Úvodní stránka arrow Přehled článků arrow Ze zahraničí arrow Netřeba pálit papíry Saturday, July 04 2020  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
Netřeba pálit papíry Tisk E-mail
Pátek, 07 červenec 2006

12. června otiskl poslušný mopslík a zuřivý mluvčí impéria a miamské teroristické mafie, deník New Herald článek nazvaný „Zájmová sekce USA v Havaně v obležení“, obviňující kubánskou vládu, že kanceláři prerušila dodávky elektřiny a vody, což označuje jako „prohloubení diplomatické krize“ která odstartovala po „světelné tabuli na fasádě budovy Sekce“.

Zájmová sekce Spojených států v Havaně podle článku „v pátek dala personálu pokyny, aby přistoupil ke skartaci všech dokumentů vyjma těch, jež jsou nezbytně zapotřebí“. A připojen je tento pozoruhodný závěr: „Zdroje, které poskytly New Heraldu informace, hodnotí skartaci dokumentů v amerických diplomatických kancelářích v Havaně jako předzvěst evakuace a přinejmenším se na ni pro případ nutnosti připravují“.
New Herald doplnil ještě tendenční fotografii pořízenou během některého z historických „pochodů bojovného lidu“, které se uskutečnily před Zájmovou kanceláří, zachycující v bezprostřední blízkosti zmíněné kanceláře Kubánce vyjadřující nesouhlas s imperialistickou genocidní politikou vůči Kubě. Cílem je manipulovat čtenáři a vyvolat dojem, že Americká zájmová kancelář je v těchto chvílích a vlastně neustále obklíčena kubánskými občany, ačkoli situace v jejím okolí je ve skutečnosti naprosto normální a nachází se tam jen vyčleněný personál pověřený ostrahou tohoto zařízení.
V závěru článku je vsunuta větička odhalující skutečný, skrytý záměr této nové provokace: „Vzhledem ke zhoršení situace ve svých objektech by Zájmová sekce Spojených států v Havaně mohla být nucena dočasně pozastavit svou činnost. To by vysvětlovalo rozhodnutí přistoupit ke skartaci důležitých dokumentů“.
Několik hodin nato, jako zjevný důkaz účasti vlády Spojených států na zosnování a řízení této lživé kampaně, obviňuje mluvčí Státního departmentu Sean McCormack cynicky kubánskou vládu z pronásledování Americké zájmové kanceláře. McCormack, v póze oběti, řekl, že navzdory údajným obtížím v dodávkách elektřiny a vody Zájmová kancelář „pokračuje ve své práci“, včetně úsilí o „sbližování s kubánským lidem“, a bez uzardění prohlásil, že údajné problémy kanceláře by mohly souviset s její činností při „poskytování základních informací a údajů kubánskému lidu“.
Rozšiřující se špionážní a podvratnou činnost Zájmové kanceláře na Kubě nazval prolhaný mluvčí „prací“ a zaštitování, řízení a štědré financování námezdních skupinek, které Kancelář na Kubě piplá a jež jsou tvořeny zrádci a žalobníčky spolupracujícími na uplatňování brutální blokády, jež má Kubánce vyčerpat hladem a nemocemi – „úsilím o sbližování s kubánským lidem“. Jako vrchol drzosti pak systematické šíření nejhrubších urážek kubánského lidu pomocí elektronického panelu, které chtějí v rozporu s nejlementárnějšími normami mezinárodního práva beztrestně provozovat z fasády svého imperiálního brlohu, nazval „poskytováním základních informací a údajů kubánskému lidu“.
Pro představu o druhu „informací a údajů“, jež Zájmová kancelář na svém elektronickém panelu šíří postačí např:
- Mnohé slušné Kubánky nemohou slušně žít, aniž by dělaly něco neslušného. Jsi-li mladá a pěkná, vyplatí se ti víc jít dál ve své profesi nebo jít s nějakým Španělem? (7. a 8. dubna).
Odpoledne, mluvčí Zájmové sekce Spojených států v Havaně Drew Blakeney drze lhal v tiskovém prohlášení, když tvrdil, že „nárůst zlovolných praktik režimu při jednání se Zájmovou kanceláří a lidem Kuby není pro nikoho překvapením: již nějakou dobu se snaží Zájmovou sekci izolovat a pronásledovat“. Pak dodal: „V pondělí 5.června, přibližně ve 3 hodiny ráno byla v hlavní budově Zájmové sekce Spojených států v Havaně přerušena dodávka elektřiny“.
New Herald a mluvčí vlády Spojených států bezostyšně lžou, když činí naši vládu zodpovědnou za údajné přerušení dodávky elektřiny a omezení dodávky pitné vody Zájmové kanceláři.
Kategoricky popíráme, že by došlo k záměrnému přerušení elektrické dodávky s cílem ztížit fungování Zájmové anceláře. Ve skutečnosti došlo v Havaně a po celém státním území k četným haváriím, z nichž jedna byla na okruhu Vedado 2, na napětí 13 000 V, které přímo napájí Zájmovou kancelář, a jedna na obou linkách dodávajících elektrický proud na Antiimperialistickou tribunu, to vše v důsledku nepříznivé meteorologické situace, jež zemi postihla v posledních dvou týdnech a trvala až do pondělního odpoledne. Na opravě této i ostatních havárií se již pracuje. Přesto, jak mluvčí přiznávají, zůstala Kancelář plně v provozu, včetně jejího provokačního elektronického panelu, který od 16.ledna, téměř pět měsíců Kubánce uráží a napadá. To dokazuje, že této instituci nechyběl ani watt energie.
Vláda Spojených států záměrně opomněla říci, že vždy, když Zájmová kancelář ohlásila potíže s dodávkou pitné vody nebo elektřiny do svých zařízení, byly tyto problémy kubánskými podniky pověřenými poskytováním těchto služeb řádně odstraněny.
Zájmová kancelář spotřebuje měsíčně v průměru 26 000 kW, stejně, jako 200 průměrných kubánských rodin dohromady.
Přes reorganizaci probíhající v distribuci paliva v zemi dodal podnik Cubalse Zájmové kanceláři v letošním roce dosud 53 756 litrů paliva.
Přes problémy se zásobováním Havany pitnou vodou, které před posledními dešti sužovaly celé kubánské území, podnik dodávající vodu hlavními městu zajistil pro Zájmovou kancelář stabilní dodávky.
Během března t.r. vyslal dodavatelský podnik na žádost Zájmové kanceláře své techniky do hlavní a pobočné budovy Kanceláře, aby provedli revizi vnitřních a vnějších vodovodních rozvodů a odstranili vznikající problémy.
Od ledna 2006 realizoval podnik CUBALSE sedm akcí na údržbě a opravách nemovitostí, v nichž bydlí pracovníci Zájmové kanceláře.
Přestože 1.února Zájmová kancelář hrubě vykázala ze svých prostor pracovníky brigády Blas Rocy Caldería, kteří prováděli stavební právce na vedlejší budově, podnik CUBALSE dodává této kanceláři včas materiál na pokračování prací. Zájmová kancelář dosud obdržela 44 m³ betonové směsi, 540 m armatur a 300 m pásové oceli, které si vyžádala.
Tato kancelář má dnes 302 kubánských smluvních zaměstnanců. Devět z nich v letošním roce na její žádost vycestovalo do zahraničí na školení pro výkon svých funkcí.
Američtí mluvčí také zapomínají říci to nejdůležitější: že jen za letošní rok bylo Zájmové kanceláři okamžitě, bez prodlení a bez jakékoli výjimky schváleno 33 případů požadovaného vrácení ilegálních emigrantů, čtyři případy repatriace kubánských občanů a osm konzulárních návštěv amerických odsouzených ve věznicích na Kubě.
Nová obvinění proti kubánské vládě jsou součástí plánu americké administrativy, na který upozornil s. Fidel 22. a 24. ledna 2006, kdy doslova řekl: „Vláda Spojených států hodlá na nátlak kubánsko-americké mafie mezi prvními kroky otevřeně porušit Migrační dohodu s Kubou (...), hledat záminky, aby za jakoukoli cenu zabránila prodeji rostoucích objemů zemědělských produktů na Kubu, ačkoli naše země neopomněla za pět let uhradit včas ani jediný cen, což americká vláda považovala u národa stíhaného agresí a blokádou za nemožné (...), a v souladu s rozhodnutím prezidenta Cartera ze 30.května 1977 usilovat o roztržku v současných minimálních diplomatických vztazích s Kubou. Hrubé provokace ze strany její Zájmové kanceláře v Havaně nemají ani nemohou mít jiný cíl“.
Poslední obvinění vznesená proti Kubě mají rovněž zlovolný cíl – odvrátit pozornost od skutečného problému, podvratného a provokačního rázu činnosti Zájmové kanceláře, jež se v naprostém rozporu s diplomatickým statusem vyplývajícím z mezinárodních dohod a konvencí stala štábem kontrarevoluce, kterou řídí, materiálně a finančně zásobuje a podněcuje k rozvracení vnitřního pořádku v zemi.
Možná si myslí, že se Kuba bojí neustálých provokací osnovaných proti naší vlasti a důsledků přerušení současných minimálních vztahů, již tak dost poškozených nemorální a cynickou politikou Bushovy administrativy.
To imperialistická vláda Spojených států by měla vysvětlit své dementní a opakované snahy spřádat a uplatňovat nová brutální opatření proti Kubě a své marné pokusy zlomit hrdinný odpor kubánského lidu.
Americká vláda vězí morálně a materiálně po krk v dobyvačné válce v Iráku, korupčních skandálech, rostoucím rozpočtovém deficitu a deficitu běžného účtu, vysokých cenách energie, neschopnosti překonat důsledky přírodních katastrof, protiprávním špehování vlastních občanů a odporné praxi ilegálního zadržování a mučení na mezinárodní úrovni.
Revoluční vláda jí uštědřila lekci ve vyrovnanosti, pevnosti a striktním dodržování diplomatických norem při řešení vulgárního, opovrženíhodného jednání Zájmové kanceláře USA na Kubě a žoldáků v jejích službách.
Svou morálkou a zásadovostí porazí Kubánci všechny a každou jednu z jejich zločinných a zbabělých kampaní, provokací a agresí.
Kuba bojuje otevřeně a čistými zbraněmi, nemá ve zvyku vyhledávat záminky k pronásledování Zájmové kanceláře. Umí na požadavky zástupců impéria odpovědět ano nebo ne. Nehledá vytáčky, nepřestřihává elektrické kabely, aby zhasla ubohé nápisy. Nepronásleduje funkcionáře nebo zástupce Spojených států. Ty miliony lidí, včetně dětí a mládeže, které před Kanceláří se ctí a hrdostí defilovaly, nehodily nikdy na onu budovu jediný kámen. Kuba bojovala po dobu trvání revoluce vždy s morálkou, která její protivníky drtí. Chce-li současná vláda Spojených států zavřít svou kancelář, přerušit prodej potravin kubánskému lidu a zlikvidovat Migrační dohodu, nechť tak učiní. Nechť nehledá záminky, ani se nesnaží donekonečně protahovat své hrubé a zbabělé provokace, které nevzešly z Kuby, nýbrž z Americké zájmové kanceláře proměněné v baštu, velitelství a banku žoldáků, centrum dodávající podvratný materiál načerno přivážený v jejích diplomatických vacích. Kuba se klidně obejde bez ní i bez veškerého jejího zasahování a urážek. Nad jejím odchodem by neprolila ani jedinou slzu. Netřeba pálit papíry. Co na tom, kolik monstrózních lumpáren obsahují. Revoluce nikde nenapadne ani nenaruší diplomatickou misi. Nikdy to neudělala a nikdy neudělá.

Úvodník deníku Granma z 13.6.2006

{moscomment}

 
< Předch.   Další >
Partneři:
http://www.kscm.cz
http://www.sosstudent.cz
http://www.kubadnes.cz
18. světový festival mládeže a studentstva
http://davdva.sk/
http://www.klub-pohranici.cz/
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2020 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.