Úvodní stránka arrow Přehled článků arrow Z domova arrow Vláda se potichu snaží změnit Ústavu - další kroky k válce Sunday, February 28 2021  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
Vláda se potichu snaží změnit Ústavu - další kroky k válce Tisk E-mail
Středa, 28 prosinec 2016

Vláda se v domluvě s pravicovou opozicí snaží změnit Ústavu České republiky tak, aby si uvolnila ruce při vysílání vojsk a povolování pobytu cizích vojsk na území ČR. Sníží se tím kontrolní funkce Parlamentu při průjezdech a dalších vojenských aktivitách NATO, zejména americké armády. To rozpoutá další vlnu militarismu a dále přibližuje možnost velkého válečného konfliktu v Evropě.

Skupina poslanců Parlamentu ČR v čele s hercem, písničkářem a režisérem Martinem Stropnickým, toho času ministrem obrany ČR, předložila 7. listopadu 2016 poslancům PČR návrh 956/0 na změnu Ústavy . Mezi dalšími navrhovateli najdeme poslankyni za ODS Janu Černochovou, která ještě jako starostka Prahy 2 volala polici na mezinárodní protiválečnou kampaň spočívající v konvoji alegorických vojenských vozů, protože údajně mohla rozrušit starší spoluobčany nebo poškodit svou vahou pražské metro (viz starší zpráva). Nyní jí zřejmě mnohem větší a těžší konvoje amerických transportérů vůbec netrápí. Mezi navrhovateli jsou dále předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček z ČSSD, Ivan Gabal za KDU-ČSL, 1. místopředseda TOP09 Marek Ženíšek, David Kádner z Úsvitu - abychom měli úplný seznam politických stran, které hodlají zakotvit do základního zákona další potlačení suverenity lidu České republiky.

V poslední době byly mírovými iniciativami (jako Ne základnám) podávány zcela oprávněné námitky k tomu, jak porušoval Ústavu způsob schvalování průjezdů americké armády na provokační cvičení Saber Strike 2016 nebo operace Dragoon Ride. I když se předseda vlády Sobotka snažil z tohoto obcházení vykroutit, přiznává snahami o změnu základního zákona vláda to, že jednala proti Ústavě a zcela určitě proti suverenitě České republiky.

Jako případy, které podle navrhovatelů nepokrývá současná úprava, ve svém zdůvodnění uvádí záchranu občanů ČR v zahraničí nebo zásahy proti nestátním aktérům jako Islámský stát nebo Al Kaida. Navrhovatelé zamlčují, že velká část takových případů zahrnuje znovu důsledky aktivit imperialismu USA nebo NATO a právě podobného "volnějšího výkladu" role obranných sil. Byl to útok západních zemí na Libyi vedený pod záminkou "ochrany civilistů" způsobil zabití tisíců obyvatel Libye (i civilistů), zhroucení státu, posílil (podobně jako další nepřátelské akce proti vládě v Sýrii) Islámský stát a valně přispěl k migraci do Evropské unie. A důsledek těchto akcí má být zpětně záminkou pro další vysílání armád NATO. Je to, jako když žhář hasí požár benzínem.

V dalším si už ve zdůvodnění ale neberou příliš servítky a navrhovatelé zařazují Rusko mezi cíle pohybů vojsk. Jako jeden z důvodů uvolnění pravidel pro rozhodování o vysílání našich a pobytu cizích vojsk se totiž uvádějí i údajné akce Ruska.

Jak se návrh Ústavu mění?

Předmětem navrhovaných změn je článek 43 ústavního zákona, kde se mluví o postupu při vysílání vojsk a pobytech a průletech cizích vojsk přes ČR.

1) Návrh skupiny z odstavce (4) vymazává dosavadní omezení na důvody, které umožňují vládě rozhodovat o vysílání českých a pobytu cizích vojsk po dobu do 60 dnů (jsou to: plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení; účast na mírových operacích podle mezinárodní organizace, jíž je ČR členem, a to se souhlasem přijímajícího státu; účast na záchranných pracích při živelných pohromách, průmyslových nebo ekologických haváriích). Od nynějška nemá být žádné omezení na důvod vyslání vojsk, a tedy se oslabují pojistky proti válečnému štvaní.

V odůvodnění se píše: "Navrhovaná formulace umožňuje vládě operativně rozhodovat o vyslání ozbrojených sil ČR mimo území ČR a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území ČR bez specifikace účelu vyslání, resp. pobytu. ...Současné znění čl. 43 Ústavy ČR, zavedené ústavním zákonem č. 300/2000 Sb., omezuje možnosti vysílání Ozbrojených sil ČR na základě rozhodnutí vlády s následnou parlamentní kontrolou na velmi omezený okruh operací, který neumožňuje dostatečně rychlou reakci na současná rizika." (tučné zvýraznění autor článku)

2) Další změna je v následujícím odstavci (5), kde se od postupu, kdy vláda rozhoduje o každém přeletu a průletu cizích ozbrojených sil samostatně, přechází na blokové, hromadné rozhodování. Tím, že se mění zmínka o průjezdech a průletech z jednotného na množné číslo, zdůrazňuje se, že vláda rozhoduje o těchto aktivitách cizích vojsk jako celek a ne o jednotlivých průjezdech na území ČR a průletech nad tímto území. Návrh doplňuje, že způsob rozhodování o jednotlivých průjezdech a průletech se nechává čistě na vládě. To umožňuje "bianko šeky" na celý rok. Ty sice má schválit Parlament, ale s ohledem na zrušení slova "neprodleně" v následující části je docela možné, že tato rozhodnutí Parlament ČR "vezme na vědomí" až zpětně.

Jako zdůvodnění této změny se uvádí opravdu vysoký počet schválených průjezdů a průletů (uváděné se pohybuje ve stovkách a tisících). Na co ovšem navrhovatelé zapomínají, že je kvalitativní rozdíl mezi prostým vlakovým přesunem na místo určení na jedné straně; a přítomností americké armády v ulicích českých měst, průletem mohutných amerických dronů směrem k hranicím Ruska nebo konečně průletem bombardérů jako při bombardování Jugoslávie na straně druhé. Ke každému z těchto případů se musí přistupovat samostatně a Parlament se nesmí zbavovat své funkce při kontrole vládních záměrů a záměrů mezinárodních struktur. To je nutný požadavek zvlášť při eskalaci napětí, ke které dochází a ke které přispívají právě tato vojenská cvičení na samých hranicích Ruska.

3) Poslední změna je v odstavci (6), kde se v současném znění mluví o nutnosti informovat Parlament o těchto rozhodnutích vlády neprodleně. Ten pak může rozhodnutí vlády zrušit. Právě o toto slovo "neprodleně" se v minulosti bojovalo tam, kde ho vláda vykládala neuvěřitelně volně.

Termín neprodleně není prázdný výraz, ale znamená okamžitě, ihned, bezodkladně, bez meškání, bezprostředně - v řádu dnů, nejvýše týdnů. Praxí vlády bylo ovšem rozesílat poslancům rozhodnutí až celé měsíce po svém rozhodnutí (jako například povolení cvičení Saber Strike 2016) a projednávání přijde na pořad ještě po další době v závislosti na byrokratických průtazích. Návrh mění slovo "neprodleně" na "bez zbytečného odkladu". To je sice formálně podobné, ovšem v představě navrhovatelů má informování Parlamentu docházet "způsobem a v termínu obvyklým při komunikaci mezi vládou a Parlamentem ČR." Neboli se rozhodování o něčem tak důležitém, jako je suverenita lidu ČR, jeho území a vzdušný prostor, utopit v byrokratických průtazích "obvyklých" v Parlamentu ČR.

 

Z návrhu je možné vyčíst, že pokračují snahy o militarizaci a pokusy dále ničit všechny překážky, které by válečnému štvaní mohly bránit. To spadá do jednoho s vytvářením "ministerstev pravd" EU, ČR a NATO, které mají bojovat s domnělou ruskou propagandou (tedy s každým opozičním názorem - viz zde a zde ). Lidé si již téměř dva roky musí zvykat na americkou armádu v českých ulicích. Nyní má docházet k přeletům obrovských amerických vojenských dronů směrem k hranicím s Ruskem (viz zde ). Narůstá americká vojenská přítomnost a tlak na "volný průjezd" přes celou Evropu. (viz zde ) Návrh na změny je tedy součástí této nebezpečné tendence, které mohou končit u vojenské diktatury. Její skutečné vedení nebude zde, ale na velitelství NATO a v Pentagonu.

Je nutné bojovat proti této změně Ústavy. Musíme vytvářet, ne rušit záruky míru. Možnost války v Evropě, včetně té jaderné, je příliš vážná, než aby si s ní kdokoliv zahrával.

Odmítněme návrh na změnu Ústavy směřující k odbourání práv lidu - práva na své území a na mír!

 

 
< Předch.   Další >
Partneři:
http://www.kscm.cz
http://www.sosstudent.cz
http://www.kubadnes.cz
18. světový festival mládeže a studentstva
http://davdva.sk/
http://www.klub-pohranici.cz/
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2021 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.