Úvodní stránka arrow Zločiny kapitálu arrow Černá Afrika pod francouzskou kolonizací VI. Tuesday, July 14 2020  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
Černá Afrika pod francouzskou kolonizací VI. Tisk E-mail
Čtvrtek, 21 leden 2010

VÝKON "FRANCOUZSKÉ SVRCHOVANOSTI" - Jak jsme již řekli, svrchovanost je držena zcela v rukou hierarchie evropských funkcionářů. Generálního guvernéra (stojí v čele "územních seskupení" AOF, AEF a velkých kolonií jako Madagas­kar, Kamerun, území pod mandátem Společnosti národů a pod svr­chovaností generálního guvernéra - nese titul "Vysoký komisař") a administrátora oblasti nebo obvodu, který zahrnuje často několik obvodů, jež jsou dány pod pravomoc podřízeného administrátora závislého na veliteli oblasti.

Úkoly velitele oblasti jsou - výběr daní, dodávka a komercializace výrobků požadovaných obchodními společnostmi, nábor pracovně nasazených pro nucenou práci a počínaje první světovou válkou, vojenské odvody (povolání kontingentu branců pro tříletou vojen­skou službu).

Aby spinil tyto úkoly potřebuje administrátor domorodé pomoc­níky. To jsou nejprve funkcionáři (příručí při zápisech, tlumočníci) kteří pracují v jeho kancelářích. Především to ale jsou "zvykoví náčelníci". Tito náčelníci často vzešli ze starých předkoloniálních dy­nastií. Nezřídka je to ale i bývalý voják, někdy dokonce bývalý do­morodý sluha nebo kuchař guvernéra, které on takto chtěl odměnit.

Náčelník kantonu, tím spíše náčelníci vesnice, kteří mu jsou pod­řízeni, nemají žádnou zákonnou pravomoc, žádnou jistotu. ?Náčel­ník kantonu?, napsal generální guvernér Van Vollenhoven v jed­nom oběžníku, ?byt' by to byl potomek krále, s nímž máme smlouvu, nemá žádnou vlastní moc. Je námi jmenován podle vol­ného uvážení, je pouze naším nástrojem."

Jestliže náčelník kdykoliv nespiní žádaným způsobem své povin­nosti, může být odvolán a uvězněn:

Jeho povinnosti jsou četné. Společně s náčelníky vesnic jmenova­ných na jeho návrh je povinen vybírat daně, z čehož obdrží skrom­nou provizi. K tomu přidává na svůj účet ?zvykové dávky? a pra­covní služby, nad nimiž administrace zavírá oči. Daň je vybírána u každé hlavy rodiny v závislosti na počtu příslušníků. Ale obnos vypočtený pro každý kanton a vesnici v závislosti na přibližném ?sčítání? je předem stanoven. Pokud je skutečný počet plátců nižší než podle provedeného sčítání lidí, daň bude stejnou měrou zvýše­na. Přítomní platí i za fiktivně sčítané lidi, at' už uprchli, nebo jsou mrtvi.

Aby se mohla daň vybrat, a dostát i dalším povinnostem, které ještě uvidíme, udržuje náčelník na své náklady malou skupinu po­chopů.

Administrátor a etnolog, Gilbert Vieillard, vytknul svým "hod­nostářům", že se obklopují "opravdovými darebáky".

Ti mu odpověděli: -Chcete nebo nechcete, abychom vybírali da­ně, abychom dodávali lidi na nucené práce a brance? Zde neuspě­jeme mírností a přesvědčováním. Pokud se lidé nebudou bát, že bu­dou spoutáni a biti, budou se nám vysmívat. -Zde vidíme další dvě povinnosti příslušející náčelníkovi. Dodávat otroky na nucené práce a od války v letech 1914-1918, také brance pro odvody do armády. (Kontingent náboru stanovený pro každý kanton; vojenská služba tříletá.)Ber, kde ber. Iniciativě se meze nekladou. Přirozeně že příbuzní, přátelé a chráněnci náčelníků jsou pokud možno z výběru vyjmuti. Váha vymáhání dodávek a odvodů spočívá především na těch pro­stých, v první řadě na bývalých otrocích.

Jestliže stoupenci náčelníka nespiní tyto cíle, přistoupí se k oz­brojené síle strážníků (garde-cercles) a tak jak výběr daní, tak i nábor nucených pracovních sil i branců se blíží razii. Vesnice jsou znenadání obklíčeny, majetky zkonfiskovány a prodány v dražbě, branci spoutaní provazy, aby byli přivedeni na místo odvodu.

Náčelník má též za povinnost přijímat a vydržovat administrátora i jeho družinu na objížd'ce, stejně tak jako jeho strážníky a různé funkcionáře, kteří projíždějí. Každodenní život je ovládán strachem, který vyvěrá ze svévole - svévole náčelníků a jejich stoupenců, i svévole bílých velitelů.

Není jiného vztahu mezi Bílými a Černými než jako "patron" a jeho podřízený. Každá familiárnost včetně (a snad především) s těmi, kteří jsou nazýváni "vyspělými" s určitou přezíravou blaho­volností, s těmi, kteří navštěvovali školu a stali se funkcionáři, uči­teli, lékaři, se nerada vidí a je eventuálně i trestána. Jako svědectví poznámka ze svazku jednoho evropského funkcionáře: "Navštěvuje domorodce, přijímá je dokonce u svého stolu. Není vhodný pro koloniální život."

Když je na venkově manželka bělocha nespokojena se svým mladým sluhou nebo kuchařem, který rozbil čajovou konvici ne­bo zkazil omáčku, pošle ho do ?kanceláře? velitele oblasti s lístkem udávajícím počet ran důtkami, které mu mají strážci uštědřit.

Ještě v roce 1944 socialista Albert Gazier, člen Prozatímního poradního shromáždění v Alžíru, když udělal turné po našich af­rických koloniích, klade asi čtyřicítce Evropanů následující otázku: "Pane (nebo paní), stává se Vám, že uhodíte svého mla­dého sluhu?" A konstatuje: "Nedostal jsem žádnou zápornou od­pověd'."

 
< Předch.   Další >
Partneři:
http://www.kscm.cz
http://www.sosstudent.cz
http://www.kubadnes.cz
18. světový festival mládeže a studentstva
http://davdva.sk/
http://www.klub-pohranici.cz/
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2020 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.