Úvodní stránka arrow Přehled článků arrow Ze zahraničí arrow Německý ministr obrany připravuje armádu na nasazení v operacích v celém světě Friday, April 20 2018  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
Německý ministr obrany připravuje armádu na nasazení v operacích v celém světě Tisk E-mail
Pondělí, 09 červenec 2012

německý ministr obrany Thomas de MaiziereV sobotu 30. 6. 2012 uvedl ministr obrany SRN za CDU/CSU Thomas de Maiziére, bývalý vedoucí sekretariátu kancléřky Merkelové, v rozhovoru pro německý rozhlas, že německá armáda by v podstatě mohla vést vojenské operace kdekoliv ve světě. Kritérium pro takové intervence by mělo být založeno na tom, jak vysokou cenu bude mít zasazení armády v termínech "finance a krev" a na zvážení mnoha dalších faktorů. "Nemůžeme jednoduše prohlásit, že to není naše věc, (míněna zřejmě současná situace ve světě) to skončilo v roce 1990, nyní se použití armády stalo součástí naší úlohy, která se stala vedoucí mocností ve světě, vyplývá z toho i povinnost plnit mezinárodní závazky, i když k tomu nejsme nuceni," pokračoval ministr. Dále se pak zmínil o potřebě veřejné diskuse k těmto otázkám s cílem dosáhnout podpory pro agresivní zahraniční politiku německé vlády v rámci NATO.

V této souvislosti de Maiziére přivítal poslední projev bývalého luteránského pastora a bojovníka s komunismem Joachima Gaucka, který přednesl v Akademii generálního štábu Bundeswehru, ve kterém vyzýval Němce, aby byli připraveni obětovat za Německo dokonce svůj vlastní život.

Poslední vystoupení ministra obrany i prezidenta byla zaměřena na očistění reputace armády a rehabilitaci militarismu v Německu. Oba se pokoušejí překonat hluboký odpor Němců k válkám a prosadit příznivý pohled na militarismus mezi určitými vrstvami obyvatelstva a získat jejich podporu pro remilitarizaci společnosti a v souladu s tím i restrukturalizaci Bundeswehru, zaměřenou na jeho přeměnu v mohutnou intervenční sílu.

Nezapomínejme, že tento proces probíhá za podpory všech politických stran dlouhou dobu s vyloučením jakékoliv veřejné diskuse a již přinesl pro německou i světovou reakci pozitivní výsledky. Podstatných změn v reorganizaci armády, včetně jejího přezbrojení, má být dosaženo již v roce 2013.

Hlavním cílem reforem je dosáhnout "intervenční" připravenosti a zvýšení efektivnosti bojové činnosti ozbrojených sil. Vzorem jsou Spojené státy, které jsou schopny okamžitě vyslat své intervenční jednotky do kteréhokoli místa na světě.

Ministerstvo obrany zdůrazňuje, že to, co probíhá v armádě, není pouze organizační reforma.

Na svých webových stránkách uvádí, že nejde pouze o strukturální změny a postupy, "má se jednat především o získání nového pochopení sama sebe."

Svou účastí ve válkách proti Jugoslávii a Afghánistánu se již dávno původní obranný charakter Bundeswehru změnil, dosud však německá vláda odmítala veřejně přiznat tyto akce jako válečné a kryla je plněním povinnosti v rámci NATO a OSN. Německá buržoazie čekala téměř 70 let na oslabení lidské paměti a teprve nyní se odhodlala narušit politické tabu a zahájila tak etapu přípravy na vojenské intervence v neomezeném rozsahu i s tím rizikem, že bude nucena čelit lidovému odporu.

Již letos učinil Bundeswehr zrušením vojenské základní služby a zavedením profesionální armády značný pokrok. Nejde o splnění požadavků na vysokou specializaci, ale podobně jako ve všech buržoazních armádách, o vyloučení možnosti vlivu progresivních politických názorů, které by mohly vyvolat odpor k vojenské službě, především k vyvražďování národů na územích, která potřebuje globální imperialismus pro loupení surovinového bohatství a úrodné půdy. Stavy armády by se měly snížit zhruba na 185 000 profesionálních zabijáků.

Změny se dotknou i velitelského sboru. Generální inspektor získá nové rozsáhlejší pravomoci v souladu s tak zvaným "Drážďanským dekretem" z března 2012, podle kterého budou poprvé v novodobých dějinách všechny druhy ozbrojených sil včetně jejich inspektorů podřízení pouze jemu.

V blízké budoucnosti se stane generální inspektor vrchním velitelem všech druhů vojsk a budou mu podřízeny i všechny zahraniční vojenské mise. Takovou moc dosud neměl žádný velitel od roku 1945. I inspektoři jednotlivých druhů vojsk budou nyní působit nezávisle na ministerstvu obrany a zbaví se tak politické kontroly, což jim podle ministra obrany umožní, aby se stali skutečnými veliteli.

V prvních desetiletích po II. světové válce byla podobná struktura velení armády nemyslitelná. Vzpomínky na armádu, jako "stát ve státě" a antidemokratické tradice německého důstojnického sboru byly příliš živé a podobný pokus by se tehdy setkal s lidovým odporem. Koncepce výstavby a přípravy Bundeswehru byly proto kryty předstíraným občanským dozorem.

Nyní bude i tato koncepce definitivně pohřbena. "Vytvoření nové vojenské kultury pro armádu znamená, že obavy z minulosti již nejsou tak významné, nyní nebudeme muset čelit podobným záhrobním argumentům a budeme moci dělat to co je oprávněné dnes a bude správné i v budoucnosti", deklaroval ministr.

Je evidentní, že smyslem ministrových komentářů je postupně odstranit všechny restrikce, které jsou sice oslabené, ale dosud platné pro německý militarismus a prosadit výstavbu ozbrojených sil, schopných účastnit se v plném rozsahu vojenských intervencí k prosazování zájmů německého imperialismu ve světě.

I když současná reforma zatím neumožňuje vzhledem k minulosti, ve které byl generální štáb Wehrmachtu obžalován Norimberským tribunálem jako zločinná organizace, vytvoření zcela nezávislého generálního štábu. Ale již jen tím, že byli inspektoři zbavení občanské kontroly i zvýšení pravomocí generálního inspektora naznačuje, že reforma umožňuje realizovat rozhodné kroky k vytvoření mocného vojenského velení, schopného působit nezávisle na demokratických institucích.

Reforma zahrnuje i dozbrojení, zaměřené na vybíjení špatně vyzbrojených sil odporu v Asii a Africe. Patří k nim projekt "Voják budoucnosti" zahrnující novou bojovou výzbroj, průzkumný a velící systém. Armáda rovněž zakoupila zatím 560 ks kvalitativně odlišných odstřelovacích pušek typu G-28 od firmy Heckler & Koch a 200ks pancéřovaných transportních vozidel. Nově nakupovaná výzbroj má sloužit ve válkách označených jako "asymetrické hrozby".

Zatím ani ministerstvo obrany ani Bundestag nehovoří o výdajích na reformu. Pouze Der Spiegel odhaduje náklady na 1,3 miliardy eur.

S cílem ospravedlnit reformu realizuje resort obrany ideologickou ofensivu, vedenou ministrem de Maiziérem, na které se podílí i nový prezident Gauck, kombinovanou s propagační kampaní zaměřenou na německou mládež.

Na posledním "Dívčím dnu" (den, kdy jsou německé dívky a ženy vyzývány k tomu, aby si vyzkoušely "mužskou práci") patřila armáda k zaměstnavatelům nabízejícím nejvíce pracovních míst.

Reforma Bundeswehru probíhá bez odporu opozičních stran někdy dokonce s jejich souhlasem. Jejich představitelé sice vystupují s parciálními kritikami týkajícími se detailů jako je rušení některých vojenských základen, otázek spojených s finančními náhradami po odchodu ze služby, ale nikoli se zásadními kritikami týkajícími se militarizace Německa. Někteří představitelé opozice, jako na příklad mluvčí SPD Rainer Arnold dokonce prosazoval, aby byl generální inspektor zbaven veškeré možné politické odpovědnosti za své aktivity. Strana Die Linke sice vznesla řadu námitek, ale nepřednesla ani jeden konkrétní návrh. Die Linke má v komisi obrany Bundestagu poslankyni Christine Buchholzovou, ta je však vázáná dodržováním státního tajemství.

Předposlední předchůdce Gaucka ve funkci prezidenta Horst Köhler byl donucen k demisi v roce 2010, kdy otevřeně přiznal význam použití německých sil v Afghánistánu a uvedl, že pro exportně orientovanou zemi jako Německo je občas nezbytné nasadit armádu k ochraně jejích zájmů, představujících například bezpečnost obchodních cest...

Současná česká "elita" jásá nad omluvou Joachima Gaucka při příležitosti sedmdesátého výročí vyvraždění Lidic. Jak by asi byl podobný typ omluvy přijat Afghánci nebo Srby?


Podle Svena Heymanna a Christopha Dreiera

Překlad: K. K.

 

 
< Předch.   Další >
Partneři:
http://www.kscm.cz
http://www.sosstudent.cz
http://www.kubadnes.cz
18. světový festival mládeže a studentstva
http://www.klub-pohranici.cz/
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2018 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.