Úvodní stránka Friday, January 17 2020  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
Dopis venezuelských komunistů prezidentu Madurovi Tisk E-mail
Čtvrtek, 23 květen 2019

13. 5. 2019 uveřejnil venezuelský deník "Tribuna lidu" (Tribuna Popular) dopis, který zaslal 10. 5. ÚV Komunistické strany Venezuely prezidentovi republiky Nicolasi Madurovi. Znění dopisu:

Občanu,

NICOLÁS MADURO MOROS,

Prezidentu Bolívarovské republiky Venezuela

Přijměte srdečný, vlastenecký a revoluční pozdrav od politického byra ÚV KSV. V této době velkých hrozeb naši vlasti, spočívajících v eskalaci agresivní intervence a zločinného pučismu realizovanými státy ovládané americko-evropským imperialismem, jejichž cílem je likvidace národní suverenity, ovládnutí našeho přírodního bohatství a zařazení našeho státu do bloku dominantní světové ekonomiky, což se má uskutečnit v kontextu intenzifikace rozporů mezi imperialistickými a kapitalistickými státy, které ovládají globální scénu.

Z tohoto hlediska chceme připomenout, že naše strana již při více příležitostech zdůrazňovala nutnost zahrnout do progresivního revolučního procesu kolektivní jednotné a revoluční vedení, ve kterém by se mohly různé politické a společenské síly, jako součást vlastenecké aliance naší země, efektivně vyjádřit, naslouchat tepu politické, ekonomické a sociální dynamiky naši země a podílet se na kolektivním vypracování politické linie, což společně s prezidentem republiky a vládou by mohlo hodnotit vládu v zemi z kritických a sebekritických pozic, a přinášet tak potřebné korekce a pozměňovací návrhy ve prospěch dělnické třídy, zaměstnanců a rolníků na venkově. Mimo jiné, v okamžiku, kdy by se takové vedení stalo kolektivním a jednotným, mohlo by se stát společně s vládou odpovědným, za komplexní provádění změn, stejně jako za národní obranu v předvečer agrese imperialistického nepřítele.

Nicméně naše návrhy nebyly až dosud brány v úvahu ani vládou, ani vedením "Jednotné socialistické strany Venezuely" (PSUV). Je to o to víc překvapující, že k tomu nedošlo ani nyní, v době zhoršující se krize venezuelského kapitalismu, jejíž příčinou jsou snižující se zisky a závislost, totální blokování ekonomiky, pučistické akce řízené světovým imperialismem a realizované venezuelskými agenty. K tomu lze zařadit i sektářské tendence a vyloučení, které zesílily v důsledku některých vládních postojů a hlavních oddělení PSUV jak na regionální, tak i na národní úrovni. K tomu dochází i přes podepsanou rámcovou smlouvu o spolupráci mezi PSUV a Komunistickou stranou Venezuely.

Z tohoto hlediska ještě jednou upozorňujeme na skutečnost, že závazky, zahrnuté do "Rámcové sjednocující dohody", kterou jste podepsal 26. 2. 2018, jako předseda PSUV, nebyly dosud respektovány. Až dosud, a to i přes naše naléháni, pokračuje totální nezájem o spolupráci ze strany vlády tvořené PSUV o vytvoření podmínek a oblasti spolupráce, s cílem čelit společně stávajícímu vývoji a aktualizovat tuto významnou smlouvu.

Tato pozice je mimořádně složitá v době, kdy dochází k extrémnímu zhoršení situace dělníků, rolníků a většiny pracujících; zdá se, že existuje značná tendence zvrátit směr pokroku a zlikvidovat úspěchy dosažené během vlády prezidenta Cháveze, jako jsou privatizace státních podniků, návrat pozemků a majetku latifundistům, narušování zákoníku práce, rušení kolektivních smluv, jednostranné snižování platů, znevažující to, čeho bylo dosaženo, dochází k systematické podpoře kapitalistů v pracovních sporech, upřednostňování kapitálu na úkor zájmů dělníků a zaměstnanců. Vzniká tak velmi znepokojující situace, ve které je podkopáván vliv bolívarovského procesu na pracovní masy měst a venkova.

K eskalaci agresivity vlády USA, doprovázené mezinárodní izolaci naši země se připojil i bojkot podnikatelské sféry, prosazený monopolními skupinami tržní mafie a zkorumpovanou byrokracii, což jsou faktory, které vedou k celkovému ochromení venezuelské ekonomiky a dalšímu snižování životní úrovně lidu, kterému je vnucován pocit impotence lidového hnutí a nepochopitelná nemohoucnost vlády.

Všechny výše uvedené problémy vyžadují mimořádně energickou a účinnou odpověď venezuelské vlády a politických sil bolívarovského procesu a podle našeho názoru hlavně nezbytnou revoluční a rozhodnou reakci. V podstatě poukazujeme na změnu koncepce vlády a její přeměnu ve skutečně revoluční, lidovou a demokratickou, která povede novou ekonomickou, agrární a zaměstnaneckou politiku.

V blízké budoucnosti pocítíme urgentní potřebu obrany vlasti a vytvoření sjednocené třídy dělníků, rolníků a lidu, které nám dovolí úspěšně čelit krizi, umožní okamžitě aktivovat vlasteneckou, antiimperialistickou, revoluční akci a vyzvat všechny občany, ochotné bránit naši suverenitu a demokratické vymoženosti lidu k vytvoření silného jádra této široké akční jednoty a vytvoření společného vedení zahrnujícího všechny strany a organizace bolívarovského procesu, představitele dělnických odborů, rolnictva, družstev a lidu celonárodního významu a nikoli pouze ty, které jsou řízené a ovlivňované vedením PSUV a organizacemi, které o sobě prohlašují, že jsou revoluční, vlastenecké a pokrokové.

Vítáme pozitivní záměry uvedené ve Vašem projevu z Prvního máje, vyzývající k zahájení konzultačního procesu, jehož cílem má být korekce řízení vlády. Myslíme si však, že je potřeba jít dále, protože nepotřebujeme pouze hledat nápravu metod a procedur řízení vlády, ale jak jsme již uvedli výše, potřebujeme novou koncepci vlády, nové politické vedení procesu (kolektivní, jednotné a revoluční vedení procesu) a novou politiku, orientovanou na založení a rekonstrukci venezuelského ekonomického modelu pod vedením dělníků a rolníků, která povede k likvidaci moci monopolů a mafie a vyloučení buržoazie z řízení národní ekonomiky.

S cílem představit Vám tyto názory z širšího a detailnějšího pohledu a k výměně vzájemných názorů na obranu a prohloubení procesu změn, navrhujeme Vám ještě jednou, občane prezidente pracovní schůzku mezi Vámi a naším politickým byrem.

Bez dalšího prodlužování opakujeme náš srdečný, vlastenecký a revoluční pozdrav.

Politické byro ÚV KS Venezuely

Překlad: K.K.

 

 
< Předch.   Další >
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2020 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.