Úvodní stránka Tuesday, May 26 2020  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
Zjuganov: Můžeme vítězit!
Neděle, 25 listopad 2018

Na začátku listopadu byl zvolen jako hlava sibiřské Chakaské republiky kandidát Komunistické strany ruské federace Valentin Konovalov. Po vítězství Konovalova v prvním kole, druhý kandidát - bývalá hlava republiky Zimin z vládnoucí strany - odstoupil z voleb kvůli špatnému výsledku. Předseda KPRF se zamýšlí nejen nad tímto úspěchem strany. Zveřejňujeme v rámci diskuze o politice komunistických stran za podmínek moci kapitalistů i přehledu o situaci v Ruské federaci.

Pravda číslo 126, 16 - 19. listopadu 2018

Program Komunistické strany Ruské federace (KPRF) nachází odezvu v srdcích milionů občanů, což potvrdilo i vítězství komunisty Valentina Konovalova ve volbách do funkce gubernátora Republiky Chakasie a další volební úspěchy strany. S dosaženým vítězstvím se však nelze uspokojit. Předseda ÚV KPRF v interview pro televizní kanál "Rudá linie" zdůraznil, že bez změny sociálně-ekonomické orientace ruské vlády, se Rusko nevyrovná s hrozbou zániku své existence.

Dotaz TV: Komunista Valentin Konovalov zvítězil ve volbách nehledě na bezprecedentní tlak. Politická moc prohrála. Jak byste komentoval výsledek voleb?

Odpověď: Šlo o nejneobvyklejší volby v ruských dějinách poslední doby. Volby trvaly téměř pět měsíců. Od prvního až do posledního kola proběhly dva měsíce, přestože to obvykle trvá pouze čtrnáct dní. Vyplývá to z toho, že vláda se obává občanů, kteří reálně požadují lidovládu, těch, kdo by chtěli čestně a důstojně vládnout, těch, kdo předkládají tvůrčí program. Vláda vzdorovala především proto, že oligarchové uloupili hlavní bohatství republiky a jejich kandidát Zimin byl tak zvaně "pod pantoflem". Zimin doufal, že ihned dosáhne lepšího výsledku. Nicméně již po prvním kole diskusí ztratil hodně hlasů a pak se ukázalo, že není schopen dále bojovat. Pak se vzdal kandidatury jednu hodinu před zahájením voleb. Šlo o porušení zákona, poněvadž volební lístky již byly natištěny a on pro své odstoupení neuvedl žádný důvod. Pak vláda začala protahovat volební proces, aby odradila voliče a ti se nezúčastnili voleb. Komunisté však zapracovali úspěšně. Předložil program "Deset kroků k důstojnému životu" a Valentin Olegovič s ním seznámil všechny voliče. Do Chakasie se rozjeli představitelé vedení KPRF, včetně ředitelů tak zvaných "lidových podniků". V předvolebním boji velmi dobře vystoupil kandidát na funkci ruského prezidenta v březnu 2018 Pavel Nikolajevič Grudinin, ředitel "Leninova sovchozu" v Podmoskevské oblasti. Výborně byl prezentován "lidový podnik" Ivana Ivanoviče Kazankova. Jeho syn Sergej, poslanec za KPRF, podrobně vysvětlil, jak je možné dosáhnout nejlepších výsledků. Výborně zapracovali představitelé strany z Irkutska, Novosibirska, Krasnojarska a z Altajského kraje.

Nyní je potřeba učinit hlavní závěry. Za prvé: pokud sestavíme správnou kandidátku a tvůrčí program, občané nám uvěří a přijdou k volbám. Za druhé: pokud budeme bojovat jako muži, důstojně a při tom budeme dodržovat zákony, můžeme nad touto politickou mocí zvítězit. Za třetí: ať budou oligarchové zuřit sebevíc, lidé se jich již nebojí. Lid usiluje o změnu vedení, chce čestné a důstojné volby.

Masmédia zaujala v těchto volbách velmi agresivní, v podstatě provokativní pozici. V Chakasii věnovala média komunistovi Konovalovovi přes padesát článků a ani jeden pozitivní. Při tom Konovalov je jedním z nejtalentovanějších mladých vůdců. Střední školu ukončil se zlatou medailí a univerzitu s červeným diplomem. Výborně ovládá jurisdikci a zákonodárnou práci. Má kolem sebe kolektiv ekonomů. Je schopen zobecnit nejlepší zkušenosti lidových podniků v Rusku a společně s vedením KPRF přenést tyto zkušenosti do Republiky Chakasie.

Konovalov projevil ve volební kampani a v diskusích se svými oponenty hrdinství a důstojnost. Zimin, kandidát strany "Spravedlivé Rusko" utekl po druhém kole předvolební debaty. Po něm nastoupil kandidát ze strany "Strana růstu". Ten rychle zjistil, že nemůže být soupeřem Konovalovovi. Pak z ničeho nic ruská vlády vyhlásila, že neexistuje alternativa. Řekl jsem - jak to, že neexistuje? Konovalov položil tři kandidáty na lopatky a vyhodil je za dveře. Nebyli schopni mu konkurovat. Nešlo pouze o nějakou alternativu. Alternativou byli představitelé všech stran a hnutí. Jeho vítězství je plně zákonné.

Není však potřeba seradovat předčasně. Republika má dluh v hodnotě 20 miliard rublů. Zemědělství je rozbité. Průmysl se nerozvíjí. Obyvatelstvo je zbídačeno. A to všechno přesto, že sám region je jedním z nejbohatších. Komunisty čeká kolosální práce. Chceme především poděkovat všem, kdo nás volili. Tvrdíme, že Konovalov je reprezentantem všech občanů, i těch, kteří hlasovali proti němu. V nejkratší době předloží lidu program rozvoje republiky. Nyní se ve Státní Dumě zabýváme studiem zkušenosti tří regionů: Novosibirského, Orelského a Irkutského. Rozpracováváme plán rozvoje na nejbližší období. Maximálně jsme zobecnili všechno nejlepší a nyní opírajíce se o profesionální kádry, budeme realizovat svá programová ustanovení, do kterých zahrneme požadavky voličů. Čeká nás rozsáhlá a odpovědná práce. Poprosil jsem Valentina Olegoviče, aby promyslel všechno, co je spojeno s nastávající zimou a věnoval pozornost školám, školkám, nemocnicím, poliklinikám atd. Musíme věnovat pozornost nemocným, invalidům, početným rodinám, svobodným matkám. Kdo chce pracovat - bude podpořen. Nebojíme se ničeho. Je potřeba jít kupředu a tahat republiku z velmi těžké situace.

Dotaz: Podle hodnocení expertů a údajů sociologů je počet opozičních hlasů proti kandidátovi na gubernátora Přímořského kraje Olega Kožemjako mnohem vyšší než jeho oficiální rating. Jak byste vyhodnotil situaci před dalším kolem voleb?

Odpověď: Předem je potřeba zdůraznit, že se volby v Přímořském kraji již uskutečnily. Zvítězil v nich komunistický kandidát Andrej Iščenko. Výsledek voleb byl zveřejněn 16. 9. 2018. Zvítězil s převahou 20 tisíc hlasů. Pak systém, jak se nyní často stává, ochrnul a ráno, když se všichni probudili, ohromeně zalapali po dechu. Najednou zjistili, že podle zveřejněných výsledků Iščenko prohrává o 2%, o která večer vedl. Zjistilo se, že v okresech "Sovětském", v "Arťomu" a "Ussurijsku" došlo k divokým falsifikacím při sčítání hlasů. My komunisté jsme otevřeně protestovali. Požadovali jsme, aby okresy, ve kterých zřejmě došlo k pochybením, byly vyloučeny z voleb a za platné byly považovány volby v ostatních okresech. Byli jsme odmítnutí. Ústřední volební komise zaujala "chytráckou" pozici, že prý došlo k narušením na straně moci i na straně komunistů a proto je potřeba organizovat nové volby. Navrhli jsme, že v takovém případě musí realizovat volby spolehlivý a čestný člověk. V Ussurijsku je primátorem Evgenij Korž. Porušil všechna existující pravidla. V každém volebním okrsku připsali straně "Jednotné Rusko" 700-1200 hlasů. Oficiální pozorovatele násilně zahnali do budovy administrace, kde je uzamkli. Podali jsme přes 20 trestních oznámení. Navrhli jsme, aby nejdříve byla řešena tato oznámení, pak byla vytvořena nová volební komise a teprve pak byly provedeny nové volby. Politická moc však brání realizaci námi navrhovanému postupu, odmítá uznat hrubá narušení voleb a nechce rozpouštět volební komise, které se dopustily masových falsifikací. Místo toho byly vyhlášeny nové volby. A co to je? To znamená, že znovu musíte projít "municipálním filtrem". To je téměř nemožné, protože deset okresů je načisto profiltrováno. Všechny hlasy poslancům již byly připsány a jsou v bezpečí v trezorech. Nemůžete znovu získat hlasy!

Proto se plénum komunistické organizace rozhodlo, že bude trvat na projednání všech trestních oznámení, ustavení nových volebních komisí a teprve pak na svolání nových voleb. Nechceme proto nyní zveřejňovat jméno našeho kandidáta, který by samozřejmě neprošel filtrem. Považujeme Iščenka za vítěze voleb a požadujeme na něm, aby postupoval rozumně a důsledně. On se však rozhodl, že bude kandidovat jako samostatná osoba. Má na to právo, i když já si myslím, že politická moc mu nedovolí projít znovu filtrem a při tom se bude odvolávat na jakoby zákonnou normu, že nezískal požadovaný počet doporučení.

Dotaz: Nedávno proběhly oslavy stého výročí vzniku Leninského Komsomolu, 101. výročí VŘSR a dvousté výročí narození I. S. Turgeněva. Letos se politická moc vzdala oslav dne tzv. "Národní jednoty". Neproběhly ani oslavy narozenin Turgeněva. Při tom se vláda připravuje na oslavy stého výročí narození Solženicyna. Jak byste tento postup ohodnotil?

Odpověď: Vláda prosazuje tak silný antisovětismus, že nechce oslavovat hlavní události. Takových oslav se obává. Občané však nechtějí slavit pouzetakové události, ale taková výročí,na která jsou hrdí. Na oslavy století VŘSR se sešlo v Moskvě 132 delegací z celého světa. Podpořily nejen naší nezávislou zahraniční politiku, ale i náš vztah ke Krymu a Donbasu. Delegace uvedly, že unikátní zkušenosti Říjnové revoluce a SSSR jsou pro svět tak významné, jako nebyly ještě nikdy. ČLR pod vedením Komunistické strany a marxismu-leninismu se změnila v hlavní velmoc světa. Naše vláda je ve vleku USA a v současnosti se trápí tím, že Trump se s nimi nechce setkávat a zavádí proti nim sankce. Tento postoj je velmi zranitelný a nekonstruktivní.

Pokud jde o Leninský Komsomol. Svátek jsme oslavili brilantně. V Kremelském paláci bylo přítomno 6000 hostů, v Izmajlovu 1500 a na Leninských horách se sešly všechny obrozené pionýrské skupiny. Na Rudém náměstí proběhla mnohatisícová manifestace, pionýři se sešli i u hrobu Neznámého vojína. Komsomol byl za existence SSSR vyznamenán šesti nejvyššími řády. Řádem Rudého praporu za obranu SSSR ve válce, řádem Pracovního Rudého praporu za podíl na vytváření ekonomické velmoci, třemi Leninovými řády za vítězství ve Velké vlastenecké válce, za průlom do kosmu a za zúrodnění celin. A nakonec řádem VŘSR a nyní řádem "100 let Leninského Komsomolu".

Oslavy dvoustého výročí narození Turgeněva proběhly nádherně. Ve sloupovém sále "Domu svazů" se uskutečnil hudebně literární večer. V Moskvě byl odhalen nový památník Turgeněvovi, kterého se zúčastnil i prezident Putin. V Orlovské oblasti, kde se Turgeněv narodil, byla otevřena obnovena výstava připomínající jeho život. Velkolepou oslavu provedl komunistický gubernátor Orlovské oblasti Andrej Klyčkov.

Do Spasského-Lutovinovo, kde je Museum - zámek Turgeněvových, byla vybudována překrásná silnice. Celkově jsme toto jubileum oslavili důstojně. Nicméně politická moc se obává i Turgeněva. Je potřeba připomenout, že za svou knihu "Lovcovy zápisky" byl spisovatel uvězněn a poslán do vyhnanství. Turgeněv byl jedním z proroků zrodu nového světa. Od dětství nenáviděl nevolnictví. Turgeněv požadoval, aby jeho milí spoluobčané získávali dobré vzdělání a ruský jazyk považoval za vrchol kultury. Hovořil o tom, že tento veliký, mohutný, pravdivý a svobodný jazyk mu dovoluje překovávat v životě všechny obtíže. Vydali jsme v jednom velkém dílu knihu, s názvem "Celý Turgeněv". Navrhl jsem prezidentu Putinovi, aby byla vydána všechna díla ruské klasiky ve stovce dílů a tento soubor byl zařazen do všech školních knihoven v Rusku.

Dotaz: V nových "Květnových směrnicích" prezidenta Putina byly vytýčeny dosti ambiciózní úkoly. Nyní Státní Duma projednává rozpočet na příští rok. Odpovídá tento rozpočet stanoveným úkolům? Nečekají tyto "směrnice" stejně smutný osud, jako předcházející?

Odpověď: Jestli si prostudujeme směrnice i Poselství prezidenta Státní Dumě, zjistíme, že jsou v nich stanoveny velmi odpovědné úkoly. Za prvé: Dosáhnout světového tempa rozvoje ekonomiky - ročně 3,5%. Za druhé: Zařadit se mezi pětici nejrozvinutějších států světa. Nyní jsme pouze na jedenáctém místě. Za třetí: zlikvidovat chudobu. Cíle jsou to vznešené. Ve svém vystoupení v Dumě jsem upozornil, že ke splnění takového programu je potřeba minimálně 25 bilionů rublů. Při tom na příští rok mají činit celkové výdaje rozpočtu pouze 16 bilionů rublů. Pak na další rok mají být o něco vyšší. Takové finanční výdaje nejsou dostatečné k realizaci navrženého programu. Putin i Medveděv slíbili, že částku zvýší o 8 bilionů. Zatím k tomu však nedošlo. K zajištění požadované částky do rozpočtu předložila komunistická frakce 12 návrhů zákonů, jeden zajímavější než druhý. Rusko má nesmírné možnosti. Máme největší surovinové zdroje na světě. My komunisté trváme na tom, že bohatství má být využito k rozvoji Ruska a nikoliv k zabezpečení bohatství patnácti oligarchických klanů, které přesunují tyto finance do daňových rájů. Proto požadujeme znárodnění klíčových odvětví. Získají se tak obrovské prostředky k rozvoji země. Další finanční prostředky lze získat zavedením státního monopolu na výrobu lihu. Jsme jedinou velkou zemí světa, která nemá zavedenou progresivní daň. Existuje celá řada ekonomických projektů - od rozvoje dopravní sítě, po investice do zemědělství, od zavádění nejmodernějších technologií, robotizace, biotechnologií, až po zpracování dříví. To všechno je možné realizovat. Pak jsem přišel do Státní Dumy, a když jsem uviděl nový návrh rozpočtu, zalapal jsem po dechu. Výdaje se nezvýšily o 8 bilionů, ale pouze o 1,2 bilionů. To znamená, že oligarchové budou i nadále vysávat bohatství země. Rusko bude i nadále živořit. Již padesátý měsíc v řadě jsou občanům snižovány mzdy a platy. Podle mého názoru vláda postrádá politickou vůli a ani přání realizovat prezidentovy směrnice. Pokud se s tím smíří, za rok, za dva se ukáže, že směrnice a úkoly z Poselství opět nebyly splněny. Kdybych zastával Putinovu funkci, okamžitě bych rozpustil vládní finančně-ekonomický blok, který nestojí za nic. Na to má však pouze půl roku. Pokud to neučiní, dojde k naprostému selhání.

Dotaz: Nedávno oslavil století od svého založení "Leninův sovchoz" - nejúspěšnější zemědělský podnik v Rusku. Proč podle vás vláda nevyužívá zkušenosti lidových podniků a ignoruje návrhy KPRF na vyvedení země z krize? Jde o ekonomiku, nebo spíše o politiku?

Odpověď: Pro mě zůstává záhadou, proč vláda neregistruje unikátní zkušenost, velkolepou praxi sociálních programů, které by umožnily snížit napětí ve společnosti, uskutečnit tužby lidu, poskytnout dětem možnosti rozvoje a starým lidem zajistit důstojný důchod i bezplatné zdravotnictví. Jsem šokován nedostatkem zájmu a cynismem ve vztahu vlády k lidovým podnikům. Tyto podniky vznikly až po bankovní krizi v roce 1998. Návrh zákona o lidových podnicích jsme zpracovali my, společně s vládou Primakova, Geraščenka a Masljukova. Co je na této zkušenosti dobré? Člověk se opět cítí jako hospodář, příjmy jsou vkládány do nových technologií, do rozvoje sociální sféry a na zvyšování platů a mezd. Úspěch ředitele sovchozu Pavla Grudinina spočívá v prostých věcech. Leninský okres v Podmoskevské oblasti byl roztrhán na malé kousky, administrativa ho rozprodala a získané peníze uloupila. Grudinin se svou skupinou získal prostředky a základní kapitál, který vložil do podniku a všechny zisky investoval do obnovy výroby, do výstavby škol a školek.

Nyní jsme oslavili století od založení sovchozu, nejlepšího zemědělského podniku v Evropě. U příležitosti oslav byl otevřen podnik na výrobu sýrů. Roční dojivost krav činí 11 000 litrů. Mléko má ideální kvalitu. Navštívili jsme jejich obchod. Tam l litr mléka stojí pouze 50 rublů. V sovchoze vzniklo zemědělské učiliště. Dílny byly vybaveny novým zařízením. Každé dítě dostalo pracovní knížku, může si vyzkoušet po řadě 20 profesí, které lze využít v sovchoze. Nevěřila byste, jak jsou děti šťastné. Všechny znají předsedu sovchozu Grudinina, milují ho a váží si ho. V městečku je umělé kluziště. Úžasnou úroveň mají školy a školky.

Na slavnostním koncertě nevystupovali žádní známí umělci. Vystupovali žáci, děti ze školek a soubor veteránů. Ukázali dějiny sovchozu od jeho vzniku po současnost. V sovchoze se kdysi zastavil i Lenin. Nyní jsme ho vyznamenali "Řádem Přátelství".

Oslav se zúčastnilo mnoho pracovníků z celého Ruska, kromě funkcionářů oblastní administrativy a ruské vlády. Bylo to současně směšné i smutné.

Chtělo by se říci, přijeďte a podívejte se sami. Zeptejte se lidi, jak žijí a pracují. Jejich průměrný plat činí asi 80 000 rublů. Letos měli obrovskou úrodu jablek, mrkve a brambor. V jejich obchodech stojí kilo brambor a mrkve po dvanácti rublech. Je to skutečná základna socialismu, koutek sociálního optimismu nedaleko od Moskvy. V sovchoze pracuje 320 zaměstnanců. Na sezónní práce zvou dalších 200. Sovchoz pečuje o 700 veteránů, poskytuje jim stravu a všestranně jim pomáhá. V obci žije celkem pět tisíc občanů. Všechny výhody jim jsou poskytovány bezplatně. Všichni obyvatelé se mezi sebou zdraví. Sledoval jsem tuto nádheru a myslel jsem si: "Jací to musí být mizerové, aby nadávali na Grudinina a na jeho kolektiv!" (Jsou myšleny špinavé útoky při letošních prezidentských volbách, kdy Grudinin kandidoval za KPRF a skončil za Putinem na druhém místě. Pozn. překl.) Jak je potřeba nenávidět Rusko, naše občany a naše děti, aby bylo možné sechovat tak odporně. Ohromuje mě oficiální rozhlas a televize. Vždyť bylo možné ukázat a vysvětlit, o jaké kolektivy se jedna, o jaké unikátní zkušenosti jde. Tato situace se však netýká pouze Grudinina, ale i Kazankova v republice Marij El a Bogačova ve Stavropolu. Letošní rok i oni končí s výtečnými výsledky. Nedávno Ilja Sumarokov, který vede živočišný komplex v Usoli-Sibiřském u Irkutska, vedl oslavy čtyřicátého výročí od založenípodniku. Tam průměrný plat činí 100 tisíc rublů měsíčně, podnik poskytuje plné sociální zabezpečení. Zaměstnanci žijí spokojeně. Nepotřebují prostředníky, kteří by vše rozkradli. Dělají všechno sami, včetně prodeje a transportu.

Je potřeba využívat tyto zkušenosti a zavádět je po celé zemi. Místo toho žijeme pouze z prodeje ropy a zemního plynu, jejichž cena se mění každým okamžikem. Při tom z práce v zemědělství můžeme mít příjem trojnásobně vyšší, než z prodeje surovin.

Dotaz: Nedávno se v Paříži konal memoriál věnovaný stoletému výročí ukončení I. Světové války. Zúčastnili se ho Trump i Putin. Jednání mezi nimi se však neuskutečnilo. Sankce proti Rusku přibývají a volby do Kongresu i Senátu v USA potvrdily, že rozkol v americké společnosti pokračuje a zvyšuje se. Jak hodnotíte současnou mezinárodní situaci, která se vytvořila i kolem Ruska?

Odpověď: V celém světě se vytváří nebezpečná situace. Planeta obdržela za poměrně krátkou dobu dva mohutné údery ve formě světových válek. V první zahynulo 18 milionů a ve druhé 65 milionů lidi. Tato tragédie zasáhla všechny země a kontinenty. Já bych měl za to, že lidská paměť a tato zkušenost nepřipustí možnost rozpoutání další světové války. Při tom však válka již probíhá. Zatím v informační, psychologické, finanční a sankční formě.

Musíme učinit všechno proto, abychom ji zastavili. V Paříži se sešli vůdci více než osmdesáti zemí světa. Hovořili o příčinách vzniku války. Proč toto šílenství zachvátilo Evropu a svět. Když Reichswehr rozstřílel nejlepší univerzitu v Belgii, Evropu to šokovalo. Šok se opakoval, když Němci začali přímou dělostřeleckou palbou ničit Katedrálu Notre Dame v Remeši, místo tradiční korunovace francouzských králů. Žádné závěry z této války nebyly přijaty a následovala další světová katastrofa. Nyní se Trump rozhodl, že roztrhá všechny mezinárodní smlouvy, které byly uzavřeny za posledních padesát let. Pokud dojde k likvidaci "Smlouvy o likvidaci raket středního a malého doletu", budou jaderné rakety opět dislokovány v Evropě. Mohou je dotáhnout do Polska, do Pobaltí a nedej bůh i na Ukrajinu. Pak poletí raketa, určena centrům řízení a velení v Moskvě, pouze 3-4 minuty. Pak se pokusí zničit naše mezikontinentální balistické střely, dislokované na Sibiři, v Altaji a na Urale již při jejich startu. Situace v mnohém připomíná rok 1939. Proto jsou nyní důležitá významná setkání a jednání. Nyní to vypadá, jako by se Trump s Putinem domluvili na jednání v Argentině. Je však třeba brát v úvahu ještě jednu skutečnost. V posledních volbách ovládli Demokraté Kongres, Trump si však upevnil svou pozici v Senátě. O impeachmentu Trumpa proto nelze hovořit. Vnitřní ekonomická politika, kterou realizuje Trump, umožnila zvýšit moc USA. Jakmile USA získají více síly a pocítí svou beztrestnost, je potřeba očekávat ještě více nových agresí a různých provokací. Další rozvoj mezinárodních vztahů nespočívá pouze v jednáních. Jsou sice potřeba, ale možnost konfrontace získává nebezpečný charakter. Musíme si uvědomit jedinou prostou věc. Čím budeme mocnější a chytřejší, tím budeme bezpečnější. Máme k tomu všechny možnosti. Bohužel, vnitřní politika v Rusku je oligarchická. Vláda zejména její finančně-ekonomický blok a její bezmocná sociální politika jsou hnusné. Celá tato liberální fronta se pokouší o revanš. Ti, kdo v roce 1990 pod vedením Gajdara a Čubajse rozkradli Rusko, vylezli opět jako švábi ze všech skulin a nyní vyvolávají jednu provokaci za druhou.

Již jsem o tom hovořil a chci opakovaně připomenout Putinovi: "Pokud nyní nezvládneme tuto situaci, tak oni zapálí zemi." Podívejte se, co dělají. Vyleze Kudrin (Předseda Účetního dvora) na schůzi podnikatelů a řekne - je potřeba se vzdát, vyvěsit bílou vlajku a souhlasit s požadavky Západu. Vyšli jsme již vstříc Polsku, Československu a Rumunsku. Nyní stojí v Polsku a Rumunsku americké vojenské základny. Vyšli jsme vstříc Pobaltí. Nyní se v něm konají každé 2-3 měsíce vojenská cvičení. U ruských hranic je trvale dislokováno asi 60 tisíc příslušníků armád NATO. Pokud na základnách v Polsku a Rumunsku rozmístí nové systémy, mohou přímo udeřit jadernými zbraněmi na Rusko. Proto je potřeba přesně stanovit kam až mohou. Pokud bych byl na místě naši vlády, dávno bych tak již učinil. K tomu bych dodal: "Pokud se nové zbraňové systémy objeví v Pobaltí, na Ukrajině a v Jihovýchodní Evropě, rušíme všechny závazky o odvetném úderu a budeme se rozhodovat tak, abychom co nejefektivněji zajistili naši bezpečnost." Jde o otázku politické vůle. Pamatujte si: v jakékoli válce jsou tři rozhodující složky: soudobá bojová technika - tu nyní máme, vyškolené kádry - ty máme rovněž. Za třetí je to rozhodující politická vůle, schopnost stanovit rozhodná řešení. Připravenost říci: splnili jsme naše závazky a vy nám lezete do zahrady. Vyženeme vás odsud. KLDR stálo za to, aby demonstrovala svou moc a ukázala své možnosti. USA pak okamžitě zahájily jednání. A naši si stále představují, že si podají ruce a pohovoří s Trumpem a něco se změní. A mezitím Kudrin navrhuje vyvěsit bílou vlajku. Je to zrada a zločin. Kdybych byl na místě Putina, již dávno bych Kudrina vyhnal. Jako mnohé další. Bankéř Gref na příklad říká, že je potřeba uzavřít matematické fakulty. Jak je to možné? Přece na matematice stojí všechny moderní technologie a ruská matematická škola byla a je dosud nejlepší na světě. Takové návrhy se hrnou ze všech stran. Navíc k tomu podvodné volby. To všechno vyvolává nespokojenost občanů, ostré rozpory ve společnosti. To všechno destabilizuje vnitropolitickou situaci a to na pozadí zostřující se mezinárodní situace. Proto naše strana navrhuje program na vyvedení země z krize. Proti krizi je potřeba bojovat společně, organizovaně a rozhodně, jak to ukázala Chakasie. To bude možné dělat, pokud se národně-patriotické síly sjednotí a budou demonstrovat tvořivou vůlí asnahuzlepšit tento stav mírovou a demokratickou cestou.

Dotaz: Již jste se zmínil o tom, že vnitřní a sociální politika neodpovídá nutnosti čelit vnějším hrozbám. Jaké otázky je potřeba v těchto složitých podmínkách řešit okamžitě?

Odpověď: Prvním a nejdůležitějším je nutnost uvědomit si, že my jako mocní, moudří a úspěšní nejsme v tomto světě nikomu potřební. Za druhé: bez samostatné ekonomické, sociální a vnitřní politiky své problémy nevyřešíme. Za třetí: musíme rychle dosáhnout světového tempa rozvoje a zajistit všechno pro důstojný život obyvatelstva.

Sociální politika musí být principiálně jiná. Máme dost zdrojů na to, abychom lidem platili dobré důchody, stipendia, mzdy a platy, úspěšně a přesvědčeně pracovali a rozvíjeli se. Mimořádně důležité je otevřít cestu lidovým podnikům, ukázat, že se mohou stát hlavní formou hospodářské organizace společnosti.

Strana "Jednotné Rusko" není schopna řešit ani jeden rozhodující problém. Strana již vykonala všechnu špinavou práci, včetně zvýšení věku pro odchod do důchodu. Tuto stranu, představující politickou moc, je potřeba přeformátovat a donutit ji, aby se za všechno odpovídala občanům. Pokud jde o naše křídlo. My potřebujeme široký blok státně vlasteneckých sil. Jeho kormidlem byla a bude KPRF. Nejsme však schopni sami shromáždit všechno nejlepší z našich tisíciletých dějin - jejichž vrcholem byla sovětská moc a přesvědčivě postupovat vpřed.

Zkušenost z práce našich gubernátorů a celého vedení strany demonstrují, že můžeme být v naši práci, úspěšní. Zdrojů pro řešení vnitřních problémů je v zemi dostatek. Jestli nebudete sloužit oligarchii, která uloupila 90% národního bohatství a vykořisťuje všechny občany Ruska, pokud zámožní lidé budou platit daně a pokud vznikne odpovědná a rozumná vláda, která bude realizovat normální kontrolu vlastníků prostřednictvím volených orgánů, pak bude možné těžkosti a problémy překonat za dva až tři roky. Navrhujeme takovou politiku a jsme přesvědčení, že získá převahu.

Překlad: Karel Kluz

 

 
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2020 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.