Úvodní stránka arrow Přehled článků arrow Ze zahraničí arrow Komunistická strana transformovala Čínu Tuesday, April 13 2021  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
Komunistická strana transformovala Čínu Tisk E-mail
Pondělí, 29 březen 2021

Letos si připomínáme 100. výročí založení Čínské komunistické strany (ČKS). Pod vedením Čínské KS se země stala globální supervelmocí. V moderních podmínkách má posílení vztahů mezi ČLR a Ruskem, mezi Čínskou KS a Komunistickou stranou Ruské federace (KPRF nesmírný význam. Místopředseda Ústředního výboru Komunistické strany Ruské federace, první místopředseda Výboru Státní dumy pro mezinárodní záležitosti D.G. Novikov odpověděl na otázky  "Zpravodajské agentury Xinhua". Rozhovor s mluvčím Čínské KS byl zveřejněn v deníku Tsankao Xiaoxi. Noviny byly založeny 7. listopadu 1931 a později se staly oficiálním orgánem čínské vlády. V roce 1993 náklad přesáhl 3 miliony výtisků. Kromě čínštiny jsou články publikovány v ujgurských, kazašských, korejských, mongolských a dalších jazycích národnostních menšin v ČLR.

 - Pod vedením komunistické strany se Čína úspěšně pohybuje na cestě rozvoje a prosperity. Jak hodnotíte úspěch, kterého Čínská KS dosáhla za 100 let od jejího vzniku? Jaké jsou podle vás hlavní důvody těchto úspěchů?

Odpověď: - V letošním roce z hlediska mezinárodního významu je nejdůležitější sté výročí založení Čínské komunistické strany. Není to náhoda. Proč jsou některé události rychle vymazány z lidské paměti a stávají se pouze materiálem historiků, zatímco jiné si stále pamatujeme, abychom jim vzdali hold svým obdivem a vděčností? Jedná se o význam těchto jevů. Miliony lidí po celém světě nezapomínají na "Velkou říjnovou socialistickou revoluci". Vytvořila první stát pracujících na světě a tento stát ukázal možnost existence společnosti bez vykořisťování člověka člověkem a bez ponižující nerovnosti. Proto se v různých zemích oslavovalo 200. výročí narození Karla Marxe a Friedricha Engelse a 150. výročí narození Vladimíra Iljiče Lenina. Patří sem slavné výročí Čínské komunistické strany.
Prezident Si Ťin-pching ve svém novoročním projevu zdůraznil, že minulé století bylo obdobím velkého a rychlého rozvoje a že původní cíl Čínské KS spočívající v dosažení blahobytu lidí zůstal po celou dobu pevný a neotřesitelný. Při srovnání strany na začátku jejího založení s "malou červenou lodí" Si Ťin-pching poznamenal, že loď vezla vedení lidu a naději národa, překonala bouřlivé proudy a vlny, objela nebezpečné mělčiny a proměnila se v obří loď, která vede Čínu k udržitelnému rozvoji. Zdůraznil: "Prošli jsme stovkou nádherných let na nekonečné cestě k dosažení velkých cílů. Držíme se principu "lid v centru pozornosti", vždy máme na mysli náš původní cíl a poslání a  navzdory živlům, větru a vlnám, plujeme s rozvinutými plachtami v čele, jistě dosáhneme velkého obrození čínského národa." A podle mého názoru v těchto jasných obrazech není nic přehnané.
Při pohledu na 90 milionovou armádu čínských komunistů, jejichž úspěchy s úžasem sleduje celé lidstvo, je těžké si představit, že vše začalo poloilegálním setkáním tuctu mladých lidí v Šanghaji. Ale byli to zvláštní lidé. Delegáti prvního kongresu Čínské KS, včetně Mao Ce-tunga, He Shuhenga a dalších významných osobností, se nebáli útrap ani pronásledování. Byli připraveni jít do těžkostí a dokonce na smrt v boji za své zásady. A co je nejdůležitější, tito lidé byli vyzbrojeni pokrokovým myšlenkami marxismu-leninismu. V těchto idejích byli čínští komunisté schopni najít odpovědi na nejdůležitější otázky vývoje společnosti: jak překonat zaostalost a závislost na imperialistických mocnostech, jak postupovat vpřed a dělat to tak, aby plody pokroku nevyužily hrstky elit, ale miliony pracujících lidí. Kombinace dvou faktorů - progresivní teorie a odhodlání bojovníků, kteří jsou připraveni ji uvést do praxe - vedla k vynikajícím výsledkům. Komunistická strana, která měla v době prvního kongresu jen něco málo přes padesát členů, vedla v Číně půl miliardy pracujících. To pomohlo vyhnat cizí útočníky, sjednotit zemi a nastolit lidovou moc. Vyhlášení Čínské lidové republiky v roce 1949 ukončilo éru ponížení a dalo pracujícím lidem možnost vzít osud země do svých rukou. A je velmi důležité, že k tomu došlo v úzké bratrské spolupráci mezi dvěma národy: sovětským a čínským.
Je však nutné pojmenovat i další důvod úspěchu Čínské komunistické strany. Jako každá jiná masová organizace ani Čínská KS nešla po dříve neznámé cestě osvobození společnosti bez chyb, její cesta nebyla absolutně rovná a přímá. Strana však dokázala tyto chyby včas pochopit a napravit. Zdůrazním, že tento přístup odpovídá duchu marxistického učení, jehož síla úzce souvisí se životem. Dokonce i Friedrich Engels označil za hlubokou iluzi považovat komunistické myšlenky za "doktrinářské a dogmatické, za něco, čemu je třeba se naučit zpaměti, s tím že to pak stačí pro všechny příležitosti".
Ztráta pevného využití marxisticko-leninské dialektiky sehrála krutý žert na konci Komunistické strany Sovětského svazu. Strana nedokázala odolat ničivým aktivitám skupiny Gorbačov-Jelcin-Ševardnadze. Byl povolen růst antikomunismu v informačním prostoru a oslabení autority strany ve společnosti. Následovalo ochromení řídících mechanismů sovětského režimu a rozpad Sovětského svazu. To vše se změnilo v těžkou geopolitickou katastrofu, jejíž ozvěny jsou znatelné dodnes. Čínští komunisté uviděli toto nebezpečí včas. Příkladem kreativního vývoje marxistických myšlenek byl koncept socialismu s čínskými charakteristikami. Je hluboce symbolické, že letos si připomínáme také 100. výročí vzniku Nové hospodářské politiky (NEP) v sovětském Rusku. Tento geniální krok umožnil l Leninovi a jeho soudruhům překonat devastaci a hlad, připravil základ pro velká vítězství. Čínská komunistická strana dovedně přijala zkušenost NEP. To umožnilo zemi stát se ekonomickou supervelmocí, novým pólem světového řádu.
Současné vedení ČLR si dobře uvědomuje důležitost kreativního přístupu k základním principům. Ve svém nedávném teoretickém článku v časopise "Qiushi" Si Ťin-pching zdůraznil, že marxistická politická ekonomie musí držet krok s dobou, aby si udržela životaschopnost. Podle něj Čínská KS obohatila marxistickou politickou ekonomii tím, že spojila své základní principy s novými reformními praktikami politiky a otevřenosti. Si Ťin-pching označil za hlavní kritérium rozvoje zájmy lidu. To zase vyžaduje zvýšení efektivity řízení socialistické tržní ekonomiky, zachování hlavního statutu  státního majetku a vedoucí role státní ekonomiky. To je odpověď na otázku, jak se ČLR podařilo v krátkém historickém období proměnit v lokomotivu světové ekonomiky. Museli jsme však začít z pozice roztříštěného konglomerátu majetku - "nemocného muže z Asie", jak západní tisk posměšně nazýval ČLR. Bez vedení komunistické strany by tento průlom byl nemožný. Dnes se ČLR pod vedením Čínské KS stává vedoucím činitelem v globální politice. KPRF vysoce oceňuje úlohu Čínské KS při rozvoji Číny. 23. ledna 2021 se konalo pravidelné plénum Ústředního výboru naší strany. Ve své zprávě předseda Ústředního výboru Komunistické strany Ruské federace G.A. Zjuganov zdůraznil význam čínských zkušeností v boji proti koronavirům a skutečnost, že ČLR opět prokazuje přednosti  socialistického modelu sociálního rozvoje.

 

Otázka: - ČLR skutečně dosáhla působivého pokroku v boji proti pandemii koronavirů. Jak hodnotíte účinnost systému řízení vytvořeného Čínskou KS?

Odpověď: - Když se před více než rokem objevily první informace o propuknutí koronavirové infekce ve Wu-chanu, nikdo nemohl tušit, jaký dopad bude mít tato nemoc na celý svět, v důsledku čehož bylo nakaženo a zemřelo obrovské množství lidí. Většinu zemí zachvátila hluboká krize. Všechny tyto okolnosti určily nejen obraz roku 2020, ale přesunuly se také do nového roku 2021. Jak dlouho dopady pandemie budou působit, je nejisté. Tak či onak, jde o nejzávažnější výzvu pro lidstvo za několik desetiletí. S naprostou jistotou lze říci, že pokud by byla kterákoli jiná země zasažena jako první infekcí koronaviru, negativní dopad pandemie na svět by byl mnohem větší. To nutí srovnání ČLR s avantgardním bojovým oddílem, který jako první narazil na překvapivý útok silného a brutálního nepřítele. ČLR téměř dva měsíce odolávala útokům, vzala útoky neviditelného nepřítele na sebe a poskytla ostatním státům čas na přípravu jejich obrany. Některé země, jako Kuba nebo Vietnam, tuto příležitost využily. Některé očividně uvěřily ve vlastní legendy o své morální převaze, nechávaly věcem volný průběh a nyní sklízí plody této zločinné nedbalosti. Politici jednotlivých států se za účelem ospravedlnění svých vlastních neúspěchů pokoušejí ze všeho vinit ČLR. Používají ty nejabsurdnější útoky - až do té míry, že Peking údajně vytvořil virus záměrně a rozšířil jej do celého světa. Přijít s něčím hloupějším je nemožné. Ve skutečnosti bylo všechno úplně jinak. ČLR se vyrovnala s katastrofou se ctí a dala příklad celé planetě. V září loňského roku se v Pekingu za účasti Si Ťin-pchinga konala oslava těch občanů, kteří se zvláštním způsobem vyznamenali v boji proti koronavirům. Sledoval jsem TV přenos této události a přiznám se, že jsem nemohl zůstat lhostejný. Lékaři, zdravotní sestry, dobrovolníci převzali ocenění za obětavou práci. Tři lékaři získali nejvyšší čestný titul "Lidový hrdina". Tisícům zdravotníků byla projevena vděčnost. Bylo mezi nimi mnoho komunistů a 14 členů strany bylo oceněno posmrtně. Prezident vyjádřil vděčnost všem, kteří pomohli zemi během dnů zkoušek, a uvedl, že lidé nikdy nezapomenou na jejich jména a činy. Tyto myšlenky byly zahrnuty do novoročního projevu prezidenta ČLR. Při ocenění zásluh každého jednotlivého účastníka tohoto hrdinského boje nesmíme zapomenout na sílu komunistů, bez níž by se jednotlivé činy nespojily do jedné fronty, která by bránila národ před nepřízní osudu. Bez této síly by bylo v rekordním čase nemyslitelné stavět nové nemocnice, poskytovat účinná karanténní opatření a mobilizovat a vysílat zdravotnický personál a vybavení potřebným. Vždyť pouze v provincii Chu-pej, kde začala epidemie COVID-19, pracovalo 540 tisíc lékařů.
Z kontrolního systému vytvořeného komunistickou stranou se stala hlavní síla schopná vyrovnat se s novou hrozbou. Centralizovaný, ověřený proces rozhodování a realizace se stal zárukou vítězství v celostátním boji proti koronaviru. Bez toho by nedošlo k okamžité akci, k léčbě pacientů, identifikaci možných nositelů infekce a zavedení komplexních preventivních a kontrolních opatření. Život podrobil čínský systém řízení přísným zkouškám, komplexním testům síly a účinnosti. A tato zkouška prošla na všech úrovních - od ústřední vlády až po místní úřady. Již 25. ledna 2020 ustavil Stálý výbor politbyra ÚV Čínské KS ústřední řídící skupinu pro epidemii. Ta fungovala jako hlavní velitelství, kde se začaly sbíhat všechny nitky boje proti koronaviru. Si Ťin-pching převzal kontrolu nad úkoly. Předsedal 15 schůzkám Stálého výboru politbyra ústředního výboru Čínské KS a mnoha dalším schůzkám věnovaným boji proti pandemii, navštívil provincie Zhejiang, Shaanxi, Shanxi, Gansu a nejproblematičtější město Wuchan. Výsledkem bylo, že do března 2020 byla situace zcela pod kontrolou. Dnes je ČLR z hlediska počtu případů v devíti zemích světa a z hlediska úmrtnosti je na 189. místě. Stačí říci, že počet lidí infikovaných COVID-19 v ČLR je pětkrát nižší než v malém Švýcarsku. Ale co se počtu obyvatel týče, je ČLR 165krát před touto prosperující evropskou zemí! Další výhodou systému správy Čínské KS je, že ČLR neodpočívá na vavřínech a neuchyluje se k arogantnímu chlubení. Oznámením "počátečního vítězství v kritické bitvě" ČLR nesnížila úroveň bdělosti. Kontrolní opatření v zemi zůstávají. Každý nový zjištěný případ zahrnuje soubor opatření k zabránění šíření nákazy. Peking chápe, že globální výzvu koronaviru je možné zvládnout pouze společným úsilím národů a zemí. ČLR proto podala pomocnou ruku a nabídla konkrétní podpůrná opatření celému světu. Skupiny specialistů z ČLR byly vyslány do více než 30 zemí. Jen od 15. března do 6. září 2020 země vyvezla více než 150 miliard masek, 1,4 miliardy ochranných obleků, 209 tisíc ventilátorů, 470 milionů testovacích souprav. Totéž platí pro vakcínu, která byla jednou z prvních vyvinutých čínskými specialisty. ČLR aktivně sdílí své zkušenosti s bojem proti koronavirům a hovoří na zvláštním summitu G20, summitu ASEAN a dalších mezinárodních fórech. Je obzvláště důležité si uvědomit: bez dobře vybudovaného systému správy a řízení by se vaše země nemohla vrátit k hospodářskému růstu jako první z hlavních světových mocností. Včasné odstranění extrémní chudoby se stalo pozoruhodným indikátorem potenciálu socialistického systému. To vše se stalo díky dodržení hlavního  principu Čínské KS: "Člověk a jeho život jsou nade vše." Pro celý svět je užitečné studovat zkušenosti z ČLR a realizovat jejích vývoj na vlastní půdě.

 

- Zpráva na 19. sjezdu Čínské KS uvádí, že čínská diplomacie usiluje o vytvoření nového typu mezinárodních vztahů pro lepší budoucnost lidstva. Jakým výzvám čelí ČLR v současném složitém mezinárodním prostředí?

Odpověď:- 19. sjezd Komunistické strany Číny nastínil nejdůležitější směry rozvoje  pro domácí a zahraniční politiku země. Ty jsou úzce spjaty. Pokud se zájmy lidu stanou centrem sociálně-ekonomického rozvoje, pak i čínská diplomacie usiluje také o prospěch všech národů a v důsledku toho všech obyvatel Země. To se odráží v programových dokumentech posledního sjezdu Čínské KS. Zdůrazňuje, že budování socialismu s čínskými charakteristikami předpokládá i diplomacii velmoce s čínskými charakteristikami, usilující o vytvoření mezinárodních vztahů nového typu. To není přehnané. Čínský koncept důrazu na společný osudu lidstva, se zásadně liší od současné strategie liberální globalizace, jejímž cílem je podřídit svět zájmům malé skupiny imperialistů. Nespravedlivé obchodní a ekonomické dohody slouží globálním cílům neoliberálů. Zavádějí také destruktivní reformy, jejichž provádění se stává podmínkou pro přidělování půjček Mezinárodním měnovým fondem a dalšími finančními dárci. Zároveň dochází k ideologickým a politickým zásahům do záležitostí různých států. 
Byl to Západ, který rozpoutal války v Jugoslávii, Iráku, Libyi a Sýrii, které si vyžádaly životy stovek tisíc lidí. Ruce jeho vládnoucích klanů provádějí "barevné revoluce" - agresivní vnucování vůle prozápadní menšiny zbytku populace. Teprve nedávno byly pokusy o tyto převraty - naštěstí neúspěšné - provedeny v Hongkongu, Venezuele a Bělorusku. Neřesti imperialistické verze globalizace jsou do značné míry způsobeny skutečností, že většina zemí nebyla na pandemii koronavirů připravena. A krize, do níž se lidstvo ponořilo, jasně ukázala neschopnost kapitalismu vyřešit naléhavé problémy. Na rozdíl od tohoto kurzu je koncept společného osudu lidstva založen na principu, že všestranný rozvoj každé jednotlivé země je nemožný bez rozvoje zbytku světa. "Sen o čínském lidu je neoddělitelně spjat se snem národů celého světa, uskutečnění čínského snu je nemožné bez mírové mezinárodní situace a stabilního mezinárodního řádu," uvedl Si Ťin-pching ve své zprávě na 19.sjezdu Čínské KS. Vyzval k neustálému sledování cesty mírového rozvoje, provádění strategie otevřenosti, spravedlnosti a vzájemného prospěchu a přijetí nové kooperativní koncepce univerzální, komplexní a udržitelné bezpečnosti. 
Vládnoucí kruhy západních zemí vnímají nový typ mezinárodních vztahů, které Čína navrhuje, jako hrozbu pro jejich diktaturu. S tím jsou spojeny prudké útoky na ČLR. USA a jejich satelite militarizují asijsko-pacifický region, snaží se napadnout zákonná práva ČLR na Tchaj-wan a vyvolávají separatistické a extremistické demonstrace v Hongkongu. Ohromujícím krokem bylo vyloučení islámského hnutí Východního Turkmenistánu, které je zodpovědné za desítky krvavých teroristických útoků ze seznamu teroristických organizací. Ekonomickými sankcemi se západní kapitál pokouší zničit úspěšné konkurenty, představované čínskými společnostmi. A to dělá ten samý Západ, který tolik let křičí o "volné soutěži" a "volném obchodu"! A konečně, ČLR je zasažena propagandistickými granáty, světového kapitalismu, který nepohrdá  použitím nejšpinavějších a nejabsurdnějších mýtů. Hlavní údery jsou vedeny proti komunistické straně. Bývalý americký prezident Trump opakovaně pronášel tvrdá a absurdní protičínská prohlášení. Odpůrci Pekingu chápou, že Čínská KS je páteří čínské společnosti. Při tom, v souladu s rozhodnutími z posledních let, se stranická kontrola zahraniční politiky pouze posiluje. Globální kapitál spouští novou studenou válku. To prozrazuje jeho skutečné aspirace. Ne blahobyt a rozvoj národů, ale hegemonie hrstky mocností a velkých nadnárodních  korporací - to je to, co leží v srdci západní diplomacie. Ale to jen dokazuje, že koncept Čínské KS společného osudu lidstva naplňuje skutečné zájmy obyvatel planety. Umožní jim proměnit se z obětí a zaměstnanců imperialistů v plnohodnotné účastníky mezinárodní politiky, aby si určili svou vlastní současnost a budoucnost. V souvislosti s pandemií, globální ekonomickou krizí a rostoucí nestabilitou je potřeba vybudovat systém mezinárodních vztahů nového typu stále naléhavější. V tomto ohledu mají ČLR a Rusko velký potenciál pro společné úsilí na světové scéně.

 

- Jak hodnotíte přání ČLR vytvořit nový model rozvoje, včetně interního a externího "dvojího oběhu"?

Odpověď: "Když jsem poprvé slyšel o tomto modelu v projevu soudruha Si Ťin-pchina v květnu loňského roku, okamžitě jsem si uvědomil, že se jedná o dobře promyšlený a nesmírně důležitý program s ohledem na budoucnost." A to se i potvrdilo. Koncept "dvojího oběhu" se stal jedním z pilířů ekonomické strategie ČLR. Na jejím základě se připravuje 14. pětiletý plán sociálně-ekonomického rozvoje. Ten bude zvážen na příštím zasedání "Všečínského lidového kongresu". Jsem si jist, že tato iniciativa je velmi aktuální a její provádění splňuje zájmy nejen ČLR, ale i zbytku světa. Má to několik důvodů. Zahájením realizace politiky reforem a otevřenosti se vaše země zaměřila na rozvoj exportně orientovaných průmyslových odvětví. Byl to užitečný krok. Pomohl urychlit industrializaci, akumulovat výrobní kapacitu a zajistit udržitelný ekonomický růst. ČLR se stala "světovou továrnou", která je průkopníkem ve výrobě většiny průmyslového zboží. Zároveň se však hromadily vedlejší účinky. Týkaly se jak dopadu na životní prostředí, tak vědecké a technické závislosti na západních zemích. Transformace ČLR na ekonomickou supervelmoc diktovala potřebu upravit směr. ČLR dnes přesouvá své "těžiště" z exportu na domácí spotřebu, z tradičního průmyslu do inovativních oblastí: mikroelektroniky, biotechnologie, nových zdrojů energie a vesmírného průmyslu. V souladu s tím byly i koncepce "nové normy" a "Made in China - 2025". Logickým pokračováním a rozvojem těchto přístupů byl program "dvojího oběhu". Podstatou tohoto modelu je stimulace domácí ekonomiky v kombinaci s mezinárodními ekonomickými vazbami. Současně bude hlavní pozornost věnována vnitřnímu rozvoji. Stane se jakýmsi základem. To vše vyžaduje zvýšení domácí spotřeby, rozšíření výroby pro vnitřní trh a dodavatelské řetězce. To zase diktuje potřebu zlepšit vědecký a technologický potenciál, s cílem dosažení soběstačnosti. Byl stanoven kurz, který má plně uvolnit potenciál domácí poptávky a zavést nový model rozvoje, ve kterém se domácí a mezinárodní oběh budou organicky doplňovat. Díky tomu bude Čína samozřejmě ještě odolnější vůči dopadům vnějších krizí. Přijetí tohoto modelu má řadu sociálně ekonomických důsledků. Mezi ně patří zrychlený rozvoj infrastruktury, udržování vysoké úrovně zaměstnanosti a zdokonalování systému sociálního zabezpečení. To podnítí růst domácí spotřeby v ČLR. Podle předpovědí se již v roce 2025 zvýší ze současných 8 bilionů dolarů ročně na 12 bilionů. Mnoho aspektů modelu "dvojího oběhu" zvážilo 5. plénum Ústředního výboru Čínské KS loni na podzim. Přijaté komuniké hovoří o komplexním zlepšení životní úrovně obyvatel venkova a rozvoje infrastruktury ve venkovských oblastech, o novém typu urbanizace a rozvoji regionů s přihlédnutím k zvláštnostem jejich geografických, ekonomických a demografických podmínek. Velká pozornost je věnována ochraně přírody a dodržování environmentálních standardů, což zvyšuje efektivitu využívání zdrojů. Spoléhání se na vnitřní sílu je zvláště důležité vzhledem k událostem uplynulého roku. Pandemie koronaviru ukázala, jak křehký je globální ekonomický systém, postavený na principu "silné centrum, slabá periferie". Chybí jí potřebné obranné mechanismy. Kromě toho, tváří v tvář tlaku, kterému Čína, Rusko, Írán a další země odmítají nespravedlivý světový řád, je velmi důležité dosáhnout technologické soběstačnosti. V tomto ohledu je zkušenost ČLR důležitá pro všechny. Spolu s konceptem společného osudu lidstva vytváří model "dvou oběhů" základ pro nový, spravedlivější světový řád.

 

- 14. pětiletý plán předpokládá realizaci národního strategického kurzu na zrychlený vědecký a technologický rozvoj. Úsilí by se mělo zaměřit na řešení klíčových výzev tohoto rozvoje. Jak hodnotíte snahu Čínské KS prosadit inovativní průlom?

Odpověď - Je nemožné pozorovat úspěch Číny ve vědecké a technické sféře bez obdivu. Během historicky krátkého období se ČLR změnila z převážně agrární a chudé země ve vyspělý stát. V mnoha ohledech předběhla rozvinuté západní mocnosti. Jediným historickým analogem takového skoku je vývoj Sovětského svazu. Díky Velké říjnové socialistické revoluci, 40 let po stažení Ruska z První světové války, po ničivých zahraničních intervencích a občanské válce, po obludné fašistické agresi, SSSR jako první na světě vypustil do vesmíru družici Země a planeta se brzy dozvěděla jméno Jurije Gagarina.
ČLR provádí podobný hrdinský čin. Stejně jako Sovětský svaz tak činí pod vedením komunistické strany. To samozřejmě není náhoda. Je nemožné realizovat program tohoto rozsahu bez jasného systému řízení, který je zaměřen na prospěch celé společnosti, a nikoli na uspokojení individuálních sobeckých zájmů. Čínští komunisté čerpají svou sílu z marxistické doktríny přeměny světa a v praxi ukazují, jaké možnosti spočívají v kombinaci socialistických myšlenek s vědou a technikou. V novém vývojovém modelu založeném na myšlence "dvojího oběhu" je hlavní role věnována prioritě vědeckého a technického rozvoje. Bez dosažení nezávislosti v této oblasti nebude ČLR skutečně schopna splnit "čínský sen" a úspěšně uskutečnit socialistickou modernizaci. Není náhodou, že 5. plénum Ústředního výboru Čínské KS potvrdilo odhodlání pevně se držet inovací jako hybné síly modernizace, považovat vědeckou a technologickou nezávislost za strategickou podmínku rozvoje země, získávat vysoce kvalifikovaný personál a usilovat o strategický směr k rozvoji vědy, techniky a vzdělávání.
Plenární zasedání také označilo podmínky pro realizaci cílů socialistické modernizace do roku 2035 jako je průlom v klíčových základních technologiích a zařazení ČLR  mezi přední inovativní státy. Na tomto základě dojde k novému typu industrializace, informatizace, urbanizace a modernizace zemědělství. Předchozí úspěchy nenechávají nikoho na pochybách, že zadané úkoly budou splněny. V roce 2020 dodala kosmická sonda Chang'e-5 na Zemi vzorky měsíční půdy a ponorka s posádkou Fendouzhe dosáhla na dno příkopu Mariany. Čínští vědci vytvořili prototyp kvantového počítače Jiuzhang. Byla uvedena do provozu čínská navigační satelitní síť třetí generace "Beidou". Čínský vědecký a technologický pokrok, včetně komunikace 5G a technologií velkých dat, pomohl zemi vyrovnat se s pandemií. Si Ťin-pching má naprostou pravdu, když zdůrazňuje, že věda a technologie jsou nejmocnější zbraní v boji proti chorobám. Lidstvo se nedokáže vzpamatovat z velkých katastrof a překonat epidemie bez rozvoje vědy a techniky.
Letos se očekávají některé úžasné průlomy. Na jaře začnou na jihozápadní dopravní univerzitě v Čcheng-tu testy vakuových vlaků schopných dosáhnout  rychlostí až 1 500 km / h. Jako světový lídr v oblasti výstavby vysokorychlostních vlaků a železničních sítí se ČLR připravuje na průlom v předních dopravních technologiích. Závislost Číny na dovozu v leteckém průmyslu klesá. Byl zahájen vývoj čínsko-ruského těžkého vojenského transportního vrtulníku. Spolupráce mezi Moskvou a Pekingem pokračuje při vývoji dopravního letounu  CR929 s dlouhým doletem. Bohužel kvůli pandemii a řadě dalších důvodů byl začátek jeho výroby odložen o několik let.
ČLR dosáhla mnoha úspěchů i ovládnutí kosmu. Letos zahájí stavbu vlastní vesmírné stanice složené ze tří modulů: jednoho základního a dvou laboratorních. Odhadovaná životnost stanice je 15 let. Pokud bude činnost současné Mezinárodní kosmické stanice ukončena, stane se jedinou na oběžné dráze Země. První čínský "Marsochod""Tianwen-1" začíná svou práci. Jeho mise bude trvat více než tři měsíce, obsahem činnosti je studium marťanské půdy, atmosféry a magnetického pole. Po spuštění speciálních továren ve městech Tangshan a Nantong. bude Čína každoročně produkovat stovky satelitů a stane se lídrem v jejich konstrukci a vypouštění. Obrovský význam má zkvalitnění výpočetní techniky.  Společnost "Huawei" plánuje přechod na vlastní operační systém "Harmony". To nejen vynuluje americké sankce, ale také způsobí, že Washington bude svých kroků litovat, protože nový "operační systém" je účinnější než ty stávající. To jistě ocení uživatelé nejen v ČLR, ale i v dalších zemích. "Harmony" bude navíc integrována do různých domácích spotřebičů. Dohody o tom byly uzavřeny s více než 40 hlavními výrobci.
Během 13. pětiletého plánu Čína zvýšila své roční investice do technologického výzkumu a vývoje z 1,42 na 2,21 bilionu juanů. Podíl výdajů na vědu a technologii se zvýšil z 2,06 na 2,23 procenta HDP. Podíl příspěvku technologického rozvoje z HDP se zvýšil z 55,3 na 59,5 procenta. V globálním inovačním indexu se ČLR vyšplhala na 14. místo ve světovém žebříčku. Rozvoj ekonomiky s důrazem na vědu i inovace umožnil ČLR vyrovnat se s krizí v rekordním čase. Na rozdíl od většiny ostatních zemí zakončila ekonomika ČLR minulý rok v plusu. V příštím roce se očekává nárůst o více než osm procent. V budování socialismu ukazuje vaše země světu úžasné příklady!

 

- Jak mohou úspěchy Čínské KS ovlivnit Komunistickou stranu Ruské federace?

Odpověď:- Chcete-li odpověď na tuto otázku, musíte brát v úvahu několik okolností. 
Zaprvé, ČLR a Rusko jsou blízkými sousedy, což je velmi důležitý geografický a historický fakt. Komunistická strana Ruské federace je zároveň velkou politickou silou zastoupenou v ruském parlamentu, v regionálních a místních orgánech, a co je nejdůležitější, s podporou milionů občanů. Již tyto faktory předurčují potřebu spolupráce mezi komunistickou stranou a Čínskou KS.
Zadruhé, spojuje nás dlouhá historie vztahů mezi sovětskými a poté ruskými komunisty s ČLR. Samotné vytvoření Komunistické strany Číny proběhlo s podporou bolševiků. Úzce jsme spolupracovali v Kominterně. Sovětský svaz pomohl Číně porazit japonské útočníky. SSSR byl prvním státem, který uznal ČLR a navázal s ní nejužší vazby. Ano, v naší historii byly časy ochlazení, ale naštěstí se nám je podařilo překonat. 
Zatřetí, KPRF a Čínská KS dnes úzce spolupracují. Od svého znovuobnovení Ruská komunistická strana prosazovala posílení vazeb mezi Moskvou a Pekingem. Trvali jsme na překonání nebezpečné jednostranné orientace Jelcinova vedení na Západ v 90. letech. Věříme, že Rusko a ČLR jsou si blízké nejen geograficky, ale také kulturně a hodnotově v pohledu na svět.
Dnes převládá úhel pohledu Komunistické strany Ruské federace. ČLR je na prvním místě mezi ruskými obchodními partnery. Úroveň politické důvěry mezi našimi zeměmi je výjimečně vysoká. Přes pandemická a karanténní omezení dosáhl obchod na konci roku 2020 téměř 108 miliard USD a poklesl pouze o 2,9 procenta. Čína a Rusko realizují velké společné projekty v oblasti energetiky, dopravy a obranného průmyslu. Posilují se politické, kulturní a vzdělávací vazby. Ale i dosažená úroveň vztahů se považuje Komunistickou stranou Ruské federace za nedostatečnou. Na pozadí zostřování mezinárodních vztahů a posilování agresivní politiky zemí NATO je zapotřebí aktivnější koordinace komplexního  úsilí našich zemí. Součástí tohoto procesu je posílení vazeb mezi KPRF a Čínskou KS. S velkým zájmem sledujeme politickou a ideologickou práci našich soudruhů. Pojmy koncepce společného osudu lidstva, "dvojitý oběh" a další, analyzujeme na všech úrovních - od Ústředního výboru a Centra politických studií ÚV KPRF po místní organizace a pobočky veřejného sdružení "Ruští vědci socialistické orientace".
Je velmi důležité, aby výše uvedené strategie Pekingu přispěly k vybudování spravedlivějšího systému mezinárodních vztahů. To se plně shoduje s představami naší strany o potřebě nahradit liberálně-kapitalistickou globalizaci zásadně odlišným přístupem k mezinárodní integraci a spolupráci. Planeta potřebuje alternativní globalizaci, která odpovídá zájmům všech zemí a národů. Celkově jsme přesvědčeni, že zkušenosti čínských soudruhů jsou pro naši stranu velmi důležité a užitečné.


- Jak bychom měli posílit a upevňovat spolupráci, výměny mezi komunistickými stranami Ruska a ČLR? 

Odpověď:- Vztahy mezi KPRF a Čínskou KS jsou na vysoké úrovni a nadále se prohlubují. Dvoustranné kontakty začaly krátce po obnovení naší strany po zákazu Jelcina v roce 1991. Tehdy, před čtvrt stoletím, bylo poprvé podepsáno Memorandum o spolupráci. Od té doby bylo několikrát prodlouženo. Další takový dokument byl podepsán v prosinci 2019 během návštěvy naší delegace v ČLR v čele s předsedou Ústředního výboru Komunistické strany Ruské federace G.A. Zjuganovem. Nové memorandum platí do roku 2024. Zajišťuje společné semináře o teoretických otázkách, posilování regionální spolupráce, výměnu delegací, pravidelné vzájemné informování o činnosti Čínské KS a Komunistické strany Ruské federace. Tyto úkoly jsou úspěšně realizovány. Delegace politických pracovníků Komunistické strany Ruské federace, novinářů stranických publikací, aktivistů Leninského  Komsomolu se seznamují s úspěchy ČLR. Mezinárodní oddělení ÚV KPRF ochotně podpořilo G.A. Zjuganova k vyslání filmového štábu televizního kanálu Komunistické strany Ruské federace "Rudá linie" do ČLR. Rozhodně k tomu přistoupíme, jakmile to epidemiologická situace dovolí. Podobný projekt byl realizován před šesti lety. Výsledkem byly dva zajímavé filmy: o rozsáhlých zkušenostech s čínskými reformami a o vývoji ekonomické zóny Pudong. Oba dokumenty vzbudily v Rusku velký zájem. Obecně platí, že náš televizní kanál "Rudá linie" věnuje velkou pozornost událostem v ČLR a hovoří o úspěších této země svým divákům.
Deník "Pravda", stálý tištěný list Ústředního výboru Komunistické strany Ruské federace, věnuje neustále pozornost situaci v ČLR. Jeho čtenáři mají možnost dozvědět se zprávy o čínských úspěších ze společného sloupku s webem Ženminwang. Delegace Čínské KS se zúčastnily 19. mezinárodního setkání komunistických a dělnických stran v Leningradu - Petrohradu, při oslavách 100. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, mezinárodní vědecké a praktické konference věnované 200. výročí narození Karla Marxe. Členové KPRF se účastní mezinárodních konferencí a dalších akcí pořádaných Čínskou KS. "Společnost rusko-čínského přátelství" hraje důležitou roli při posilování vazeb mezi našimi národy. Nedávno stál v jejím čele náš soudruh - první místopředseda ÚV KPRF, první místopředseda Státní dumy Ruska  I.I. Melnikov. Velmi si vážíme naší plodné spolupráce s "Čínskou akademií sociálních věd". Fórum světového socialismu, které každoročně pořádá akademie, se stalo nejen dobrou tradicí, ale také důležitou mezinárodní platformou pro diskusi o otázkách teorie, historie a praxe komunistického hnutí. Zkoumají se vyhlídky na jeho vývoj v moderním světě. Naše kontakty nebyly během pandemie přerušeny. Jen za posledních šest měsíců jsme uspořádali čtyři videomosty mezi Moskvou a Pekingem. Pravidelně jsme diskutovali o tématech společného zájmu. Není pochyb o tom, že potenciál spolupráce mezi našimi stranami nebyl vyčerpán. Máme mnoho příležitostí k dalšímu posilování našich vazeb. Jsme připraveni na společné akce věnované 100. výročí Čínské KS, 90. výročí začátku japonské okupace Číny a 80. výročí útoku nacistického Německa na Sovětský svaz. Komunistická strana Ruské federace bude i nadále seznamovat občany Ruska  s koncepcí "dva oběhy" a a politikou společného osudu lidstva, s výhodami strategie "Jeden pás a jedna cesta". Stojíme před velkým společným úkolem: hájit pravdu o historii, chránit ji před četným falšováním, odhalit agresivitu imperialismu, ukázat lidstvu východiska z kapitalistických krizí. Jsem přesvědčen, že prohlubování kontaktů mezi Čínskou KS a Komunistickou stranou Ruské federace plně odpovídá zájmům národů našich zemí.

 

Pravda číslo 28 19. - 22. března 2021

www.KPRF.ru

Autor Dmitrij Novikov, mistopředseda ÚV KPRF
Překlad: Karel Kluz

 

 
< Předch.   Další >
Partneři:
http://www.kscm.cz
http://www.sosstudent.cz
http://www.kubadnes.cz
18. světový festival mládeže a studentstva
http://davdva.sk/
http://www.klub-pohranici.cz/
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2021 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.