header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

K volbám do Evropského parlamentu 2019

Blíží se volby do takzvaného Evropského parlamentu. Sledujeme přípravy na volby a srovnáváme programy politických stran, zejména program volební kandidátky KSČM nazvané "KSČM - Česká levice společně" s programy jiných komunistických stran působících v rámci Evropské unie.

Přes personální obměnu mezi kandidáty od minulého období a zařazení zástupců dalších stran je vedoucí kandidátka a současná místopředsedkyně KSČM Kateřina Konečnou stálou představitelkou na této pozici a má za sebou také již dlouhou politickou historii. (např zde a zde )

Charakter komunistické organizace mládeže určuje náš poměr a hlediska při hodnocení politické situace. Určuje stejně tak cíle - porážku, překonání kapitalismu v jeho současném stádiu imperialismu, a vybudování beztřídní společnosti, tedy komunismu, cestou socialismu. Pracujeme také v rámci mezinárodních antiimperialistických organizací mládeže (jako je Světová federace demokratické mládeže), v rámci kterých jsme podpořili celou řadu dokumentů (například zde nebo zde) týkající se hodnocení nadnárodních struktur současného kapitalismu. Tyto dokumenty odsuzují vinu těchto struktur na imperialistických zločinech současnosti.

Evropská unie je především mezistátní kapitalistická, imperialistická struktura. V zápase proti imperialismu je nezbytné vést boj i proti jeho institucím. Je třeba nedovolit legitimizovat působení imperialistických institucí, jako něco neodvratného, jako jedinou možnou cestu vývoje. Odstranění EU a nahrazení této instituce zcela novou kvalitou mezinárodní spolupráce na lidové a internacionální platformě je nutností pro socialistickou budoucnost evropských národů.

Když na druhou stranu čteme program kandidátky KSČM do Evropského parlamentu, nabýváme dojem, že problémem Evropské unie není její kapitalistický a imperialistický charakter, založený na vykořisťování tříd a celých národů a na upevňování monopolistické moci, ale pouhá nadvláda úředníků a určitého druhu politiků. Že postačí "institucionální reforma" a "personální obměna", bez změny kapitalistické základny, což zajistí "prosazení jiné Evropy". (výrazy převzaty přímo z programu KSČM) To je zjevné nalhávání, šíření iluze mezi lidmi, voliči, která se skutečnou perspektivou nemá nic společného. Rok 2019 a volby do Evropského parlamentu má být v tomto prosazení podle programu "zřejmě poslední šancí". Z jakého důvodu, co by měly tyto volby zásadního změnit oproti minulosti, není jasné.

Program zhusta a chybně nahrazuje název organizace Evropská unie geografickým názvem Evropa. To je nejen nesprávné. Je to o to nebezpečnější, že toto ztotožňování kontinentu a instituce jde zcela ve směru uvažování neoliberálního kapitalismu "neexistuje jiná alternativa".

Program KSČM také neodmítá zcela myšlenku Evropské armády, dalšího kroku narůstající militarizaci EU, ale hovoří pouze podmíněně ("pokud nebude ujasněna..."), čímž se vzdaluje pozicím světového mírového a antiimperialistického hnutí. Tím skrytě připouští možnost vytvořit zálohu vůči Severoatlantickému paktu, který sám má na svědomí řadu imperialistických zločinů. Jakákoliv ozbrojená struktura EU bude také využívána k potlačení lidového odporu. Je nemyslitelné, aby komunisté podporovali další upevnění moci imperialistické instituce a nebyli si vědomi toho, že v konečném důsledku bude použita proti nim samotným v případě pozitivního společenského pohybu - socialistické revoluce - která je konec konců tím, o co usilují všechny dělnické a komunistické strany vycházející z marxistického světonázoru (ke kterému se formálně KSČM hlásí).

Můžeme srovnat volební program KSČM například s programem Německé komunistické strany (DKP) , působící v centru nejbohatší a nejmocnější země EU, která říká jasně "DKP říká ne EU" a dále zpřesňuje, že EU znamená válku, vykořisťování, chudobu, EU není reformovatelná. Podobná stanoviska obsahují programy dalších komunistických stran.

Jestliže je Evropská unie výrazem objektivního procesu globalizace, internacionalizace výrobních sil, materiálních a společenských styků - jak prohlašují zastánci EU na levici - pak jedině s tím dodatkem, že tato globalizace v současné fázi pozdního kapitalismu nutně nabývá imperialistického a koloniálního charakteru. Proto je lidový (a částečně instinktivní) odpor mas vůči imperialismu EU také objektivním jevem, který musí získávat svůj vědomý a organizovaný výraz směřující k překonání příčiny - kapitalistické formy společnosti.

KSČM byla ve své době jedinou relevantní politickou stranou, která vyzývala v referendu o vstupu do EU k hlasování proti tomuto kroku. Nyní by mohla komunistická strana zúročit svá tehdejší varování. Oproti tomu je v současnosti KSČM chápána jako "proevropská strana" (ať už to znamená cokoliv), a to potvrzuje i deklaracemi svých vedoucích představitelů. Volební program tento posun dokresluje.

Konstatujeme, že KSČM nevyužila možnosti a svého místa jako komunistické strany k efektivnímu zápasu s kapitalismem a posunu vědomí lidových vrstev. Jestliže se této své role nechopila, je pravděpodobné, že zmíněného odporu využijí šovinistické a reakční strany a hnutí, čímž se ještě více oddálí a ztíží protikapitalistický zápas.


Ústřední rada KSM 12. 3. 2019

Volební program KSČM

https://www.kscm.cz/sites/default/files/soubory/uzivatele/martin.kalous/upload/obrazky/volebni_program_kscm_pro_volby_do_ep_2019.doc

Volební program Německé komunistické strany

http://news.dkp.suhail.uberspace.de/2018/12/programm-der-dkp-zur-eu-wahl-2019/

Analýza pozic Kateřiny Konečné

http://www.ksm.cz/nazory-polemika/na-pomoc-sjezdu-2.html
http://www.ksm.cz/nazory-polemika/pohadka-o-hodne-unii-a-zlych-urednicich-v-podani-k.-konecne.html

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .