Úvodní stránka arrow Přehled článků arrow Ze zahraničí arrow Po svém zvláštním summitu stupňuje EU policejní a vojenské operace proti utečencům Tuesday, December 01 2020  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
Po svém zvláštním summitu stupňuje EU policejní a vojenské operace proti utečencům Tisk E-mail
Čtvrtek, 28 květen 2015

Po svém zvláštním summitu, konaném 23. 4. 2015, stupňuje EU policejní a vojenské operace proti utečencům ze zemí, ve kterých jim svým zločinným válečným běsněním znemožnila život

Po pokrytecké minutě mlčení, kterým chtěli dát světu na vědomí, že vzdávají úctu mrtvým běžencům, kteří zahynuli ve Středozemním moři, se lídři vlád států EU vrhli na schvalování "10 bodového plánu kontroly migrace", který pro ně v pondělí 20. 4. připravili ministři zahraničí a vnitra. Záměrem plánu je eskalace policejních a vojenských operací, které mají omezit příliv utečenců do Evropy a současně položit základy pro rozsáhlou vojenskou intervenci v Africe a na Středním Východě.

V bodě 1 se v plánu prosazuje posílení "Společné operace ve Středozemním moři, pod názvy TRITON a POSEIDON", finančními zdroji a materiálními prostředky. Operační prostor má být rozšířen, tak, aby síly mohly intervenovat mimo prostor, na které mají mandát "FRONTEXU".

TRITON, POSEIDON a FRONTEX jsou krycí názvy pro akce vydávané vedením "Pevnosti Evropa". FRONTEX je název pro neslavně proslulou pohraniční agenturu EU, která měla hermeticky uzavřít vnější hranice EU (12 tisíc km pozemních a 45 tisíc km námořních hranic). Ke splnění těchto úkolů FRONTEX realizuje operace TRITON a POSEIDON, které se nyní mají přeměnit ve skutečné válečné operace proti běžencům a lodím, na kterých jsou převážení.

Ve druhém bodu plánu je operace charakterizována jako "systematické úsilí k zabavení a zničení plavidel, která používají pašeráci lidí. Pozitivní výsledky "operace ATALANTA" nadchly a inspirovaly EK.

Odvolání na "operaci ATALANTA" zdůrazňuje charakter přijímaných opatření. Šlo o název vojenské akce EU, ve které vojenská plavidla hnala "piráty" od hranic Somálska, při které zničila nejen jejich lodě, ale i tábory na somálském území.

Ředitel FRONTEXu Fabrice Leggeri dal otevřeně najevo, že v operaci TRITON nepůjde o "spásu topících se běženců", ale o činnost pohraničních hlídek, které mají zabránit vstupu utečenců do Evropy.

Britský premiér Cameron zdůraznil, že ani po posledních katastrofách se nestane úkolem EU zachraňovat běžence, ale prosadit účinné akce proti nim. Při posuzování dřívějších záchranných operacích, pod názvem "Mare Nostrum", které provádělo italské námořnictvo, cynicky poznamenal, že při ní přišlo o život více lidí, než před jejím zahájením protože se o útěk pokoušelo stále více běženců, kteří věřili, že v případě ztroskotání je italští námořníci zachrání.

Jeho prohlášení je stejně zločinné, jako lživé. Podle Selmina Çalişkana, generálního tajemníka Amnesty International v Německu, se po ukončení italské operace značně zvýšil počet utečenců, kteří míří do Evropy. Přestože cílem operace "Mare Nostrum" byla pouze obrana hranic, bylo v průběhu operace zachráněno více než 100 tisíc lidí.

Poslední informace z "Amnesty International", nazvaná "Evropská topící se hanba" dokumentuje osudné následky přerušení velmi omezeného záchranného plánu minulý podzim. "Amnesty" uvádí: "Pokud budou potvrzeny poslední údaje o počtu běženců, kteří zahynuli při námořních katastrofách, zahynulo tento rok již 1700 osob, 100x tolik, než ve stejném období roku 2014."

Strategie EU je vražedná ze dvou hledisek. Poté, co evropské mocnosti, ve svazku s Washingtonskou válečnou mašinérií zničily v Africe a na Středním východě celé, dobře fungující společnosti, vědomě se rozhodly, že raději nechají běžence utopit, než, aby je pustily do Evropy.

Válka proti běžencům bude nyní nabírat na intenzitě. Evropské imperialistické buržoazní vlády jsou odpovědné za chaos v Africe a na Středním východě, který samy vytvořily válečnými intervencemi a za masová úmrtí v Středozemí. Jejich postup jen zdůrazňuje reakční charakter EU a jejích byrokratických institucí.

Je důležité zdůraznit, že 10ti bodový plán EU pouze posiluje obranu proti utečencům a opomíjí všechna humanitární opatření.

V bodě 5 se například uvádí, že členské státy EU mají zajistit otisky prstů všech běženců. Bod 8 volá po novém programu, který by zajistil rychlý návrat neregulárních migrantů z pohraničních členských států EU, do zemí odkud přišli, koordinovaný FRONTEXem.

Bod 9 požaduje zefektivnění "Iniciativy v Nigeru" a v zemích, obklopujících Libyi. Nejde o nic jiného než o přenášení povinností bojovat proti běžencům na diktátory, jako je egyptský prezident Sisi, který brutálně potlačil revoltu vlastního obyvatelstva a od počátku roku 2014 nechal odsoudit k trestu smrti 1 202 osob.

Britský deník Guardian hovoří o tajném dodatku ze summitu EU, podle kterého by měla EU povolit usadit se v Evropě pouze 5 tisícům migrantů. Většina by pak měla být repatriována.

Nehumánnost politiky EU je tak absurdní, že na ní upozorňují i její vlastní buržoazní média. Na příklad Süddeutsche Zeitung komentuje postup EU následovně: "Nejde o humanitární iniciativu. Postup je v rozporu se slovy Angely Merkelové. Odrazování běženců není jejich záchranou."

Ve skutečnosti nejsou opatření evropské buržoazie pouze odrazováním migrantů. Buržoazie využívá katastrofu, kterou sama způsobila, k prosazování svých imperialistických cílů a jako záminku a kamufláž pro obnovu válečných intervencí do Afriky.

Italská ministryně obrany Roberta Pinottiová uvedla ve svém vystoupení v na TV kanálu Sky TG23: "Víme, kde pašeráci mají svá plavidla a kde se zdržují." Premiér Matteo Renzi k tomu dodal: "Dlouhodobá strategie EU musí zahrnovat mimo jiné námořní hlídky a tábory pro běžence v Nigeru a Súdánu."

Bývalé koloniální mocnosti nemají v plánu pouze dorazit Libyi, ale i další státy v Africe a na Středním východě.

Ministryně zahraničí EU Federica Mogherini byla pověřena úkolem zahájit přípravy na možné bezpečnostní a obranné operace, které by se měly uskutečnit bez odkladu a v "souladu s mezinárodním právem". Počáteční konzultace o zásahu proti běžencům demonstrovaly podle AFP silnou politickou vůlí evropské buržoazie. Velmi aktivní jsou zejména koloniální velmocí jako Velká Británie a Belgie, které se první nabídly, že vyšlou svá plavidla a zbraně.

Na rozdíl od intervence proti Libyi v roce 2011, se německá vláda staví do čela nového boje o Afriku. Do boje s běženci se mají zapojit pomocné plavidlo "Berlín" (nemocnice) a fregaty "Karlsruhe" a "Hessen". Celkem 600 příslušníků německého válečného námořnictva.

Hlavní důvody této politiky dobře objasňuje ve své analýze nazvané "Techno - finanční kapitál a genocida nejchudších z chudých" americký publicista James Petras (1. 5. Dissident Voice).

Euroamerická a japonská plutokracie a její lokajové v Africe, Asii a Latinské Americe shromáždila v období po zániku SSSR a světové socialistické soustavy rozsáhlé zisky. Ty mohla nahromadit prostřednictvím rozsáhlého přesně rozvrstveného systému:

 1. Vykořisťováním dělnické třídy a všech pracujících ve svých mateřských imperialistických státech.

 2. Vykořisťováním zemí tak zvaného "druhého světa" - ČLR, a bývalých socialistických států.

 3. Olupováním venkovského obyvatelstva, původního obyvatelstva i městské chudiny zemí třetího světa o přírodní zdroje, půdu a nemovitosti.

 4. Vedením vyhlazovacích válek proti absolutní chudině těch nejslabších zemí třetího světa.

Systém boje proti chudým zahrnuje kromě forem brutálního vykořisťování a loupení, kterým se obohacovala a dosud obohacuje Euroamerická plutokracie i nejhnusnější světově koordinované akce, zaměřené na vyhlazení těch nejchudších stovek milionů lidí, které již není v současné době schopna využít k akumulaci a koncentraci kapitálu.

Jak hodnotit plány současné plutokracie:

 • Nejdříve je potřeba zmapovat dislokaci vyhlazovacích válek proti "bídníkům" světa, jak o nich rozhodla světová plutokracie.

 • Pak zdůvodnit, že genocida nejchudší lidí na planetě je dlouho připravovaný záměr postupu likvidace přebytečné pracovní síly, kterou za současného rozvoje techniky již není potřeba k akumulaci bohatství, naopak se stává významnou politickou hrozbou.

 • V závěru bude uvedeno jak "bídníci" reagují a ještě budou reagovat na tuto imperialistickou politiku vyhlazování.

 

Zmapování genocidy "nejchudších mezi chudými"

Není to náhoda, že nejkrutějším údery a invaze realizovala americko-evropská plutokracie proti nejchudším zemím světa. Patří mezi ně Haiti, kde svrhla populárního, lidového prezidenta Aristideho, zdecimovala lidové masy uměle šířenou infekcí cholery a krvavě potlačila pokus o povstání. Okupace Haiti nyní pokračuje.

Druhou nejchudší zemí byl Honduras, kde podpořila puč ke svržení legálního prezidenta a nastolila diktaturu, která systematicky vyvražďuje opozici a vesnickou chudinu. Desetitisíce obyvatel Hondurasu se snaží emigrovat ze země, aby se vyhnuly smrti.

V současnosti USA a evropské mocnosti aktivně podporují krutý feudální režim Saudské Arábie, bombardující a vraždící tisíce jemenských občanů a bojovníků sil odporu. Jemen je nejchudší zemí v Adenském zálivu. Válka vrátila Jemen o stovku let zpátky. Ve válce byla zničena infrastruktura v obydlených oblastech, zničeny silnice, zásobování vodou a elektřinou

Ve Střední Asii napadly USA nejchudší zemi v regionu Afghánistán a ve spojení se státy NATO a s domácími kolaboranty zmasakrovaly a přeměnily v utečence miliony Afghánců.

V Africe rozpoutaly války proti nejchudším státům Somálsku, Čadu a Mali, které nyní okupují.

Ve válce proti Libyi zlikvidoval světový imperialismus statisíce hrdinných Libyjců a zbavil trvalé práce 1,5 milionů obyvatel subsaharské Afriky. Při tom se mnozí z nich stali oběťmi masakrů.

Nyní jsou pokusy zoufalého obyvatelstva, zbaveného vlastnictví a obživy těmi samými sílami, které je do tohoto stavu přivedly, blokovány v těchto teritoriích a ti, kdo neutonou při útěku do Evropy, jsou zadržování v táborech a budou zřejmě vrácení zpět, aby ve svých devastovaných zemích zemřeli hladem, anebo byli povraždění teroristickými organizacemi, založenými tajnými službami imperialistických států k boji proti progresivním režimům.

V západní Evropě miliony Řeků, Španělů a Portugalců, obývajících nejchudší země v regionu, jsou vystaveny masové nezaměstnanosti a bídě. Úsporné programy, které jejich vládám vnucuje EK, jim přinášejí pouze další zbídačování a vedou k bezvýchodné situaci, což potvrzuje masově se zvyšující počet sebevražd.

V samotných Spojených státech předčasně umírají miliony Afroameričanů, příčiny jejich smrti ani nikdo nezkoumá. Jde hlavně o špatnou výživu, dlouhodobé věznění, které dosáhlo průmyslových rozměrů, ale i zabíjení policií.

Americké původní obyvatelstvo - Indiáni je vystaveno plenění a umírání v mladém věku, díky politice Federální vlády i vlád jednotlivých států. Jejich půda, kterou vlastnili v rezervacích, jim byla podvodně uloupena. Nyní je využívána k těžbě surovin a "frackingu" (Těžbě plynu a ropy z břidlic.) Zemědělské technologie se rozvinuly natolik, že nyní jsou Latinskoameričtí dělníci považování za přebytečné. Zatím se ani nikdo nesnaží řešit problém oteplení a radioaktivního zamoření (Fukušima) Pacifiku, které je příčinou sucha v Kalifornii.

Palestinci v Gaze a na Západním břehu Jordánu patří rovněž k nejchudším národům světa. Nyní lze očekávat, že s nástupem nové ultrapravicové vlády v Izraeli se bude jejich chudoba dále zvyšovat. Zařadí se tak po bok milionů syrských a iráckých běženců, které z jejich bohatých zemí vyhnala imperialistická válka.

 

Proč se imperialismus zaměřuje na vyhlazování nejchudších obyvatel?

S výjimkou Iráku, Libye a Sýrie všechny z napadených zemí postrádaly rozvinutou ekonomiku a vlastnily nesmírné množství nekvalifikované pracovní síly. Tito lidé byli a jsou doslova vybíjení, protože v současnosti již neslouží ani jako "pracovní rezervy" které současný imperialismus nepotřebuje, protože jich má přebytek.

Podle nacistické rasistické ideologie se staly tyto masy zbytečnými ústy, které je potřeba krmit.

Základem této ideologie je sociální darwinismus v jeho nejradikálnější formě - malthusiánství - založeném na tvrzeních T. R. Malthuse, (1766-1834) podle kterých "člověk vstupuje do již plně obsazeného světa a pokud společnost není schopna využít jeho práci, nemá takový člověk ani to nejmenší právo požadovat obživu a je na světě nadpočetný". Podle Malthuse "sama příroda takovému člověku přikazuje, aby "zmizel" a neváhá nad ním sama vykonat svůj rozsudek". Malthus mytologizuje přírodu, ale ve skutečnosti nemá na mysli přírodní zákony, ale rozsudek plutokracie, která považuje za zbytečné všechny lidské bytosti, které nejsou potřeba pro reprodukci kapitálu.

Malthus vytvářel své názory v období prvotní akumulace kapitálu v dějinách anglického kapitalismu, ale již na konci 20. století označila světová plutokracie 80% obyvatel Země, z hlediska světové kapitálové reprodukce, za zbytečné. Vznikla tak zvaná koncepce "zlaté miliardy". Plutokracie započala vytvářet svou strategii postupu pro 21. století, do které zahrnula i "měkkou" formu likvidace těchto 80% světové populace.

Tato strategie je popsána německými autory Hansem Peterem Martinem a Haraldem Schumannem v knize "Die Globalisierungsfalle" (Globální past), vydané v roce 1996.

Formy likvidace přebytečné populace zahrnují: hlad, uměle šíření infekčních nemocí, války, barevné revoluce, klimatologické a jiné zbraně.

Je evidentní, že britská premiérka Thatherová již na konci 80. let měla na mysli malthusiansko-tržní model, když ve svém vystoupení věnovaném zahraniční politice uvedla v části věnované budoucnosti SSSR: "že pro území SSSR, jak prý bylo ekonomicky zdůvodněno, postačí pouze 15 milionů lidí".

Tento kapitalistický rasizmus je fašismus, který se řídí zákonem podstaty kapitalistického státu. Je to Malthus dovedený do extrémní, krajně agresivní formy projevu, kdy mechanismus k likvidaci "přebytečných lidí" se stává hrůzně cynickým, obnaženým, nelidským (koncentráky, masové vyvražďování, experimenty s hromadným vyhlazováním atd.) což potvrdil režim Adolfa Hitlera a který může nyní nabrat naprosto nové formy. K jejich vymýšlení má imperialismus dostatek "vědeckých ústavů".

Nejchudší z chudých zemí, na které nyní světový imperialismus svým válečným nástrojem NATO útočí, postrádají movitý i nemovitý majetek, přírodní zdroje a nemají žádný význam pro finanční oligarchii, pokud je nehodnotí jako překážku při plnění svých záměrů.

V koloniální minulosti mohly být nejchudší vrstvy populace verbovány do kapitalistických armád, nebo přijímány na otrockou a špatně placenou práci v nebezpečných provozech, dolech, nebo chemickém průmyslu. Nyní, při rychle postupující automatizaci již tito lidé pro kapitalistické vlastníky nemají význam.

Vyhlazovací podstata současných válek proti "nejchudším z chudých" nejlépe demonstrují jejich hlavní cíle. Miliony chudáků, rodin, žen, dětí a jejich živitelů jsou na tom nejhůře. Tyto cíle představují nejstabilnější a hlavní elementy, na kterých spočívala reprodukce rodů a jejich bezpečnost.

Nejchudší komunity jsou těmito válkami vyhlazovány. Vyhlazovací bombardování je zaměřeno na základní faktory nezbytné pro jejich přežití: ubohé vesničky, obecní infrastrukturu, políčka a sklady potravin a přístup k pitné vodě.

Nevěřte proto, že časté zásahy bezpilotních letounů proti svatebním obřadům v Pákistánu, Afghánistánu a v afrických zemích jsou náhodné a došlo k nim omylem. Přes popírání Bílého domu, geografický rozsah a krvavost těchto úderů demonstrují, že v souladu s hypotézou genocidy tyto lži jsou velmi transparentní.

Jestliže by byla apologetika obhájců genocidních válek pravdivá a že masakry celých svatebních obřadů, dětí ve školách a školkách jsou kolaterálními účinky války proti světovému terorismu, proč k nim dochází tak často?

Hypotézu o genocidě těch nejchudších potvrzují fakta.

Dokonce i terminologie a tvrzení imperialistických expertů, týkající se posuzování jejich zbraňových systémů tuto hypotézu potvrzují. Veřejnost se dovídá, že jde o "inteligentní" velmi přesné zbraně, které zasahují pouze skutečného protivníka.

Pokud jsou tedy tyto zbraně tak přesné, stávají se ti nejchudší tím hlavním protivníkem imperialismu, protože hlavně je vraždí s naprostou přesností.

Pokud liberálové a "levice" kritizují vraždění občanů místo ozbrojených teroristů, vyhýbají se jako čert kříži uvést, že nejde o "kolaterální škody", ale o podstatný záměr imperialistické politiky.

Jestliže si připomeneme miliony obětí obou světových válek a všech imperialistických válek, které vedl světový imperialismus po roce 1945, dojdeme k závěru, že jejich hlavním cílem bylo vyvraždit co největší počet těch nejchudších v nejkratším čase.

Žádný představitel finanční oligarchie, vojensko-průmyslového komplexu a politických elit nikdy nelitoval masového vybíjení těch nejchudších, kteří se stali překážkou zvyšování akumulace jejich zisků. Je potřeba připomenout vyjádření bývalé ministryně USA zahraničí Albrightové, která na dotaz, zda nelituje půl milionů zavražděných iráckých dětí v průběhu sankcí, odpověděla, že nikoli, protože tento postup přispěl k porážce Husajnova režimu. Podobně odpověděla i Hillary Clintonová, která vykonávala stejnou funkci za Obamy, na dotaz o genocidě Libyjců.

Chudé nelze žádným způsobem zařadit do vzorce zisků a produktivity. Jejich existence představuje pro oligarchii potenciální nebezpečí.

Navíc jejich vzhled nepůsobí "esteticky" na okrajích luxusních čtvrtí. Pro bohatce tedy představují zoufalé zločinné elementy a mohou vyvolávat reálnou nebo možnou "teroristickou hrozbu".

Proto by bohatí preferovali, aby potichoučku přestali existovat, a pokud jejich bezpečnostní složky se jich dokáží zbavit, svět bude mnohem bezpečnější a přitažlivější místo pro kumulaci bohatství.

"Nechejme je, ať pozabíjejí jeden druhého, jako to dělali po tisíciletí" hovoří chytrácky plutokracie, ale při tom její lidé již nasazují vojsko, nebo žoldnéře. Nikdy se nebudou pokoušet vyřešit problémy chudiny, vždy vyšlou své vojáky, aby problém "vybombardovali" a z chudiny nezůstal ani mastný flek.

V současnosti se snaží plutokracie vyhladit i obyvatelstvo v prostorách, které dříve kypěly životem a pracující komunity nebyly zavírány do koncentráků.

Tajné pece a plynové komory nahradily otevřené střelnice, na kterých imperiální letectvo a námořnictvo využívá k likvidaci chudiny a jejich komunit, ubohých dílniček, dobytka a úrody na drobných farmách, bomby s bílým fosforem, napalmem, ochuzeným uranem. Ti, kdo přežijí bombardování, jsou vystavení hladu a nemocím po zasažení chemickými látkami a radioaktivním ozáření.

Jejich vynikající lékaři nám říkají, že si tuto chudobu způsobili sami, že ti nejchudší lidé jsou hloupí a postrádají zdravotní návyky.

Opakující se epidemie od HIV přes choleru až k ebole, jsou hlavními nemocemi, kterými trpí ty nejchudší země.

Na karibských ostrovech se více než století nevyskytla cholera. Na Haiti ji po zemětřesení přinesli do země infikování vojáci OSN (Nepál). Příčina pandemie nebyla nikdy oznámena. Za její příčinu byl lživě označen nedostatek pitné vody.

Od doby, kdy v 19. století rozdala americká armáda mrznoucím indiánům v koncentračním táboře přikrývky infikované neštovicemi, nedovolila si buržoazie takovým způsobem falsifikovat označení pro genocidu.

 

Pravda o vyhlazování obyvatelstva je známá, opakovaně zadokumentována a zapomenutá

Bílí pracující z ekonomiky nejrozvinutějších zemí již ani neregistrují tato fakta, která se realizují přímo před jejich očima a nejsou schopni vyjádřit svůj odpor proti takovým zločinům. Jejich myšlení je plně ovládnuto buržoazními médií.

Navíc imperialismus maskuje genocidu nejrůznějšími výrazy. Klíčové slovo je "mise". Heslo "Mise završená" se stalo hlavním oslavným sloganem totální destrukce Iráku.

 

Jak odpovídají na genocidu ti nejchudší?

 1. Masovou emigrací do vyspělých zemí.

 2. Emigrací do velkých měst vlastních zemí s iluzí, že ve městech si zachrání holý život, Ve skutečnosti jsou předměstské "slamy" velmi snadným terčem pro bombardování.

 3. Masový úprk do sousedních zemí, kde je místní policie nažene do koncentračních táborů, kde umírají na podvýživu.

 4. Ozbrojeným odporem.

Cíle, které sleduje současný imperialismus vedením totálních válek, se liší od předcházejících hlavně tím, že mají vyhladit obyvatelstvo, které je nadbytečné, je ho příliš mnoho a kapitalistický systém ho nedokáže využít ani pro tu nejjednodušší a nejhrubší práci. Způsob vedení válek se změnil po porážce americké armády, podporované Jihokorejci a Australany ve Vietnamu. I zde se však již pokusili, stejně jako předtím v Koreji postavit proti sobě rozdělené národy. Vyhlazování dosáhlo poměrného úspěchu až ve válkách v Afghánistánu, Iráku, Libyi a Sýrii, kde se tento proces podařilo kamuflovat bojem proti "světovému terorismu".

Teroristické organizace, počínaje Al Kájdou, An Nusrou přes Talibán, až po Islámský stát a nacistickou juntu na Ukrajině vytvořily bez problémů tajné služby imperialistických států. Největšího úspěchu dosáhly zatím na Středním východě a na Ukrajině, kde jak ISIL, tak ukrajinská "Národní garda" bojují proti syrské, irácké a ruské vládě bez přímého zásahu vlastních vojsk (NATO).

Obyvatelstvo je při tom vybíjeno, vymírá na infekční choroby a snaží se prchat. Ropu a suroviny si však sebou nebere. Ty zůstanou vítězům.


K.K.

 

 
< Předch.   Další >
Partneři:
http://www.kscm.cz
http://www.sosstudent.cz
http://www.kubadnes.cz
18. světový festival mládeže a studentstva
http://davdva.sk/
http://www.klub-pohranici.cz/
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2020 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.