Úvodní stránka arrow Ze zahraničí arrow Dopis venezuelských komunistů prezidentu Madurovi Friday, September 20 2019  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
Dopis venezuelských komunistů prezidentu Madurovi
Čtvrtek, 23 květen 2019

13. 5. 2019 uveřejnil venezuelský deník "Tribuna lidu" (Tribuna Popular) dopis, který zaslal 10. 5. ÚV Komunistické strany Venezuely prezidentovi republiky Nicolasi Madurovi. Znění dopisu:

Občanu,

NICOLÁS MADURO MOROS,

Prezidentu Bolívarovské republiky Venezuela

Přijměte srdečný, vlastenecký a revoluční pozdrav od politického byra ÚV KSV. V této době velkých hrozeb naši vlasti, spočívajících v eskalaci agresivní intervence a zločinného pučismu realizovanými státy ovládané americko-evropským imperialismem, jejichž cílem je likvidace národní suverenity, ovládnutí našeho přírodního bohatství a zařazení našeho státu do bloku dominantní světové ekonomiky, což se má uskutečnit v kontextu intenzifikace rozporů mezi imperialistickými a kapitalistickými státy, které ovládají globální scénu.

Z tohoto hlediska chceme připomenout, že naše strana již při více příležitostech zdůrazňovala nutnost zahrnout do progresivního revolučního procesu kolektivní jednotné a revoluční vedení, ve kterém by se mohly různé politické a společenské síly, jako součást vlastenecké aliance naší země, efektivně vyjádřit, naslouchat tepu politické, ekonomické a sociální dynamiky naši země a podílet se na kolektivním vypracování politické linie, což společně s prezidentem republiky a vládou by mohlo hodnotit vládu v zemi z kritických a sebekritických pozic, a přinášet tak potřebné korekce a pozměňovací návrhy ve prospěch dělnické třídy, zaměstnanců a rolníků na venkově. Mimo jiné, v okamžiku, kdy by se takové vedení stalo kolektivním a jednotným, mohlo by se stát společně s vládou odpovědným, za komplexní provádění změn, stejně jako za národní obranu v předvečer agrese imperialistického nepřítele.

Nicméně naše návrhy nebyly až dosud brány v úvahu ani vládou, ani vedením "Jednotné socialistické strany Venezuely" (PSUV). Je to o to víc překvapující, že k tomu nedošlo ani nyní, v době zhoršující se krize venezuelského kapitalismu, jejíž příčinou jsou snižující se zisky a závislost, totální blokování ekonomiky, pučistické akce řízené světovým imperialismem a realizované venezuelskými agenty. K tomu lze zařadit i sektářské tendence a vyloučení, které zesílily v důsledku některých vládních postojů a hlavních oddělení PSUV jak na regionální, tak i na národní úrovni. K tomu dochází i přes podepsanou rámcovou smlouvu o spolupráci mezi PSUV a Komunistickou stranou Venezuely.

Z tohoto hlediska ještě jednou upozorňujeme na skutečnost, že závazky, zahrnuté do "Rámcové sjednocující dohody", kterou jste podepsal 26. 2. 2018, jako předseda PSUV, nebyly dosud respektovány. Až dosud, a to i přes naše naléháni, pokračuje totální nezájem o spolupráci ze strany vlády tvořené PSUV o vytvoření podmínek a oblasti spolupráce, s cílem čelit společně stávajícímu vývoji a aktualizovat tuto významnou smlouvu.

Tato pozice je mimořádně složitá v době, kdy dochází k extrémnímu zhoršení situace dělníků, rolníků a většiny pracujících; zdá se, že existuje značná tendence zvrátit směr pokroku a zlikvidovat úspěchy dosažené během vlády prezidenta Cháveze, jako jsou privatizace státních podniků, návrat pozemků a majetku latifundistům, narušování zákoníku práce, rušení kolektivních smluv, jednostranné snižování platů, znevažující to, čeho bylo dosaženo, dochází k systematické podpoře kapitalistů v pracovních sporech, upřednostňování kapitálu na úkor zájmů dělníků a zaměstnanců. Vzniká tak velmi znepokojující situace, ve které je podkopáván vliv bolívarovského procesu na pracovní masy měst a venkova.

K eskalaci agresivity vlády USA, doprovázené mezinárodní izolaci naši země se připojil i bojkot podnikatelské sféry, prosazený monopolními skupinami tržní mafie a zkorumpovanou byrokracii, což jsou faktory, které vedou k celkovému ochromení venezuelské ekonomiky a dalšímu snižování životní úrovně lidu, kterému je vnucován pocit impotence lidového hnutí a nepochopitelná nemohoucnost vlády.

Všechny výše uvedené problémy vyžadují mimořádně energickou a účinnou odpověď venezuelské vlády a politických sil bolívarovského procesu a podle našeho názoru hlavně nezbytnou revoluční a rozhodnou reakci. V podstatě poukazujeme na změnu koncepce vlády a její přeměnu ve skutečně revoluční, lidovou a demokratickou, která povede novou ekonomickou, agrární a zaměstnaneckou politiku.

V blízké budoucnosti pocítíme urgentní potřebu obrany vlasti a vytvoření sjednocené třídy dělníků, rolníků a lidu, které nám dovolí úspěšně čelit krizi, umožní okamžitě aktivovat vlasteneckou, antiimperialistickou, revoluční akci a vyzvat všechny občany, ochotné bránit naši suverenitu a demokratické vymoženosti lidu k vytvoření silného jádra této široké akční jednoty a vytvoření společného vedení zahrnujícího všechny strany a organizace bolívarovského procesu, představitele dělnických odborů, rolnictva, družstev a lidu celonárodního významu a nikoli pouze ty, které jsou řízené a ovlivňované vedením PSUV a organizacemi, které o sobě prohlašují, že jsou revoluční, vlastenecké a pokrokové.

Vítáme pozitivní záměry uvedené ve Vašem projevu z Prvního máje, vyzývající k zahájení konzultačního procesu, jehož cílem má být korekce řízení vlády. Myslíme si však, že je potřeba jít dále, protože nepotřebujeme pouze hledat nápravu metod a procedur řízení vlády, ale jak jsme již uvedli výše, potřebujeme novou koncepci vlády, nové politické vedení procesu (kolektivní, jednotné a revoluční vedení procesu) a novou politiku, orientovanou na založení a rekonstrukci venezuelského ekonomického modelu pod vedením dělníků a rolníků, která povede k likvidaci moci monopolů a mafie a vyloučení buržoazie z řízení národní ekonomiky.

S cílem představit Vám tyto názory z širšího a detailnějšího pohledu a k výměně vzájemných názorů na obranu a prohloubení procesu změn, navrhujeme Vám ještě jednou, občane prezidente pracovní schůzku mezi Vámi a naším politickým byrem.

Bez dalšího prodlužování opakujeme náš srdečný, vlastenecký a revoluční pozdrav.

Politické byro ÚV KS Venezuely

Překlad: K.K.

 

 

Partneři:
http://www.kscm.cz
http://www.sosstudent.cz
http://www.kubadnes.cz
18. světový festival mládeže a studentstva
http://davdva.sk/
http://www.klub-pohranici.cz/
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2019 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.