Úvodní stránka arrow Přehled článků arrow Z domova arrow Ubytovací stipendia a arogance moci Thursday, December 12 2019  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
Ubytovací stipendia a arogance moci Tisk E-mail
Čtvrtek, 06 duben 2006

 Loni si konečně udělala poprvé širší studentská veřejnost alespoň rámcový obrázek o hospodaření kolejů. UK v souvislosti s reformou odhodila zábrany a pragmaticky našponovala kolejné na nejvyšší ekonomicky únosnou mez. Ceny kolejí se v současnosti pohybují od 1 800 Kč do téměř 5 000 Kč. To vyvolalo v mnoha studentech nemilé překvapení, protože o reformě a o hospodaření kolejí byli velmi špatně informováni.

Reforma však byla delší dobu projednávána na půdě RVŠ. Zástupkyně UK v SK RVŠ Karolína Kučerová reformu nadšeně podporovala za nezájmu akademických senátorů, kteří zřejmě tušili, že se jedná o ožehavé téma. S její osobou je spojován názor: "UK na tom sice prodělá, ale jiní na tom vydělají." Slečna Kučerová však nejspíš ví, co dělá. Z řadové členky SK RVŠ „povýšila" na mluvčí celé RVŠ. K tématu reformy se měla vyjádřit i Česká rektorská konference, jejímž předsedou byl shodou okolností rektor UK Wilhelm. Jejich vyjádření však bylo přinejmenším velmi šalamounské.
Lze konstatovat, že existoval pouze, na první pohled překvapivý, snaha o převod agendy spojené s vyplácením stipendií na školy, což bylo nakonec také prosazeno. Proč školy chtěly na sebe převést náročné vyplácení? Proč školy projevily takový zájem o v podstatě sociální záležitost, když z veřejných zdrojů mají dost prostředků na realizaci vlastních sociálních stipendií a projektů (ty však na UK prakticky neexistují)? Podle mých informací informací z např. byrokratických důvodů nevyplacené prostředky na stipendia se téměř s jistotou dají přeměnit na obecnou dotaci na vzdělávací činnost, která může být použita téměř libovolně. Není to střet zájmů? atd. Na druhou stranu peníze na účtu se hodí, zvláště když MŠMT žádným způsobem neupraví způsob, jakým mají být vypláceny. V případě UK, která stvořila velmi pozoruhodný systém vyplácení, se do písmene potvrdila obava obsažená v loňské studentské petici, že škola nebude rozdělovat peníze smysluplně.
UK studentům umožnila pouze elektronickou formou a pouze bezhotovostní formu výplaty a to ještě prováděnou se značným zpožděním. UK se v podstatě domnívá, že systém je téměř dokonalý a že lhůty stanovené nařízením rektora nejsou ani příliš dlouhé, ani příliš krátké. To je velmi překvapující. Kupříkladu nařízení vstoupilo v platnost 10.10. a „porovnání" s životním minimem (které bylo požadováno, pro přiznání stipendia do 1,8 ŽM) se mělo doložit do 18.11., přitom žadatel často nestuduje v místě bydliště a lhůta potřebná pro získaní potřebného
potvrzení může být ze zákona až 30 dní. Je pozoruhodné, že stipendia jsou vyplácena tak složitým a netransparentním způsobem; nelze naprosto odhadnout, kolik mají stipendia činit, tedy nikomu by nebylo podle výše stipendia divné, kdyby část prostředků se např. použila na koupi domečku pro nějakého universitního „papaláše". S elektronickým systémem byly podle očitých svědků podobné problémy jako s loňskými inkasními platbami kolejného potíže. Aplikace, prý mazala žádosti, byla přetížená apod., tato svědectví rovněž nepřispívají k důvěryhodnosti systému.
Student Marek Dluhoš se zúčastnil jednání sociální komise, aby se dozvěděl proč universita zamýšlí vyplácet ubytovací stipendia i lidem, kteří evidentně nejsou ubytováni. Vypadalo to, že přítomní senátoři se snaží dodatečně vymyslet smysluplné důvody, proč je správný návrh rektorátu. Jejich zdůvodnění lze rozdělit do 3 skupin:
-Bydliště je jen formální údaj administrativní povahy, který o skutečném místě pobytu nic nevypovídá. Proto by se tento „bezcenný" údaj neměl brát v potaz při přiznávání stipendia. Je zajímavé, že UK již desítky let přiděluje koleje především právě podle tohoto údaje.
-Studenti jsou obvykle lidé starší 20 let. Proto nelze předpokládat, že mají zájem bydlet u rodičů. Neposkytnutí dotace podporující jejich snahy po samostatném bydlení je diskriminační.
-Student bydlící v Praze nemusí mít možnost bydlet u rodičů. Osobně si myslím, že tato kapitola je spíše ojedinělá sociální záležitost (studenta příliš vyčerpává nájemné). Tedy by měl být podporován sociálním stipendiem, které na universitách samozřejmě existuje.
-Senátoři vyslovili názor, že stipendium je dostatečná motivace k tomu, aby si Pražák formálně změnil bydliště. O postojích senátorů vypovídá téměř doslovná citace z jednání: „Kdo není blbej tak si kvůli těm penězům bydliště prostě přepíše."
Marek několikrát si dovolil senátorům oponovat, posléze jej však moderátor (Foniok) diskuse přestal vyvolávat. Když si vzal slovo sám, aby vyjádřil názor, že UK by měla mít na zřeteli účel ubytovacích stipendií, byl velmi nevybíravým způsobem přerušen moderátorem. Ten mu neumožnil názor vyjádřit se slovy: „Na jednání sociální komise nebude křičet žádný člověk z ulice." Později jsme se dozvěděli, že důvodem tohoto excesu prý bylo, že Marek se nevyjadřoval k tématu.
S těmito chabými argumenty byl návrh předán v říjnu akademickému senátu ke schválení. Diskuse k návrhu neproběhla, nikdo ze senátorů zřejmě neměl potřebu se vyjádřit a návrh byl posléze naprosto jednomyslně schválen. Myslím, že v té chvíli si studentští senátoři mohli směle zanotovat verše od Kryla: "sbor ropuch zpívá rekviem, jsme s nimi na prameni, ač se lží ještě nežijem, jsme s pravdou rozvedeni"

sosstudent

{moscomment}

 
< Předch.   Další >
Partneři:
http://www.kscm.cz
http://www.sosstudent.cz
http://www.kubadnes.cz
18. světový festival mládeže a studentstva
http://davdva.sk/
http://www.klub-pohranici.cz/
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2019 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.