Úvodní stránka arrow Přehled článků arrow Z domova arrow Tunelování občana a státu Thursday, December 12 2019  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
Tunelování občana a státu Tisk E-mail
Úterý, 28 březen 2006

Již zhruba 15 let se buduje v zemích Střední a Východní Evropy kapitalismus. Výsledky tohoto "budování" se probírají na řadě seminářů, např. na evropských sociálních fórech. Na jednom z nich zaznělo toto: Pokusím se na příkladu České republiky ukázat, že tento proces nevede k prosperitě, ale k neokolonialismu. V řadě zemí východně od nás je situace ještě vyhrocenější, ale vlastní zem znám lépe.

Víte, ač byl systém před 1989 jakýkoliv, vyznačoval se z ekonomického hlediska
· vyspělým zemědělstvím a potravinovou soběstačností
· masivní bytovou výstavbou (60% bytového fondu)
· vyspělým průmyslem
· množstvím zahraničních zákazníků, nejen v rámci RVHP, kdy by se ztráta trhu dala po rozpadu pochopit, ale i v Asii, Africe, na Středním Východě, v Americe
· malým státním dluhem
· fungujícím zdravotnictvím, školstvím na dobré úrovni, nulovou nezaměstnaností
· v roce 1990 byl státní majetek (ČR) 2,5bil Kč /80mld euro/


Po převratu došlo k likvidaci všech forem soběstačnosti a nezávislosti v několika etapách.
I. etapa byla etapou přerozdělování majetku
Přes restituce, rehabilitace a jiné přímé odškodnění, malá privatizace, velká privatizace, přímá privatizaci a přímý prodej bylo přerozděleno více než 50 mld euro.

Pro druhou etapu máme speciální český výraz - tunelování.
V této periodě stát použil 25 mld euro na asanaci bank, další úvěry v bankách na krytí rezerv, na záporné saldo obch. bilance. Přitom bylo z privatizace vytunelováno z investičních fondů, privátních podniků a z restit. majetku více než 15 mld euro, což celkem dává celkový tunel o poloviční hodnotě majetku ČR.

Celkově tento proces zároveň znamenal
· ztráta klíčového státního sektoru
· rozbití Československa v duchu hesla rozděl a panuj
· likvidace průmyslu a zemědělství, potravinová závislost
· ztráta tradičních trhů pod hesly o demokracii a svobodě, trhy byly obsazeny našimi „partnery“ from EU and USA
· vstup do NATO s 2 křídly, zda sloužit USA či EU, včetně plné podpory zahraničních dobrodružství
· a konečně vstup do EU a tudíž totální podřízenost Bruselu

Vše bylo uskutečněno pro tyto cíle
· Likvidace všech podob alternativ a konkurence, levná pracovní síla, nové trhy, nový prostor. Přerozdělením majetku ve prospěch zahraničních korporací a úzké elity , přes maximální se ekonomické podřízení EU, zejm. Německu byly státy střední a východní Evropy zataženy do seznamu nových rozvojových zemí, nových kolonií

Sociální a politické důsledky:
· nezaměstnanost přes 10%, s oblastmi, kde dlouhodobě přesahuje 20%, vysoká nezaměstnanost mladých
· zvětšování rozdílů mezi chudými a bohatými, mizení střední třídy, průměrný plat je sice cca 550 euro, ale 60% občanů má plat vysoce podprůměrný a jen malá skupina managerů má plat přes 3000 euro
· nedostatek bytů, zejména pro mladé, a jejich cenová nedostupnost, malý byt stojí cca 33000 euro, 100.000 bezdomovců, tj. 1%
· finanční problémy ve školství, zdravotnictví, které jsou řešeny jen zvyšováním spoluúčasti pacientů a cen, na druhé straně objevením nemocí, které byly již dávno vyhubeny
· růst kriminality, organizovaného zločinu, drog, růst rasismu, fašismu, odporu vůči přistěhovalcům a zahraničním dělníkům z východu
· V souvislosti s mezinárodními trendy teď na nás čekají další kroky –reforma, která znamená další škrty a omezení dalších práv, změnu důchodového systému atd.

3. etapa je etapa dalšího přerozdělování, tentokrát pomocí v kapitalismu legálních prostředků. Využívá se i v zemích západní Evropy, u nás má však spolu s předcházejícími nástroji větší ostří. Při analýze je třeba vyjít z toho, zhruba 75% domácností v ČR nemůže šetřit, spotřebují své příjmy. Následujícími nástroji se přesouvají další peníze od chudých k bohatým:

1. Udržování inflace
Při vysoké úrokové míře, která je větší než inflace, se bohatým ve fondech, stavebních spořeních, v dluhopisech peníze zhodnocují, ale chudým inflace znehodnocuje i to málo, co jim zůstává.

2. Deregulace
Deregulace se týká základních životních potřeb, které mají všechny domácnosti. Jenomže u těch 75% domácností roste podíl zatížení rychleji než u těch bohatých. Čímž opět tečou peníze uvedeným směrem.

3. Likvidace sociální sítě
Likvidací sociální sítě dochází k tomu, že pouze občan, který si na důchod vydělá, tedy bude si na důchod různou formou spořit, bude mít zajištěné odpovídající důstojné stáří. Ale co ty 75, kteří na to spoření nemají ? Opět dochází k uvedenému přelivu.

4. Snižování daní přímých a zvyšování daní nepřímých
Nepřímé daně, jako např. spotřební, platí převážně ti, jichž je nejvyšší počet. Tedy ty 75 domácností. Ty se ale zvyšují. Přímé daně, které se týkají převážně bohatých, např. daň z příjmů, se snižují. Tím pádem opět dochází k přelivu peněz k bohatým. kteří tak opět vydělávají více, na úkor většiny.
 
Před lety říkali, vítejte demokratické Evropě. Říkáme, tato Evropa není demokratická a svobodná pro každého. Jiná Evropa je možná. Potřebujeme ekonomickou a politickou alternativu založenou na socialistické perspektivě.


Zdeněk Štefek,

z vystoupení v plénu osy 1 II. Evropského sociálního fóra (2004) 

"Kapitalismus ve střední a východní Evropě a sociální a politické důsledky"

 

a pro zájemce čísla v korunách a podrobněji:

MODEL TUNELOVÁNÍ OBČANA
V hospodářských novinách 2.4.1998 bylo uvedeno, že pod hranicí 6.000 Kč ( což je tzv. základní rozhraní, tedy příjem/domácnost a hlavu, při kterém je schopná vytvářet vlastní zdroje, tj. např. šetřit, spořit atd.) na osobu v rodině žilo ( v roce 1996) 76.3% domácností. 6% domácností s příjmy nad 10.000 Kč na osobu v rodině se podílelo na spořivosti 89%. Co to znamená ? Že pomocí následujících mechanismů dochází k přelévají  peněz od stále více chudnoucí většiny obyvatel k bohatnoucí menšině. Jaké jsou to vlastně nástroje ?
1. Udržování inflace
Při vysoké úrokové míře, která je větší než inflace, se bohatým ve fondech, stavebních spořeních, v dluhopisech peníze zhodnocují, ale chudým, kteří nemohou spořit, vysoká inflace znehodnocuje i to málo, co jim zůstává.
2. Deregulace
Deregulace se týká základních životních potřeb, které mají všechny domácnosti. Jenomže u těch 76.3% domácností roste podíl zatížení rychleji než u těch bohatých. Čímž opět tečou peníze uvedeným směrem.
3. Likvidace sociální sítě
Likvidací sociální sítě dochází k tomu, že pouze občan, který si na důchod vydělá, tedy bude si na důchod různou formou spořit, bude mít zajištěné odpovídající důstojné stáří. Ale co těch 76.3%, kteří na to spoření nemají ? Opět dochází k uvedenému přelivu.
4. Snižování daní přímých a zvyšování daní nepřímých
Nepřímé daně, jako např. spotřební, platí převážně ti, jichž je nejvyšší počet. Tedy těch 76.3% domácností. Ty se ale zvyšují. Přímé daně, které se týkají převážně bohatých, např. daň z příjmů, se snižují. Tím pádem opět dochází k přelivu peněz k bohatým. kteří tak opět vydělávají více, na úkor většiny.
Tak vidíte.
Je zde popřen základní princip solidarity. Je to zákonný, ale nemorální prostředek tunelování občana, vykořisťování člověka člověkem. A poslední fakta o rozložení příjmových skupin domácností, grafy, toto tunelování potvrzují...
Dalších, již ne tak legálních prostředků tunelování, je celá řada, např. neplnění závazků, užívání firemního majetku pro osobní potřebu, daňové podvody, úvěrové podvody, metody finančních zakázek, vyděračství, lichva, devizové podvody, korupce, úplatkářství atd.
Statistici ukazují, že dochází k posílení poměrné spotřeby a úspor, ale to ve skutečnosti neznamená, že všichni lidé více spoří, pouze že se průměrně více spoří.
Ve skutečnosti tedy spoří pouze menšina, dochází k přelivu peněz od 76.3% k 6% domácností. Jestli je to cílené, nebo ne, to ponechám na vás, drazí čtenáři, ale já osobně si myslím, že jsme svědky propracované celosvětové taktiky malé vrstvy zbohatlíků, kteří stále více vykořisťují zbytek světa. A fakta, např. o rozevírajících se nůžkách Sever-Jih, tomu jen a jen nasvědčují. Bohatý Sever, chudý Jih. Co se bude dít v dalších letech, nevíme. Ale nemusíme být Nostradamem, abychom netušili, že lze očekávat velké sociální bouře...
 
MODEL TUNELOVÁNÍ STÁTU
v roce 1990 byl státní majetek (ČR) 2,5bil Kč.:
 
1.etapa: 1992-1996: "přerozdělení"
* restituce, rehabilitace a jiné přímé odškodnění: -840mld Kč.
*malá privatizace:-180mld Kč
*velká privatizace:-385mld Kč
*přímá privatizace- přímý prodej:-330mld Kč
*státu zbývá: 765mld Kč
 
2.etapa: "tunelování"
Stát:
*nedobytné úvěry na asanaci bank: -320mld Kč
*další úvěry v bankách-krytí rezerv: -240mld Kč
*záporné saldo obch. bilance: -170mld Kč
CELKEM: 730mld Kč
 
TEDY
STÁTU ZBÝVÁ POUZE
35 MILIARD KČ !!!
Z privatizace:
*vytunelováno z investičních fondů: -60mld Kč
*vytunelováno z privátních podniků: -140mld Kč
*vytunelováno z restit. majetku: -330mld Kč
CELKEM: 530 mld Kč
SUMA TUNEL: 1.26 biliónu Kč

Kam zmizel náš společný majetek ?
- to víme. Známe stav V. Koženého. Víme např., že v Portugalsku a Španělsku vlastní čeští občané majetek za 200 mld Kč. Další majetek je v Řecku či na kontech ve Švýcarsku.
NÁŠ STÁT JE VYTUNELOVÁN.
CO S TÍM UDĚLÁME ?

{moscomment}

 
< Předch.   Další >
Partneři:
http://www.kscm.cz
http://www.sosstudent.cz
http://www.kubadnes.cz
18. světový festival mládeže a studentstva
http://davdva.sk/
http://www.klub-pohranici.cz/
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2019 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.