Úvodní stránka arrow Přehled článků arrow Ze zahraničí arrow Prohlášení Evropské komunistické iniciativy ke 150 letům od narození V. I. Lenina Sunday, April 18 2021  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
Prohlášení Evropské komunistické iniciativy ke 150 letům od narození V. I. Lenina Tisk E-mail
Neděle, 19 duben 2020

22. dubna 2020 si připomínáme 150. výročí narození největšího revolucionáře moderních dějin, ideologického dědice a pokračovatele Marxovy a Engelsovy práce, vůdce Velké říjnové socialistické revoluce z roku 1917 a zakladatele Sovětského svazu Vladimíra Iljiče Lenina.

Při této příležitosti vydává Evropská iniciativa komunistických a dělnických stran následující prohlášení:

V letošním roce si připomínáme 150. výročí narození Vladimíra Iljiče Lenina, hlavního pokračovatele revolučního učení Marxe a Engelse, vyznačujícího se jasným vědeckým myšlením, lidového vůdce a důsledného revolucionáře, tvůrce Strany nového typu a prvního socialistického státu na světě. Tento velký vůdce ruského proletariátu věnoval celý svůj život zápasu za osvobození dělnické třídy a všech utlačovaných mas.

Strana nového typu je Leninovým zásadním ideologickým a politickým odkazem dělnické třídě po celém světě. Lenin byl první, kdo rozpoznal a vyjádřil nutnost důsledné revoluční strany nového typu, vybavené marxistickým světonázorem, bez něhož není možné revoluci připravit a provést. Dějiny, v jejichž středu byl sám Lenin, prokázaly, že pouze Komunistická strana nového typu, avantgardní část dělnické třídy a její nejvyšší forma organizace, je schopna organizovat a vést zápas dělnické třídy za svržení kapitalismu a budování socialismu. Ve stanoviscích z dubna 1917 určil bezprostřední cíl dělnické moci, tedy aby bolševická strana byla schopna připravit a úspěšně provést socialistickou revoluci v Rusku.

Lenin dále rozvinul a upřesnil všechny základní složky marxismu, tj. filozofii, politickou ekonomiku a vědecký komunismus.

Ve své mnohostranné teoretické a praktické práci osvětlil Lenin velké a složité teoretické problémy lidské společnosti v období imperialismu. Na základě svých závěrů poukázal na způsob a podmínky pro vítězný boj dělnické třídy.

Neocenitelné je mezi jinými jeho učení o imperialismu, socialistické revoluci a diktatuře proletariátu, o straně nového typu a jejích zásadách, agrární a národnostní otázce. Při tom pak dále rozvinul teoretické základy budování nové společnosti - tj. socialismu. Jeho dílo má velký teoretický a praktický význam. Při studiu vývoje kapitalismu na přelomu 19 a 20. století došel k závěru, že kapitalismus přešel do své nejvyšší a poslední vývojové fáze - tj. imperialismu, ve kterém jsou veškeré jeho protiklady vyostřeny na maximum. Obzvláště je to důležité v ideologickém a politickém doložení nerovnoměrného ekonomického a politického vývoje, který vytváří možnost roztržení řetězu mezinárodního imperialistického systému v jeho nejslabším článku.

Leninova práce nazvaná "O hesle Spojených států evropských" je cenný nadčasový zdroj pro zápas komunistů v Evropě. V něm je zdůrazněno, že existence takových spolků je v kapitalistickém režimu buď nemožná, nebo reakční. Tento závěr byl odůvodněn a potvrzen v praxi potírání sil jak oportunismu za Leninova života, tak i apologetů EU a mezistátních kapitalistických sdružení v naší době. Lenin byl proti jakémukoliv překrucování revoluční teorie a považoval nekompromisní boj proti oportunismu za jednu z nejzákladnějších podmínek pro vítězství socialistické revoluce.

Důsledná internacionalistická činnost Bolševiků pod Leninovým vedením a ustanovení Třetí komunistické internacionály, plodu tohoto úsilí, se stala základním kamenem mezinárodního komunistického hnutí. Při tom byl vždy zdůrazňován úkol oddělení revolučních sil od oportunistických stran na mezinárodní úrovni a odsuzován zrádný postoj stran Druhé Internacionály, které, podporujíce buržoazii svých zemí, vyháněly dělnickou třídu na porážku pro zájmy kapitálu.

Dnes Leninovo poučné a nadčasové dílo odhaluje všechny, kdo se ho bezvýsledně snažili pomluvit či zakrýt. Je trnem v oku kapitalistického barbarství, které zažíváme v těchto časech pandemie spojené s tragickými nedostatky ve zdravotnictví a tvrdou konkurencí monopolů, jež uvalují na lid krize, války a které z nich dělají uprchlíky. To vyzdvihuje více než kdy jindy nutnost socialismu.

Leninovo teoretické i praktické dílo je odpověď a návod pro současnou činnost komunistických stran po celém světě a pro boj dělnické třídy a jejích spojenců v každé zemi.

Evropská komunistická iniciativa je inspirována a vedena Leninovým dílem, zavazuje se vytrvale pokračovat po stejné cestě, bránit jeho dědictví k dosažení revolučních cílů

zdroj: https://www.initiative-cwpe.org/en/news/Statement-of-the-European-Communist-Initiative-for-the-150th-anniversary-of-the-birth-of-VI-Lenin/

Překlad KSM

 

 
< Předch.   Další >
Partneři:
http://www.kscm.cz
http://www.sosstudent.cz
http://www.kubadnes.cz
18. světový festival mládeže a studentstva
http://davdva.sk/
http://www.klub-pohranici.cz/
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2021 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.