Úvodní stránka arrow Přehled článků arrow Ze zahraničí arrow Je nutný plánovaný boj lidu Friday, November 22 2019  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
Je nutný plánovaný boj lidu Tisk E-mail
Pátek, 03 červen 2011

KKEV České republice, podobně jako v jiných zemích, je viditelná tendence formovat hnutí proti dopadům kapitalistické krize a jim odpovídající politice vlád spíše jako "občanský" pohyb, v němž jsou jasně třídně deklarované požadavky a cíle zastiňovány parciálními požadavky, které nejdou a nemají ambice mířit za hranice pouhé reakce na aktuální stav věcí. Na této úrovni nejsou pojmenovány příčiny kapitalistické krize a společensky a ekonomicky devastujících dopadů politiky vládnoucí třídy, natož aby byly stanovovány cíle změny sociálně-ekonomického systému, které jediné mohou přinést odstranění frustrujících podmínek života většiny naší společnosti. Program a zejména konkrétní jednání komunistů musí být prosazováním třídních zájmů pracujících, nezaměstnaných a většiny mládeže.

KSČM v tomto směru žel nehraje úlohu komunistické strany a respektuhodné osobní nasazení jejích konkrétních členů a představitelů nemůže suplovat opuštění aktivního třídně definovaného boje strany jako celku nejen v parlamentu, ale zejména v odborovém hnutí, v hnutí proti válce, proti politice vlády a krizi. KSČM plně rezignovala také na další důležitou oblast boje komunistů, na aktivní budování své pozice v odborovém hnutí. Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska spojené s KSČM se žel změnilo ve vysloveně stínovou organizaci. KSČM v souvislosti se svým parlamentocentrismem a snahou o pokojné přežívání bez konfrontace s buržoazní mocí a ji zastupujícími politickými silami, přenechala odborové hnutí, stejně jako mnohé další oblasti, sociální demokracii, jež za nedlouho zrekvíruje možná i zbytek toho, co z někdejší komunistické strany zbude. Důležité je srovnání nejen zápasu za práva pracujících a za socialismus v případě KSČM a KS Řecka (KKE), ale i žel silně stranou zanedbávaného OSČMS na jedné straně a bojových řeckých odborů PAME blízkých Komunistické straně Řecka, které jsou buržoazii v Řecku reálnou protiváhou, na straně druhé. Úlohou komunistů není distancovat se od třídního boje pracujících, což činí KSČM, ale aktivně působit ve směru proměny hnutí proti kapitalistické krizi a sociálně devastační politice vlády v hnutí, jehož programem je odstranění příčin krize, to je kapitalistického systému a jeho nahrazení socialismem. Z tohoto důvodu zařazujeme článek Komunistické strany Řecka dotýkající se tohoto tématu.

"Velká většina dělníků a lidu musí prohlásit vůči moci kapitálu toto: Nevěříme ničemu, co nám říkáte. My se přeskupujeme k vítězství v malých a velkých bitvách a nakonec celé válce," zdůraznila mimo jiné Aleka Papariga, když mluvila k masovému shromáždění KKE večer 25. května ve městě Larissa.

Generální tajemnice ÚV strany zdůraznila, že dnes jsou zapotřebí dynamičtější a lépe plánované boje dělnické třídy a lidu, stejně jako malá a velká vítězství. Ale mělo by být jasné, že musíme vést boj, který povede ke svržení moci monopolů.

Dříve, v rozhovoru pro rozhlasovou stanici "Real FM", Aleka Papariga v odpovědi na otázku v souvislosti s pokusy k mobilizacím 25. května v různých řeckých městech, které by byly organizovány stejně jako ty konající ve Španělsku, zdůraznila mezi jiné, že:

"My, kvůli našemu charakteru jako strany, se vždy díváme s porozuměním na - a říkám to ve vší upřímnosti - pokusy lidu najít způsob, jak se vyjádřit. Spontánnost vždy existuje a vyvíjí se hlavně, když současně existuje vědomá politická aktivita - spontánnost nikdy nepůsobí ve vakuu.

Na druhou stranu jsme opatrní v tom, říct, že tohle je jediný způsob, jak reagovat. Jsou to určitá vzplanutí, která nemají žádnou organizaci, nevychází z pracovišť, průmyslu, a to ať už v soukromém nebo veřejném sektoru, nemají základní politické směřování. Obáváme se, že to budou vzplanutí, trend, který přejde. Není to negativní, že mladí lidé, kteří hledající způsob, jak se vyjádřit, získávají zkušenosti. Bude to určitě zkušenost. Nemáme vůči nim nepřátelský postoj. Ale činí to na mne dojem, že někteří zapřisáhlí nepřátelé hnutí toto podporují jako něco důležitého a ideálního v protikladu ke stávce. To je špatně. Jednou z forem boje, ne jedinou, jejímž prostřednictvím dělník může ukázat svou sílu, je stávka, protože musí překonat svůj strach ze zaměstnavatele. Shromáždit se na náměstích měst je mnohem jednodušší. "

Kromě toho ve svém komentáři pro noviny KKE, Rizospastis, poznamenala, že "Kdo má zájem na hnutí s "nestranickou" orientací, když naproti tomu protivník využívá strany s určitou politickou linií a strategií, s nimiž jednotlivé části kapitálu identifikují svůj zvláštní zájem?

Aniž bychom chtěli podceňovat úmysly mnoha obyčejných lidí protestovat proti pokračujícímu zhoršování jejich životní úrovně, je více než jisté, že mobilizace, které usilují o uvolnění pocitu nespokojenosti, lze snadněji manipulovat, a ještě snadněji mohou "splasknout". Publicita, kterou včera iniciativa obdržela, představuje využití nálady k odporu, kterou buržoazní politický systém v přehlídce síly staví proti třídnímu boji. Tímto způsobem může intervenovat k sebezáchově, v době, kdy hněv lidu nebezpečně roste a podmínky pro radikalizaci jsou vytvořeny. Hnutí má zkušenosti s těmito podniky, jako jsou různá "fóra", Janovy, atd. Má také zkušenosti s internetovými mobilizacemi, jako jsou ty organizované po lesních požárech v roce 2007 a po čtyřech letech vlády, pokračující v práci Nové demokracie (řecká pravicová politická strana, pozn. překl.) výprodejů všeho, co zbývá ze země, moře a vzduchu. Musíme přistupovat k těmto obyčejným lidem, kteří se spontánně mobilizovali tak, aby se vědomě soustředili k třídnímu boji. PAME už to dělal s pozitivním ohlasem. Nepřítel má strategií, organizaci a jméno. Hnutí lidu musí činit totéž k vítězství ve válce, která byla proti němu vyhlášena."

PAME oznámila, že bude v sobotu 28. května organizovat demonstrace v mnoha řeckých městech. Společné prohlášení PAME, PASEVE, PASY, MAS a OGY uvádí: "V rámci kapitalistického vývoje nemůže být žádná budoucnost, žádné lidové vyhlídky. Oběti, ke kterým Vás vyzývají, abyste Vy učinili, nemají konce. Nemáte žádnou odpovědnost za kapitalistickou krizi. Dluh a deficit náleží plutokracii. Neuznávejte ho. Ne souhlasu, ne oběti, plutokracie musí platit za krizi. "

Článek převzat z http://inter.kke.gr/

 

Papariga: musíme dokončit boj svrhnutím moci monopolů

 

 
< Předch.   Další >
Partneři:
http://www.kscm.cz
http://www.sosstudent.cz
http://www.kubadnes.cz
18. světový festival mládeže a studentstva
http://davdva.sk/
http://www.klub-pohranici.cz/
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2019 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.