Úvodní stránka arrow Přehled článků arrow Ze zahraničí arrow Pandemická krize koronaviru je intenzivnější - Kapitalismus je ve válce se společností Sunday, October 25 2020  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
Pandemická krize koronaviru je intenzivnější - Kapitalismus je ve válce se společností Tisk E-mail
Sobota, 14 březen 2020

Pandemie koronaviru přechází do sociální, hospodářské a politické krize v měřítku, které nemá precedens. Včerejší drastický pokles na globálních trzích a zejména ve Spojených státech, kde Wall Street zaznamenal největší jednodenní ztrátu od roku 1987, vyplynul z pochopení, že pandemie bude mít obrovský dopad na světovou ekonomiku a hluboce naruší stávající sociální pořádek.

Odhady pravděpodobného rozsahu úmrtí na nemoc zvyšují úzkost světové populace. Celkový počet potvrzených infekcí na celém světě se blíží 150 000 a roste exponenciálně, ale uvedená čísla nesmírně podceňuje realitu. Vzhledem k nedostatečnému testování a dlouhé době latence, je skutečný počet zřejmě mnohem vyšší. Oficiální počet obětí je nyní přes 5 000 a životy nespočetných milionů po celém světě jsou v nebezpečí.

Itálie prohlubuje svou celonárodní izolaci, prakticky všechny obchody jsou uzavřeny a ulice vyprázdněny. Německá kancléřka Angela Merkelová uvedla, že 60 až 70 % populace bude nakaženo, což znamená, že miliony budou vyžadovat intenzivní péči nebo budou umírat. Írán údajně začal hloubit masové hroby, poněvadž se epidemie vymkla kontrole. Francie uzavírá všechny školy a univerzity. Ve Spojených státech byly zrušeny významné veřejné sportovní a zábavní akce a obchody s potravinami rychle vyčerpaly základní potřeby.

Koronavirová pandemie odhalila neschopnost kapitalistického systému vyrovnat se s takovou krizí. Vlády na celém světě ukázaly ohromující úroveň neschopnosti a zmatku. Nebyly provedeny žádné přípravy na zcela předvídatelnou katastrofu. Systémy zdravotní péče, které mají nedostatek zdrojů, jsou ohromeny.

Úplná neschopnost vlády Spojených států, nejbohatší kapitalistické země na světě, reagovat na tuto krizi, je obviněním vlády a celého ekonomického systému.

Prezident Donald Trump ve svém národním projevu ve středu večer prokázal lhostejnost kapitalistické oligarchie k životům milionů lidí. Jeho nacionalistická řeč obviňovala šíření "cizího viru" z Číny a Evropy.

Trumpův projev přišel po týdnech, kdy prezident, zaměřený výhradně na dopad krize na akciový trh, prohlásil, že všechno je v pořádku, že koronavirus není vážnou hrozbou. Nedokázal vyjádřit soucit s masami lidí ve Spojených státech a ve světě, jejichž životy jsou ohroženy. Neoznámil žádná zásadní opatření k řešení neexistence testování nebo extrémního nedostatku zdravotnických zařízení.

Nejedná se však pouze o sociopatickou osobnost současného vládce Bílého domu. Trump je produktem amerického kapitalismu, společnosti, v níž dominuje bezprecedentní úroveň nerovnosti, ve které finanční oligarchie nahromadila obrovské bohatství na úkor všeho lidstva

Třídní charakter vládní reakce byl ve čtvrtek jasně odhalen. "Federální rezervní systém" v zoufalém a marném pokusu o potlačení selhání na Wall Streetu oznámil, že přiděluje 1,5 miliardy dolarů na nákup akcií a dalších aktiv. Kongres USA naproti tomu shání několik miliard dolarů na pomoc těm, kteří jsou vyhození z práce nebo jinak ovlivněni - kapka do kbelíku ve srovnání s tím, co je naléhavě nutné.

Vypuknutí pandemie a její důsledky lze chápat pouze v kontextu vývoje globálního kapitalismu v posledních čtyřech desetiletích. Tato čtyři desetiletí odhalila všechny sociálně reakční charakteristiky systému, založeného na soukromém vlastnictví výrobních prostředků, ve kterém jsou všechny úvahy o sociální potřebě podřízeny honbě za ziskem a obrovským osobním bohatstvím. Mottem kapitalistické oligarchie je: "Pokud hromadění našich miliard vyžaduje smrt milionů, tak ať je to tak."

V roce 1987 nechvalně známá britská premiérka Margaret Thatcherová prohlásila, že "neexistuje nic takového jako společnost" čímž chtěla ospravedlnit velký útok na sociální programy, infrastrukturu a masivní převod bohatství z dělnické třídy na bohaté. Po čtyři desetiletí vládnoucí elity, především ve Spojených státech, se zapojily do sociálního drancování. Veškerá politika byla založena na soukromém obohacení oligarchů na úkor společnosti.

Tomuto sociálnímu zločinu předsedaly obě politické strany, Demokraté i Republikáni. Během posledních tří let, kdy Trump vedl svůj útok na dělníky a imigranty, prohlašovali Demokraté, že hlavní hrozba pro americký lid pochází z Ruska.

Veškerá sociální opozice vůči Trumpovu režimu byla podřízena reakční agendě vojenských a zpravodajských agentur.

Nyní vidíme důsledky. Spojené státy více než kterákoli jiná země, odhalily úroveň nepřipravenosti, která není nic jiného než zločin. Ve čtvrtek ředitel odboru zdravotnictví v Ohiu uvedl, že důkazy o rozšíření koronaviru naznačují, že je infikováno jedno procento obyvatel ve státě, tj. 117 000 lidí. Ve skutečnosti bylo testováno pouze pět jedinců.

Centra pro kontrolu nemocí mají kapacitu vypracovávat pouze 300 až 350 testů denně. V praxi to dělá ještě méně. Tento týden, i když se nákaza již rozšířila po celé zemi, proběhlo v úterý pouze osm testů a ve středu žádné testy. Anthony Fauci, ředitel "Národního ústavu pro alergii a infekční choroby", ve čtvrtek ve "Svědectví" v Kongresu potvrdil, že "systém není ve skutečnosti přizpůsoben tomu, co právě teď potřebujeme ... To selhává."

Jak se nemoc šíří, bude systém zdravotnictví ve Spojených státech rychle ohromen. Počet nemocničních lůžek a jednotek intenzivní péče je naprosto nedostatečný, aby uspokojil očekávanou poptávku, což znamená, že o desítky tisíc lidí se prostě nebude možné postarat, což značně zvyšuje možný počet obětí. Zdravotničtí pracovníci čelí nedostatku kritických dodávek, včetně masek a dalšího nezbytného vybavení, vystavují tak sebe i své pacienty zvýšenému riziku.

Pracoviště nejsou vybavena pro zajištění bezpečnosti. Mnoho pracovníků hlásí nehygienické podmínky, nedostatek mýdla a dokonce i horké vody. Ve čtvrtek bylo zjištěno, že dělník v závodě Fiat Chrysler v Indianě je pozitivní na tuto nemoc, ale továrna, kritická pro výrobu FCA, je stále otevřená. Servisní pracovníci, z nichž většina nemá placenou nemocenskou dovolenou, jsou nebezpečné nemoci vystaveni.

Když se školy a vysoké školy zavírají, stovky tisíc studentů čelí vystěhování ze svých ložnic bez plánů alternativního bydlení, jsou rodiče nuceni si vzít neplacené volno nebo najít péči o děti bez toho, aby jim někdo pomohl. Stejný příběh se opakuje v každé zemi. Vlády se snaží zachránit zisky korporací, přestože miliony čelí následkům onemocnění bez pomoci. Neexistuje žádná koordinace ani plán na řešení pandemie. WHO - "Světová zdravotnická organizace", která má údajně koordinovat reakce na mimořádné situace v oblasti zdraví, je bezmocná a její pokyny a předpisy jsou všeobecně ignorovány.

Vzácný čas byl promarněn do okamžiku, kdy globální pandemie získala fatální hybnost. Když se pandemie poprvé projevila ve Wu-chanu, měl Washington na vývoji zájem pouze z hlediska toho, jak by mohla být krize v Číně využitá k získání geopolitické převahy Spojených států. Média této hrozbě věnovala jen omezenou pozornost a nevyžadovala žádné naléhavé a celosvětově koordinované kroky.

Strany světové levice vycházely z internacionální socialistické perspektivy, která upřednostňuje společné univerzální zájmy dělnické třídy, rozpoznaly nebezpečí a vyhlásily poplach. Stránka WSWS upozornila na nebezpečí již 28. ledna: "Vypuknutí odhalilo obrovskou zranitelnost současné společnosti vůči novým kmenům infekčních nemocí, nebezpečí, na která se žádná kapitalistická vláda dostatečně nepřipravila." WSWS napsala, že naléhavá potřeba mezinárodně koordinovaných opatření k boji proti pandemii byla oslabena národními konflikty:

"V době, kdy je pro boj proti globálnímu šíření virulentní nemoci rozhodující racionální plánování přes státní hranice, jsou Spojené státy a Čína uzamčeny v rostoucím obchodním konfliktu v tzv. "Nové studené válce". I když nové patogeny vyžadují k boji vědecké zdroje na všech kontinentech, hlavní země světa staví metaforické i reálné zdi."

Obrana lidské civilizace proti hrozbě globálních pandemií, stejně jako změně klimatu a rostoucí hrozbě ekologických katastrof, vyžaduje takovou úroveň plánování a globální spolupráce, které kapitalismus není schopen. Společnost přerostla kapitalistický systém a svévolné rozdělení, které světu vnucuje. Zajištění základních sociálních potřeb vyžaduje racionální plánování. To znamená, že vyžaduje socialismus.

Vládnoucí oligarchové promrhali šest kritických týdnů a globální hrozba exponenciálně rostla. Základní zásadou, která musí vést reakci na krizi, je, že potřeby pracujících lidí na světě musí mít absolutní a bezpodmínečnou prioritu před všemi aspekty podnikového zisku a soukromého kapitalistického bohatství.

Strana "Socialistické rovnosti" a její mezinárodní struktury vyžadují masivní, mezinárodně koordinovanou mobilizaci sociálních zdrojů pro boj s koronaviry, včetně přidělení miliard dolarů k zajištění přístupu k testování a nejvyšší kvalitě lékařské péče pro všechny infikované. Systém zdravotní péče, založený na třídách a zisku musí být zrušen a nahrazen rovným a univerzálním pokrytím. Musí být zahájen rozsáhlý program veřejných prací, který bude vyrábět zoufale potřebné zdravotnické vybavení.

Musí být přijata okamžitá opatření na ochranu zdraví zaměstnanců. Pracoviště, kde existuje nebezpečí šíření viru, musí být uzavřena a postiženým musí být zajištěn plný příjem. Pokud jsou školy zavřené, rodičům musí být poskytnuto placené volno. Vysokoškolákům nuceným opustit koleje musí mít zajištěno bezpečné bydlení. Musí být zavedeno moratorium na vystěhování a uzavírání služeb, kombinované s moratoriem na platby nájemného a jinými formami nouzové pomoci.

Všichni, kdo tvrdí, stejně jako Bernie Sanders, že cokoli lze udělat bez čelního útoku na samotný kapitalistický systém, jsou lháři. Ve čtvrtek ve svém projevu Sanders prohlásil, že na koronaviry může zemřít až 400 000 lidí a že krize "je v měřítku velké války". Sanders však opakoval své tvrzení, že opatření k řešení krize lze dosáhnout prostřednictvím akcí jak Demokratické, tak Republikánské strany.

Ve skutečnosti to, co krize dokazuje, je naléhavá nutnost masového politického hnutí dělnické třídy ve Spojených státech i na mezinárodní úrovni proti kapitalismu a prosazení úsilí o socialistickou reorganizaci světové ekonomiky. To, čeho jsme svědky, je důsledek společnosti organizované na základě zisku. Společnost, ve které tři jednotlivci vlastní více než polovina populace, není schopna vyřešit žádný z velkých problémů, kterým čelí lidstvo.

Obří banky a korporace musí být převedeny do veřejného vlastnictví a podřízeny demokratické kontrole. Obrovské vlastnictví bohatých musí být vyvlastněno, aby byly k dispozici finanční prostředky k zajištění všeobecného přístupu ke zdravotní péči, bydlení, veřejným službám a dalším sociálním potřebám. Celý hospodářský život musí být reorganizován na základě globální, plánované ekonomiky, odstraněny překážky soukromého vlastnictví a motivu zisku. Poslední úvahou na mysli každého by měl být dopad na firemní zisky a hodnoty podílu na Wall Streetu.

Pandemie odhalila nevyhnutelnou nezbytnost zásadní restrukturalizace společnosti. Není to poprvé v historii, kdy velká krize ukázala, že lidský pokrok je neoddělitelný od boje proti nerovnosti. V důležité nové knize "Velký vyrovnávač" (The Great Leveler): Násilí a historie nerovnosti od doby kamenné do dvacátého prvního století píše historik Walter Schiedel: "V průběhu zaznamenané historie byly nejmocnější nivelace vždy výsledkem nejsilnějších šoků. Nerovnost vyrovnaly čtyři různé druhy násilných zlomů: masové války, transformační revoluce, selhání státu a smrtelné pandemie. Říkám jim Čtyři jezdci nivelace." Každý z těchto jezdců je nyní viditelný.

V sázce je budoucnost lidstva. Kapitalismus je ve válce se společností. Dělnická třída, pod záštitou mezinárodního socialismu, musí vést válku proti kapitalismu.

Překlad: Karel Kluz

Autoři: Joseph Kishore and David North na stránkách WSWS

13. března 2020

 

 
< Předch.   Další >
Partneři:
http://www.kscm.cz
http://www.sosstudent.cz
http://www.kubadnes.cz
18. světový festival mládeže a studentstva
http://davdva.sk/
http://www.klub-pohranici.cz/
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2020 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.