Úvodní stránka Monday, June 18 2018  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
O antikomunismu v dějepisu na školách
Středa, 15 březen 2017

Je to téma, které v dnešní době zasluhuje zvláštní pozornost. Je to bezpochyby jeden z hlavních důvodů nedostatku mladých levicových intelektuálů. Je to logické - současný systém si přece sám nebude vytvářet nepřátele.

Jen co dítě nastoupí povinnou školní docházku, je mu ustavičně vštěpováno, že současný systém je ten nejlepší. Jelikož v této době dítě neuvažuje příliš kriticky, přejímá tyto informace jako neměnný fakt. Naše paní učitelka přece musí mít pravdu! A to není to jediné. I vyučovací osnovy jsou tomuto smýšlení podřízeny. Největší prostor pro dezinformace je bezpochyby v hodinách dějepisu. Dítě se zde dozví mimo jiné

 • o stamiliónech Rusů zabitých v pracovních lágrech - uf! Čím to, že Sovětský svaz úplně nevymřel?
 • o strašné křivdě na ruském obyvatelstvu, známé jako Velká říjnová socialistická revoluce - to že se Rusové de facto poprvé v historii stali skutečně svobodnými, došlo k definitivnímu zrušení nevolnictví, v letech po revoluci se primitivní zemědělská země mílovými kroky začala přibližovat průmyslovým vyspělým zemím, kompletní elektrifikace státu, zvýšení výroby v řádu stovek procent apod. - to asi náhodou tak nějak unikne;
 • o obrovském nasazení americké armády při osvobození naší země - bombardování Škody Plzeň a dalších průmyslových podniků v posledních dnech války, s cílem ochromit naše hospodářství a učinit je závislým na tzv. Marshallově plánu - to jako by se nestalo, nehledě na to, že objeti z řad americké armády na našem území dosáhly podle různých odhadů maximálně dvou set, zatímco v řadách Rudé armády se odhaduje na 150 000;
 • o tom, že naše země po Únoru 1948 hospodářsky strádala, a komunisté se nesnažili o jakoukoli modernizaci výroby - což je vyloženě sprostá lež, se kterou jsem se setkal já osobně, u nejmenované učitelky gymnázia ve Vrbně pod Pradědem, kterou lehce mohu vyvrátit citací z publikace, kde si to může každý dle libosti ověřit (ČSSR, kolektiv autorů, nakl. Orbis, 1975, ISBN 11-021-75):
  "Rychlým tempem se po roce 1945 a zejména po Únoru 1948, znamenajícím definitivní porážku buržoasie, rozvíjelo národní hospodářství. Průmyslová výroba Československa dosáhla v roce 1975 více než devítinásobku výroby z roku 1937. Výrazně se zvýšila (také) zemědělská výroba a její socialistický velkovýrobní charakter postupně měnil i život na vesnici. (...)"
  Je dobré podotknout, že publikace pochází z roku 1975, tedy ještě čtrnáct let před rokem 1989, za kterých se republika dále 15 let rozvíjela. K roku 1986 se hodnota základních prostředků v čs. národním hospodářství zvýšila ze 702 miliard Kčs v roce 1948 na zhruba 3,5 biliónů (!) Kčs v roce 1986 - tedy pětkrát.

 • že za socialismu byl chronický nedostatek zboží osobní spotřeby:
  Rozvoj průmyslové a zemědělské výroby a zvyšování příjmů vedly k růstu osobní spotřeby, která proti roku 1937 stoupla na trojnásobek. Nesrovnatelně se proti tomuto období zlepšila vybavenost rodin předměty dlouhodobé spotřeby, jako jsou rozhlasové a televizní přijímače, domácí pračky, chladničky, motocykly a osobní automobily.
  Podotýkám, že podle statistiky vydané k XVII. sjezdu KSČ v r. 1986 měla automobil již každá druhá domácnost.
 • že zdravotnictví bylo zastaralé a zdravotní péče špatná (cituji materiál vydaný k XVII. sjezdu KSČ - 1986, ČTK, nakladatelství Pressfoto):
  "Za jeden ze svých nejdůležitějších úkolů pokládá socialistický stát ochraňovat a upevňovat zdraví obyvatel, vytvářet podmínky pro prevenci v nejširším slova smyslu. Zároveň však zajišťuje předpoklady k tomu, aby aby v případě nemoci byla každému k dispozici kvalitní lékařská péče. V roce 1948 bylo v Československu zhruba 9000 lékařů, v současné době (tj. rok 1986) je to více než šestkrát tolik. Na jednoho lékaře připadalo v poválečných letech asi 1160 lidí, dnes je to něco málo přes 270."
  V současné době, kdy většina mladých lékařů odchází za lepším výdělkem do ciziny a ti starší naopak do důchodu, se podle projektu Česko v datech počet pacientů stabilně drží na číslech kolem 270 pacientů na lékaře. Ubylo však nemocničních zařízení a lůžkových kapacit.

Bludů a polopravd, jichž se žáci dnes a denně mají možnost v dnešním školství doslechnout, je tolik, že by vystačily na tlustou knihu, a týkají se prakticky všech aspektů odbobí budování socialismu. Zde byl výběr několika případů, které jsem Vám s pomocí dostupných pramenů a selského rozumu osvětlil. Věřím, že další snad najdete sami, pokud nebudete jen slepě přejímat informace od autorit bez jejich ověření. My, mladí komunisté, budeme proti těmto dezinformacím bojovat a v boji nesmíme ustat, poněvadž to by znamenalo kapitulaci před současným systémem vykořisťování, útisku a nenávisti. Spojme se proti společnému nepříteli, jehož je současný režim pro nás ztělesněním, a bojujme proti němu na všech frontách!


Koxa

 
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2018 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.