Úvodní stránka Tuesday, December 01 2020  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
NATO proti Rusku Tisk E-mail
Pátek, 22 květen 2015

V tureckém turistickém centru Belek v Antalii se 13. 5. 2015 v rámci summitu NATO konalo zasedání komise "Ukrajina-NATO". Výsledkem jednání je společné prohlášení, naplněné protiruskou rétorikou, založenou na obviňování Ruska z vyvolání krize a rozpoutání válečného konfliktu v Donbase.

Údajně demokratickou ČR navštívil na pozvání české vlády ministr zahraničí nacistické Ukrajiny Klimkin. Dovedete si představit, že by v době předválečného Československa souhlasili Masaryk a pak Beneš s oficiálním pozváním italského ministra zahraničí fašistické vlády Giana Galleazza Ciana?

V prohlášení se podrobně popisuje směr spolupráce Ukrajiny s NATO, což nyní velmi zřetelně potvrzuje její úlohu, kterou ji stanovil světový imperialismus v útoku proti Rusku.

V těchto dnech navštívila Kyjev další z nesčetných amerických vojenských delegací, vedena tentokrát generálporučíkem B. Hodgesem, velitelem pozemních sil USA v Evropě. Cílem delegace bylo upřesnit potřeby modernizace ukrajinské armády a zajistit tak efektivní podporu USA, EU a NATO.

Zasedání komise "Ukrajina-NATO", stejně jako uvedenou návštěvu je počátkem realizace programu spolupráce na rok 2015.


Program NATO pro Ukrajinu zahrnuje:

1. Propagace (označena jako informování obyvatelstva) spolupráce Ukrajiny s NATO.

Při tom je důraz kladen na regionální a místní úroveň. Propagace bude zaměřena na televizní programy, spolupráci s občanskými organizacemi a institucemi a s vojenskými školami.

Kromě toho se instruktoři NATO zaměří i na přípravu státních zaměstnanců (kteří nemají nic společného s armádou) jejímž cílem je zkvalitnit dvoustrannou spolupráci s civilním sektorem.

V ročním programu se předpokládá využití tak zvané gruzínské zkušenosti.

Hlavní změna: Již v průběhu letošního roku (nezapomínejme, že NATO tlačí Ukrajinu do dalších masakrů Rusů v Donbase) se má podstatně zvýšit vliv NATO na ozbrojené a bezpečnostní síly Ukrajiny. Jinými slovy - štáb NATO chce ukrajinské armádě a bezpečnosti v teroristických operacích proti Rusům přímo velet.

V nejbližší době má dojít k přeškolení vyššího velitelského sboru ukrajinské služby národní bezpečnosti, ministerstva obrany a štábů vojsk na standardy NATO, včetně zpracovávání koncepčních strategických dokumentů s důrazem na řízení vojsk v průběhu krizí.

Ve společném prohlášení komise potvrzují tyto směry spolupráce i vyjádření popisující mechanismus financování: "Těsnější spolupráce v rámci partnerství posílí kapacitu Ukrajiny při zajišťování vlastní bezpečnosti a v budoucnosti i zlepšování kompatibility mezi sílami Ukrajiny a NATO... Nyní jsme úspěšní, pokud jde o trustové fondy, řízení, kontrolu, spojení a zavádění počítačových systémů, logistiku, standardizaci, kybernetickou ochranu, přípravu demobilizovaných vojáků a zdravotnickou službu. Plánujeme další rozšíření trustových fondů."

Kromě toho se plánuje účast poradců NATO ve všech etapách zkvalitňování komplexního rozsahu bezpečnosti a obrany, optimalizace a zkvalitnění práce jednotlivých subjektů těchto sektorů. V dokumentu se tento směr rozvoje označuje následovně: "Spojenci posílí úřad pro spojení v Kyjevě a vyšlou poradce do vlády, včetně ministerstva obrany."

Je zřejmé, že v kontextu trestní operace v Donbase se budou brát v úvahu i plány NATO na zajištění zvýšení úrovně bojové přípravy útvarů, zařazených do "Centra speciálních operací pro boj s terorismem".


2. Jaké jsou plány NATO s nacistickými strukturami kyjevského režimu, zejména s "Národní gardou", obdobou hitlerovské SA a SS.

Českého občana ani nenapadne, že NATO v tažení proti Rusku spoléhá na to, že se "Národní garda" postaví do čela válečného dobrodružství. Plán NATO předpokládá, že v průběhu roku dojde ke zvýšení jejich operačních a profesionálních kapacit, dojde k jejímu vyzbrojení novými zbraněmi, soudobým letectvem, prostředky protivzdušné obrany (PVO) a speciální technikou kompatibilní s technikou sil NATO. "Národní garda" má dosáhnout vysoké bojeschopnosti a pohotovosti.

Již nyní probíhá intenzivní individuální příprava velícího personálu a vybavování automatizovanými systémy řízení šifrovaného spojení.

Podle vyjádření amerického velvyslance na Ukrajině Geoffreye Pyatta američtí vojenští instruktoři již začali školit Ukrajince v obsluze spojovacích prostředků. Jak jsem již uvedl, vše probíhá v kontextu záměru přeměny "Národní gardy" v nejbojeschopnější vojenskou sílu na Ukrajině.


3. NATO se poprvé pokouší reálně vyhodnotit potenciál ukrajinské armády, zejména vojenského námořnictva, posílit systém PVO a urychlit proces kompatibility ozbrojených sil Ukrajiny ve válečných operacích se sílami NATO.

Zde klade NATO důraz na co nejrychlejší integraci informačně - komunikačního systému ukrajinského ministerstva obrany do analogického systému NATO.

Aktuální informaci potřebuje velení NATO k rychlému vyhodnocování situace v ukrajinské armádě, zejména v době, kdy přes velmi formální Minskou smlouvu, pokračuje nepřetržitě v boji proti revolučním sílám Donbasu. Spojení a informační technika patřily vždy k nejslabším stránkám ukrajinské armády.


4. Komise věnovala mimořádnou pozornost vojensko-technické spolupráci.

Kromě povídání o významu přechodu na standardy NATO, věnovala komise pozornost rozvoji vojensko-průmyslového komplexu (VPK). Jde o zabezpečení získání pro NATO všech důležitých materiálů a dokumentů, které vlastní ukrajinský VPK, do loňského února spolupracující s Ruskem. Na toto nebezpečí upozorňovali ruští experti po celá desetiletí.

Již počátkem dubna 2015 zpracovali odborníci NATO program reformování ukrajinského VPK, který je programem jeho likvidace a současně ranou pro ruský VPK.

Závěr:

21. 5. 2015 vypověděla ukrajinská vláda smlouvu o vojenské spolupráci s Ruskem, která se týká hlavně:

  • ukončení společné produkce letounů "Antonov" a vrtulníkových motorů v závodě "Motor Síč";
  • Rusko se podílelo na provozu 150 vědeckých a výrobních podniků v leteckém a kosmickém průmyslu a dodávalo ukrajinským montážním závodům 70% součástek a 95% surovin a polotovarů;
  • Rusko spolupracovalo s Ukrajinou v produkci raket, výrobě zbraní a kosmických prostředků. Podíl Ruska je 50%, Ukrajiny - 40% a států SNS a Západu - 10%;
  • ukrajinský lodní průmysl vyráběl námořní plavidla v kooperaci s Ruskem v 50 podnicích;
  • v oblasti jaderné energetiky - 75% surovin a komponentů bylo dodáváno z Ruska.

Rusko buď zanedbalo, nebo nebylo schopno si zabezpečit svou vlivnou přítomnost na Ukrajině, přestože k tomu mělo všechny předpoklady a rozsáhlé možnosti. K odstranění následků ztráty ukrajinského potenciálu Rusko bude potřebovat 25-30 let a 3-5 bilionů USD.

Akcelerace komplexní integrace Ukrajiny do NATO je kamuflována vzrůstající agresivitou Ruska, které údajně vyvolalo humanitární katastrofu podporou revoluce v Donbase.

Spolupráce nacistického režimu s Atlantickou aliancí, jak potvrzuje program schválený komisí, se stává stále konkrétnější.

Zatím je oficiální vstup do NATO vzhledem k válečnému stavu s Ruskem a novými republikami na hony vzdálen. Přesto však úroveň zatažení Ukrajiny do NATO je bezprecedentní, stejně jako stupeň pronikání Aliancí vybuzené a podporované militantnosti do všech státních struktur. Tyto tendence v kontextu agresivního nástupu USA proti zájmům Ruska na celém post-sovětském prostoru svědčí o tom, že:

  1. USA a Evropské imperialistické mocnosti tlačí Ukrajinu do pokračování masakru Ruského obyvatelstva v Donbase a násilného potlačení revolučních sil, až do jejich vyhlazení

  2. Tyto mocnosti připravují Ukrajinu jako útočnou vojenskou sílu pro budoucí válečné intervence proti samostatným státům bývalého SSSR a v případě úspěchu i pro válku proti Rusku. Svržení ruské vlády by mělo zřejmě proběhnout cestou barevné revoluce a podporou ruské proamerické "Páté kolony". Poslední zákon ruské Státní Dumy, omezující působení nevládních organizací podporovaných Západem, tento americký záměr jen potvrzuje.

Tlak západem podporované opozice v Rusku, zaměřené proti prezidentu Putinovi sílí. Bývalý ruský premiér a pozdější kandidát na prezidenta, nynější předseda Ruské republikánské strany "RPR - Parnas" Michail Kasjanov ve svém vystoupení 21. 5. zdůraznil, že Kyjev musí dostat obranné zbraně a na Donbas mají být vyslány mírové síly OSN, ve kterých nesmí být příslušníci ruské armády. Síly OSN mají kontrolovat rusko-ukrajinskou hranici. Kasjanov rovněž uvedl, že se bude podílet na organizaci nátlaku na demisi Putina z funkce prezidenta. Již tento rok by měly proběhnout masové manifestace, které donutí Putina provést "demokratické" reformy. Jako celá prozápadní opozice Kasjanov předpokládá, že ekonomické sankce natolik sníží životní úroveň Rusů, že paralelně s válečnými iniciativami Ukrajiny proti Rusku, bude snadné zopakovat i v Moskvě "kyjevský" puč.

Bez významu není ani rozhodnutí ruské vlády o vypovězení smlouvy Ruska s NATO o poskytování letecké základny v Uljanovsku k přesunu vojenské techniky z Afghánistánu a k zásobování vojsk, která i po ukončení operace ISAF, pokračují v operacích, které mají proamerický režim v Afghánistánu udržet u moci.


K. K.

 

 
< Předch.   Další >
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2020 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.