Úvodní stránka Tuesday, April 13 2021  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
Ne pokusu o státní převrat v bratrském Bělorusku Tisk E-mail
Pátek, 14 srpen 2020

Zveřejňujeme prohlášení předsedy Komunistické strany Ruské federace k pokusu o převrat v Bělorusku, který následoval po prezidentských volbách, v kterých zvítězil A. Lukašenko. Jednostranné informování ze strany českých medií, ale i aktivní zapojení a nátlak českých (Petříčkovo ministerstvo, ministerský předseda Babiš i mimovládní organizace), unijních i amerických politických struktur na tuto zemi potvrzuje zájmy, které má imperialismus na převratu. Podobný vývoj a převrat proti zvolenému vedění v Ukrajině, do něhož svůj nejen politický kapitál investovala EU, vedl k vzestupu neonacismu, občanské válce, dezintegraci země, hlubšímu ekonomickému propadu a dalšímu vystěhovalectví. To vše v konfrontaci s Ruskou federací, v agresivních ekonomických i vojenských krocích, které eskalují nebezpečí války v Evropě. Proto je nutné toto ničivé zasahování do politického života jiných zemí ze strany Evropské unie a USA jednoznačně odmítnout.

Prohlášení ÚV Komunistické strany Ruské federace (KPRF) 12. 8. 2020

Gennadij Andrejevič Zjuganov předseda ÚV KP RF a předseda frakce komunistů v ruské Státní Dumě

V prezidentských volbách 9. 8. 2020 v Bělorusku přesvědčivě zvítězil dosavadní prezident A. G. Lukašenko.

Jeho podpora voliči je dána nepochybnými úspěchy, kterých země dosáhla v sociálněekonomické oblasti. Nehledě na to, že Bělorusko nevlastní surovinové zdroje, vedení státu dokázalo od roku 1991 nejen udržet, ale i zvýšit životní úroveň lidu, díky kompetentnímu řízení ekonomiky.

V republice bylo zachováno a dále rozvíjeno strojírenství. Každý třetí sklápěcí nákladní automobil ve světě je vyráběn v Bělorusku. Traktory, vyráběné v Minsku pracují na polích desítek států světa. Těžké tahače vyrobené v Bělorusku jsou využívány k tažení mobilních raketových komplexů "Topol" a "Jars", zajišťujících bezpečnost Ruska. Jsou rozvíjena vysoce technologická odvětví produkce, zejména elektronická a výroba přístrojů.

Bělorusko má rozvinuté zemědělství, založené na pokrokových technologiích. V zemi posiluje základní a aplikována věda. Velkou pozornost věnuje vláda rozvoji školství a zdravotnictví. Rozsáhlou podporu státu má i národní kultura. Zejména na této bázi je ve složitých podmínkách světové ekonomické krize udržována stabilita a zajišťována perspektiva rozvoje budoucnosti země.

Nicméně ekonomické úspěchy Běloruska a zvláště jeho bratrské vztahy s Ruskem, vyvolávají nesmiřitelný odpor našich nejhorších "přátel" na Západě. V průběhu mnoha let dochází k přímým i zakrytým pokusům o vydírání a k přímému nátlaku na vedení země. Proti Bělorusku jsou zaváděny ekonomické i politické sankce. Postupně je v průběhu mnoha let připravována "Pátá kolona" z osob, které obdržely granty a stipendia, z vůdců různých nevládních organizací a výzkumných center. Probíhá aktivní "zpracovávání" mládeže v duchu rusofobie a hrbení se před Západem. K tomu jsou využívány soudobé informační technologie, především sociální sítě.

Rozvratná činnost, vedena zejména Spojenými státy a jejich polskými vazaly nese všechny znaky hybridní války, proti Bělorusku.

Charakter aktivit tak zvané opozice, její agresivita a plnění úkolů vydávaných zahraničními centry ukazuje, že to, co probíhá v Bělorusku, není spontánním vyjádřením nespokojenosti lidu. Je evidentní, že to byl pokus o státní převrat. To potvrzuje i účast banderovských smeček z Ukrajiny, potomků "Lesních bratrů" z Polska a Pobaltí a ruských liberálů v protestech v Minsku.

Viděli jsme již, k jakým těžkým důsledkům přivedl analogický převrat na Ukrajině. Tato bratrská země se dostala do národní katastrofy, s totálním rozpadem průmyslu, zemědělství, krachem školství a zdravotnictví, neomezenou korupcí, hromadnou nezaměstnaností, bídou, milionovou emigrací, hledající práci v zahraničí. Není pochyb o tom, že změna vedení Běloruska, o kterou usilují naší nepřátelé, by okamžitě vedla k rozsáhlé privatizaci, lépe řečeno k neudržitelnému rozkradení státního vlastnictví, likvidaci všech vymožeností v sociální oblasti, zavedení placeného vzdělání a zdravotnictví. Miliony obyvatel by se ocitly v bídě.

Západ, kterému jde údajně o osud demokracie, vůbec nepotřebuje výrobky běloruského strojírenství a zemědělskou produkci. Západ potřebuje levnou běloruskou pracovní sílu. To vše vidíme nejen na Ukrajině. Rozbití SSSR pod vlivem vnějších sil a jejich tajných služeb přivedlo k obludné degradaci všech sfér života v Rusku.

V této souvislosti vyvolává zvláštní pohled postoj některých ruských představitelů společenského života, kteří vedou obviňující rétoriku proti běloruskému vedení.

Lze chápat otevřeně prozápadní ruská média a různé blogery, rusofoby a antikomunisty, kteří nenávidí vše sovětské. Ale když stejně vystupují i ruští hurá patrioti, vyvolává to pochybnosti o upřímnosti jejich přesvědčení.

Musíme se poučit z těžkých porážek, které veliké bratrství lidu Sovětského svazu utrpělo v posledních desetiletích.

KP RF rozhodně odsuzuje pokus o státní převrat, který realizují prozápadní síly v Bělorusku, za podpory své klientely a nacionálních elementů v běloruské společnosti. Jsme přesvědčení o vítězství běloruského lidu nad těmi, kdo jej chtějí vehnat do katastrofy, podobné těm, které již překonaly mnohé bývalé republiky SSSR.

V této souvislosti KP RF ještě jednou blahopřeje vlasteneckým silám Běloruska vedeným prezidentem A. G. Lukašenkem k vítězství ve volbách. Jsme upřímně přesvědčení, že Bělorusové učinili správnou volbu, která umožní zemi pokračovat v tvůrčím rozvoji pro blahu všeho lidu a přesvědčivě hledět do budoucnosti.

Předseda ÚV KP RF

G.A.Zjuganov

Prohlášení ÚV Komunistické strany Ruské federace (KPRF) 12. 8. 2020

Gennadij Andrejevič Zjuganov předseda ÚV KP RF a předseda frakce komunistů v ruské Státní Dumě

V prezidentských volbách 9. 8. 2020 v Bělorusku přesvědčivě zvítězil dosavadní prezident A. G. Lukašenko.

Jeho podpora voliči je dána nepochybnými úspěchy, kterých země dosáhla v sociálněekonomické oblasti. Nehledě na to, že Bělorusko nevlastní surovinové zdroje, vedení státu dokázalo od roku 1991 nejen udržet, ale i zvýšit životní úroveň lidu, díky kompetentnímu řízení ekonomiky.

V republice bylo zachováno a dále rozvíjeno strojírenství. Každý třetí sklápěcí nákladní automobil ve světě je vyráběn v Bělorusku. Traktory, vyráběné v Minsku pracují na polích desítek států světa. Těžké tahače vyrobené v Bělorusku jsou využívány k tažení mobilních raketových komplexů "Topol" a "Jars", zajišťujících bezpečnost Ruska. Jsou rozvíjena vysoce technologická odvětví produkce, zejména elektronická a výroba přístrojů.

Bělorusko má rozvinuté zemědělství, založené na pokrokových technologiích. V zemi posiluje základní a aplikována věda. Velkou pozornost věnuje vláda rozvoji školství a zdravotnictví. Rozsáhlou podporu státu má i národní kultura. Zejména na této bázi je ve složitých podmínkách světové ekonomické krize udržována stabilita a zajišťována perspektiva rozvoje budoucnosti země.

Nicméně ekonomické úspěchy Běloruska a zvláště jeho bratrské vztahy s Ruskem, vyvolávají nesmiřitelný odpor našich nejhorších "přátel" na Západě. V průběhu mnoha let dochází k přímým i zakrytým pokusům o vydírání a k přímému nátlaku na vedení země. Proti Bělorusku jsou zaváděny ekonomické i politické sankce. Postupně je v průběhu mnoha let připravována "Pátá kolona" z osob, které obdržely granty a stipendia, z vůdců různých nevládních organizací a výzkumných center. Probíhá aktivní "zpracovávání" mládeže v duchu rusofobie a hrbení se před Západem. K tomu jsou využívány soudobé informační technologie, především sociální sítě.

Rozvratná činnost, vedena zejména Spojenými státy a jejich polskými vazaly nese všechny znaky hybridní války, proti Bělorusku.

Charakter aktivit tak zvané opozice, její agresivita a plnění úkolů vydávaných zahraničními centry ukazuje, že to, co probíhá v Bělorusku, není spontánním vyjádřením nespokojenosti lidu. Je evidentní, že to byl pokus o státní převrat. To potvrzuje i účast banderovských smeček z Ukrajiny, potomků "Lesních bratrů" z Polska a Pobaltí a ruských liberálů v protestech v Minsku.

Viděli jsme již, k jakým těžkým důsledkům přivedl analogický převrat na Ukrajině. Tato bratrská země se dostala do národní katastrofy, s totálním rozpadem průmyslu, zemědělství, krachem školství a zdravotnictví, neomezenou korupcí, hromadnou nezaměstnaností, bídou, milionovou emigrací, hledající práci v zahraničí. Není pochyb o tom, že změna vedení Běloruska, o kterou usilují naší nepřátelé, by okamžitě vedla k rozsáhlé privatizaci, lépe řečeno k neudržitelnému rozkradení státního vlastnictví, likvidaci všech vymožeností v sociální oblasti, zavedení placeného vzdělání a zdravotnictví. Miliony obyvatel by se ocitly v bídě.

Západ, kterému jde údajně o osud demokracie, vůbec nepotřebuje výrobky běloruského strojírenství a zemědělskou produkci. Západ potřebuje levnou běloruskou pracovní sílu. To vše vidíme nejen na Ukrajině. Rozbití SSSR pod vlivem vnějších sil a jejich tajných služeb přivedlo k obludné degradaci všech sfér života v Rusku.

V této souvislosti vyvolává zvláštní pohled postoj některých ruských představitelů společenského života, kteří vedou obviňující rétoriku proti běloruskému vedení.

Lze chápat otevřeně prozápadní ruská média a různé blogery, rusofoby a antikomunisty, kteří nenávidí vše sovětské. Ale když stejně vystupují i ruští hurá patrioti, vyvolává to pochybnosti o upřímnosti jejich přesvědčení.

Musíme se poučit z těžkých porážek, které veliké bratrství lidu Sovětského svazu utrpělo v posledních desetiletích.

KP RF rozhodně odsuzuje pokus o státní převrat, který realizují prozápadní síly v Bělorusku, za podpory své klientely a nacionálních elementů v běloruské společnosti. Jsme přesvědčení o vítězství běloruského lidu nad těmi, kdo jej chtějí vehnat do katastrofy, podobné těm, které již překonaly mnohé bývalé republiky SSSR.

V této souvislosti KP RF ještě jednou blahopřeje vlasteneckým silám Běloruska vedeným prezidentem A. G. Lukašenkem k vítězství ve volbách. Jsme upřímně přesvědčení, že Bělorusové učinili správnou volbu, která umožní zemi pokračovat v tvůrčím rozvoji pro blahu všeho lidu a přesvědčivě hledět do budoucnosti.

Předseda ÚV KP RF G. A. Zjuganov

Překlad KK

 
< Předch.   Další >
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2021 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.