Úvodní stránka Friday, April 10 2020  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
Ruští komunisté pracují i v krizové situaci Tisk E-mail
Čtvrtek, 03 červenec 2014
Ze závěrečného vystoupení předsedy KS RF Zjuganova na 5. plénu ÚV KS RF 21. 6. 2014. 

Vážení soudruzi! 

Naše plénum probíhá v předvečer výročí přepadení SSSR fašistickým Německem 22. 6. 1941.

Je potřeba připomenout, jak pohlavaři fašistického reichu odpovídali na dotaz o příčinách své porážky.

Jeden z generálů uvedl: "Příčina byla v tom, že špatně známe ruskou literaturu. Pro Německo, které nečetlo vaše bajky, se stalo naprosto neočekávaným faktem, že na okraji propasti budou Rusové tak hrdinně bojovat za svou zem a svůj národ." Druhý řekl: "Neprohráli jsme válku s Rudou armádou, ale se sovětským učitelem." 

To je hluboká pravda, protože za deset let naše sovětská škola připravila jak hrdinného a vlasteneckého bojovníka, tak i talentovaného a moudrého důstojníka, kteří hrdinně bojovali na všech frontách.

A to je jeden z těch faktů z našich dějin, který je potřeba si navždy zapamatovat, zejména nyní, kdy se blíží oslava 70tého výročí velkého vítězství.

 

Hlavní nebezpečí

Upozorňoval jsem již na to, že existují tří nebezpečí, která se ze dne na den zvyšují, a se kterými musíme počítat ve své praktické činnosti.

1. Sociální rozštěpení, které se neustále zvyšuje. Vysokými tempy roste počet milionářů. Rusko je nyní v jejich počtu páté na světě. Jsou to vesměs milionáři, kteří získali majetek zločinnou cestou.

2. Vyostření vztahů mezi národy Ruské federace a přehmaty v regionální politice. Současná zadluženost regionů představuje 1750 bilionů rublů. Tento dluh narůstá. Rozpočty všech subjektů federace jsou buď prázdné nebo poloprázdné.

3. Přímo před našimi zraky se hroutí vojenskostrategická rovnováha. Tři pokolení sovětských lidí bez oddechu pracovala na vytvoření raketojaderné rovnováhy a zajištění bezpečnosti země, která stála SSSR třetinu národního bohatství.

Letos je to 20 let, kdy SSSR utekl z Východní Evropy, z těch zemí, které jsme osvobodili od fašismu. Když se rozhodovalo o stažení sovětských vojsk, nebylo učiněno to hlavní: nedošlo k podpisu smlouvy, která by zavazovala státy, které jsme osvobodili od fašismu, aby nevstupovaly do vojenských bloků. Při tom Německo bylo ochotno podepsat takovou smlouvu a zaplatit SSSR 170 miliard. Smlouvy o takových zárukách bezpečnosti by podepsalo i Polsko, Československo a další státy. V tom případě by nikdy nedošlo k tomu, k čemu dochází v současnosti na nám tolik blízké Ukrajině.

Prošlo 15 let od okamžiku, kdy supi z NATO rozbombardovali našeho hlavního spojence - Jugoslávii, kterou nemohl zlomit ani Hitler. Ten se připravoval na to, že po porážce SSSR pošle polovinu Srbů na Sibiř a polovinu nechá popravit. Tehdy jsme Jugoslávii nezradili, ale v naší době ji zradil Jelcin.  

V důsledku toho USA a NATO upevnily svůj názor na to, že si mohou svévolně podrobit celou planetu.

Pokud by Rusko tehdy pomohlo Jugoslávii byť pouze tím, že jí dodalo 20 - 30 baterií protiletadlových řízených střel S 300, situace se mohla vyvíjet naprosto odlišně.  

Před tím zradilo naše vedení prezidenta Afghánistánu Nadžibullaha. Byl to silný vůdce, hrdinný bojovník a prosil nás o nevelkou ekonomickou a vojenskou podporu. Ruské vedení to odmítlo. V důsledku toho Talibán ovládl Afghánistán a Nadžibullaha oběsil.

Rozvinulo se drama, na které dodnes doplácíme. Pod patronací americké armády se zvýšila produkce drog 40x. Z každých 800 tun narkotik jde 700 do Ruska. Na následky používání narkotik umírá v Rusku ročně 100 tisíc mladých lidí.

Sledujeme drama, které se uskutečňuje nejen na Ukrajině, ale i v Iráku, kde donedávna pracovalo 160 000 ruských odborníků, kteří vytvořili značnou část irácké infrastruktury. V Iráku vnikla natolik paradoxní situace, že i samotná Albrightová vyzývá Írán, aby se zapojil do boje za záchranu Bagdádu.

Radikální islamisté, horší než celý taliban mohou ovládnout Irák. Nyní chápu situaci Obamy a jeho lokajů.

Odešli z Iráku a zanechali zemi k dispozici teroristům a nyní, aby zastavili jejich útok na Bagdád, snaží se potají domlouvat s Íránem.

Podobná situace se vyvinula i v našem sousedství. Nikoli islamisté, ale banderovci a nacisté uchopili moc na Ukrajině. Je potřeba zdůraznit, že k tomu došlo v Kyjevě, v místech, kde vznikla křesťanská Rus.

Vládci našeho státu nezaujatě sledují, k čemu dochází a myslí si, že se nás to netýká. Mýlí se.


Čas rozhodnutí

Přišel čas prozření a přijetí velmi významných rozhodnutí. Moje oficiální prohlášení k Ukrajině získalo rozsáhlou podporu. Pochopil jsem, že výzvou k oficiálnímu uznání Doněcké a Luganské republiky přebírám na sebe důležitou odpovědnost. Nyní je potřeba konat: zajistit vzdušnou obranu těm, kdo jsou vražděni, zajistit jim pomoc, zajistit na obrovském prostoru společné hranice volný přechod lidí i nákladu.

Jestli zradíme Novorus, zradíme sami sebe: své dějiny, své přátele a bratry. Průmyslový Donbass byl vybudován společnou prací občanů Orlovské, Kurské, Bělgorodské a Charkovské oblasti - původních ruských regionů. I nyní tam žije většina Rusů. Proto jsme povinni učinit všechno proto, abychom zvedli silnou informační vlnu a zajistili obranu našich národních zájmů.  

Na druhé straně je potřeba mít na vědomí, že zlom vojenské rovnováhy v neprospěch Ruska pokračuje.

Téměř 20 let přemlouvaly Spojené státy Holandsko, aby jim dovolilo rozmístit na jeho teritoriu bombardéry B 2, nosiče jaderných raket. Nyní Holandko souhlasilo a podepsalo smlouvu.  

Vytváří se situace, za které je Rusko ve válečném konfliktu možné porazit, zlikvidovat jeho střediska velení i jaderný bojový komplex, který zajišťuje rovnováhu sil.

Proč je nyní taková pozornost věnována ukrajinskému dněpropetrovskému závodu "JUŽMAŠ"? Protože za doby existence SSSR v něm byla vyráběna těžká mezikontinentální balistická jaderná raketa SS 18.  

Byla to až dosud nejlepší jaderná raketa, která měla dokonce i program "Mrtvá ruka", který zajišťoval její použití i v případě, kdy by zahynula celá její obsluha.  

Je potřeba se ptát, proč byla v Anadyru na Čukotce zlikvidována nejlepší ruská raketová základna. Protože doba letu jejich hlavic do centra USA trvala pouhých 7 - 8 minut. Proč zlikvidovali bojové raketové komplexy, které se trvale přesunovaly po železnici? Protože byly prakticky nezničitelné. Proč jsme rozmísťovali nejlepší raketojaderné prostředky v centrálních regionech země, jako na jižním Urale, na Altaji, v Krasnojarském kraji? Protože byla nejkratší doba jejich zasažení alespoň 30 minut. Ta doba stačí k přijetí strategického rozhodnutí.  

Situace na Ukrajině mimo jiné znamená, že všechna centra velení, jak v Leningradě tak v Moskvě jsou bezprostředně ohrožena. Z Ukrajiny poletí raketa 2 - 3 minuty. Vysoce přesné rakety zlikvidují i strategické rakety, které jsou v dokonale chráněných bunkrech pod zemí. Saddam Husajn hovořil ve své době o tom, jak bylo v jednom bunkru zlikvidováno americkou raketou až 500 osob. První raketa prorazila metrovou vrstvu betonu a druhá proletěla otvorem, jehož průměr byl menší než 1 metr.  

V současnosti jsou Spojené státy v pokušení: po likvidaci strategické rovnováhy diktovat otevřeně své podmínky. Ale, aby to mohly realizovat, potřebují k tomu udržet na světovém trhu panství amerického dolaru. To se však nedaří. Ještě nedávno měl dolar s eurem téměř stejnou hodnotu. Nyní je euro o třetinu hodnotnější. Obchodní obrat Ruska s Evropou činí 440 miliard USD a s USA pouze 26 miliard.

Spojené státy rozbombardovaly země těžící ropu, které vlastní polovinu energetických zdrojů světa. Druhá polovina zdrojů je v ruské Arktidě. To znamená, že imperialismus se snaží za každou cenu vytěsnit Rusko z Evropy a dosáhnout toho, aby nedošlo k obrození Ruska. Potřebují nafouknout ceny za zemní plyn, vyprovokovat Ukrajinu a rozbít jakékoli finančně - ekonomické svazky s evropskými zeměmi. Tímto způsobem se jim podaří již v samém počátku překazit možnosti vytvoření takového spojení, které by bylo mimořádně perspektivním pro 21. století. Americký imperialismus si stanovil cíl - zabránit vytvoření finančně-ekonomického potenciálu EU a Ruské federace, který vlastní nesmírné přírodní bohatství, především pitné vody, dřeva a černozemí.  

Pokud se Spojeným státům podaří tento cíl splnit, pak dojde opět k upevnění USD jako světové měny, Evropa se znovu stane hlavním odbytištěm jejich zboží a Rusko se po sporech s Ukrajinou stane opět jejich nádeníkem. To je celý obsah jejich strategie! Ta se již bohužel realizuje. Pokud o tomto postupu nebudeme informovat mládež, jestli se nepostavíme vehementně na odpor, pak zítra již bude pozdě.

 

Boj musí pokračovat

Tvrdí se, že odpor je nemožný. Není tomu tak. Před osmi léty vysadila americká armáda svůj první vzdušný výsadek v krymské Feodosii. USA předpokládaly, že se tam usadí navždy. Tehdy jsme společně s ukrajinskými komunisty týden blokovali základnu. Blokády se zúčastnily tisíce lidí. USA nemohly nic dělat a za týden prostor vyklidily. Tehdy poprvé byla americká armáda donucena vyklidit pozice pod tlakem mírových, dobře organizovaných akcí.

Když bylo letos potřeba projevit solidaritu s Krymem, mnoho lidí se zúčastnilo masových podpůrných akcí. Nyní se však tato aktivita snížila. Jsme však povinni poskytovat elementární pomoc těm, kdo bojují s fašismem na Ukrajině.

Všichni musí projevit iniciativu a vůli při řešení této otázky. Když člen předsednictva ÚV KS RF Jurij Afonin vyzval v Tule komsomolce, aby pomohli Doněcké a Luganské republice, za dvě hodiny získal významnou pomoc.

Tak zvaný "Americký mír" se nepodařilo prosadit. USA uvázly téměř všude. Nyní však budou usilovat o revanš na teritoriu Ruska, Ukrajiny a Běloruska. Musíme otevřeně hovořit o tom, že počínaje rozpadem Jugoslávie probíhá genocida Slovanů, které je potřeba se společně postavit na organizovaný odpor. V současnosti není v Rusku kromě KS RF žádná politická síla schopná organizovaně a to jak ideologicky tak intelektuálně čelit imperialismu. Některé síly vyjadřují odpovídající hodnocení stavu, ale nemají ani vůdce, ani program, ani struktury.  

Kromě komunistů existuje pouze jediná reálná struktura - strana Jednotné Rusko. Je to byrokratická, z části oligarchická strana. Ale jestliže na Ukrajině vládne zločinná oligarchie, komunisté nevylučují možnost spolupráce s touto části ruské patriotické byrokracie, která chápe, jak může současná krize ovlivnit vývoj v Rusku.  

V Rusku nevznikla pouze "Pátá kolona". Pozorně sledujte rozhlasovou stanici "Echo Moskvy", "Nezávislé noviny" (Nězavisimaja gazeta) a televizní kanál RBK financovaný pánem Prochorovem. Pak pochopíte, co znamená pátá a dokonce i šestá kolona. Při probíhající tragédii na Ukrajině nelitují ani své zavražděné kolegy - novináře, ani děti, které se na nás dívají s prosbou o pomoc v očích, ani staré lidi, plačící bolestí.  

Znám lidi z vedení Doněcké a Luganské republiky. Jsou to pevní, hrdinní a moudří lidé. Proti nacistům bojují dobrovolníci, nikoli pouze mládež. Mnozí prošli válkami v Afghánistánu a na Severním Kavkaze. Prostí lidé se chovají velmi hrdinně a vlastenecky. Nesmí se stát, aby se jim nedostávaly potraviny a zabezpečení.

Proto je naší povinností donutit vládu, aby včas a adekvátně rozhodovala.

Absolutně není potřeba, aby ruská armáda vstupovala na Ukrajinu, ale humanitární kordon je nezbytný. Stejně tak je potřeba zabránit pronikání teroristů na ruské území. Všechna tato opatření je však potřeba realizovat profesionálně a moudře.

 

Potřeba nových kádrů

V současnosti vidím, jak Lavrov i Čurkin zoufale obhajují naše zájmy na mezinárodní aréně. Já podporuji ministra obrany Šojgu v jeho úsilí vytvořit normální ozbrojené síly. Je to jediný člověk ze současné vlády, který umí pracovat. Za dvacet let vytvořil Ministerstvo pro mimořádné situace - reálnou strukturu, která je schopna pracovat v extrémních podmínkách. Nicméně, v přítomnosti předsedy vlády Medveděva jsem byl nucen jim sdělit, že jejich práce nemůže být efektivní, pokud tři bloky v současné vládě budou představovat současní ministři. Nelze normálně spolupracovat s prvním místopředsedou vlády Šuvalovem, místopředsedy vlády Dvorkovičem a Goloděcovou, ministrem pro ekonomický rozvoj Uljukaevem a ministrem školství Fjodorovem.  

Ozbrojené síly potřebují spolehlivou výrobu a dokonalou vědu. Tyto faktory však v Rusku neexistují. Nyní se vláda usnesla, že každého vedoucího pracovníka, který má více než 65 let, je možné propustit. Jaký to bude mít vliv na Akademii věd? Znamená to, že tři čtvrtiny jejich představitelů v Petrohradě, Novosibirsku a ve všech Akademických městech budou propuštěny. Setkal jsem se s představiteli Akademie věd. Podle nich mezi současným vedením a jeho nástupci existuje dvacetiletá propast. Celou tuto dobu je nikdo na tyto funkce nepřipravoval. Kupředu jdou mladí lidé, kteří nejsou schopni vést velké kolektivy a prosazovat významné projekty.

Je naší povinností účinně čelit takové politice a objasňovat, že jde o další diverzi proti naší vědě.

Naši odborníci vedení I. I. Mělnikovem a V. I. Kašinem se musí postavit do čela boje proti tomuto problému, který má s konečnou platností dorazit náš základní výzkum.

Ale problém kontinuity kádrů se týká i KS RF. Prosadili jsme do vedení strany mnoho mladých lidí. Nyní musíme dále pokračovat v jejich přípravě a umožnit jim postupovat výše. Bohužel tomu tak vždy není. 250 členů strany prošlo Centrem politické přípravy ÚV KS RF. Absolventi však nejsou vždy dosazování do funkcí a nepracují ani jako asistenti vyšších funkcionářů.  

Jednou z příčin neúspěchu KSSS byla skutečnost, že starší funkcionáři nevyužili možnost spojit své znalosti a zkušenosti s talentem a energií mladých komunistů. Kdyby byli včas prosazeni do vedení lidé jako Dolgich, Romanov, Kulakov a další, lidé jako Jelcin by se ve vedení strany nikdy neobjevili. Tato zkušenost nás zavazuje včas rozhodovat o včasném obnovování kádrů.

 

Volební boj v období krize

Situace v ekonomice je nadále vyostřená. Inflace dosahuje 7,6% a přesáhla předpovědi na rok 2014. Nerychleji rostou ceny potravin. Vepřové zdražilo o 15%, máslo o 12%.

Každá čtvrtá banka čelí bankrotu. Snižuje se životní úroveň, dokonce i v Moskvě se letos snížila o 25%.

Rychle se zvyšuje skrytá nezaměstnanost. Tento problém se dotýká všech oblastí Ruska.

V této situaci má šanci levostředová vláda národní důvěry. Na tomto plenárním zasedání zaznělo podrobné programové prohlášení komunistů a naše návrhy. Pokud je však nevyužijeme v práci s občany ve volební kampani, mnozí lidé nás neuslyší. Strana Jednotné Rusko chápe, že náš program i naše vedení se stávají stále autoritativnějšími. Vidí, že nikoli náhodou komunista Lokoť zvítězil ve volbách starosty v Novosibirsku. Cítí, že jim šlapeme na paty. Proto učiní všechno proto, aby se komunističtí kandidáti nemohli ani zaregistrovat. Některé nedostatky ve volební kampani, kterých se dopustili komunisté, se již bolestně projevují. 

Problém v naší propagandě představují veřejná státní média. Zatímco Žirinovskému poskytují až 30% vysílací doby, KS RF pouze 9%. Nezbývá než osobní agitace, cesta od dveří ke dveřím. Je potřeba rozdávat letáky s našimi návrhy.

 

Komunističtí kandidáti - stranická avantgarda

Existují prokomunistické regiony, ve kterých by měla KS získat dobré volební výsledky. Komunisté mají ve Státní Dumě celkem 92 poslanců, kteří mohou realizovat rozsáhlou agitaci a propagandu. Musí však znásobit svou aktivitu.

 

Budoucnost

Na podzim 2014 se uskuteční plenární zasedání ÚV KS RF k otázkám součinnosti strany s dělnickou třídou. K tomu bude vedení strany organizovat kulaté stoly ve stranických listech Pravda a Sovětské Rusko. Strana musí rozšířit svůj vliv na dělnickou třídu, pracovní kolektivy a odborové organizace. 

V předvečer sedmdesátého výročí vítězství SSSR ve Velké vlastenecké válce je potřeba rozhodnout o vrácení historických názvů třinácti městům - hrdinům, především Leningradu a Stalingradu.  

Rovněž je potřeba se připravovat na stoleté výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Komunistická strana Ruska je v současnosti v dobré situaci, dobře se rozvíjí i doplňování stranických řad mladými lidmi.

 
< Předch.   Další >
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2020 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.