Úvodní stránka Friday, April 03 2020  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
Otevřený dopis premiéru Fischerovi Tisk E-mail
Pátek, 16 říjen 2009

articles.jpg"Vážený pane předsedo vlády, obracím se na Vás jako občan České republiky řádně platící daně, který má jako všichni ostatní občané naší země práva i povinnosti garantované naší Ústavou, včetně práv a povinností garantovaných Listinou základních práv a svobod." tak začíná otevřený dopis občana České republiky předsedovi vlády ve věci účasti zástupců KSČM na jednáních o důležitých sociálně ? ekonomických opatřeních vlády do konce tohoto volebního období... Celý otevřený dopis přinášíme zde.

V Tovačově 10. října 2009

 

 

Ing. Jan Fischer CSc.Předseda vlády ČRÚřad vlády ČRNábřeží Edvarda Beneše 4Praha 1118 01 Věc: Účast zástupců KSČM na jednáních o důležitých sociálně ? ekonomických opatřeních vlády do konce tohoto volebního období              Vážený pane předsedo vlády,             obracím se na Vás jako občan České republiky řádně platící daně, který má jako všichni ostatní občané naší země práva i povinnosti garantované naší Ústavou, včetně práv a povinností garantovaných Listinou základních práv a svobod.            V naší zemi jsou garantovaná práva každému občanu bez ohledu na jeho politické, náboženské či filozofické smýšlení, toto je dáno sice naší Ústavou, ovšem v praxi je tento princip často výrazně narušován. Jako volič mám tedy i já právo aby mé postoje jako voliče tlumočili vládnoucím politikům zástupci politické strany, které jsem dal ve volbách svůj hlas. Jako nestraník, ale zároveň volič jsem dal v minulých volbách do Poslanecké Sněmovny svůj hlas politické straně KSČM. Tento můj hlas má dle ústavního pořádku naší republiky stejnou váhu jako hlas, který dal jiný občan například ODS nebo ČSSD nebo straně lidové. Z této pozice Vás stejně zdvořile jako naléhavě žádám, abyste byl tak laskavý a respektoval i právo voličů naší třetí nejpočetněji zastoupené strany v Poslanecké Sněmovně, aby prostřednictvím svých volených zástupců mohli také oni sdělovat a prosazovat svůj politický program na jednáních se členy současné vlády. Dvojnásob to platí v současné ekonomické krizi, která doléhá na mnoho našich občanů ? tedy voličů všech stran. Jedno z posledních takovýchto jednání proběhlo v pátek dne 9. října, kdy jste se sešel se zástupci politických stran, které jsou zastoupeny v Poslanecké Sněmovně, kam ovšem nebyli pozváni zástupci KSČM. Důvod proč nebyli pozváni neznám, Vy však nemáte žádné právo ignorovat a neslyšet názor 700.000 občanů této země! I jimi jste ve své funkci placen a skládal jste přísahu, že budete sloužit zájmům všeho lidu! Plňte tedy tuto svoji povinnost, o to Vás žádám a mám na to plné právo! Nejsem občanem druhé ani žádné jiné další kategorie! Také jsem nespokojen třeba s objektivitou veřejnoprávních sdělovacích prostředků a přesto jako koncesionář je platím.             Jako dočasný předseda vlády, navíc vlády úřadnické, máte povinnost respektovat výsledky předešlých voleb a seznamovat se tak s názory a postoji všech politických stran zastoupených v Poslanecké Sněmovně. Nikoliv jen s těmi vybranými. Jako občan této země mám i já právo prostřednictvím svých volených zástupců požadovat aby byly tlumočeny mé názory. Stejně jako ostatních voličů KSČM, kteří dali této straně svůj hlas. Toto právo nemají jen pánové Topolánek, Paroubek, Svoboda nebo Liška. Připomínám, že i voliči KSČM jsou řádnými občany ČR a mají práva a povinnosti z toho vyplývající. Pokud jejich názory jsou trvale ignorovány členy vlády, je to přímo ukázkové porušení práv garantovaných Listinou základních práv a svobod. Stranu KSČM volilo v minulých volbách přibližně 700.000 voličů, kteří mají stejně jako voliči ostatních našich parlamentních stran nárok na to, aby jejich názor byl slyšen především na důležitých jednáních, kde se rozhoduje o sociálně ? ekonomických opatřeních zásadního významu. Žádám Vás jen o to, na co jako občan  mám právo, o nic více.             V této souvislosti je více než podivné, že přijímáte na nejvyšší úrovni i politiky stran, kteří v minulých volbách vůbec nekandidovali za politické strany, které teď aktuálně zastupují jako je Demokratické strana zelených nebo strana TOP 09. Tyto strany nemají od voličů vůbec žádný politický mandát a žádných politických jednání by se tedy neměli účastnit. Přesto jsou zváni a jejich názory jsou sdělovacími prostředky široce prezentovány. Tento licoměrný postoj je naprosto nepochopitelný. Jako bývalý člen KSČ, který jím byl jen kvůli vlastní pracovní kariéře a nyní se za to hluboce stydí (to jsou Vaše slova) se svým ignorováním voličů KSČM možná snažíte napravit ?hříchy? vlastní minulosti. To mě ovšem jako občana vůbec nezajímá. Jste povinen respektovat vůli občanů ČR a tedy brát ohled na jejich postoje, minimálně si je vyslechnout. Zejména když jste  premiérem vlády úřednické. Tato vláda je dle ústavy vládou hájící zájmy všeho lidu, stejně jako každá jiná vláda. Také a zejména proto, je přímo Vaší povinností, abyste naplňoval ústavní pořádek ČR.  Dovolím si navíc ještě jednu radu, ve Vaší pozici by Vám slušelo více úcty a pokory i k jiným názorům. Ve vašem jednání je až příliš mnoho povýšenectví a ignorování demokratických zásad, ale i absence normální lidské slušnosti a tolerance k jiným názorům. Jsem přesvědčen, že takové jednání je u jednoho z našich nejvyšších ústavních činitelů  neomluvitelné.                        Žádám Vás tímto z výše uvedených důvodů o odpověď na tyto moje otázky: 1)      Z jakého důvodu nezvete na důležitá politická jednání zástupce strany KSČM a ignorujete tak hlas a názor 700.000 občanů? 2)      Jsou voliči KSČM pro Vás řádnými občany ČR, kteří mají stejně jako ostatní občané práva daná jim Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod? 3)      Z jakého důvodu jsou zváni na politická jednání na nejvyšší úrovni členové stran, které v minulých volbách nezískaly od voličů vůbec žádný mandát (voleb v roce 2006 tedy trvající volební období Poslanecké Sněmovny se tyto strany neúčastnily) tedy Demokratické strany zelených a strany TOP 09? 4)      Mám jako občan ČR právo, aby mnou volení zástupci hájili mé postoje a tyto prosazovali i na politických jednáních se členy současné úřednické vlády, která je vládou dle její přísahy a ústavního pořádku  všeho lidu a jeho zájmy má hájit? 5)      Má občan Jan Fischer, Jiří Paroubek nebo Miroslav Kalousek více práv dle našeho ústavního pořádku než občan Miroslav Pořízek a dalších 700.000 občanů, kteří volili v minulých volbách stranu KSČM? Žádám Vás zdvořile a zároveň naléhavě o odpovědi na tyto moje otázky. S pozdravem, Bc. Miroslav Pořízek, Tovačov. Bc. Miroslav PořízekKpt. Jaroše 385Tovačov 751 01
 
< Předch.   Další >
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2020 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.