Úvodní stránka arrow Přehled článků arrow Ze zahraničí arrow Z 49. sjezdu KS Británie Saturday, July 04 2020  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
Z 49. sjezdu KS Británie Tisk E-mail
Neděle, 18 červen 2006

"Vidíme monopoly, jak stlačují dolů mzdy a podmínky, jak zničily milión pracovních míst od nástupu New Labour do vlády, jak nabízejí místo nich „McJobs“ *) v sektoru služeb, kde jsou nízké mzdy, příprava neexistuje nebo je nekvalifikovaná, odbory jsou vyloučeny a kontroloři jsou jinak označení „manažeři“ s platem, který je polovinou mzdy kvalifikovaného inženýra, jehož práce byla odeslána na východ."

Projev generálního tajemníka Roberta Griffithse na 49. sjezdu KS Británie

Ruskin House, Croydon, Londýn, 2. června 2006

Soudruzi,

termíny jako „dluh třetího světa“ a „změna klimatu“ otevřely společný slovník politiky. Obvykle způsobují progresivní odezvu mnoha lidí, kteří o nich slyší nebo čtou. “Privatizace“ je dalším slovem, se kterým je v Británii obeznámeno mnoho lidí, a také je v této otázce více lidí nalevo než napravo. Termíny „imperializmus“ a dokonce „neoliberalizmus“ jsou slyšeny a používány s rostoucí frekvencí - nejen mezi socialisty a komunisty, ale teď čeří hladinu napříč dělnickými a pokrokovými hnutími.
Tady v Británii probíhá proces repolitizace, i když ještě ne v bolivarských proporcích.
Klíčovým tématem pro tento, 49. sjezd naší strany, musí být: jak mohou komunisté plodněji přispět k této repolitizaci, urychlit ji a spojit ji s eskalací bitev proti tolikeré politice nynější vlády Nových labouristů?
Naše marxistická analýza odkrývá základní článek řetězu, který spojuje tolik krizí a problémů, se kterými se střetávají dělníci, důchodci, mládež, nezaměstnaní a studenti - černí i bílí, ženy i muži - zde v Británii, a jimž čelí lidstvo v globálním měřítku.
Tím řetězem je „monopol“. Gigantické korporace na všech frontách nelítostně a cílevědomě dbají o zájmy svých ředitelů a akcionářů. Problémy, které se týkají miliónů lidí tady a miliard na celém světě - chudoba, dluhy, jistota zaměstnání, zdraví a bezpečnost práce, životaschopnost místních komunit, veřejné služby, důstojnost v důchodu, vyvážený hospodářský rozvoj, diskriminace, demokracie, životní prostředí, dědictví planety budoucím generacím – se týkají kapitalistických monopolů jen pokud představují výdaje, hrozbu nebo příležitost k obchodu.
Vidíme monopoly, jak stlačují dolů mzdy a podmínky, jak zničily milión pracovních míst od nástupu New Labour do vlády, jak nabízejí místo nich „McJobs“ *) v sektoru služeb, kde jsou nízké mzdy, příprava neexistuje nebo je nekvalifikovaná, odbory jsou vyloučeny a kontroloři jsou jinak označení „manažeři“ s platem, který je polovinou mzdy kvalifikovaného inženýra, jehož práce byla odeslána na východ.
Dělníci v Británii jsou neustále vyzýváni, aby odpracovali ještě více hodin, aby byli levní a přizpůsobiví v soutěži s dělníky ve východní Evropě a v Číně.
Přesto existuje alternativa k tomuto závodu na samé dno. Britští kapitalisté by mohli investovat víc ze svých nesmírných zisků do vybavování britského průmyslu nejrozvinutější technologií, nejpokročilejším školením a nejkvalifikovanější pracovní silou. Místo toho se rozhodli investovat více za mořem než doma.
V r. 2004, posledním roce, ze kterého jsou dostupná oficiální čísla, britské nadnárodní korporace investovaly ve svých pobočkách a pomocných provozech v zámoří 52 mld. £ navíc, z toho polovinu v USA. Jejich globální základní objem přímých investic mimo Británii se vyšplhal na 657 mld. £, více než jakákoli jiná kapitalistická třída - víc než japonská, víc než německá - s výjimkou USA. Víc než polovina těchto společných prostředků je v západní Evropě.
Monopoly sklízejí štědré zisky v Británii - v ropném, bankovním, vodohospodářském i v dalších součástech průmyslu a obchodu - a přesto se nám říká, že Británie si nemůže dovolit vyšší celonárodní minimální mzdu, kratší pracovní týden bez snížení platů, povinné platové audity k zaručení rovnosti pro ženy, patřičné dávky a penze, vyšší investice do veřejných služeb, opětovné znárodnění železnic a veřejných služeb, neodkladné zrušení dluhu celého Třetího světa u naší vlády a bank.
Skutečně, podle New Labour, kapitálové investice do našich veřejných služeb mohou být poskytnuty jen pronájmem nových škol, nemocnic, věznic a vládních úřadů zpětně od monopolů za čtyřnásobně vyšší částku, než za jakou byly postaveny.
Dvě příští generace budou proklínat řetězy, které - pokud nebudou rozbity - je budou poutat k Pirátské finanční iniciativě a k veřejno-soukromým partnerstvím, která mají s „partnerstvím“ společného asi tolik jako dohody o večeři mezi Červenou Karkulkou a velkým zlým vlkem.
New Labour zatahuje soukromý kapitál do vedení našich škol nejen k našim finančním výdajům. Náš jednotný státní systém je rozbit způsobem, který podněcuje náboženskou segregaci a zaostalost. Společenská škoda, která z toho vyplyne, může jen zjitřit rasové napětí vybičované tlakem monopolů a odporným programem New Labour proti emigrantům a žadatelům o azyl.
Ale bylo příznačné, že předseda vlády Blair si vybral k tomu, aby oznámil výsledek Zprávy o energetice - ve prospěch toho, aby Zpráva byla dokončena - večeři Konfederace britského průmyslu. Jak si musí monopoly pochvalovat vyhlídky na výstavbu a řízení všech těch stanic jaderné energie, na
*) v hovorové angličtině obecný výraz pro práci ve službách za špatných podmínek a s nízkou mzdou (pozn.překl.)
úkor enormních veřejných výdajů. Jich se netýkají výdaje na zastavení provozu současné generace jaderných zařízení - odhadované na 70 mld. £ a stále rostoucí - ani ty, ze kterých si v budoucnu vyberou své naprosto jisté zisky. Nelze se pak divit, že někteří z nich nosí New Labour politické dary.
Jaderná energie se vždy ukazovala být nejnebezpečnějším a nejdražším podvodem v dějinách toho, co je pokládáno v Británii za energetickou politiku. Ale my teď víme, proč byla rozvíjena s takovými výdaji a v takové tajnosti. Jak potvrzují záznamy Tonyho Benna z r. 1976, kdy byl ministrem pro energetiku, britské jaderné reaktory produkují plutonium pro britské a americké atomové bomby ve zbrojní kvalitě.
Může být náhoda, že obrovské rozšíření jaderné energie je zvažováno v témž čase, kdy se líhnou plány na novou generaci jaderných zbraní, jež by vystřídaly ponorkové rakety Trident?
Jak monopoly profitují ze svého těsného a privilegovaného vztahu s britským státem, kde penzionovaní vojenští šéfové i civilní zaměstnanci ministerstva obrany zabírají křesla v radách společností, zatímco výkonné rady společností jsou podřízené ministerstvu, aby vedly jeho politiku výzkumu, rozvoje a obstarávání zbrojního materiálu.
Kdo platí za tento vojensko-průmyslový komplex, dokonce v rozsahu poskytování záruk a subvencování exportu zbrojních monopolů? Pracující lid. Jak už říkával Aneurin Bevan*), politika musí být - pro socialisty - otázkou priorit.
Měli bychom vydat 25 a více mld. £ na výměnu Tridentů? Nebo bychom měli navýšit a vydat tyto peníze za výstavbu a vybavení čtyřiceti nových nejmodernějších nemocnic A čtyř set nových škol s nejrozvinutějším technickým zařízením A sto dvaceti tisíc státních bytů pro mladé rodiny a přestárlé- a to všechno bez koule a řetězů PFI **)?
Britský státně monopolní kapitalizmus si zformoval New Labour k obrazu svému, se vší špinavostí a korupcí, jež by v Itálii přinesly politické či obchodní magnáty k soudu, ne-li do vězení - ale jež jsou v Británii dokonale legální. Tato vláda New Labour je filiálkou plně ve vlastnictví Britského velkého byznysu sro. Blair a jeho kreatury dokonce odrážejí jeho protikladné trendy ve prospěch podřízeného, ale ziskového spojenectví s imperializmem USA na jedné straně a ve prospěch přivedení do imperialistických, vojenských Spojených států evropských na straně druhé.

Soudruzi,
neměli bychom zapomenout na ty, kdo platí nejvyšší cenu za britskou politiku vedenou v zájmu britských monopolů, chráněnou a prosazovanou aparátem britského státu.
Válka a okupace v Iráku a Afganistanu neměly nikdy nic společného s takzvanou „válkou proti terorizmu“ nebo s prosazováním demokracie a dalších civilizačních hodnot, jež jsou dnes tak vážně ohroženy stavem v Británii a v USA. Tyto mýty lžou zahnívajíce přes všechnu vůni ve stínu „úderu a bázně“, ve fosforeskujících ruinách Falludži, v celách tábora Camp X-Ray a Abů Grajb, v čerstvých hrobech Hadžidži a bezpočtu dalších měst a vesnic.
Tyto války a okupace byly a jsou zločinnými podniky pro zisk ropných, zbrojních, stavebních a bankovních korporací a ve službách imperialistické expanse, vedené USA a jejich méně významnými spoluhráči.
A může za tím vězet víc. Ředitel zpravodajců USA John Negroponte dnes tvrdí, že Irák je největším světovým sponzorem terorizmu a má v úmyslu si do čtyř let pořídit jaderné zbraně. Jeho důkaz? Zpravodajci USA. Roky, kdy byl velvyslancem ve Střední Americe, kdy byl nejdůležitějším světovým zastáncem diktátorů a vraždících komand, mu zřejmě daly méně inteligence a o to víc touhy pokrvi.
vzdáváme poctu soudruhům z íránské strany Tudeh v jejich vytrvalé opozici vůči reakčnímu režimu v Teheránu i vůči imperialistické intervenci v jejich zemi.
Lidé Třetího světa - ještě více než východní Evropy a bývalého Sovětského svazu - neustále platí děsivou cenu za „nový světový pořádek“, který vzešel po kolapsu socialistických států. Mnoho rozvojových zemí nevidělo jinou alternativu než se podřídit diktátu MMF, Světové banky a jejich „programům strukturálních úprav“ a jejich sadistické měnové politice. Výsledkem byla ve většině Latinské Ameriky, v Karibiku, jihovýchodní Asii a Africe chudoba, protože sociální programy byly zmasakrovány, veřejné služby zprivatizovány západními monopoly a skvostné výnosy vyplaceny pro zuahraniční měny potřebné ke placení západním bankám a vládám.
Nicméně lidé nebudou přijímat zjevnou nespravedlnost navždy. My, obyčejní lidé, jsme vnímavé bytosti, které myslí a jejichž přirozenými city je soucit a vzájemná pomoc. Kubánský lid se postavil proti reakcionářskému přílivu, a exportuje zdravotníky se stejným nadšením jako Británie a USA exportují vojenské letectvo.
Nyní jsou kubánští soudruzi spojeni s revolucionáři z Venezuely a Bolívie.
*) Aneurin Bevan (1945-60), velšský politik, člen labouristické vlády v létech 1945-51, zodpovědný za zřízení Národní zdravotní služby ve Vel. Británii v r. 1948 (pozn.překl.)
**)PFI – Private Finance Initiative (Soukromá finanční iniciativa; výraz použitý na str. 1 „Pirátská…“; (v angl.orig. Pirate) je v tomto kontextu běžně používán britskou levicí (pozn.překl.)
Čínský lid se projevil jako dynamický zdroj obchodu a kapitálu, hájící princip národní solidarity, když se jej imperialistické mocnosti snaží zadupat do země. Téměř osamocen, čínské dech beroucí tempo ekonomického rozvoje udělalo víc k odvrácení mezinárodních podmínek obchodu ve prospěch prvovýrobců než všechny fotogenické iniciativy oznamované Gordonem Brownem a Petrem Mandelsonem.
Jak odborové hnutí hledá cestu k obnovovanému smyslu pro internacionalizmus dělnické třídy a komunistické a dělnické strany znovu zahajují svůj pochod kupředu, jsme svědky vzniku světové demokratické lidové protiimperialistické fronty.
To je fronta, která musí mít jako jeden z prvotních cílů - jako proces proti apartheidu jedenadvacátého století – osvobození palestinského lidu z tyranie pod železnou botou Izraele, hlavního klienta imperializmu USA.

Soudruzi,
naše strana musí načrtnout marxistickou analýzu dělnického hnutí v Británii. Musíme ukázat propojení mezi monopoly, státní mocí, imperializmem a všemi problémy, které dnes sužují pracující lid.
Ale musíme ji udělat tak, aby bylo jasné, že je cesta vpřed.
Odpor a bojovnost jsou životně důležité - ale nestačí. Vyčerpávající, konkrétní a uskutečnitelná strategie pokroku je též nezbytná.
Proto naše strana iniciovala Chartu pro ženy a od našeho minulého sjezdu začala připravovat Levicový program.
Pro každý důležitý problém vyvolaný monopoly a státní mocí předkládá program politiku, která nás vzájemně posílí.
Co dělat s britským naparujícím se průmyslem, který zneužívá tolik z naší vědecké i technologické kapacity? Ne toliko omezit vojenské výdaje nebo převzít tyto rozmazlené monopoly do veřejného vlastnictví - ale nechat kvalifikované zbrojařské dělníky pracovat ve výrobě společensky užitečného zboží pro Británii a rozvojový svět. To je řešení dělnické třídy.
Což je neoddělitelné od boje za nezávislou zahraniční a obrannou politiku Británie, nezávislou na jakékoli instituci Evropské unie i nezávislou na NATO a nadvládě USA.
Jak můžeme plnit energetickou propast zproštěnou jaderné energie, když rozvíjíme obnovitelné alternativy? Obnovme hlubinnou těžbu uhlí, vezměme ji z rukou jednotlivcům podřízenému soukromému monopolu a investujme do čistě uhelné technologie, kterou bychom též mohli vyvézt do Číny. To je řešení dělnické třídy.
Co můžeme dělat s prací přistěhovalců, která podkopává platy a podmínky ostatních dělníků v Británii? Omezit parazitní zaměstnavatele a vedoucí, zvyšme a vynuťme si minimální mzdu a naberme přistěhovalecké dělníky do odborů zproštěných Zákona o svobodě odborů. To je řešení dělnické třídy, prosazené na nedávném velšském sjezdu TUC na čistém vzduchu v Llandudno.
Síly, jež mohou porazit New Labour, sjednotit dělnické hnutí a získat skutečně pokrokovou vládu pro Británii již existují: levice, odborové hnutí, naši agitující důchodci, významné mírové hnutí, studenti ve školách, kteří bouří proti imperialistické válce, horliví protirasističtí a protifašističtí aktivisté.
Ti mohou být společně těsněji soustředěni kolem Levicového programu, který napadá každý článek železného řetězu monopolů.
My ale také potřebujeme silnější komunistickou stranu a Ligu mladých komunistů, abychom učinili „monopol“, „stát“, „imperializmus“ a „Levicový program“ součástí každodenního slovníku dělnických a pokrokových hnutí v Británii a vlili revoluční elán do politického třídního boje.
Víme, že Morning Star bude pokračovat ve své nezastupitelné roli v informování, poučování a mobilizování dělníků a pokrokově smýšlejících lidí. Proto Zpráva o činnosti Výkonného výboru zdůrazňuje, co je nutno udělat na podporu „každodenní pravdy“ a k šíření jejího vlivu.

Soudruzi,
Máme-li splnit naši vlasteneckou a internacionální povinnost coby komunisté, musíme zaručit, že tento 49. sjezd je především sjezdem k výstavbě a mobilizaci naší strany. V tomto duchu slavnostně uvádím zprávu odstupujícího Výkonného výboru.

Ať žije mezinárodní dělnické hnutí !
Ať žije marxizmus-leninizmus !
Ať žije Komunistická strana Británie !
-------------------
překlad z angličtiny Vladimír Sedláček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{moscomment}

 

 
< Předch.   Další >
Partneři:
http://www.kscm.cz
http://www.sosstudent.cz
http://www.kubadnes.cz
18. světový festival mládeže a studentstva
http://davdva.sk/
http://www.klub-pohranici.cz/
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2020 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.