Úvodní stránka Thursday, July 09 2020  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
K ruským prezidentským volbám Tisk E-mail
Pondělí, 29 leden 2018

18. 3. 2018 se budou konat v Rusku volby prezidenta. Kompetence prezidenta v Rusku se nedají srovnat s kompetencemi prezidenta v ČR, jde spíše o absolutismus. Porážkou Putina by došlo k porážce kontrarevoluce a ke změně sociálně-ekonomického systému a snad i k návratu k budování socialismu. Proto jde ruským komunistům a patriotické levici o mnoho. Vítězství kandidáta Komunistické strany Ruské federace Pavla Grudinina by znamenalo rozhodný obrat doleva. (poznámka KK)

V článku "Lež a provokace nás nezastraší", publikovaném v 12. 1. 2018, uvedl G. A. Zjuganov, předseda KS RF v "Prohlášení Předsednictva ÚV Komunistické strany Ruska" k nastupující volební kampani následující:

V posledních létech se všechny volební kampaně vyznačovaly podvody, klamem, falsifikacemi a využíváním nejšpinavějších politických technologií.

Dávno byla odhozena hesla o demokracii, občanské společnosti a spolupráci všech politických stran pro blaho Ruska. Masmédia pravidelně šíří lži o vedení KS RF, stranických aktivistech, zejména o těch, kteří se účastní voleb. Novým cílem jejich útoků se v předvolební prezidentské kampani stal kandidát na prezidenta, navržený komunisty a vlasteneckými sílami, Pavel Grudinin. (Volby budou 18. 3. 2018) V posledních dnech proběhla celá řada provokací. Je šířeno obrovské množství lživých obviněnínašeho kandidáta. Pseudo-kompromitující materiály jsou šířeny nejen tiskem, ale hlavně prostřednictvím sociálních sítí. Vylhaných obviňování Grudinina je nesmírní množství.

Na sídlišti "sovchozu Lenin", kde je Grudinin ředitelem, spálila opozice propagační balon se znakem KS RF. Provokatéři při tom ohrozili i životy občanů, protože konstrukce balonu byla umístěna na obytném domě. Útoky proti sovchozu a jeho zaměstnancům se táhnou léta. Příčiny jsou obecně známé. V Rusku je sociálně-ekonomická krize. Roste lidový odpor proti politice současné vlády. Místo řešení krize a odstranění jejich příčin - obratu od liberálního kurzu, usiluje vláda o potlačení jakéhokoli odporu lidu. V Rusku jsou všestranně narušována práva a svobody občanů. Vláda využívá své silové struktury k likvidaci všech forem protestu. Političtí aktivisté a kandidáti, představující KS RF, se stávají obětmi pronásledování a provokací. Současná policie zabavuje stranické propagační materiály, hlavně v oblastech vzdálených od Moskvy.

Dnes, v předvečer pro Rusko osudových voleb, se ruská oligarchie a její spojenci - zkorumpování činovníci a administrativa, polekali silného konkurenta, kterým je komunistický kandidát "rudý ředitel" "sovchozu Lenin" - Pavel Grudinin. Odsud pochází i propagandistická hysterie a nejrůznější lži. Náš postoj k řešení rozhodujících otázek společenského života zůstává pevný, důsledný, neměnný a zásadový. I nadále budeme odhalovat protilidový charakter liberální vládní politiky a prosazovat realizaci našeho programu.

KS RF i její prezidentský kandidát Pavel Grudinin budou otevřeně vystupovat proti loupežnému kurzu oligarchie a vlády, proti útokům na práva a svobody pracujících. Proti všem provokacím a tlakům postavíme mobilizované komunisty a konsolidované národně-vlastenecké síly. V Rusku nastal čas změn a my je uskutečníme.


K tomu chce Pavel Grudinin realizovat tato opatření:

1. Změnit ekonomickou strategii:

Prioritou se stane materiální zabezpečení lidových mas a nikoli smeček oligarchů, plnění zájmů prostého člověka a ne "tlustých kocourů". K tomu je potřeba ostrý obrat kurzu od oligarchického kapitalismu k sociálnímu státu. Bohatství Ruska, přírodní, průmyslové a finanční zdroje budou sloužit lidu. Po zvolení prezidentem bude provedeno znárodnění strategicky důležitých systémových odvětví průmyslu, elektro energetiky, železnic, spojů a hlavních bank. Stát zavede monopol na výrobu a prodej alkoholu. Tím dá impuls rozvoji ekonomiky a přinese do státní pokladny triliony Rublů ročně; umožní vytvořit státní rozpočet rozvoje, který nahradí současný rozpočet zbídačování a degradace.

2. Obnovení ekonomické suverenity Ruska.

Vláda má k dispozici několik trilionů Rublů. Tyto kolosální částky však ovládají zahraniční finanční organizace. Triliony Rublů, které leží v bankách a dluhových obligacích USA, poslouží jako investice do výroby, vědy a školství. Nová vláda zbaví ruskou ekonomiku totální závislosti na dolarech. Vytvoří finanční systém, který bude sloužit zájmům státu a občanů. Dojde k omezení přístupu zahraničního spekulativního kapitálu na ruský trh. Rusko vystoupí z WTO. Pouze za čtyři roky členství v této organizaci ztratilo Rusko více než trilion přímo a nepřímo více než 5 trilionů Rublů.

3. Úvěrové zdroje poslouží obnovení ekonomiky.

Dojde ke snížení úrokových sazeb na bankovní úvěry. Vláda ukončí divoký vývoz financí do zahraničí. Všechny volné finanční prostředky budou zkoncentrovány do investic a budou sloužit k rozvoji domácí produkce a člověka. To umožní rozsáhlý vliv na ekonomiku. Bude podpořeno malé a střední podnikání. Dojde k ukončení jejich škrcení nadnárodními monopoly. Nový finanční systém zajistí poskytování levných, dlouhodobých bankovních úvěrů.

4. Nová industrializace, modernizace ekonomiky a zavedení inovací.

Tento proces se musí opírat o vědu a zavádění nových technologií. Důraz bude položen na aktivní rozvoj odvětví, která zajišťují technologický pokrok: mikroelektroniku, biotechnologie, robotizaci, výrobu obráběcích strojů. Nové politické vedení zvýší podíl zpracovatelského průmyslu v ekonomice z 15-20% na 70-80%, tak jak je tomu ve vedoucích státech světa.

5. Zajištění potravinové bezpečnosti Ruska, překonání stavu, při kterém je značná část potravin dovážena ze zahraničí

Nový život poskytne venkovu program jeho rozvoje. Dojde k obnovení zemědělské výroby, sociální infrastruktury a zemědělského prostředí. Vláda k tomu bude každoročně vydávat 10% výdajů ze státního rozpočtu. Budou obnoveny bývalé sovětské státní normy "GOST" a zavedena trestní odpovědnost za nedodržování složení potravin.

6. Za historický úkol považuje budoucí prezident a vláda zajištění obrody "provinciálního" Ruska.

Dojde k vyrovnání možností regionálních rozpočtů. Bude provedena plynofikace venkova, zaručena podpora malých měst, vesnic a osad.Na venkov se navrátí školy, nemocnice a ostatní sociální infrastruktura. Zemní plyn, elektřina, voda a kanalizace bude zavedena zdarma do soukromých domů občanům v malých městech a vesnicích.

7. Stanovení a kontrola cen základních potravin a zboží, tarifů nájemného.

Omezíme apetit monopolů, ukončíme spekulativní růst cen základních potravin a služeb. Snížíme cen léků a ceny jízdenek. Nájem nebude smět být vyšší, než 10% příjmů rodiny.

8. Spravedlivé daně.

Zavedeme progresivní daně pro bohaté. Daně pro chudé budou zrušeny. Daňový systém bude vytvářen tak, aby stimuloval investiční a inovační činnost podniků. Bude likvidována daň z přidané hodnoty, která škrtí náš průmysl. Bude zrušena daň za osobní dopravu.

9. Obnova garance osmihodinové pracovní doby, lidé dostanou práci a odpovídající platy a mzdy.

Stanovíme minimální plat 25-30 000 Rublů. Lidé práce si začnou důstojně vydělávat, odpočívat a obnovovat své síly. Zaručíme zaměstnání pro mládež. Absolventům státních vysokých škol budeme garantovat první pracovní místo. Zahájíme programy přeškolování a zvyšování kvalifikace.

10. Rozbíjení sociální sféry bude zastaveno.

Zaručujeme bezplatné středoškolské i vysokoškolské vzdělání a zdravotnictví. Vrátíme každoroční bezplatné zdravotní prohlídky. Určíme normy pro financování vědy, vzdělávání a zdravotnictví ve výši alespoň 7% státního rozpočtu. Stát bude platit všechny výdaje za léčbu těžce nemocných osob, zvláště dětí. Tělovýchova a sport se stanou vlastnictvím lidu, nejdůležitějším nástrojem upevňování zdraví národa.

11. Mateřství a péče o děti dostanou všestrannou podporu.

Obnovíme systém předškolní výchovy, zaručíme místo pro dítě v mateřské školce a ve školní družině. Skutečností se stanou rozvoj masového dětského sportu, zájmové kroužky a tvůrčí vzdělávání. Zvýšíme přídavky na děti a rozšíříme je do věku tří let. Stát bude dotovat výrobu zboží pro děti.

12. Občané dostanou důstojné důchody.

Okamžitě schválíme zákon "o dětech války". Udržíme současný věk pro odchod do důchodu. Vrátíme zvyšování důchodů pro pracující důchodce. Zvýšíme důchody pro vojenské důchodce. Zaručíme starobní důchod ve výši alespoň poloviny platu.

13. Ochráníme duševní zdraví národa.

Obnovíme vlastní, národní kulturu. Všestranně podpoříme muzea, divadla a knihovny.

14. Zaručíme masovou výstavbu kvalitních a dostupných bytů.

Zajistíme bydlení pro mladé rodiny a likvidaci domů, které jsou v havarijním stavu. Cena poskytnutých hypoték se nebude zvyšovat. Úroky budou představovat pouze 3-4 %. Početným rodinám a mladým rodinám bude poskytována hypotéka na 30 let.

15. Ukončení nenasytnosti lichvářů.

Zajistíme dluhovou amnestii pro oběti lichvářských organizací. Zavedeme trestní odpovědnost za vtahování lidí do dluhových pastí.

16. Zajistíme ochranu přírody.

Prosadíme zákaz jak na privatizaci, tak i na dlouhodobý pronájem lesních a vodních zdrojů. Praxe převodu lesů a parku na stavební parcely bude ukončena.


17. Zaručíme obranyschopnost a bezpečnost země a vysoký vědecko-technický potenciál obranného průmyslu.

Dojde k podstatnému zvýšení bojové pohotovosti ozbrojených sil Ruska a prestiže vojenské služby i služby v policii.

18. Spravedlivé soudy budou na straně zákona, občana a společnosti a nikoli oligarchie.

Zaručíme skutečnou nezávislost soudů a vyšetřovacích orgánů na orgánech výkonné moci. Zajistíme volitelnost soudců, rozšíříme kompetence porotních soudů na kauzy o extrémismu a korupci nejvyšších mocenských orgánů. Nevinně odsouzení patrioté budou osvobození a rehabilitování. Stejně tak i řadoví, odsouzení manifestanti. Nebudou osvobození provokatéři, křiví svědkové a organizátoři nezákonných akcí.

19. Obnova systému lidovlády a lidových reprezentantů.

Vrátíme lidu právo na referendum k rozhodujícím otázkám. Parlament již nebude poslušným schvalovatelem zákonů, které mu jsou vnucovány shora, ale skutečným shromážděním představitelů lidu. Dojde k rozšíření jeho pravomocí.

Funkce prezidenta bude kontrolovatelná. Funkci bude možné vykonávat pouze 2x4 roky za celý život. Proces odvolání prezidenta bude zjednodušen. Bude vytvořena "Nejvyšší státní rada", bez jejíhož schválení nebude moci být přijato ani jedno zásadní rozhodnutí prezidenta země. Volby všech úrovní budou skutečně rovné a svobodné, s tvrdým zásahem při zjištění jakýchkoliv přestupků a machinací při sčítání hlasů.

20. Zvýšení kvality řízení státu.

Zvýšíme odpovědnost prezidenta za vytváření rady ministrů a odpovědnost vlády za její rozhodnutí. Vládu bude i nadále schvalovat Státní Duma. Ministři budou veřejně jmenování prezidentem. Centrální banka bude pracovat pod kontrolou státní moci a jejím hlavním úkolem se stane rozvoj průmyslu.Účetní dvůr se stane nejvyšším a zcela nezávislým kontrolním orgánem. Reálné zastavení korupce přinese ekonomický i morálně politický efekt.


Pavel Grudinin - Lidový kandidát sjednocené levice pro volby ruského prezidenta.

Ústřední volební komise (ÚVK) zaregistrovala 12. 1. 2018 předsedu sovchozu "Lenin" v "Moskevské oblasti" Pavla Nikolajeviče Grudinina jako kandidáta na volby prezidenta, které se uskuteční 18. 3. 2018. Při této příležitosti nový kandidát vyjádřil své přání: "Doufá, že předvolební kampaň se uskuteční bez špíny a podvodů, tak aby vešla do dějin Ruska jako nejčestnější a nejčistší."

Předseda KS RF Gennadij Zjuganov, který je předsedou Grudininova volebního štábu ke společnému kandidátovi levice a patriotických sil, který není členem žádné politické strany, ještě na zasedání Ústřední volební komise uvedl: "Pavel Nikolajevič ví, jak vyvést Rusko z ekonomicko-sociální krize a zvýšit životní úroveň obyvatelstva. Jeho sovchoz "V. I. Lenina" se rozvíjí dokonce i v mimořádných podmínkách krizí a sankcí." Předsedkyně ÚVK, fanatická zastánkyně režimu, se na něj hrubě obořila, aby tam neagitoval a "poradila" komunistům, aby si zajistili na den voleb dostatek pozorovatelů do volebních místností. Jmenování P. N. Grudinina jako kandidáta, představujícího levicové a patriotické síly Ruska vyvolalo ve společnosti velký ohlas, stejně jako nenávist a zlost představitelů oligarchicko-bonapartistického režimu, vedeného Putinem. Před budovou ÚVK se shromáždilo velké množství novinářů a někteří z nich ještě venku požadovalo, aby odpověděl na jejich dotazy.

Grudinin odpověděl i na ty nejdrzejší otázky. Na dotaz, co bude dělat, pokud volby prohraje a zda by pak kandidoval na funkci gubernátora Moskevské oblasti, odpověděl: "O čem to mluvíte? Volby vyhrajeme a nebude třeba, abych kandidoval na funkci gubernátora." K dotazu, jak se připravuje k obnovení sociální spravedlnosti, uvedl, aby si prostudovali jeho program "20 kroků k důstojnému životu", který je zcela reálný. Za své životní krédo považuje "nelhat a nekrást".

Jurij Boldyrev, zástupce předsedy volebního štábu prohlásil, že Grudinin nepatří k těm kandidátům, kteří léta vyřvávají, že chtějí být prezidentem. Je to člověk, který pracoval a pracuje ve vedoucím kolektivu. Nyní jsme vytvořili jednotný, rozsáhlý vedoucí kolektiv, jaký v Rusku před volbami nikdy nebyl. Boldyrev dodal: "Náš kandidát byl vybrán osobnostmi, které ho dobře znají."

S takovým kandidátem jako Grudinin bude těžké vést veřejné diskuse v médiích a je těžké již nyní soudit, zda by byl Putin schopen se svým dokonalým konkurentem polemizovat. Zatím je k otevřené polemice ochoten přistoupit pouze Grudinin.

Lze však předpokládat, že oligarchicko-bonapartistický režim učiní vše proto, aby Grudinina ještě před volbami v očích lidu lživě pošpinil a případně i fyzicky zlikvidoval.

Vítězství Pavla Grudinina v prezidentských volbách 2018 by vyvedlo zemi z krize

Pokud by se podařilo seznámit všechny ruské voliče s čestnými slovy, idejemi, názory a plány kandidáta Grudinina většina lidu by ho volila a pokud by nezvítězil v prvním kole, tak ve druhém určitě. Těm, kdo tvrdí, že Grudinin je pouze loutkou Kremlu je potřeba říci, že jsou lháři. Je pravdou, že dlouho hledal cestu, na kterou se nyní vydal spolu s ruskými komunisty. Byl i členem strany "Jednotné Rusko", ze které již dávno vystoupil. Problém je v tom, že se proti němu hned od počátku ledna 2018, kdy vyhlásil svou kandidaturu, zvedlo celé tsunami lží, pomluv a podrazů. Grudinin ovšem nemá takové finanční, informační a silové zdroje, jako má reprezentant ruské oligarchie Putin (který je prý nenahraditelný, je sám výborný, ale jeho lidé nikoli, atd.).

Hysterická vlna nenávisti byla vyvolána těmi vrstvami, které zavětřily, že by zlodějský systém mohl skončit, byla ale naneštěstí přijatá zhlouplými pseudo-patrioty, včetně i tak zvaných prosovětských hnutí, obdivujících Putina.

Konec tohoto systému, který se přežil, by nemusela přinést až socialistická revoluce, ale i nekrvavý přechod, volbou Pavla Grudinina.

Pavel Grudinin říká, že Putin cynicky lže o růstu příjmů obyvatelstva.

Je to jak ve zlé pohádce: lid chudne a je zotročován lichváři.

Síly zla učiní všechno proto, aby Grudinina očernili, skreslily jeho postoje, vytvořily falešné představy o jeho osobnosti, názorech a plánech.

V těchto prezidentských volbách se poprvé objevila reálná alternativa. Pokud ruský lid nevyužije pootevřené okno svých možností, pozdější změna vlády a její krach bude bolestnější jak pro ruský stát, tak i pro jeho lid.

K tomu, aby se Pavel Grudinin stal prezidentem, musí se lid zbavit hypnózy, ve které mu buržoazie prostřednictvím své propagandy vnucuje: stabilita, stabilita, stabilita, Putin, Putin, Putin, "kdo může stát v čele Ruska kromě Putina?" atd.

A nyní se ukazuje, že to může být Pavel Grudinin. Z jeho dosavadních projevů je zřejmé, že stojí o několik stupňů výše než Putin. Od Putina lid nikdy neslyšel taková přímá, přesná a jasná slova zejména o hlavním, ale slyšel pouze přikrašlování skutečnosti, manipulaci, lživý patos, zkrátka slovní ekvilibraci. Po pravdě řečeno Grudinin je moudrý. Putina nedémonizuje, ale objektivně hodnotí jeho činnost, jeho klady i zápory. Bezpochyby Putin o mnohém hovořil, hovoří a některé jehokroky, zejména v zahraniční politice byly v posledním období správné. Putin sehrál pozitivní úlohu po nástupu do funkce v roce 2000, po deseti létech diktatury zločince Borise Jelcina. Dělal však pouze to, co mu dovolil světový imperialismus a oligarchicko-bonapartistický režim, který si ho postavil jako loutku do čela politického systému.

Je tedy z těchto důvodů evidentní, že další politicko-ekonomický rozvoj země pod jeho vedením není možný. Obsah současného Putinova programu, který on sám není schopen ano pochopit, natož pak zformulovat, je tedy zabetonovat a dokonce posvětit a učinit nevratnou neomezenou sociální nerovnost, kdy oligarchové, kteří začali krást již v roce 1990 a vyrostli na nepřetržitém olupování Ruska a pokračují v tom dodnes, se stali dědičnou kastou a pod vedením Putina dělení na bohaté a "dobytek" se stalo nepřekonatelným. Pokud ne současné volby, pak pouze socialistická revoluce. Tuto skutečnost zastírá Putin kecy o talentovaných lidech, schopnostech a silách člověka, (viz Obama) renezanci Ruska atd., jen aby nemusel hovořit o snahách oligarchických parazitů, kteří přišli o bohatství a moc již v roce 1917.

Putinovo zvolení znamená slepou uličku rozvoje Ruska. Pokud moc umožní masové a čestné volby a i když Grudinin nezvítězí, Putin bude nucen korigovat svůj kurz vlády. Jen to by již znamenalo pozitivní krok, dosažený komunisty.

Grudinin nemá zkušenost z vedení státu, v porovnání s Putinem a jeho spolkem je to však diamant. Je zde však možnost, že ho současná moc, pokud dospěje k závěru, že by mohl zvítězit, fyzicky zlikviduje. Lidu však do voleb zůstává šance na změnu, na východisko ze současné slepé uličky.


Pavel Nikolajevič Grudinin se narodil 20. 10. 1960 v Moskvě.

V roce 1982 absolvoval Moskevský institut zemědělského inženýrství. Pracoval pak ve výzkumném ústavu, z něhož přešel do sovchozu "Lenin" v Moskevské oblasti, jehož je nyní vlastníkem a ředitelem.

Ředitelem sovchozu byl zvolen v roce 1995. Sovchoz se pak změnil na akciovou společnost.

V roce 1997 byl zvolen poslancem Dumy Moskevské oblasti. Zde vykonával funkci místopředsedy rozpočtového, daňového a finančního výboru.

V roce 2001 absolvoval druhou vysokou školu: "Ruskou akademii státní služby při úřadu ruského prezidenta" v oboru právo.

V roce 2001 byl za výsledky v práci ředitele "Sovchoz Lenina" vyznamenán titulem "Zasloužilý pracovník zemědělství Ruské federace". Jeho podnik patří mezi 300 nejlepších zemědělských podniků v Rusku. V roce 2005 zvítězil v soutěži nejlepší manažér roku v zemědělství.

V létech 2002 a 2007 byl opět zvolen poslancem Moskevské oblastní Dumy, kde vykonával funkci místopředsedy výboru pro ekonomickou a inovační politiku.

V roce 2010 nebyl zvolen. Volební komise ho odmítla registrovat. Údajně pro falešné podpisy občanů na volebních listech. Bylo to však proto, že kandidoval za komunisty. Rozhodnutí volební komise bylo později zrušeno Nejvyšším soudem.

P. N. Grudinin je členem expertní rady při vládě Ruské federace a místopředsedou Výboru pro rozvoj zemědělskoprůmyslového komplexu v Obchodně-průmyslové komoře RF.


Sestavil: Karel Kluz


Poznámka KSM: Pro české komunisty je důležitá snaha nominovat svého kandidáta do prezidentských voleb a tak odhalovat a posouvat charakter politického boje. Stejně jako v České republice jsou zavedení kandidáti zástupci různých frakcí kapitalistické třídy, lepší či horší. Nominování komunistického kandidáta umožňuje dělnické třídě vstupovat do politického života, odhalovat charakter buržoazní demokracie, a tím získat sebevědomí a zkušenosti pro svůj třídní zápas za socialismus. Z tohoto hlediska KS RF využila možnosti, které se KSČM v České republice vědomě vzdala, čímž přenechala iniciativu kapitalistickým silám a poškodila tak pracující této země.

 
< Předch.   Další >
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2020 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.