Úvodní stránka arrow Zločiny kapitálu arrow První světová válka-7.Svatyně mezinárodního kapitálu Thursday, July 09 2020  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
První světová válka-7.Svatyně mezinárodního kapitálu Tisk E-mail
Sobota, 09 srpen 2008

Obchodníci s děly, z nichž hlavní byli Schneider ve Francii a Krupp v Německu, byli úzce spojeni do určitého druhu mezinárodního trustu. Jeho tajným cílem bylo zvyšováni obrovského majetku jeho členů zvyšováním válečné výroby na obou stranách hranice. K tomuto účelu disponují mocnými prostředky na Šíření paniky mezi obyvatelstvem obou zemí. Bylo potřeba v každé z nich vyvolat přesvědčení, že ta druhá má jediný cil - napadnout ji. Četní novináři, členové parlamentu byli jimi tučně odměněni za plnění této úlohy. Například de Wendel, jeden významný francouzský vojenský dodavatel a navíc poslanec, mel za bratrance jiného vojenského dodavatele, německého, sídlícího v Říšském sněmu. Byli v prvních lóžích každý ve své zemí při vykupováni svědomí a když vydávali svůj pokřik vlasteneckého poplachu.

SVATYNĚ MEZINÁRODNÍHO KAPITÁLU: PÁNEV BRIEY-THIONVILLE
Celý tento pěkný svět - obchodníci s děly, novináři, členové parlamentu - snadno dosáhl toho, že vrhl oba národy do bláznivého závodu ve zbrojení, který nemohl nikdo jiný zastavit, než válka.
Příslušné hlavy státu se je zdaleka nesnažily brzdit. Naopak, ještě je vybízely. A zvláště náš prezident republiky, Raymond Poincaré - Lotrinčan. Vychovaný v myšlence odvety a připravený k jakékoliv lži, k jakémukoliv zločinu, aby opět dobyl Alsasko a Lotrinsko.
A tak především pro tylo důvody se němečtí a francouzšti vojáci vzájemně vraždili.
Naučili se vzájemně nenávidět, zatímco vojenští dodavatelé a štáby bratrsky spojené sledovali s uspokojením z pozadí vývoj dramatu, které společné vyvolali.
Aby se dále prohloubil tento nezměrný klam a aby se ukázalo, že vlastenectví a obrana území jsou jen prázdná slova sloužící jen za skrytí těch nejohavnějších machinací je vhodné uvést příběh pánve Briey. Je charakteristický a příznačný a sám o sobě by mohl odradit lid, aby vzal do rukou zbraň.
Doly na železnou rudu Briey-Thionville byly rozkročmo pres hranice Lucemburska a Francie i Německa. Vlastnila je francouzsko-německá rodina Wendelů.
Tato pánev měla vrcholný význam pro průběh války. Pan Engerand v jednom projevu přednesenému v Poslanecké sněmovně po skončeni konfliktu dne 31 ledna 1919, řekl: ?V roce 1914 samotná oblast Briey představovala 90 % veškeré naší produkce železné rudy."
Poincaré při jiné příležitosti napsal: ..Obsazení pánve Briey Němci by byla pohromou. Dávala by do jejich rukou nesrovnatelné hutní a důlní bohatství, jehož užitečnost muže být ohromná pro tu bojující stranu, která je má v moci.
Došlo ale k mimořádné události: Již 6. srpna 1914 byla tato pánev, bez velkého odporu, obsazena Němci.
A ještě navíc - divizní generál pověřený obranou tohoto regionu, generál Verraux, později uvedl, že jeho příkaz (obsažený v obálce. která se měla otevřít v případě mobilizace) mu předpisoval zcela výslovně opustit Briey bez boje.
Pravda poznaná dlouho poté byla následující - mezi některými členy štábu a francouzskými vojenskými dodavateli byla uzavřena dohoda, aby se předala pánev do rukou Němců, aby se tím válka prodloužila (Němci by ji nemohli vést bez železné rudy) a aby se zisky obchodníku s děly zvýšily.
Ať tedy žije legitimní obrana, jejímž jménem si lidé párali břicha na každém bitevním poli!
Ale tato historie -jakkoli povznášející - nekončí.
Během celého konfliktu nedošlo k žádné francouzské ofenzívě proti Briey! A to nebylo proto, že by chyběla varováni.
Ve skutečnosti uprostřed války ředitel dolu zaslal následující zprávu senátoru Bérengeru; ?Pokud by oblast Thionville (Briey) byla obsazena našimi jednotkami, Německo by bylo omezeno na nějakých 7 milionů tun méně kvalitní rudy, kterou odebírá z Pruska a z nižných jiných státu. Veškerá jeho výroba by se zastavila. Zdá se tedy, že lze potvrdit, že obsazení oblasti Thionville by okamžitě ukončilo válku, protože by to zbavilo Německo téměř veškerého kovu potřebného pro jeho vyzbrojení."
Francouzský štáb i prezident republiky byli o těchto skutečnostech obsáhle uvědoměni. Úplné svazky k této záležitosti byly dokonce dodány Poincarému poslancem Engerandem.
Poincaré odmítl zasáhnout, štáb odmítl jakoukoliv ofenzívu po linii Briey.
Ale i v případě neprovedení ofenzívy, neobsazení území, bylo možno Briey bombardovat, aby se tamní zařízení alespoň stalo nepoužitelným. Naproti tomu byly uzavřeny tajné dohody mezi francouzskými a německými štáby - vlaky naplněné rudou a směřující do Německa, nebyly v žádném případě bombardovány.
Mimoděk lze říci. že samozřejmě stejné Štáby rozhodly o tom, že rovněž nebudou ničit své příslušné hlavní stany. Tyto dvě bandy gangsterů zůstávaly po celou dobu ?v klidu".
Francouzští letci vsak příkazy, které dostali neuposlechli a svrhli na zařízení v Briey několik bomb. Byli přísné potrestáni.
Jakým prostřednictvím byly vydány zákazy bombardovat? Prostřednictvím jistého poručíka Lejeune - všemocného i když jen poručíka - který byl v civilu před válkou inženýrem přiděleným do dolu Jocuf a byl zaměstnancem pana Wendela.
Galtier-Boissiěre:
?Aby se nepoškodili velmi mocné soukromé zájmy a aby se zabránilo porušení tajných dohod uzavřených mezi francouzskými a německými ?metalurgy", byly obětovány v neúčinných vojenských akcich stovky tisíc lidských životů. S výjimkou jednoho bodu -Briey-Thionville, z něhož Německo po čtyři roky zcela klidně získávalo prostředky pro pokračování v boji."
A francouzsko-německá rodina Wendelů vydělávala!

To je jen jeden z mnoha přikladů spiknuti vojenských dodavatelů a vlád válčících zemí.
A člověk? Bilance byla tragická.


LIDSKÁ BILANCE I. SVĚTOVĚ VÁLKY 1914-1918
Mobilizováno 62 110 000
Mrtvých 8 345 000
Raněných 20 000 000
Mrtvých civistů 10 000 000


Mobilizovaných a mrtvých:
Rusko
12 000 000
1 700 000
Francie
8 400 000
1 350 000
Britské impérium
8 900 000
900 000
Itálie
5 600 000
650 000
USA
4 350 000
115 000
Rumunsko
-
335 000
Německo
11 000 000
1 770 000
Rakousko-Uhersko
7 800 000
1 200 000
Turecko
2 850 000
325 000
Bulharsko
1 200 000
-
Celkem
62 110 000
8 345 000
Tyto cifry se obejdou bez dalších komentářů.
Představuji více než 5000 mrtvých denně na všech frontách během celé doby trvání války.

 
< Předch.   Další >
Partneři:
http://www.kscm.cz
http://www.sosstudent.cz
http://www.kubadnes.cz
18. světový festival mládeže a studentstva
http://davdva.sk/
http://www.klub-pohranici.cz/
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2020 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.