Úvodní stránka Wednesday, April 25 2018  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
1. máj - den boje a akce Tisk E-mail
Středa, 02 květen 2012

Prohlášení mládežnických komunistických organizací střední a východní Evropy 

Na základě návrhu Svazu komunistické mládeže Srbska (SKOJ) zveřejňujeme text prohlášení, jež je předloženo k podpisu revolučním organizacím komunistické mládeže bývalých socialistických zemí.

 

Slavení 1. máje, dne mezinárodní solidarity dělnické třídy, je ústřední bojovou manifestací pracujících a marxisticko-leninských organizací v celém světě.

Je důležitou událostí pro celé mezinárodní komunistické hnutí, jehož bojový charkter je ještě nutnější, když hovoříme o teritoriu bývalých socialistických zemí. Poté, co komunisté a lidové masy převzaly v bývalých socialistických zemích moc, byl 1. máj slaven jako den převahy socialismu nad imperialismem a kapitalistickým barbarstvím. Moc dělnické třídy byla slavena shromážděními, otevíráním nových továren, mostů či železničních tratí. 1. máj současně lidé slavili jako nepracovní den odpočinkem, společenským setkáváním a zábavou. Dočasným svržením socialismu a porážkou států pracujících ztratil slavnostní charakter oslavy 1. máje svůj předchozí význam. Pracující v bývalých socialistických zemích již nemají důvod v ten den slavit. Všechna práva a dosažené pozice, jichž nabyli v socialismu, byly nahrazeny kapitalistickými pouty v procesu přechodu ke kapitalismu.

Pro marxisticko-leninské organizace v bývalých socialistických zemích je proto mimořádně důležité být v organizování 1. máje aktivně zapojeny a tam, kde to je možné, vést prvomájové demonstrace pracujících. Tento den je třeba označit jako bojový slavnostní den akce, den solidarity a naší úzké jednoty, kdy lidé z třídy pracujících oslavují svoji čest a odhodlání a požadují svá práva.

Každý den v roce je dnem zápasu, ale na 1. máje vyjádříme hlasitěji než jindy naše poselství, že se nesmíříme s kapitalistickým barbarstvím, že naše dvacetiletá zkušenost života v kapitalismu nás vede k tomu, abychom jasně ukázali, že všechno to kladné, čeho bylo za socialismu dosaženo a čeho kapitalismus nikdy dosáhnout nemůže, nelze vymazat. Současně nezapomínáme oportunistické a revizionistické obraty v rámci socialismu, na jejichž překonávání vedle jiného musíme znovu založit náš zápas v zájmu potřeb současného člověka. V den 1. máje musí být marxisté-leninisté v ulicích jako předvoj pracujících. Zejména nyní, když se kapitalismus potýká se svojí krizí způsobenou svými vnitřními protiklady, musíme být aktivní mezi pracujícími. Pouze sjednocená, dobře organizovaná a bojovná třída pracujících v bývalých socialistických zemích, bojující společně s ostatním proletariátem světa, může vest zápas za lepší budoucnost a lepší život tak, abychom přivítali 1. máj opět v socialismu a nikoli v krizi.

 

Ať žije 1. máj a zápas pracujících!

 
< Předch.   Další >
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2018 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.