Úvodní stránka arrow Přehled článků arrow Z domova arrow Lisabonská smlouva poškodí republiku Friday, April 10 2020  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
Lisabonská smlouva poškodí republiku Tisk E-mail
Pátek, 13 listopad 2009

Prezident Václav Klaus je obviňován, že svým skeptickým postojem vůči Lisabonské smlouvě a oddalováním svého podpisu pod ni poškozuje postavení a zájmy Čechů v rámci Evropské unie. Své kritiky přivedl až k nepříčetnosti, když v době, kdy bylo Česko již poslední zemí sedmadvacít­ky, která ratifikaci dokumentu nepotvrdila, vznesl požadavek na přijetí doplňku Listiny základních práv EU, kterým by byla garantována platnost Benešových dekretů. Je s podivem, že přední představitelé KSCM zaujímají k postoji a prohlášením Václava Klause, mírně řečeno, tak vlažné stanovisko, a setrvávají pouze na stále opakovaném požadavku lidového referenda k otázce přijetí Lisabonské smlouvy. Jistě existuje mnoho a mnoho oprávněných politic­kých důvodů, proč zrovna ke Klausovi nepociťujeme žádné velké sympatie, což ovšem nezname­ná, že bychom mu ve věcech, které i my považujeme za správné a potřebné, neměli jednoznačně vyjádřit naši pinou podporu. A to je v současné době i otázka podepsání či nepodepsání Lisabonské smlouvy.

Zajímavé a s naším postojem k Lisabonské smlouvě korespondující názory vyslovil šéf brusel­ské kanceláře Open Europe Pieter Cieppe. Opodstatněnost jeho argumentů můžete posoudit sami:Nedávno předseda Evropské komise José Barroso prohlásil, že ?není v zájmu Ceské republiky zdržovat dokončení ratifikace Lisabonské smlouvy?. Není z toho jasné, zda je tato poznámka míně­na jako výhrůžka, nebo jen pouhé konstatování. Každopádně stojí za důkladné zamyšlení co by přijetí Lisabonské smlouvy pro Českou republiku znamenalo.Lisabonská smlouva především znamená zásadní přesun moci na Evropskou unii. Usnadní přijí­mání legislativy na úrovni Bruselu na úkor tvorby zákonů v národních parlamentech, včetně Parla­mentu Ceské republiky. Vždyť smlouva ruší ve více než šedesáti oblastech národní veto neboli právo zástupce členské země říci návrhu směrnice ne. Ceská republika by se vzdala práva vetovat nové návrhy evropské legislativy od trestního práva po řadu otázek týkajících se zahraniční politi­ky. Pokud Ceská republika nebude souhlasit s jakýmikoli návrhy Komise, nebude jí to nic platné, protože nebude moci vetovat ani návrhy, které pro ni budou nežádoucí.Nový systém hlasování současně snižuje práh pro schválení směrnice v oblastech, kde se bude uplatňovat většinové hlasování namísto principu jednomyslné shody. Nový systém hlasování kva­lifikovanou většinou v Radě minstrů Evropské unie je složitý, ale jeden z jeho hlavních rysů je, že razantně snižuje hlasovací sílu menších států. Podle jedné ze studií Lisabonská smlouva sníží hla­sovací sílu Ceské republiky pro blokování navržených směrnic o celých 51 %, zatímco možnost Německa bránit směrnicím, které mu nebudou vyhovovat, by se snížila o pouhá dvě procenta.
 
Znamená to, že pro Českou republiku bude mnohem obtížnější ovlivňovat pravidla Evropské unie žádoucím směrem.Tyto změny pravidel nevyhnutelně povedou k tomu, že Evropská unie bude vytvářet více norem než dosud. Institut Open Europe spočítal, že náklady občanů a firem na pinění nařízení Evropské unie vzrostly o více než polovinu (ze 108 na 162 mld. eur ročně) a přijetím Lisabonu by tyto náklady rostly ještě rychleji. Pokud má EU konkurovat silné Americe a sílící Číně, pak je třeba zabránit jejím institucím chrlení dalších a dalších byrokratických nařízení. Lisabonská smlouva by obrovským způsobem rozšířila kontrolu EU nad důležitými oblastmi veřejné politiky.Poprvé by Evropská unie získala pravomoc mluvit do oblastí, jako je zdravotnictví, doprava a sport. A nové obrovské pravomoci by EU měla i v tak mimořádně citlivých oblastech, jako je spravedlnost a trestní právo. Evropský soudní dvůr v Lucemburku by se stal v těchto oblastech de facto nejvyšším soudem pro Českou republiku a nevolení soudci Evropského soudního dvora by postupně začali formovat české trestní právo na úkor vůle českých voličů a českých soudů.Evropští politici tvrdí, že Lisabon je nadlouho poslední velkou evropskou smlouvou. To je sice pravda, ale nikoli proto, že by snad měla zmizet jejich chuť neustále přenášet rozhodovací pravo­moci na Evropskou unii. Bude tomu tak proto, že Lisabonská smlouva zavádí systém, kterým sebe samu učiní samopozměnitelnou. Evropští politici budou moci měnit smlouvy v postupných krocích bez nutnosti obracet se na své voliče a zákonodárce.Je často opakovaným mýtem, že Lisabonská smlouva zvýší pravomoci národních parlamentů. Ve skutečnosti budou mít národní parlamenty podstatně méně vlivu na legislativu než kdykoli předtím, protože dojde k přesunu mnoha nových pravomocí na Evropskou unii, dojde k rozšíření počtu oblastí, kde už nebude platit možnost národního veta a dojde k možnosti zvyšovat pravomoci Unie bez nutnosti ratifikace.Jak nedávno konstatoval německý Spolkový ustavní soud: ?Postavení národních parlamentů by bylo výrazně okleštěné vzhledem k omezení oblastí, kde je nutná jednomyslná shoda a vzhledem k přesunu policejní a justiční spolupráce na nadnárodní úroveň.?S Lisabonskou smlouvou by se poprvé stala Listina základních práv Evropské unie právně zá­vazným dokumentem. Je pravděpodobné, že by začala postupně měnit právo členských států skrze rozsudky Evropského soudního dvora, který by získal nové rozhodovací pravomoci. Evropská ko­mise potvrdila, že Lisabonská smlouva zavádí nová práva.Je těžké předvídat, jak se Evropský soudní dvůr svých nových pravomocí chopí, proto český prezident Václav Klaus správně žádá právní záruky. A nebude žádná katastrofa, pokud dojednání těchto záruk zdrží Lisabonskou smlouvu o pár měsíců. Když už evropští politici dotlačili Irsko k druhému referendu poté, co Lisabonskou smlou­vu voliči nejprve loni v červnu odmítli, jsou už zou­fale nedočkaví, aby smlouva platila. Budou ochotni udělat cokoliv, aby českého prezidenta přiměli po­depsat. Musíme tomuto nedemokratickému tlaku odolat.Průzkumy ukazují, že většina lidí v Evropské unii by se chtěla referendem vyjádřit ke smlouvě, která přenáší národní pravomoci na EU, včetně 83 % čes­kých voličů. Tyto hlasy byly v celém schvalovacím procesu ignorovány. Ve Velké Británii lidé vyjadřu­jí touhu po referendu dosti hlasitě a Konzervativní strana, která pravděpodobně jarní volby vyhraje, vypsání referenda slíbila, pokud smlouva stále ne­bude v platnosti.Teprve však další vývoj ukáže, zda bude tato ne­demokratická smlouva jednou provždy zastavena. Jedině to by umožnilo změnit Evropu k lepšímu.
 
< Předch.   Další >
Partneři:
http://www.kscm.cz
http://www.sosstudent.cz
http://www.kubadnes.cz
18. světový festival mládeže a studentstva
http://davdva.sk/
http://www.klub-pohranici.cz/
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2020 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.