Úvodní stránka Thursday, May 28 2020  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
Spojené státy-nedokončený sen - 8 - Spravedlnost a vězení Tisk E-mail
Pondělí, 10 leden 2011

"To jsou vaše výtvory, strýčku Same - řetězy a hole. Vy jste je před čtyřmi sty léty vytvořil a používáte je dodnes. Vy jste je vytvořil. Ale ty představují jen zlomek vašeho barbarství, strýčku. Používal jste strom a provaz, abyste ho pověsil a ještě nůž, abyste ho vykleštil, zatímco on bojoval s provazem, když lapal po dechu. Používal jste oheň, aby se ještě více kroutil, protože pověšení a kastrace nebyly pro vás dostatečnou zábavou. Pak jste použil jinou zbraň - další z vašich výtvorů - tuto jste nazval zákonem. Byl napsán vámi a pro vás a pro lidi vašeho druhu a každý člověk, který nebyl vašeho druhu, jej musel dřív nebo později porušit."

  Plod dlouhé historie, americký rasismus netkví jen v duchu bělochů. Nabývá charakter instituce existující ve všech soukolích americké společnosti. A především - v systému kriminální justice. Nejnápadnějším znakem tohoto rasismu je etnické složení tohoto systému. V zemi, jíž tvoří z 20 % občané neevropského původu, je systém kriminální justice z 95 % personálně postaven na lidech evropského původu.


  "V nejobvyklejším případě černoch podezřelý ze spáchání zločinu je zatčen bílým policistou, předveden před bílého soudce, bílého prokurátora a bílou porotu zasedající před soudem, jehož přelíčení je zaznamenáváno bílými zapisovateli. A tak obvyklé místo černocha v tomto soudním systému v rukou bělochů je lavice obžalovaných. Taková situace jen přesvědčuje o tom, že spravedlnost je nástrojem útlaku v rukou bělochů a že tato situace může jen ovlivnit uplatnění spravedlnosti. A z toho může vzejít jen diskriminace při obžalobě a odsuzování. A i když běloši, kteří působí v soudním systému, nemají statkářskč předsudky, kulturní a třídní bariéry, které se mezi nimi a obžalovanými tyčí, staví trvale černochy do nevýhodné situace."


  Výsledkem této rasistické justice je, že téměř polovina (48 %) z 1 630 940 osob, které zabydlují káznice, státní i městská vězení jsou Afroameričané, přestože představují jen 12 % obyvatelstva. Stejný poměr černochů lze napočítat mezi 3 350 odsouzenými na smrt, kteří jsou v současné době v "celách smrti". Ve Spojených státech jsou mnohem více zavíráni do vězení černoši než v Jižní Africe v době apartheidu - 3 109 na 100 000 proti 729 v Jižní Africe.


  Studie o této situaci ukazují, že není vztah mezi mírou zločinnosti černochů (i když je vysoká) a mírou jejich uvěznění a ani k podílu černochů, kteří žijí ve státě.  Ve všeobecné rovině se objevuje, že dvojnásobná míra uvěznění zjišťovaná ve Spojených státech již pět let, nemá žádný vztah ke zločinnosti, která se ve stejném poměru nezvýšila. Dokonce se měla v posledních dvou letech, jak uvádějí vítězoslavné zprávy ministerstva spravedlnosti, snížit.


  V roce 1996 byl poměr uvěznění černochů a bělochů na 100 000 obyvatel 800 proti 114. To znamená, že jeden černoch má sedmkrát
větší naději, že půjde do vězení, než běloch. V Illinois je to ku příkladu desetkrát více.


  Rovněž je poučné srovnat míru uvěznění ve svčtč. Podle posledních údajů, které jsou k dispozici, se zjistilo, že ve Spojených státech míra uvěznění bílých je obdobná té, jež je zaznamenávána ve většině západoevropských zemí. Je ale neuvěřitelné, že černoši ve Spojených státech jdou častěji do vězení než šli v Jižní Africe v době apartheidu. Míra věznění černochů ve Spojených státech je opravdu nejvyšší ve světě.


  Policie zatýká sedmkrát častěji černochy a jedenáctkrát častěji černošky. Vznáší vůči nim obžalobu u mužů sedmkrát a u žen dvanáctkrát častěji. Tresty na svobodě jsou vynášeny osmkrát a u žen osmnáctkrát častěji.


  Do vězení jsou černoši odsuzováni desetkrát častěji než běloši a černošky čtrnáctkrát častěji než bělošky.


  Za stejných okolností bude Afroameričan vyslýchán, zatímco běloch nikoliv. Po černochovi se požaduje kauce, přičemž se ví, zeji nemůže zaplatit. Octne se tedy ve vězení vzdálen od svých blízkých, bez prostředků na zaplacení advokáta. Nemůže připravit svou obhajobu a je nucen přijmout úředně stanoveného advokáta, který ani nemá možnost prostudovat jeho spis, i kdyby chtěl. V nejobvyklejším případě je předveden před bílého soudce, bílého prokurátora a bílou porotu a octne se ve vězení. Rasistická justice jej odsoudí k dlouhodobému trestu za reálný nebo smyšlený delikt, za nějž by mnoho bělochů bylo propuštěno nebo odsouzeno k mnohem kratšímu trestu vězení.


 Vládní studie z roku 1979 ukázala, že jeden černoch z pěti byl během svého života ve vězení. To se od té doby zhoršilo a dnes je tento poměr blízký jednomu ze čtyř. Celkový počet Afroameričanú ve Spojených státech, kteří šli do vězení, činí asi tři miliony.


  V únoru 1990 studie uskutečněná sdružením advokátů "Sentencing Project" ve Washingtonu DC ukázala, že černošská zločinnost spojená s rasismem amerického soudního systému, mela za následek, že jeden černoch ze čtyř ve věku od 20 do 29 let byl již za mřížemi, na svobodě na čestné slovo, nebo pod ochranným dozorem. Tato studie učinila závěr, že celá jedna generace černochů byla vystavena nebezpečí, že bude nadosmrti vyloučena z aktivního života. Celá jedna generace obětovaná.


 Jak nevidět v této politice odstrkování Afroameričanů mimo společnost aspekt provádění omezené genocidy.  Víc než polovina úmrtí vězňů ve státech jihovýchodu Spojených států v roce 1991 byla způsobena nemocí AIDS. V New Jersey 69 % úmrtí vězněných bylo ve spojení s AIDS, v New Yorku 66 %, 44 % na Floridě, 33 % v Marylandu a 30 % v Severní Karolíně a v Massachusetts.  "  "Center for Disease Control and Prevention" (Středisko pro kontrolu a prevenci nemoci) v Atlante. Georgia, udává, že případů AIDS je v amerických věznicích stále víc. 5 279 vězňů bylo postiženo nemocí AIDS v roce 1994, což je 5,2 případu na 1 000 uvězněných, téměř šestkrát víc, než je míra v celkové dospělé populaci. jež činí 0,9 na 1 000.

 
< Předch.   Další >
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2020 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.