Úvodní stránka Thursday, July 09 2020  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
Vykořisťování "Francouzského Alžírska" 1871-1954 IV. Tisk E-mail
Úterý, 27 duben 2010

4. Masakr jako odpověd' na zvyšující se politické požadavky -   Výjimečné zákonodárství podporující segregaci bylo zbraní používanou k tomu, aby se Alžířanům vnutila tato situace nerovnosti, jež činila jejich vykořisťování oficiálním. Zákoník o domorodcích (code de 1'indigénat), který byl uveden v platnost v roce 1874 a byl rozšířen na "smíšené komunity" civilních území v roce 1881 a byl revidován v roce 1881 a pak v roce 1914, udržel po celou dobu druhé světové války tento "apartheid".

  Definoval celou řadu deliktů specifických pro musulmanské Alžířany, jdoucích od "záměrů proti Francii a vládě" až po "opožděné zaplacení daní" Ponechával je libovůli nikoliv spravedlnosti, ale administraci jmenovaných funkcionářů moci. Tento postup výjimečnosti, který zahrnuje mimo trestů zbavení svobody, trestů nucených prací a zabavení majetku, setrval i po druhé světové válce vyjma ,jižních území" jsoucích pod vojenskou správou. Byl doplněn lesním zákoníkem, který zbavoval Alžířany jejich hlavního zdroje, a bez ohledu na základní práva připouštěl kolektivní vinu, odpovědnost a trest. Byl vystřídán na celém území počínajc rokem 1935 Régnierovým dekretem, který hrozil vězením a pokutami "každému, kdo vyprovokuje alžírské domorodce k zmatkům nebo k manifestacím proti francouzské svrchovanosti".

  To jsou jediné odpovědi učiněné mezi dvěma světovými válkami na politické hnutí, které od začátku XX. století požaduje spravedlnost a rovnoprávnost. Významné osobnosti prosazovaly přístup k omezené správě jejich vlastních záležitostí, i k francouzskému občanství, aniž by se ukládalo zřeknutí se vlastní alžírské identity. Odpovědi zůstávají stejné. Počínaje imigrací pracovníků do Francie stejně jako požadavek národní samostatnosti, jehož nositelem byla v dvacátých letech Severoafrická hvězda. Ta byla vytvořena Messali Hadjem za podpory francouzských komunistů. Když byla Severoafrická hvězda jako i jiná národní hnutí, zvraty v Lidové frontě ve svých snahách zklamána, stává se Alžírskou lidovou stranou (PPA, Parti Populaire Algérien). Byla zakázána, její vúdcové byli uvězněni. Žádala osvobození, nezávislost stejně jako UDMA (Union Démocratique du Manifestu Algérien), která ale víc představuje drobnou a střední buržoazii a neodmítá veškeré svazky s Francií.

  Na tyto požadavky spojené s oslavou příměří chápaného jako náznak svobody národů, jež byly nepřijatelné pro kapitál a koloniální vlastníky, se odpovědělo 8. května 1945 zákazem manifestací, a v Setifu a Guelmě v důsledku provokace byly vyrvány demonstrujícím standardy a zazněly první výstřely. Oněch 88 obětí představující odpověd' manifestantům rozpoutalo represi, o níž si koloniální kapitál myslel, že mu upevní moc. Především pak v celé oblasti na sever od Sctifu, Baborů, kde se odpor projevil. Letecké bombardování, námořní bombardování pobřeží, pročesávání oblastí, ničení zemědělských usedlostí a vesnic, uzavírání celých populací do táborů, popravy bez rozsudků včetně "nucených prací v lesích", utopení atd. ...V Kherrata je dalších 1500 oficiálně mrtvých, zabitých "během operací". Takže celkem bylo vyčísleno asi 45 000 mrtvých. Podle samotných francouzských vojenských činitelů to bylo 6 000 až 8 000 mrtvých.

  Zlom z 8. května však nadále zachovává vykořist'ování koloniálním kapitálem. Statut Alžírska činí Alžířany v jejich zemi podřadnými občany, jimž se ponechává v Alžírském národním shromáždění, ve francouzském Parlamentu a v místních shromážděních jen takový počet zvolených zástupců, který je desetkrát menší než počty zástupců z řad osadníků.

  Jenže podvod panuje i u těchto "alžírských" voleb, jemuž dodává systém socialista Naegelen a "smíšené komuny" nadále spravují největší část hlavně venkovských prostorů s převládajícím alžírským obyvatelstvem. A tak s pokračujícími represemi a snahami rozdělit národní hnutí zvláště mezi stranami, ale i uvnitř MTLD (Hnutí za vítězství demokratických svobod) se má umožnit další vykořist'ování. To je zjištění, které vede k povstaleckému boji. Jeho jádro vzešlo z OS (Organisation spéciale), které vzniklo z PPA.

  Dne 1. listopadu 1954 vyhlašuje ozbrojenou akci, která povede po osmi letech k nezávislosti.

 

 

 
< Předch.   Další >
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2020 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.