header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím
Počet zobrazení 
A.0. Úvod
A.1. Ideové zdroje a historické podmínky vzniku marxismu
A.2. Struktura marxismu
A.3. Karel Marx a Bedřich Engels
B.1.1. Základní otázka filozofie
B.1.2. Střety materialismu a idealismu
B.1.3. Gnozeologické kořeny idealismu
B.1.4. Dialektika a metafyzika
B.1.5. Vztah filozofie ke speciálním vědám
B.1.6. Společenská odpovědnost filozofie
B.2.1. Pojem hmoty
B.2.2. Revoluce v přírodovědě a fyzikální idealismus na přelomu století
B.2.3. Hmota a pohyb
B.2.4. Prostor a čas
B.2.5. Formy pohybu hmoty a vztahy mezi vědami
B.3.1. Vědomí - produkt vývoje přírody a společenského života lidí
B.3.2. Úloha práce a řeči při vzniku a vývoji vědomí
B.3.3. Vědomí jako funkce mozku a odraz skutečnosti
B.3.4. Vztah materiálna a ideálna. Aktivní role vědomí
B.4.1. Dialektika jako věda o všeobecné souvislosti a vývoji
B.4.2. Zákon jednoty a boje protikladů
B.4.3. Zákon vzájemného přechodu kvantitativních a kvalitativních změn
B.4.4. Zákon negace negace
B.5.1. Materialistické pojetí kategorií
B.5.2. Jedinečné, zvláštní, obecné
B.5.3. Podstata a jev
B.5.4. Zákon
B.5.5. Vzájemné působení. Příčina a účinek
B.5.6. Nutnost a náhodnost. Svoboda a nutnost
B.5.7. Obsah a forma
B.5.8. Možnost a skutečnost
B.6.1. Poznání jako proces odrazu
B.6.2. Poznatelnost světa a jeho zákonitostí. Kritika agnosticismu
B.6.3. Poznání a praxe
B.6.4. Pravda
B.6.5. Stupně a formy poznání
B.7.1. Marxova metoda politické ekonomie
B.7.2. Principy dialektické logiky
B.7.3. Prostředky vědeckého zkoumání
C.1.1. Vznik historického materialismu
C.1.2. Podstata historického materialismu
C.1.3. Společenské vědomí a společenské bytí. Základna a nadstavba
C.2.1. Způsob výroby
C.2.2. Sociálně ekonomická formace
C.2.3. Socialismus a komunismus
C.3.1. Podstata a vznik tříd
C.3.2. Dějiny třídních bojů
C.3.3. Vývoj tříd za socialismu a komunismu
C.4.1. Vznik a podstata státu
C.4.2. Diktatura proletariátu
C.4.3. Úloha komunistické strany
C.5.1. Zákonitost sociálních revolucí
C.5.2. Nevyhnutelnost socialistické revoluce
C.6.1. Rodina, rod a kmen
C.6.2. Národ
C.6.3. Buržoazní nacionalismus a proletářský internacionalismus
C.7.1. Politická a právní ideologie
C.7.2. Morálka
C.7.3. Náboženství
C.7.4. Věda a umění
C.8.1. Dějinný determinismus
C.8.2. Úloha subjektu v historii
C.8.3. Společenský pokrok, odcizení, svoboda
D.1.1. Kapitalistický výrobní způsob
D.1.2. Produktivní práce a třídy
D.1.3. Demokracie v kapitalismu
D.2.1. Význam teorie a politické aktivity
D.2.2. Zásadní, revoluční změna systému
D.2.3. Povaha epochy historického vývoje
D.3.1. Povaha socialismu a komunismu
D.3.2. Socialistický výrobní způsob
D.3.3. Vývoj třídně sociální struktury společnosti
D.3.4. Politický systém socialismu
D.3.5. Socialistický životní způsob
D.4.1. Diskuse a polemiky
D.4.2. Internacionální spolupráce
D.5. Poučení z ústupů a porážek

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .