.

Číst dál...

Proč se stalo vzdělání v SSSR jedním z nejlepších na světě

Sovětský svaz zvládl vytvořit vzdělávací systém tak, že dokázal naplnit moderní ambice a zásadně přeměnil zemi v supervelmoc.

Před revolucí roku 1917 měla ruská říše na svém území, navzdory obrovské populaci, jen několik desítek školek. To se dramaticky změnilo po uchopení moci bolševiky, kteří prosazovali rovnoprávnost žen a jejich zapojení do všech aspektů společenského života. To vedlo k rozvoji sítě předškolního vzdělávání.

Zakladatel Sovětského státu, Vladimír Iljič Lenin, nazýval školky a školy "zárodky komunismu". Podle něj mohla tato zařízení: "skutečně osvobodit ženu, zmenšit a odstranit nerovnost a posílit její roli v sociální produkci a společenském životě".

Číst dál...

94. výročí narození Fidela Castra

Dnes by oslavil své 94. narozeniny vrchní velitel a historický vůdce Kubánské revoluce Fidel Castro Ruz. Vousatý právník přezdívaný El Comandante či prostě známý jako Fidel zasvětil celý svůj život boji proti nerovnosti, vykořisťování, kolonialismu a imperialismu a to nejen na Kubě, nýbrž i v celé Latinské Americe a ve zbytku světa, kde se stal inspirací a vzorem v zápase za lepší budoucnost. I přes krutou a nespravedlivou blokádu Revoluce získala socialistický charakter a dosáhla mnohých úspěchů, jmenovitě především zrovnoprávnění všech občanů bez ohledu na jejich pohlaví, barvu pleti či společenské postavení, úplné vymýcení negramotnosti či zavedením bezplatné, kvalitní zdravotní péče. Důraz na zdraví a pomoc ostatním byl projeven i pravidelným vysíláním lékařů do zemí, kde jich bylo zapotřebí.

Číst dál...

6 let od oděského masakru

6 let uplynulo od chvíle, kdy v oděském Domě odborů našlo svou smrt 48 antifašistů, kteří se stali obětí řádění ukrajinských banderovců, neonacistů a dalších chuligánu, přivedených k moci majdanským převratem. Buď zaživa uhořeli v požáru, který nacisté založili nebo byli ubiti.

Mezi obránci Domu odborů zahynul také 17 letý komsomolec Vadim Papura (na obrázku), člen oděského Oblastního výboru Leninského komunistického svazu mládeže Ukrajiny, který studoval první rok dějiny na Oděské univerzitě.

Zločin nikdy nebyl řádně vyšetřen.

Pamatujme, že i Evropská unie má krev na svých rukách - podporou fašistického převratu (jmenujme i "českou stopu" - mezi jinými politiků Štefana Füleho, Karla Schwarzenberga, Jaromíra Štetiny) i zavíráním očí před porušováním lidských práv a vzestupu neonacismu.

Nezapomínáme! Neodpouštíme!

44 let od vraždy kubánských diplomatů v Lisabonu

Je tomu 44 let - 22. dubna 1976 - co byl násilně ukončen život dvou kubánských diplomatů v Portugalsku. Adriano Corcha a Efren Monteagudo byli zabiti následkem exploze na kubánském velvyslanectví Lisabonu.

Útok připravila skupina teroristů sídlících v Miami. Vše naznačuje, že cílem teroristů bylo načasovat výbuch na dobu přítomnosti dětí, které obvykle přicházely do budovy diplomatů v 16:00.

Číst dál...

75 let od osvobození Brna

Před 75. lety, 26. dubna 1945, Rudá armáda osvobodila Brno.

Na památníku odhalenému k 10 výročí osvobození na Moravském náměstí byl ocitován rozkaz k osvobození vydaný nejvyšším velitelem J. V. Stalinem.

"Z rozkazu nejvyššího velitele veliteli vojsk 2. ukrajinského frontu maršálu Sovětského svazu Malinovskému a náčelníkovi štábu fronty generálplukovníku Zacharovovi.

Vojska 2. ukrajinské fronty, pokračujíce v nástupu dnes 26.dubna dovedným obchvatným manévrem a čelným útokem zmocnila se velkého průmyslového střediska Československa, města Brna, důležité železniční křižovatky a silného opěrného bodu německé obrany.

Na počest vítězství buďtež jednotky, které nejvíce vynikly za dobytí města Brna navrženy k vyznamenání řády. Dnes 26. dubna ve 22 hodin hlavní město naší vlasti Moskva vypálí jménem vlasti na počest skvělých vojsk 2. ukrajinské fronty, zmocnivších se města Brna, 20 salv z 224 děl.

Za skvělé bojové činy vyslovuji díky vámi vedenému vojsku, které se zúčastnilo bojů za osvobození Brna.

Věčná sláva hrdinům padlým v bojích za svobodu a nezávislost naší vlasti!

Smrt německým okupantům!

Nejvyšší velitel maršál Sovětského svazu

J. Stalin

26. dubna 1945, číslo 345"

Pro novou moc byl nápis nepřijatelný a odstranila ho.

Dokumentární film o osvobozovacích bojích o město Brno "Rudá armáda v boji o Brno" z roku 1965 https://www.youtube.com/watch?v=3gUGvcYieHU

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .