Úvodní stránka Friday, April 10 2020  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
Kalich hanby Tisk E-mail
Středa, 09 červenec 2014

Důvody "nevměšování" a možné důsledky

Zuřivý antikomunista a rusofob Churchill jednou prohlásil: "Národ, který si vybere mezi válkou a hanbou, získá jak válku tak i hanbu." 

Na základě analýzy posledních událostí národně-osvobozenecké revoluce na Jihovýchodě Ukrajiny nezaujatý pozorovatel musí říci, že Rusko již svůj díl hanby dostalo a v budoucnosti se mu dostane i války. 

Vládnoucí kruhy současného Ruska otevřeně zrazují Svaz lidových republik, lidi, kteří po krymské bleskové válce uvěřili, že Rusko skutečně své lidi nezradí.

Ve zprávách ruských oficiálních médií se však najednou ukrajinské fašistické trestné oddíly označují za "ukrajinské příslušníky ozbrojených sil" a nelegální prezident "svobodné Ukrajiny", který nastoupil do funkce po fašistickém puči a zfalšovaných volbách (ostatně jako Jelcin, Putin i Medveděv) je najednou zván jak křestním jménem tak i otěčestvem.

Proč došlo k takové změně situace? Má to několik důvodů:

1. Bonapartisticko-oligarchický ruský režim nemohl dopustit, aby se jeho sousedem stal maličký, byť i neuznaný stát Svaz lidových republik Doněcka a Luganska, ve kterých by lid nikoli pouze deklarativně, ale skutečně vykonával svou moc. V podmínkách, kdy je ruskému lidu pouze přisouzena role dekorace, (jako ve všech kapitalistických zemích) která má nadšeně jásat a oslavovat "národního vůdce" Putina, nemohl režim dovolit, aby se zformovala reálná lidovláda.  

2. Politická apatie a lhostejnost ruského lidu, který jak se zdá ztratil instinkt potřeby své vlastní národní spásy. V současnosti je pro lidové masy rozhodující včas vyplácena žebrácká mzda, nebo důchod. Všichni si pamatují, jak se na jaře organizovaly manifestace na podporu připojené Krymu, jak vláda na ně vyháněla důchodce, státní zaměstnance a studenty. Při tom hrozba krveprolití byla pouze hypotézou. Když se však krev začala prolévat skutečně a došlo k prvním masakrům, na podporu Svazu lidových republik vystoupilo pouze zanedbatelné množství demonstrujících, takže se najednou celému světu stalo jasným, že i kdyby došlo k vyhubení všech revolucionářů, hlavně Rusů na Ukrajině, Rusové v Rusku zachovají svou lhostejnost a budou očekávat, co se bude dít.  

Ale pokud lid v otázce pomoci bojující Novorusi netlačí na vládu, tak vláda klidně prosazuje uškrcení Svazu.

Je potřeba si připomenout masové přání sovětských občanů vydat se na pomoc španělským republikánům, bojujícím proti španělským fašistům, podporovaným Wehrmachtem a italskou armádou.

3. Je pravděpodobné, že v Normandii Putinovi političtí představitelé světového imperialismu podrobně popsali všechny etapy a metody jak budou likvidovat jeho režim a Rusko. Připomněli mu, kolik potravin dováží Rusko ze západu, bez kterých Rusko očekává nejen deficit v zásobování potravinami, ale skutečný hlad.

Ukázali mu, jak jsou spojeni s daňovými ráji nejen oligarchové, ale i převážná část jeho vlastní byrokratické kamarily. Současně mu vysvětlili, jak by ruská oligarchie reagovala v případě zmrazení, nebo zabavení jejich kont na Kajmanských ostrovech a všech podobných teritoriích. Při tom mu zřejmě i oznámili, kolik týdnů prosedí ještě v Kremlu, pokud by proti němu jednotně vystoupili ztrátou svého kapitálu rozzuření představitelé jeho státní byrokracie a oligarchové všeho druhu.

Je zřejmé, že na základě těchto hrozeb se Putinův bojový duch vypařil. Protože jeho hlavním úkolem je jeho vlastní záchrana a nikoli hájení zájmů Ruska. A zájmy oligarchů jsou u něj na prvním místě.

4. Triviální neschopnost předvídat, alespoň krátkodobě, jak se může dále rozvíjet situace. Protože umějí počítat pouze s vlastním ziskem, tak při vzniku krymské krize většinu představitelů bonapartistického režimu ovládla chtivost. Vždyť vznikla reálná možnost neplatit nájem za vojenskou základnu v Sevastopolu a zvýšit cenu plynu pro Ukrajinu. Režim ovšem nepočítal s tím, že ovládnutím Krymu vyvolá naděje na lepší život a samostatnost v srdcích občanů Jihovýchodní Ukrajiny a proto od samého počátku se nikdo ze špiček bonapartisticko-oligarchického režimu od samého začátku vůbec nechystal těmto lidem pomoci.

To ovšem nejsou všechny příčiny, které motivovaly Putina ke zradě Jihovýchodní Ukrajiny a její pohození k roztrhání banderovským fašistům a hlavně nájemným vrahům ze soukromých amerických, britských a polských vojenských agentur, kteří se nyní ukájejí v krví obyvatel Slavjanska a Kramatorska. Režim není schopen, anebo nechce myslet na důsledky této zrady, která se dá srovnat pouze se zradou Jugoslávie nebo Libye.

Nejen Sýrie a Írán zpozorněly. Zpozorněla i vláda ČLR.
Neboť může nikoli bezdůvodně dojít k závěru, že se současný kremelský režim snaží hrát "čínskou kartou", aby si vysloužil preference u "washingtonského vedení".

Pokud v Pekingu dojdou k takovému závěru, může se jednoho krásného dne stát, že se Rusko ocitne ve velmi nepříznivé situaci, kdy je ve světě a v Radě bezpečnosti OSN nikdo nepodpoří, jelikož se ČLR rozhodne sehrát svoji vlastní partii, a její partitura nebude pro Rusko příhodná.

Čím hrozí současná situace Rusku?

1. Americká a banderovská propaganda představuje světovému veřejnému mínění, že "ruský medvěd" byl poražen osvobozeneckými sílami Ukrajiny a ten musel s hanbou z Ukrajiny utéci. Při tom se snaží zdůraznit, že na jednoho bojovníka osvobozeneckých (fašistických) sil připadalo 10 rozzuřených Rusů.  

2. Na Ukrajině již začala hysterická rusofobní kampaň. Nyní si pitomí žurnalisté i politici (nejen na Ukrajině) mnou ruce. Nic se neděje, brzy krize přejde i nízká životní úroveň se zvýší, fašizující živly budou smeteny a vše se urovná. Je pravdou, že pokud budou všechna média nepřetržitě tvrdit, že ze všeho jsou vinní Rusové, velmi brzy vznikne absolutně skreslené povědomí o Rusech. Hitlerovcům stačilo pouhých šest let na to, aby změnili velmi kulturní národ v krvelačné zrůdy pouze za pomoci novin, rozhlasu a kina. Nyní média ovládají celé soukromí člověka a neposkytují prostor působení něčeho jiného, než toho, co chce vládnoucí imperialistická vláda. 

Proces ohlupování se může zkrátit na 2-3 roky. Rusko tak bude mít souseda s vyhrocenou nenávistí k Rusům.  

3. Za tuto dobu přesune NATO na Ukrajinu všechny zásoby svých byť i zastaralých, ale použitelných zbraní a munice. V každém případě zajistí bojeschopnost Ukrajinských ozbrojených sil a pokud úroveň bojeschopnosti bude alespoň takový, jaký byl u gruzínské armády v roce 2008, vznikne velmi nebezpečný nepřítel, stejně jako za 2. světové války živočišně nenávidící "Moskaly" a rozhodnutý riskovat své životy za jejich vyhlazení. Sen amerického imperialismu, vést války cizíma rukama se dokonale splní.  

4. Imperialistická propaganda vytvoří za tuto krátkou dobu 3 hlavní stereotypy, které se stanou základem štvavé propagandy proti Rusku:

- Rusko okupuje Krym a Ukrajina má právo použít k jeho navrácení armádu.

- Diktátorské Rusko se připravuje na zničení "ukrajinské demokracie".  

- Rusko po staletí utlačovalo Ukrajince a ti nyní mají právo na odplatu.

Ruská "pátá kolona" zabezpečí, aby se tato tvrzení dostala do myšlení prostých lidí, hlavně do mozků úřednického planktonu. Vznikne tak postupně obraz ne nepodobný tomu, na jehož základě se podařilo Gorbačovovi rozbít SSSR: Ukrajina je avantgardou "demokratických, civilizovaných států" a svou intervencí nese Rusku demokratické, západní hodnoty.  

Nelze vyloučit, že již na jaře 2017 (pokud ne dříve) čeká Rusko krutá krize a v této době se Ukrajina, podporována sílami NATO pokusí o útok na Krym. Při tom ze strany světové imperialistické válečné organizace NATO bude Rusku vysíláno jedno ultimatum za druhým s obsahem o nepoužití síly proti Ukrajině.

Ukrajinská intervence bude při tom označována za antiteroristickou operaci na suverénním ukrajinském teritoriu. V té době bude již Ukrajina sjednocena ideologií rusofobie a revanše a její týl bude zajišťovat NATO.

Ještě nebezpečnější scénář se naskýtá v případě, že ukrajinský banderovsko-fašistický režim nebude čekat a po zúčtování se Svazem lidových republik rozpoutá teroristickou válku ve stylu války proti Sýrii v ruských pohraničních oblastech, kdy velké množství dokonale vyzbrojených a řízených skupin začne vraždit ruské občany v ruských městech a na vesnicích. Cílem bude rozpoutat strach, hrůzu a chaos. 

Pak teprve Rusko pocítí důsledky současné zrady.

Není ovšem vyloučeno, že ukrajinský banderovsko-fašistický režim svým postupem přispěje k posílení autority Putina, jehož propaganda může prosadit názor, že je to vlastně dobře, že nezasáhl, poněvadž místo tisíců mrtvých jich mohly být statisíce. Nicméně důsledky pro tento ruský režim budou tak jako tak strašné, poněvadž již nyní, alespoň před progresivní části světové veřejnosti, získalo obraz zrádce, otevřeně zrazujícího lidi, kteří očekávali jeho podporu a jako režim okamžitě stahující ohon při každém okřiknutí z Washingtonu.  

 

S využitím článku Andreje Raizfelda (in: Sovětské Rusko, http://www.sovross.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=597238) napsal Karel Kluz

 
< Předch.   Další >
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2020 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.