header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Prohlášení sovětských vlastenců: Boj pokračuje!

Pokusy loutkového ukrajinského režimu rozpoutat rozsáhlou válku proti Donbasu za podpory západního imperialismu donutily vládu Ruské federace realizovat návrh Komunistické strany Ruské federace na uznání nezávislosti DLR a LLR. Komunisté osm let trvali na přijetí vhodného opatření a zdůrazňovali jeho význam z hlediska zajištění ochrany obyvatel Novoruska před banderovským terorem. Jakékoli zpoždění v uznání nezávislosti Donbasu by jistě rozvázalo ruce vládě Ukrajiny a přimělo ji páchat rozsáhlé válečné zločiny proti ruskému lidu. Proto si dlouho očekávaná realizace myšlenky komunistické strany zaslouží pochvalu. To však není důvod k sebechvále a k živení iluzí o změně vládního kurzu. Podpora státní suverenity DLR a LLR je důležitou, ale samostatnou epizodou. Ve skutečnosti je vládnoucí režim odhodlán pokračovat v politice, která dává Rusku masakr světového „globalismu“ a přispívá k zániku národní identity krajanů.

Projev prezidenta V. V. Putina na téma situace na Donbasu nevyvolává žádné pochybnosti. Poté, co schválil myšlenku uznání nezávislosti Novoruska, znovu učinil prohlášení diskreditující činy našich předků, úspěchy SSSR, politiku komunistické strany a sovětskou moc, která zachránila Rusko před kolapsem a kolonizací. Pokusy převést odpovědnost za rozpad Sovětského svazu, za eskalaci konfliktu na Donbasu na V.I. Lenina představují nejen překrucování dějin, ale také odvrácení pozornosti veřejnosti od základních příčin rozsáhlé geopolitické katastrofy. Pravdou je, že právě experimenty „Prozatímní vlády“ přispěly k roztáčení spirály dezintegračních procesů, které na podzim 1917 dosáhly svého maxima. Navíc „únoráři“ udělali vše pro to, aby se rozkouskování Ruska stalo realitou, jak připustil A. F. Kerenskij v roce 1953 při rozhovoru s francouzskými novináři. A pouze bolševikům se podařilo vyřešit rozsáhlý úkol znovusjednocení ruských zemí, aniž by to prováděli na základě imperiálního diktátu, ale na základě myšlenek rovnosti, spravedlnosti a internacionalismu. V. I. Lenin, když hovořil o unitární povaze socialistického státu, nicméně zdůraznil důležitost sjednocení „velkoruských a ukrajinských dělníků a rolníků“ v počáteční fázi na principech federalismu. Jedině tak mohly být ke Svazu přitahovány národy odtržených periferií Ruské říše. V. I. Lenin ve svém „Dopisu dělníkům a rolníkům Ukrajiny u příležitosti vítězství nad Děnikinem“ zdůraznil přání ruského a ukrajinského pracujícího lidu vytvořit dobrovolný svazek národů založený „na naprosté důvěře, na jasném vědomí bratrské jednoty na zcela dobrovolném souhlasu." Řešení tak významného úkolu plus potřeba rozšíření sociální základny revoluce v republikách si vynutilo nutnost určitých ústupků v jejich prospěch. V opačném případě by úkol znovusjednocení našeho státu (a tedy vytvoření předpokladů pro úspěšný boj proti náporu západního imperialismu) nebyl vyřešen. Nelze přitom ignorovat slova V. V. Putina o rozhodnutích přijatých komunistickou stranou v letech „perestrojky“, která přispěla k rozpadu Sovětského svazu. Zrovnoprávnění Gorbačovova týmu s vyznavači marxismu-leninismu, který rozložil sovětský socialismus, národní státnost, zcela posouvá vše od nemocné hlavy ke zdravé. Jak Michail Gorbačov, tak Alexandr Jakovlev v „převratných 90. letech“ zpětně přiznali, co je vedlo ke zničení sovětského modelu ekonomického a politického rozvoje. A komunisté s tím nemají absolutně nic společného!

Přitom mlčení o odpovědnosti za smrt naší vlasti B. N. Jelcina a jeho kompliců v „demokratickém Rusku“. Je dobře známo, čí úsilí bylo taženo rozhodnutími Nejvyššího sovětu RSFSR o vyhlášení státní suverenity Ruska a o ukončení daňových odvodů do rozpočtu SSSR.

Každý jistě ví, kdo na začátku roku 1991 nejen vyjádřil solidaritu se zvěrstvy rusofobů a antisovětů v pobaltských sovětských republikách, ale také lil špínu na ozbrojené síly SSSR a KGB za pokus odvrátit akce politických dědiců „lesních bratří“. Víme, kdo hrubě ignorující touhu lidu vyjádřenou v celounijním referendu žít v jediné zemi, podepsal v Belověžském pralese zločinné rozhodnutí o likvidaci našeho státu ve prospěch Spojených států. Nicméně na počest Borise Jelcina vláda buduje a udržuje centra na úkor rozpočtových prostředků. Zároveň ti, kteří zachránili naši vlast před smrtí - V. I. Lenin a J. V. Stalin jsou masivně kompromitováni. A to samozřejmě zcela odhaluje smýšlení vládnoucího režimu. Zároveň je třeba připomenout, že v posledních třiceti letech buržoazní vlády opakovaně předstíraly obrat k vlasteneckému kurzu, po kterém byl pozorován návrat prozápadní politiky. Víme, jak byla po provedení protiteroristické operace v Čečensku, po potlačení separatistických aspirací regionálních vůdců, prosazena rozhodnutí o uzavření ruských vojenských základen na Kubě a ve Vietnamu, o solidaritě s vedením středoasijských republik s NATO, poskytující možnost rozmístit vlastní jednotky na jejich území, o vytlačení ČLR z ostrovů. Celá země si pamatuje, jak po obraně Jižní Osetie a Abcházie následovalo Serďukovovo zničení ozbrojených sil, převod části vodní plochy v Barentsově moři do Norska a skutečná podpora zásahu NATO proti Libyi. Je známo, jak vláda po znovusjednocení Ruska s Krymem v podstatě vyzradila úspěšnou protiofenzivu milicí Donbasu, vnucující Minské dohody DLR a LLR, ignorující výsledky referend z května 2014. Je vysoká pravděpodobnost, že se podobné události budou v budoucnu opakovat. Všechny výše uvedené události nejsou v žádném případě náhodné. Země, která je finančně a ekonomicky závislá na západním imperialismu, země, jejíž „elita“ pere ukradený kapitál v „daňových rájích“ a v důsledku toho se stává kontrolovanou zahraničními vládami, není z naprosté podstaty schopna důsledně prosazovat nezávislou zahraniční politiku. Rusko nemá šanci odolat imperialistickému náporu, když neexistuje základ pro konsolidaci společnosti, která je možná pouze tehdy, pokud vláda plně uspokojí potřeby lidu. Řešení těchto úkolů vyžaduje okamžité zastavení privatizace státního majetku, ukončení členství naší země ve Světové obchodní organizaci, zastavení zavádění měnových experimentů a přechod na cestu socialistické výstavby. Současná oligarchická vláda tyto myšlenky nikdy nerealizuje kvůli svým třídním zájmům. Proto pouze shromáždění lidu Ruska v boji proti kurzu kompradorů, proti kapitalistické diktatuře zachrání naši zemi před zničením. Budoucnost patří socialismu!

Prohlášení „RUSO“ (Ruští vědci socialistické orientace), Výkonného výboru Všeruského veřejného hnutí „Na podporu armády, obranného průmyslu a vojenské vědy“ a Svazu sovětských důstojníků k situaci v Donbasu a na Ukrajině

Prohlášení sovětských vlastenců.

22.02.2022

Překlad KK

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .