Úvodní stránka arrow Zločiny kapitálu arrow Zločiny imperialismu Saturday, July 04 2020  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
Zločiny imperialismu Tisk E-mail
Neděle, 03 prosinec 2006

 Marxismus nikdy nezveličoval úlohu násilí v dějinách. Apologie násilí je příznakem ideologie vykořisťovatelských a reakčních tříd. Marxismus však nikdy ani nepodceňoval úlohu násilí, chápe, že na násilí vykořisťovatelů mají a musí utlačovaní odpovídat násilím sebeobrany. A bránit se bylo a je před čím. Kapitalismus se rodil v procesu tzv. původní akumulace. Hrůzy původní akumulace jsou navěky zapsány v dějinách krvavými písmeny. Kapitalismus se zrodil pokrytý zcela krví a špínou. Jeho historie dává masu důvodů pro pokání. K tomu, aby se upevnil ve své vlasti, v Anglii, bylo třeba zcela rozvrátit a likvidovat svobodné rolnictvo. Zavést proti zemědělské chudině, zbavené půdy, teroristické zákony, trestající smrtí sebemenší přestupky proti „svatému právu“ soukromého vlastnictví, široce využívat otrockou práci těchto chudáků, uvězněných v trestaneckých pracovních koloniích. Liknavá, dvě a půl století se táhnoucí buržoazní revoluce v Německu, několikrát doslova zpustošila zemi a snížila počet obyvatel o více než polovinu.

Spojené státy Americké vybudovaly svou civilizaci za cenu velkých obětí Indiánů a černých otroků.

 

Sytá Evropa je dodnes zavázaná za svou sytost krutému vykořisťování včerejších kolonií a dnešních polokolonií.

 

Nesmazatelnou skvrnou v evropských dějinách jsou kruté války z epochy utváření kapitalismu. Mezi nimi – Třicetiletá válka v 17. století, v jejímž průběhu byla vyhubena téměř třetina obyvatelstva Německa a v níž hrál rozhodující úlohu královský režim Gustava Adolfa ve Švédsku.

 

Severní válka rozpoutaná švédským králem Karlem XII. Válka za „španělské dědictví“ mezi Francií, Španělskem a Rakouskem. Sedmiletá válka, zahájená pruským králem Bedřichem II. Napoleonské války, které uvrhly do chaosu celou Evropu a způsobily záhubu mírového obyvatelstva, vraždy a popravy milionů lidí.

 

Za historický zločin považují komunisté jakékoliv násilí namířené na útlum společenského pokroku. Takovými zločiny je už dávno pošpiněn imperialismus.

 

Imperialismus existuje ve dvou variantách: liberální a totalitární – fašistické. Odlišují se od sebe formou politického zřízení, avšak ekonomický základ mají stejný – zajištění vlastního blahobytu na úkor jiných zemí a národů. Jak dosvědčuje historie, liberalismus se snadno mění ve fašismus německého či italského typu nebo v jeho odrůdu – americký maccartismus. Fašistické režimy se nezřídka shodují s liberální ekonomikou a těší se všestranné podpoře liberálů, čehož příkladem je pinochetovský fašismus v Chile.

 

Zločiny fašismu a nacismu byly odsouzeny a potrestány mezinárodním společenstvím. Avšak zločiny tzv. liberálních režimů nebyly dosud náležitě zhodnoceny a světová veřejnost je často špatně informována o spáchaných jimi zločinech.

  

Kapitalismus se vždy snažil s krajní krutostí potlačit povstání pracujícího a vykořisťovaného lidu. Stačí poukázat na krvavé vypořádání se s pařížskými komunardy, na střelbu do demonstrantů o Prvním máji v Chicagu, na hrůzy občanské války v Rusku.

 

Katastrofální jsou důsledky  politiky imperialistické globalizace. Sociální a ekologické náklady tzv. liberální tržní politiky západních zemí jsou přenášeny na celý zbývající svět, což způsobuje ostré zvýšení utrpení miliard obyvatel naší planety. Prohlubuje se do nebe volající nespravedlnost v  mezinárodních vztazích, především v dělbě práce vnucované diktátem západních mocností. To přivedlo během posledních deseti let k bezpříkladnému zostření problému hladu. Ukazatelé dětské úmrtnosti v důsledku hladu dosáhly, podle údajů OSN, dříve nevídané výše – 17 tisíc úmrtí denně. Celkem umírá denně v důsledku hladu 25 tisíc lidí. Podvýživou dnes trpí 777 milionů lidí v zemích, závislých na liberálních režimech a 38 milionů v těch zemích, kde byly ustaveny  liberální režimy podle vzoru západních demokracií. V „nejsvobodnějších a nejdemokratičtějších“ Spojených státech amerických umírá ročně nejméně 18 tisíc Američanů pouze v důsledku toho, že nemají nemocenské pojištění.

 

Jako rozsudek nad imperialismem zní údaje Zprávy OSN z roku 2005 o rozvoji člověka. Celkové příjmy 500 nejbohatších lidí světa převyšují příjem nejchudší části obyvatel planety, která čítá 416 milionů lidí. Mezi těmito dvěma póly se nachází 2,5 miliardy lidí, kteří žijí za méně než 2 dolary denně. Je to 40% obyvatel Země, ale na ně připadá pouze 5% světových příjmů. A na 10% nejbohatších obyvatel Země připadá 54% světových příjmů. Politika západních režimů vede k tomu, že více než 1 miliarda lidí na Zemi žije v podmínkách chudoby. Každým rokem se 10,7 milionů dětí nedožívá 5 let. A přitom podle propočtů expertů OSN by bylo možné při vynaložení pouhých 4 miliard dolarů snížit dětskou úmrtnost o dvě třetiny v 75 nejchudších zemích.

 

Zavádění „demokracie“ a liberálních modelů v Rusku pod tlakem USA a jimi kontrolovaných mezinárodních institutů způsobilo na lidských ztrátách na území Ruské federace na 10 milionů lidí, z nichž bylo 9 milionů Rusů. Fakt genocidy ruského národa a dalších národů žijících na území Ruska v důsledku takovéhoto politiky byl zafixován v materiálech Komise na odvolání prezidenta B. N. Jelcina a našel podporu většiny poslanců Státní dumy RF v roce 1999.

 

Kapitalismus široce praktikoval a praktikuje rozvracení základů života a genocidu původního obyvatelstva, masové vraždy a popravy:

- národů zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky nynějšími státy EU a USA v XIX. , XX. A na začátku XXI. století

-  genocidu ruského, ukrajinského, běloruského, evropských a dalších národů

-  v období okupace SSSR vojsky Německa a jejich posluhovačů  

Od poloviny XIX.století USA, řídíce se tzv. Monroeovou doktrínou, vedou nekonečné ozbrojené intervence proti zemím Latinské Ameriky. Věznění a popravy, bez řádného soudu, takových revolucionářů, jako byl Ernesto Che Guevara, se už dávno staly neoddělitelným rysem americké „demokracie“ a „právního státu“. Vojenský převrat v Chile, inspirovaný CIA, a zavraždění prezidenta Allenda, vešly do historie jako jeden z nejcyničtějších zločinů imperialismu. Dnes pokračují blokáda Kuby a neustálé provokace proti Venezuele, jejichž národy si vybraly socialistickou cestu rozvoje.

  

Pod záminkou nastolení demokracie je vedena nemilosrdná válka proti lidu Iránu a Sýrie, je poskytována podpora uchvatitelské politice Izraele, je organizováno surové vypořádání se všemi, kdo se postaví na odpor nárokům USA a jejich spojenců na hegemonii v dnešním světě.

 V Evropě (v Litvě a Estonsku) je za mlčenlivého souhlasu EU obnovován systém apartheidu, zbavující politických práv na etnickém základe téměř polovinu obyvatelstva ruského původu. 

Imperialismus nese odpovědnost za rozpoutání dvou světových válek, majících za následek smrt okolo 100 milionů lidí. Největším vojenským zločinem v historii lidstva je americké jaderné bombardování Hirošimy a Nagasaki.

 

Války byly doprovázeny deportacemi, mučením a likvidací lidí v koncentračních táborech kde byli vězněni a likvidováni stoupenci jiných názorů, komunistických idejí bojovníci za svobodu a spravedlnost.

  

Na nucených pracích, v důsledku hladu, válečných útrap a masových poprav zahynulo 20 milionů civilních obyvatel SSSR likvidovaných v době okupace území Sovětského svazu vojsky Německa, Itálie, Maďarska, Rumunska, Slovenska a rovněž nacionálními legiemi SS, včetně z Finska, Norska, Lotyšska, Estonska a Litvy. Blokáda Leningradu, během níž zemřelo více než půl milionu civilních obyvatel, je jedním z nejhrůznějších zločinů proti lidskosti.

 

Pouze socialismus může dát namísto reakčního globalismu a „nového světového řádu“ reálnou alternativu.

H. Charfo, příspěvek z mezinárodní konference 25. - 26. 11. 2006  

 
< Předch.   Další >
Partneři:
http://www.kscm.cz
http://www.sosstudent.cz
http://www.kubadnes.cz
18. světový festival mládeže a studentstva
http://davdva.sk/
http://www.klub-pohranici.cz/
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2020 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.