Úvodní stránka arrow Přehled článků arrow Ze zahraničí arrow Kuba v posledních číslech Saturday, July 04 2020  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
Kuba v posledních číslech Tisk E-mail
Pondělí, 17 červenec 2006

Kubánská ekonomika předpokládala v prvním kvartále 2006 stejné tempo růstu jako v roce 2005 - 11,8 %. Současné tempo – poslouchejte dobře – překračuje 12,5%. Vím, že procenta, jichž se používá a nadužívá, jsou někdy otravná, leckdo si říká: „No tak máme takové a takové procento růstu, ale kde je?“ Tento výsledek vychází z rychlého rozvoje služeb s vysokou přidanou hodnotou, jež se v této zemi poskytují.

Růst ve stavebnictví činil 15,8 %, v dopravě 4,8 % - a poroste daleko víc, daleko rychlejším tempem – ve spojích 12,9%, v obchodu, na nějž měl vliv prodej domácích elektrospotřebičů v tomto období, 30,8%.
Průmyslová odvětví si celkově udržela obdobnou úroveň jako ve stejném období roku 2005, růst zaznamenalo 7 odvětví: neenergetické strojírenství 11,4%, elektronické a elektrotechnické výrobky 50,5%, kovové produkty 15,8%, konfekce 14%, stavební hmoty 13%, rybolovný průmysl 11 % a chemický průmysl 7,9%.
K 30.dubnu bylo podle odhadu vyrobeno 1,1 milionu tun surového cukru (96°). Úsilí vynaložené od poloviny ledna je vidět a blížíme se k plánovaným cílům právě v době, kdy je cena cukru na světovém trhu dobrá.
Růst zaznamenala rovněž výroba drátů (do 1 kV) 14,1%, ocelových konstrukcí 44,9%, mýdla na praní 20,1%, léků 35,7%, papíru – zdvojnásobila se, betonových dílců 33,6%, azbestocementové střešní krytiny 69,3%, tkanin 14,9%, oděvů 58,1%, vajec 22,7%, vlnitého plechu - znásobila se devětkrát (nezapomínejme, že před několika měsíci řádil cyklon), tlakových hrnců – vzrostla 9-násobně, hnojiv 1,3 krát, protektorovaných pneumatik 50,7%, vepřového masa 21,7%, mléka 15,2%.
Domácí produkce surové ropy a plynu činila kolem 1,244 milionu tun za čtyři měsíce, čtyřikrát více než na začátku speciálního období.
Intenzívně se pracujce na dokončení 36 nových vrtů v tomto roce, plus dalších mělkých vrtů během montáže nebo odstávky průzkumných vrtů. V současnosti se pracuje na 11 průzkumných a dvou rozvojových vrtech. Ty průzkumné jsou velmi důležité, neboť ukazují, co kde je a co je třeba udělat okamžitě poté. Pět z těchto nových vrtů je ve fázi vyhodnocování nebo uvedení do provozu.
Ve druhém pololetí budeme již mít k dispozici např. 12 supermoderních ropných vrtných souprav, řadu z nich společně s Čínou. Sešli se na nich čínští a kubánští naftaři, navzájem si pomáháme. Kamkoli se podívám, vidím, jak čínské podniky a další země staví.

Spotřeba energie na bázi ropy, včetně elektrické, vyjádřená ekvivalentem paliva potřebného na její výrobu, dosáhne podle odhadu 2,716 miliónu tun, což představuje snížení o 3,7% oproti reálné spotřebě do dubna 2005, čili rozdíl 105 000 tun, především díky snížení spotřeby paliva na výrobu elektřiny (45 tisíc tun) a nafty a kapalného plynu (44 tisíc tun) – v tomto případě paliva používaného v domácnostech.
Ačkoli bylo dosaženo ekonomického růstu, spotřeba nafty pro dieselagregáty se do března snížila o 7000 metrických tun a benzínu o 1000 metrických tun. Nezapomeňte - víc cihel, víc (betonových) dílců, víc cementu, víc armatur do betonu - to vše je třeba dopravit. Energetická náročnost HDP (mimo obyvatelský sektor) se v prvním kvartále značně snížila - o něco více než 15 %.

Roste nejen ekonomika, rostou i spotřebitelé. K uspokojení spotřeby elektrické energie v celostátní energetické soustavě má být vyrobeno cca 4,66 millidard kWh, což představuje nárůst o pouhých 0,3% oproti stejnému období předcházejícího roku. Do dubna zvýšil ENERGAS výrobu elektřiny ze zemního plynu o 5%; dieselagregáty vyrobily v prvních měsících roku 2006 4,5% z celkového objemu. Díky tomu se výroba v elektrárnách spalujících těžké topné oleje a ropu o 5% snížila. Předesílám, že letos se sníží ještě mnohem víc a tato procenta lze ocenit stamilionovými dolarovými úsporami v nákladech tepelných elektráren.
Rozvíjí se program rekonstrukce našich elektrických sítí, na nějž je vyčleněno celkem 262 milionů dolarů. Je to jako stavět tepelné elektrárny, které nespalují palivo. Tento program se již začíná urychleně realizovat. Náklady jsou vysoké, avšak značně se sníží výdaje a zlepší se kvalita dodávek elektrické energie – nění-li totiž přiměřená, negativně se projeví na domácích elektrospotřebičích a působí všemožné nepříjemnosti obyvatelstvu.
Rychlým tempem pokračuje instalace záložních diesel-agregátů a agregátů přifázovaných de celostátní energetické soustavy. O tom ještě bude řeč.
Dále, do 28.dubna bylo obyvatelstvu dodáno 2 478 300 elekrických vařičů - jak jsem již říkal, postupně budeme tyto vařiče zkvalitňovat, nyní se optimalizuje jejich údržba, pokud nelze nějakou závadu rychle odstranit, provádí se okamžitá výměna, abychom dostáli tomu, co stát zaručil. Již se také vyrábějí a přivážejí výkonnější vařiče a přijímají další dodatečná opatření úzce související s úsporou energie a kvalitou služeb obyvatelstvu.
Další údaje o distribuovaných artiklech: 3 059 926 varných hrnců na rýži, 2 050 381 elektrických hrnců, 2 401 150 klasických tlakových hrnců, 2 314 284 ohřívačů vody, 251 676 lednic, 39 187 televizorů - k posledním dvěma nechci nic slibovat, ale ať se dopravci a distributoři připraví na záplavu, a pokud jde o úsporu energie, na neuvěřitelné energetické úspory. Naprostá většina stávajících lednic v zemi spotřebuje za 24 hodin čtyř – pětinásobek (a víc) spotřeby těch nových, dokonce i poté, co se milionkrát vyměnilo těsnění.

Investiční program probíhající ve farmaceutickém průmyslu již tři roky, jehož objem činí 120 milionů dolarů, postupuje vynikajícím tempem – vzpomeňte si na ty časy, kdy se věci nedařily. Některé dodnes vyřešeny nejsou, avšak zároveň je příjemné vidět, jak překážky překonáváme a jak se posiluje odhodlání proti nim bojovat. Proinvestováno bylo dosud 52 (milionů) – 16 v roce 2004, 22 v roce 2005 a 14 v prvním kvartále 2006, letos to bude mnohem víc. To umožnilo růst kapacit u nejžádanějších farmaceutických forem - tablet, ampulí, hygienických vložek, práškových suspenzí, ampulí a kapslí s cefalosporickými preparáty, dentálních produktů, ústní vody, léků na vnější použití, krémů, plastikových lahviček aj. -, významné zlepšení pozitivních výrobních metod, a tedy zvýšení bezpečnosti a účinnosti léků.

Od poloviny roku 2005 byl odstartován plán zvyšování spotřeby vajec na 10 ks měsíčně na spotřebitele po celé zemi. V závěru dubna byl již rozšířen na 148 obvodů a koncem pololetí zahrne 169 obvodů Kuby.
Země si vytyčila plán zvýšit produkci vepřového masa na 80 000 t živé váhy v roce 2006 – v předešlém roce činilo dosažené maximum 60 000 tun a na rok 2006 se plánovalo 80 000 -, později byly plány pro letošní rok zvýšeny až na 100 000 tun. Na rok 2007 se plánuje produkce vepřového masa 120 000 t, dvojnásobek produkce roku 2005. V prvním kvartále bylo vyprodukováno téměř 15 000 tun. Pro celoroční plánovaný objem je třeba zvýšit tempo.

Úkol vyprodukovat v roce 2006 cca 60 700 tun rýže se plní bez obtíží, v prvním kvartále bylo vyprodukováno 20 100 tun. Toto je jedna z plodin, jejichž produkce byla v důsledku sucha, cyklonů, vysokých nákladů na palivo na velkých osevních plochách redukována. Když se totiž vyjde z maximální racionálnosti, do některé produkce dnes není ekonomicky výhodné ani rozumné investovat a udržuje se v míře, která je hospodárná a únosná. Existují ekonomicky daleko výhodnější věci a žádná země nemůže očekávat, že bude plně soběstačná. Nejméně soběstačný na světě je ten nejbohatší, Spojené státy, a značnou část svých dovozů platí papírky, které tiskne.

Program výroby sojového jogurtu probíhá podle plánu, první etapa rozšíření kapacit až na milion litrů denně byla ukončena koncem roku 2005, to jsme již zásobovali téměř půl milionu žáků druhého stupně ZŠ, kteří svačí ve škole, pracovníků, pedagogů těchto školských zařízení atd. Ve zbytku země se, byť v omezené míře, distribuoval i obyvatelstvu.
V prvním kvartále 2006 bylo vyrobeno 47 100 tun sojového jogurtu s příchutí, o 34 % více, než ve stejném období předešlého roku, při denním tempu 850 000 litrů. To je přesnější údaj. To se vyrábí. Je třeba připočítat obaly, v nichž je distribuován, nemůže být balen v lahvích, používá se velmi lehký plastový obal, který se musí nakupovat a započítat do nákladů.
V programu zvyšování výroby potravinářských těstovin došlo ke zpoždění investičního procesu. Nicméně, usiluje se o dokončení montáže dvou linek závodu v Santiagu k 30.červnu. Tak by se kapacita tohoto závodu zvýšila ze 6000 tun na 21 000 tun. Nová výrobní linka pro další závod Vita nuova již byl přivezena a její montáž se rovněž plánuje do 30.června.
Pokud jde o program výroby nudlí, Ministerstvo cukrovarnictví pracuje na 13 projektovaných závodech. Zde je třeba vymezit terén. Existuje záměr, využít odstavené cukrovary na výrobu různých věcí: těstovin, nudlí, bonbonů, potravinářských výrobků. V tomto případě není třeba nic rozdělovat, stačí jen převést na potravinářský průmysl. Pod Ministerstvo cukrovarnictví patří vedle cukru také zemědělství - to znamená produkovat potraviny, kvalitní zeleninu apod. Ministerstvu cukrovarnictví zbyly mnohé (nevyužité) pozemky a tuto půdu je lépe rozdělit. Jiná věc je ovšem koncepce průmyslově zpracovávané potravinářké produkce - aby se nestalo, že těstoviny budou spadat pod potravinářský průmysl a nudle a bonbony pod ministerstvo cukrovarnictví.
Cukrovarnická výroba se již v žádném směru nevyplácela. Ceny cukru jsou ovlivňovány konjunkturou, protože veškeré dohody, jež ceny cukru chránily, zanikly, a dnes vládne v cukrovarnické produkci, stejně jako v mnoha dalších odvětvích světové ekonomiky, chaos.

V naší zemi dochází ke změně klimatu, je stále větší sucho a cyklony jsou prudší a častější. To má dopad na rýži. Kolikrát se zničila sklizeň, protože byla pole zaplavena a hráze poničeny. A kolik třtiny se zničí pokaždé, když třtinovými plantážemi projde cyklon. Stroje vyjedou a musejí sklízet polámané rostliny rozházené po zemi.
V rámci programu chráněného pěstování zeleniny na pozemcích Ministerstva cukrovarnictví bylo dokončeno 462 z plánovaných 2800 hydroponických stanic, dalších 1647 je rozestavěných, 691 dosud nebylo započato. Doufáme, že jejich výstavba nebo dokončení se co nejvíce urychlí, jakmile skončí současná třtinová kampaň, o jejíchž úkolech jsem již hovořil. Pokud jde o zelinářské zahrady s intenzívními metodami pěstování – další kategorii – bylo dokončeno 369 z 376 plánovaných. Dokončeno bylo všech 112 projektovaných pěstebních hal, z nichž 108 je již osázeno.

Pokračuje invetiční proces v průmyslu stavebních hmot zahájený v roce 2005. V plánu na rok 2006 byly schváleny invetice za 41 milionů dolarů, což umožní zvýšit produkci písku o 9 %, štěrku o 26 %, dílců o 36 % a podlahových prvků o 44 %.
Do dubna 2006 bylo dokončeno 27 900 bytů. Ještě letos se plánuje dokončení dalších 82 100 nových bytů, které částečně nahradí ty, jež byly zničeny povětrnostními fenomény. A v plánovaném dokončovaní nových bytů se bude pokračovat.
Do dubna bylo realizováno 60 000 akcí na obnově a údržbě bytů – další fronta, další důležitý úkol. Představuje to 63-procentní nárůst oproti stejnému období 2005. Ve zbytku roku bude rovněž opravena většina z 90 000 bytů částečně poškozených zmíněnými klimatickými jevy. Některé domy byly neopravené ještě od minulých cyklonů, proto je jich dohromady tolik.

V naší zeměpisné oblasti stále vládne sucho. Dešťové srážky za období listopad 2005 až březen 2006 činily pouze 140 mm, tj. 54% historického průměru za toto období.
Nejvíce postiženy nedostatkem deště byly v této době provincie Holguín, Havana-město – i když zde se pěstuje dost málo, nemají půdu a pozemky, které mají, postupně využijí, že Sáezi? -, Guantanamo, Havana–provincie a suchem sužované Santiago de Cuba.
Do roku 2004 bylo na odstranění následků sucha, které trvá již řadu let, třeba realizovat investice za 183,5 milionu pesos a v roce 2005 se investovalo 58,3 milionu pesos, celkově proinvestováno 241,8 milionu pesos.

Pokračují práce na programu oživení dopravy, který byl zahájen v minulém roce.
V železniční dopravě jsou plánovány investice v hodnotě cca 157,5 milionů (v devizách). Dosud bylo opraveno 124 nákladních vagonů za 337 100 konvertibilních peso. Spolu s vagony opravenými v předešlém roce je to celkem 1824, to vše za necelý rok. Mimořádné úsilí se vynakládá již od začátku minulého roku. Probíhají kontraktační jednání na 100 cisternových vagonů na cement určených k dopravě stavebních hmot.
Bylo opraveno 131 plošinových vagonů na přepravu kontejnerů a je plánován nákup 150 dalších, které spolu s úpravou nakládacích a vykládacích zařízení umožní zlepšit provoz. Bylo opraveno 78 cisteren na dopravu paliva a 200 cisternových vagonů bude zakoupeno - to umožní zlepšit dopravu paliva. To vše doplní realizovaný nákup 100 lokomotiv z Číny v hodnotě 130 milionů dolarů. Mnoho dalších lokomotiv různé provenience bude v tomto roce 2006 opraveno.

V automobilové nákladní dopravě jsou rovněž plánovány bezprostřední investice v hodnotě cca 72 milionů konvertibilních peso, které zlepší přepravu, mimo jiné nákup 23 kamionů na dopravu cementu, 127 tahačů s návěsy na obilniny – před odstavením se musí vyložit, musí se dopravit – 40 návěsů pro program kontejnerové dopravy a nákup 1000 dvacetitunových kamionů za 65 milionů dolarů pro vnitřní ekonomiku jako náhrada za neefektivní vozidla a pro vyskladňování přístavů, což je jedna z našich velkých bolestí, která vede ke zdržnému, jež stojí další devizy za každou hodinu nad smluvně sjednanou dobu. A jsou to desítky milionů dolarů, které ztrácíme. Za půl druhého roku se těchto 1000 kamionů téměř zaplatí.
Již bylo kontrahováno 20 600 nových motorů na výměnu u 3,5 a 6-tunových kamionů a tisíce malých nákladních vozidel a lehkých vozů se stejným cílem - ušetřit značné výdaje na palivo.
Obdobné úsilí se vynakládá ve všech oblastech dopravy – včetně autobusové. Byly nakoupeny tisíce autobusů všech druhů, které nahradí naprosto nehospodárná vozidla, např. ve školní dopravě, městské či dálkové autobusové dopravě.

Chceme odstranit naše současné kalamitní problémy, ale odstranit pořádně, s použitím extrémně racionální, organizované a efektivní dopravy všude. Pak máme také dopravu zboží, všeho. Všude je třeba dopravy. U léků, v centrech pro distribuci potravin, průmyslového zboží atd. atd., obyvatelstvo musí cestovat. Když je to zadarmo, kdekdo se sveze. Tak je to.

V rámci programu oprav a celkových rekonstrukcí bylo v prvním kvartále dokončeno 19 poliklinik, čímž počet takto realizovaných akcí dosáhl 167, z toho 20 nabízí nové služby. V současné době se pracuje na 183 a u zbývajících se plánuje generální oprava. Tento program – napsal jsem si, když jsem sbíral, shromažďoval a třídil informace – se musí maximálně zintenzívnit, vzhledem k velké důležitosti pro zdraví lidí. Jde tu o 446 zařízení a s ohledem na význam pro zdraví lidu je speciálního úsilí zapotřebí.
Sáez mi předal velmi příjemnou zprávu, že dětská úmrtnost je v této chvíli v Havaně 3,5 – je to správně? – necelá 4 (promile). Takového ukazatele nebylo v naší metropoli nikdy dosaženo a je to důkazem významu všech těchto poliklinik, realizovaného díla, rostoucí kvality zařízení a našeho lékařského personálu.
V rámci programu rekonstrukce a rozšíření 52 špičkových nemocnic, zahájeného v roce 2004 se pracuje na dokončení 6 nemocnic v hlavním městě k letošnímu 26.červenci. Součástí tohoto programu je realizace akcí na 963 objektech, z nichž 254 je dokončeno. Dále bylo rozhodnuto instalovat 118 špičkových lékařských technologií, z nichž je jich plně instalováno 59. Dokončeno je nyní pouze 6 z 52 špičkových nemocnic..

První a druhý stupeň škol má v současnosti k dispozici celkem více než 109 000 televizorů, 43 000 videí a 36 000 počítačů. To vše se bude rozšiřovat, na prvním stupni budeme postupně vyměňovat stávající 21-palcové televizory za 29-palcové.
V provozu je 126 paláců pionýrů, 72 středisek (mladých) výzkumníků a 16 pionýrských táborů.
Na druhém stupni se školní svačiny rozšířily pro všech 434 000 žáků.
Více než 110 000 mladých lidí studuje v kurzech komplexního zvyšování vzdělání, z toho 18 600 završí kurz maturitou a dalších 16 400 si dokončí 12-leté vzdělání. 90 000 absolventů těchto kurzů studuje v současné době na vysoké škole.
Celkový počet zapsaných vysokoškoláků vzrostl a překročil již v tomto školním roce 510 000 studentů, které vyučuje 122 000 pedagogů. Počet Obvodních poboček univerzit dosáhl 3150 po celé zemi.

Nové plány revoluce podpořilo více než 28 000 sociálních pracovníků, kteří plní mimořádně významné a společensky vysoce oceňované úkoly v oblasti péče o seniory, o handicapované občany, o cukrovarnické dělníky – v rámci Projektu Alvara Reinosa -, (podílejí se) na tzv. Operaci Milagro a společně s univerzitními studenty i na energetické bitvě - distribuují domácí elektrospotřebiče, a (plní) další významné úkoly.

Bylo otevřeno a svůj provoz konsoliduje 300 Mládežnických klubů, které doplnily stávající tři stovky. V současnosti připravují ve svých kurzech 110 510 osob, které se zde učí.
Existuje 352 mládežnických videoklubů s kapacitou přes 21 000 osob, které vzhledem k rozmanitosti své nabídky představují velmi kladně přijímanou kulturní alternativu.
Zmiňme také generální opravy 26 technických škol informatiky po celé zemi, kde se připravuje téměř 40 000 techniků v oboru, kteří spolu s 8000 studenty Univerzity informatických věd a podobně zaměřených fakult jiných univerzit v zemi představují více než 50 000 specialistů tohoto slibného odvětví.
Televizní signál vzdělávacích kanálů je dostupný ve všech provinciích, pro 87,9 % obyvatel.
V provozu je 89 okresních rozhlasových vysílačů, 8 televizních center a 1918 televizních sálů vybavených solárními panely v izolovaných osadách. 28.ledna byl zahájen provoz Kanálu Havana pokrývajícího obě havanské provincie (pozn.Havanu-město a Havanu-provincii).
Na školách instruktorů umění studuje 15 700 mladých lidí. V současné době se absolventi věnují více než 700 000 dětí a dospívajících v době vyučování a 130 000 v dílnách umělecké tvořivosti.

Od 2.února do 7.března se ve 35 městech konal letošní Knižní veletrh. Zúčastnilo se ho 25 zemí a bylo prodáno přes 3 300 000 výtisků a, počítáme-li tituly, jimiž přispěla Venezuela jako host, počet výtisků v rukou čtenářů překročil 4 miliony.

V březnu proběhl První klasický světový šampionát v beisbolu – co tomu říkáte? – soutěž, v níž, jak všichni víme, jsme vybojovali druhé místo a značný přínos jak na sportovním tak na politickém poli.
Mezinárodní škola tělovýchovy a sportu měla v prvním kvartále zapsáno 79 zemí.

Udržujeme stav plné zaměstnanosti, (nezaměstnanost) pod 2 %. Rád bych věděl, kolik zemí ve světě může v této chvíli říci totéž.

V souladu s hospodářskou politikou zajišťující uspokojování společenských zájmů a základních priorit země byl v peněžně finanční sféře přijat soubor opatření k posílení národní měny.
Mezi praktické důsledky tohoto opatření patří:
zvýšení úspor v kubánských pesech o 42% (při srovnání konce března 2006 s koncem února 2005), které vyjadřuje posílení důvěry v domácí měnu,
zvýšení podílu vkladů v konvertibilních kubánských pesech na celkových devizových vkladech ze 20 % na 65,3 % v závěru roku 2005.
No, v roce 2005 jsme zakázali oběh dolaru. Nikoli jeho ukládání. Každý občan ví, že může ukládat cizí měnu v bance a vybírat ji. Tato měna je absolutně respektována, je nedotknutelná. Dříve to bylo všechno v cizích měnách. Dnes, vidíte: 65,3 % v konvertibilních pesech. To jsou z ekonomického hlediska velmi cenné údaje.
Právě tak se podařilo podstatně snížit podíl dolaru na celkových devizových hotovostních příjmech země. Oni si mysleli, že nás svými opatřeními a krutými zákazy, vůči americkým občanům nebo Kubáncům žijícím ve Spojených státech, kterým zakázali po tři roky vidět příbuzné, zničí. Jenže tím, kdo je v této chvíli z ekonomického hlediska na dně, jsou oni. V minulosti překračoval podíl dolaru 90 %, zatímco v současnosti se udržuje kolem 30%. Tím je podstatně sníženo riziko vyplývající z výhrůžek vlády USA.
Rozebírám to zde, aby si to dobře poslechli, dobře pochopili a nechali své nadupané specialisty studovat případ Kuby a ptát se, proč Kuba, s nanicovatou inteligencí, jak by se předpokládalo u rozvojové země, dokázala po všechny ty roky odolat a porazit onu zločinnou blokádu. Téměř 50 let, nejdelší blokádu v historii. Děkujeme ti, americké impérium, že jis nás přimělo vyrůst, že jsi nás přimělo dosáhnout konečně po letech tak vysoko! Ostudnou porážkou své cynické blokády, svých cynických pokusů zničit nás, jsi ověnčilo korunou krev všech Kubánců, kteří bojovali a zemřeli zde i jinde!
Dnes nemáš lékaře, ani abys je poslalo do New Orleansu, a my jich vychováváme desetitisíce a připravíme jich během deseti let 100 000 a na daleko lepší všeobecné úrovni, aniž bych popíral, že ji má i mnoho vynikajících amerických lékařů. Avšak naši lékaři schopní odebrat se do kteréhokoli kouta světa, stejně jako studenti medicíny z jiných zemí Latinské Ameriky (výkřiky), získávají mnohem lepší základní přípravu, na našich vysokých školách se vyučuje solidarita, vyučuje se humanismus. (Potlesk)
Tak jak by mohli poslat lékaře do Afriky? Mohou nabídnout 20 miliard dolarů na boj proti AIDS, protože finančího kapitálu mají, kolik chtějí, tisknou ho. Co nemají, co neseženou, je lidký kapitál. Právě proto my můžeme, i když nám chtěli odlákat všechny lékaře.
Dnes, vidíte, 122 000 vysokoškolských pedagogů. Na Kubě je osmkrát víc vysokoškolských pedagogů, než kolik zde bylo v době vítězství revoluce vysokoškolských studentů.

Dohoda na principech (integrační iniciativy) ALBA podepsaná mezi Bolívarovskou republikou Venezuelou a Kubánskou republikou, se stala významným krokem na cestě k jednotě a skutečné integraci mezi národy Latinské Ameriky a Karibské oblasti. Vytvoření (naftařského podniku) PETROCARIBE a nedávný podpis dohod o rafinaci venezuelské ropy na Kubě jsou dalšími mimořádnými kroky a příklady skutečného bratrství a solidarity mezi národy.
Obchodní výměna mezi Venezuelou a Kubou překročila v roce 2005 2,4 miliardy dolarů a jen za první kvartál 2006 činila přes 1,2 miliardy.

Transformace kubánské národní energetické soustavy
Náš lid velmi dobře ví, že uskutečňujeme velkou energetickou revoluci. Bylo vynaloženo velké úsilí na nákup potřebné technologie a dalších zařízení.
Před necelými třemi a půl měsíci, 17. ledna jsme na shromáždění v Pinar del Río, první provincii, která má dostatečně velký instalovaný výkon, aby mohla být soběstačná, občany informovali, že v zemi byla do té doby instalována nová kapacita 253 500 kWh.
K dnešku, k 1.máji, byly po celé zemi instalovány stovky dieselagregátů s výkonem 903000 kW, tj. 3,6krát větším, než byl instalován k 17. lednu v Pinar del Río.
Další program, na němž se intenzivně pracuje, je instalování záložních dieselagregátů v objektech životně důležitých pro ekonomiku a služby země, aby tak byla zajištěna elektrická energie za jakékoli mimořádné situace, jaká může vzniknout při povětrnostních jevech nebo při jakékoli jiné přírodní či jinak vyvolané katastrofě, jež by naši zemi postihla.
Se záložními dieselagregáty instalovanými k dnešnímu dni je, mimo jiné, zabezpečena ochrana: 203 nemocnic, 311 poliklinik, 95 stomatologických klinik, 161 krevních bank, domovů pro seniory, pro osoby fyzicky a mentálně handicapované a hlavních lékáren, 592 pekáren, 180 závodů vyrábějících, konzervujících a zpracovávajícíh potraviny, 200 stanic na čerpání, přečerpávání a úpravu pitné vody, 57 škol patřících do projektu Mise Milagro a nového Programu přípravy latinskoamerických lékařů, 77 důležitých vzdělávacích zařízení, 104 tiskových, rozhlasových a televizních pracovišť, 54 meteorologických stanic, 33 chemicko-farmaceutických a biotechnologických provozů, 158 hotelů a dalších turistických zařízení.
V polních nemocnicích v Pakistánu bylo v rámci kubánské lékařské pomoci této zemi po katastrofálním zemětřesení instalováno 54 záložních dieselagregátů. Současně bylo pro nemocnice bratrského lidu Bolívie zasláno 20 dieselagregátů.
K zabezpečení provozu agregátů přifázovaných do sítě a dalších motorů bylo s velkým a mimořádným úsilím třeba zajistit výrobu palivových nádrží: v 10 hutnických a strojírenských závodech – pracovalo se i 24 hodin (denně) – jich bylo vyrobeno 2903, s kapacitou od 1,5 do 100 m³. Za heroický výkon by se daly označit práce na zajištění přepravy zařízení i palivových nádrží.
Dnes, 1.května, máme v agregátech přifázovaných do sítě a záložních agregátech nad 120 KVA instalováno přes 1 100 000 kW. Sto tisíc kilowatt výkonu, více než trojnásobek reálné kapacity (elektrárny) Antonio Guiteras, přičemž byl tento výkon instalováín na necelých osm měsíců.
Jako součást procesu maximálního využití plynu doprovázejícího ložiska ropy byla v Havaně dokončena výměna dosud distribuovaného „průmyslově vyráběného plynu“ za tento zemní plyn, který se začal používat zcela nedávno. Předtím se používala nafta, zčásti nafta, zčásti plyn, palivo které černilo nádoby. Po spuštění závodu v Marianau v únoru letošního roku je s tím konec. Toto opatření umožnilo ušetřit k dnešku 8650 tun nafty a 158 tun kapalného plynu.

Rychle pokračují studie, výzkum a zkoušky co nejrychlejšího využití větrné energie. Nakoupili jsme již prvních 100 zařízení a především stožárů sloužících k měření rychlosti větru ve všech důležitých regionech země.

Co se ze poslední měsíce udělalo?
Bylo realizováno 85 538 akcí ke zvýšení úrovně elektrických sítí. Ambiciózním záměrem je uzavřít rok 2006 dokončením 60 % celkového programu (rozvoje) sítí.
Ke 30. dubnu můžeme vyzdvihnout realizaci těchto akcí:
 Výměna 12 719 sloupů, které byly ve špatném stavu.
 Zvýšení výkonu 3000 transformátorů.
 Výměna 49 384 (elektrických) přípojek pro domácnosti.
 Instalace 956 781 jističů namísto stávajících a zastaralých vypínačů – masová akce, jež se v zemi realizuje poprvé a která se týká všech domácností.
 Výroba 3 100 nových transformátorů v tomto roce a vytvoření podmínek pro dosažení počtu 15 000 ještě v letošním roce.
 Tyto výsledky a dovozy umožnily instalovat v rozvodné síti 5357 nových transformátorů.

Realizuje se stále komplexnější a kompletnější studie úsporného potenciálu obyvatelského sektoru, provádí se návštěvy dům od domu. Na základě této zkušenosti se studie úsporného potenciálu rozšířila i na státní sektor.
Pro plnění tohoto úkolu bylo rozhodující zapojení našich skvělých sociálních pracovníků a podpora vysokoškolských brigád sociální práce.
Dále, jak známo, byla v naší zemi přijata důležitá opatření k zamezení krádežím a plýtvání palivy v servisech s čerpacími stanicemi a na distribučních trasách.
Od 10.října 2005 se do akce na servisech, trasách, rafineriích, dibtribučních centrech a čerpacích stanicích zapojilo 10 500 sociálních pracovníků. V tomto období se hotovostní příjmy z prodeje paliva v servisech s čerpacími stanicemi zvýšily v denním průměru 2,53krát. Vstoupili jsme do nové etapy reorganizace systému, což přineslo výrazné vítězstí, které je povzbuzením pro nás všechny, kdo svádíme co nejrozhodnější bitvu proti plýtvání a nešvarům a pozvedáme revoluční morálku tam, kde ji rozmělnila rutina a egoismus.
Dá se říci, že co bylo vykonáno, je sotva začátek. Prošli jsme učednickým obdobím. Některé věci je třeba napravit a napraveny budou. Avšak půjdeme vpřed pevně odhodláni splnit cíle energetických úspor, motivováni sílícím uvědoměním, které náš lid dnes nabývá v těchto životně důležitých otázkách, a přesvědčeni o přínosnosti této práce.
Řeknu vám, co by se stalo, kdyby iniciativy rozvíjené dnes na Kubě realizovaly všechny ostatní země světa:
1. Ověřené a pravděpodobné zásoby ropy a zemního plynu by vydržely dvojnásobnou dobu.
2. Znečišťující látky, které dnes tyto produkty vrhají do atmosféry, by se snížily na polovinu.
3. Světová ekonomika by získala oddechový čas, neboť obrovský objem dopravních prostředků a elektrických zařízení musí být recyklován.
4. Mohlo by být vyhlášeno 15-leté moratorium na výstavbu nových jaderných elektráren.

Z vystoupení F. Castra 1.5.2006

{moscomment} 

 
< Předch.   Další >
Partneři:
http://www.kscm.cz
http://www.sosstudent.cz
http://www.kubadnes.cz
18. světový festival mládeže a studentstva
http://davdva.sk/
http://www.klub-pohranici.cz/
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2020 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.