Úvodní stránka arrow Zločiny kapitálu arrow Protiodborové represe IV.-Zákeřnosti Thursday, July 09 2020  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
Protiodborové represe IV.-Zákeřnosti Tisk E-mail
Sobota, 07 červen 2008

Rok 1936 byl rokem velkého dělnického vítězství. Posvátné vlastnické právo bylo zlehčeno - i když dočasně - obsazením továren. Bylo uznáno právo na placený odpočinek, jakož i právo na zastoupení odborů. Žádné jiné vítězství nedosáhlo tak podstatných vymožeností jako tohle. Nicméně od roku 1937 znovu začíná represe Často jsou to zaměstnavatelé, kteří svými intrikami vyvolávají stávky. Jsou vytvořeny žluťácké „odborové" organizace, jako jsou Francouzské profesionální odbory, V březnu střílí v Clichy policie na dělníky Bilance - 3 mrtví, stovky raněných. V roce 1938 volá C.G.T. ke stávce proti zákonným dekretům z 30. listopadu, protože ty ruší značnou část vymožeností z roku 1936. Stávka je špatně připravena. Zaměstnavatelé a vláda vedou společně odvetu. Aktivisté jsou zatčeni, je rozhodnuto o pracovních výlukách. Policie obsazuje ,,neuralgická" místa.

Železničáři a pracovníci veřejných služeb jsou povoláni na mimořádné práce. V této atmosféře občanské války je stávka (vyjma Nantes, Saint-Nazaire, Toulouse, Clermont-Ferrand) neúspěšná. Represe jsou rozsáhlé - 500 aktivistů je odsouzeno do těžkého žaláře. 350 000 funkcionářů dostalo disciplinární tresty. Lidová fronta skončila...

HRUBÉ A ZÁKEŘNÉ REPRESE
Aby se zlomila stávka - boj dělníků, musí být represe krvavá. Aby se oslabila silná odborová organizace, musí byt represe zákeřná a účinná. Jedním z těchto prostředků je rozkol. Objektivně musíme poznamenat že rozkoly nejsou nutně vyvolávány jen silami nepřátelskými odborům. Mnohdy je vyvolají samotní odboráři.
Dne 9. listopadu 1940 je C.G.T. vládou ve Vichy rozpuštěna. Odbory jsou zakázány. Přcběhlíci z C.G.T. - oni Belinové, Dumouhnové, Millionové, Froidevalové atd, - vstupují do Lidového souručenství a do pétainovské pracovní charty. Ta uvažuje o vytvoření stavovských profesních organizaci po způsobu fašistické Itálie, které by seskupovaly zaměstnavatele i námezdně pracující. Je to organizovaná třídní spolupráce -stávka je zakázána. C. G. T. se obnovuje v hnutí odporu. Její aktivisty potkává, pokud jsou zatčeni okupanty, policií nebo vichistickou milicí, osud ostatních bojovníků pdúpru.  C. G. T. jako člen Národní rady odporu, sestavuje její poválečný program.
I v období vyčkávání propukají stávky. I přes existující velká rizika se svolávají manifestace. Manifestace na 1. máje 1943 a 1944. Stávky v továrnách a u horníků v Grenoblů, Lyonu, Marseille, v dolech v Nord-Pas-de-Calais, na železnici... Po osvobození se C.G.T. podílí na obnově země. Dává obnovit sociální zákony z roku 1936, bojuje za kupní sílu pracujících.
Zaměstnavatelé vzhledem ke svému „kolaborantskému" chování vůči okupantům nemohou otevřené ani účinně reagovat. Ale již počátkem roku 1947 opět začínají vystupovat nepřátelsky. Prudká inflace snižuje životní úroveň námezdné pracujících, která je již tak značně pod úrovní roku 1938. Propukají velké stávky - Renault, železnice, tisk. Často zasahuje policie, zkrátka obvyklý cyklus. Pro mnohé je C.G.T. příliš mocná. Je třeba ji oslabit. Tomu napomůže počátek studené války. Podivné spiknutí vyvolá rozkol v odborech, podporovaný Americkou federací práce (American Federation of Labour). Půda je připravena, vzniká Force ouvriěre. Brzda dělnického hnutí je na světě.
Existují čtyři odborové federace - C.G.T., F.O., C.F.T.C., Federace národního vzdělávání (F.E.N.). Poněkud později se k nim přidá Všeobecná konfederace nezávislých odborů.
Během té doby se posilují i zaměstnavatelé a vytvářejí Národní radu francouzských zaměstnavatelů (C.N.P.F.)
Rok 1948 je rokem mocného stávkového hnutí a tudíž i tvrdých represí. Dlouhotrvající stávky jsou tvrdé. Na stávkující v dolech, na severu Francie, posílá socialistický ministr Jules Moch motorizované roty četníků a tanky. Celou oblast uvádí do stavu obležení. A výsledek? Čtyři hornici jsou zabiti, stovky jsou raněny, 2 000 je uvězněno.
Onoho roku bylo napočítáno 6 561 176 stávkujících a 13 133 313 stávkových dnů!
Třebaže Francie potřebuje novou výstavbu a vlastní rozvoj, neváhají vlády IV. republiky, jež se střídají v rychlém tempu, angažovat se v kolonialistické, zničující a krvavé válce ve Vietnamu, provádět násilné represe na Madagaskaru a v AlŽírsku. Vojenské výdaje v roce 1953 představují 40 % státního rozpočtu Francie! Míra vykořisťování a zbídačování dělnické třídy je na postupu. Zisky podniků doznávají rekordních výšek.
Odbory vedou boj na všech frontách. Proti válce ve Vietnamu, za zlepšení kupní síly námezdních pracovníků. Zde je třeba říci, že represe působí vší silou! Dělníci zabití policii a zabijáky z R.P.F (gaulistického souručenství francouzského národa), svévolná propouštění z práce atd. Na XXVIII. sjezdu C.G.T. v roce 1951 se uvádí, že 3 500 pracujících bylo stíháno soudy, 1200 bylo odsouzeno do vězení, tisíce řadových aktivistů, odborových funkcionářů bylo propuštěno z práce.
V červnu a červenci 1953 Lanielova vláda předstírá, že činí opatření na podporu práv námezdních pracujících. Sociální jistoty, zvýšení mezd, snížení věku odchodu do důchodu pro funkcionáře atd. Začátkem srpna vypukla ohromná stávka, jíž se zúčastní na výzvu C. G. T, četní členové Force ouvričre (FO) a CFTC a též nečlenové odboru. Zaměstnanci PTT (post, telefonů a telegrafu), železnic, veřejných služeb, produkce plynu a elektřiny. Pařížská doprava je paralyzována, Přidávají se rovněž pracovníci bank. dokaři, námořní důstojnici, stavebnici a hutnici. Čtyři miliony stávkujících. Povolávací rozkazy zůstávají bez účinku.
Tvrdá represe nemohla proti takové šíři hnutí nastoupit. To bylo oslabeno jen vnitřním rozkolem, k čemuž byli využiti vůdcové FO. Ti, v důsledku tajných jednání s vládou, vyzvali k opětnému nastoupení do práce,
Válka v Alžírsku zazvoní IV. republice umíráček. Občanská válka byla na spadnutí. C. G. T. bojovala proti válce. Horníci z uhelných a rudných dolů si dovolili luxus, poslat de Gaulla, který' je naverboval, do háje. Generál sem, generál tam. Jednoduše nebyli ochotni podřídit se rozkazu s malíčkem na švu kalhot!
Přišel květen 1968. „Deset let stačilo!" Ale deset milionů stávkujících nedosáhlo žádných převratných výsledku v sociální oblasti...

 
< Předch.   Další >
Partneři:
http://www.kscm.cz
http://www.sosstudent.cz
http://www.kubadnes.cz
18. světový festival mládeže a studentstva
http://davdva.sk/
http://www.klub-pohranici.cz/
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2020 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.