Úvodní stránka arrow Přehled článků arrow Ze zahraničí arrow Levice a válka s terorismem Friday, April 03 2020  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
Levice a válka s terorismem Tisk E-mail
Pátek, 18 červenec 2014

Již v roce 1980 byla v USA publikována definice terorismu, která se skoro okamžitě stala vodítkem pro posuzování a hodnocení teroristických činů: "Terorismus je záměrné použití násilí nebo hrozby násilím, obvykle zaměřené proti nezúčastněným osobám, s cílem vyvolat strach, jehož prostřednictvím jsou dosahovány politické, náboženské nebo ideologické cíle. Terorismus zahrnuje i kriminální zločiny, jež jsou ve své podstatě symbolické a jsou cestou k dosažení jiných cílů, než na které je kriminální čin zaměřen."  

Nikdo, ani komunisté tehdy nepřepokládali, jak bude terorismus v příštích třiceti létech využit ke krytí dosahování amerických cílů světové hegemonie.

Jedním z prvních počinů nového prezidenta Miloše Zemana bylo 11. března 2013 setkání se zahraničním diplomatickým sborem. V projevu k velvyslancům v ČR označil terorismus za hlavního nepřítele civilizace a boj proti němu za společný úkol. "Nezáleží na tom, zda je založen na náboženské nebo politické ideologii. Je to zkrátka terorismus, který zabíjí nevinné civilisty," prohlásil Zeman s tím, že v boji proti terorismu jde "o naše skutečné poslání". Své hodnocení terorismu, jehož zdrojem je podle něj nesnášenlivé islámské náboženství, prorok Mohamed a Korán, zopakoval při své návštěvě Izraele a pak jinými slovy při kondolenci českému lidu a rodinám zabitých českých vojáků v Afghánistánu. Vzpomínal také možnost atentátů na Nuselský most atd. Pokud si vzpomínám a to jsem starší než on, tak ČSR, ovšem tehdy jako Böhmen un Mähren, bombardovali pouze Američané a Angličané a české obyvatelstvo, pod záminkou pomsty za atentát na Heydricha, vyvražďovali pouze Němci a Sudeťáci.  

S jakým světovým terorismem chce bojovat "lidem" zvolený prezident?  

Nač potřebuje stabilní České ministerstvo obrany Vojtěch Filip a komunistický poslanec Alexandr Černý? Aby mohli pomáhat legalizovat imperialistické války o přírodní zdroje a upevňovat imperialistickou integraci EU a globalizaci? Je nepopíratelným faktem, že Zeman by bez podpory komunistů, kterou doporučil Filip, prezidentem zvolen nebyl.

Jaký postoj mají zaujímat komunisté k výstavbě armády, která je součástí zločinné organizace NATO?

Přes 30 let působí v Afghánistánu, Pákistánu, Indii, Iráku, Libyi, Sýrii, Jemenu, na Severním Kavkazu a v Íránu různá teroristická uskupení ať se již nazývají Talibán, al Kájda, an Nusra a podobně, vytvořená, řízená a vyzbrojovaná CIA a Mossadem a financována fundamentalistickými ropnými šejky.

Tato teroristická uskupení představují imperialistickými tajnými službami vytvořeného náhradního protivníka, protože ten skutečný zmizel se zánikem SSSR.

Úkolem nového protivníka je masakrovat civilní obyvatelstvo. Z krveprolití pak prostřednictvím buržoazních médií a nevládních, údajně nestranných a nezávislých lidskoprávních organizací typu "Hlídka lidských práv - HRW", přitom financovaných z fondů založených finančním kapitálem, obviňují vlády suverénních států, které se světový imperialismus rozhodl napadnout, protože se podle nich dopouštějí porušování lidských práv a válečných zločinů. Zjednodušeně se dá říci, že síly, které vedou proti sobě války (kryté bojem s mezinárodním terorismem) jsou rubem a lícem stejné mince a jsou financované z jednoho bezedného měšce, nepřetržitě doplňovaného ministry financí států, které potřebují války k loupení na suroviny bohatých, ale z vojenského pohledu bezbranných států, zdůvodňování zbrojení a udržování armád. Tyto války, vyvolané a vedené pod legendami boje proti světovému terorismu, slouží k realizaci skutečných záměrů - prosazování imperialistické, americké globalizace. Napětí vyvolané teroristickými provokačními útoky (organizovanými tajnými službami imperialistických velmocí) slouží nejen jako záminka k rozpoutání válek, ale rovněž, a to je důležité vědět, k ovlivňování světového a hlavně amerického a evropského veřejného mínění. Imperialismus potřebuje souhlas vlastní i světové veřejnosti s těmito válkami (které ve své terminologií nazývá spravedlivými). Souhlasem veřejnosti je do značné míry podmíněno hlasování poslanců v parlamentech o státních rozpočtech a jejich souhlas s návrhy vlády k využívání státních financí k vyzbrojování a udržování armád a k rozvoji vojensko průmyslového komplexu v USA, Německu, Francii, Velké Británii, Kanadě, Itálii atd.   

Základním charakteristickým rysem současné epochy je americká strategická koncepce politiky permanentní války, ozdobené přívlastkem "válka se světovým terorismem". Invaze, nezákonné sankce a změny nepohodlných režimů ve státech vlastnících suroviny nebo extremně bohatých či jinak strategicky významných a odmítajících se podřídit diktátu jsou na denním pořádku. NATO, včetně ČR, se opakovaně podílí na většině konfliktů rozpoutaných Spojenými státy.  

Kromě americké, britské, německé a francouzské armády je účast ostatních sil většinou symbolická a má manifestovat soudržnost imperialistických armád světa a hlavně legalizaci válek a páchaných válečných zločinů.

Termín "spravedlivá válka" ve smyslu boje proti velmi mlhavě definovanému "mezinárodnímu terorismu", slouží ke krytí agresivní podstaty americké zahraniční politiky a k "polidštění" nájezdníků. Má vyvolat představu o válce jako humanitární operaci. Zdůvodňuje válečné intervence proti "teroristickým" nebo "darebáckým" vládám a státům a zavazuje k povinností splnit etické a morálních závazky v zájmu všeho lidstva. Americká teorie "spravedlivé války proti mezinárodnímu terorismu" je nyní jako součást válečné doktríny přednášena v amerických vojenských akademiích. Válka proti terorismu, která vyžaduje podle stratégů preventivní úder (nejen jadernými zbraněmi, ale i konvenčním útokem), je zdůvodňována a ospravedlňována právem na sebeobranu.  

Americké ministerstvo obrany si definovalo podmínky, kdy je dovoleno rozpoutat válku. "Jus ad bellum" (z lat. Právo vést válku) slouží k dosažení konsensu v otázce agrese ve vedení státu a velení armády i k přesvědčení vlastních vojsk o tom, že bojují za správnou věc. Teorie "spravedlivé války" je ve své soudobé verzi integrální součástí válečné propagandy a mediální dezinformace zaměřené na získání podpory válečného programu domácí i světovou veřejností. V epoše vlády prezidenta Obamy, nositele Nobelovy ceny míru, se stala teorie "spravedlivé války" všeobecně akceptovanou verzí americké zahraniční politiky a je podporována i tzv. mezinárodní komunitou. K podpoření její věrohodnosti přispěli velkou mírou dva poslední generální tajemníci OSN Kofi Annan a Pan Ki-moon. Hlavním cílem uvedené teorie je potlačit jakýkoli protiválečný odpor vlastních občanů, totálně depolitizovat a ochromit aktivitu společenských organizací v USA a odradit je od prosazování jiných názorů na válku, vyplývajících z analýzy faktů, což by mohlo vyústit do organizování mírového hnutí a zpochybňování legitimity válek, vedených USA a NATO.  

Za 69 let od poslední světové války se podařilo ovlivnit americké a světové veřejné mínění prostých lidí natolik, že považují koloniální, vyvražďovací války spojeného mezinárodního imperialismu za "cenné, mírové a humanitární" akce. Mírový disent se stal "kacířstvím". 

 
< Předch.   Další >
Partneři:
http://www.kscm.cz
http://www.sosstudent.cz
http://www.kubadnes.cz
18. světový festival mládeže a studentstva
http://davdva.sk/
http://www.klub-pohranici.cz/
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2020 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.