Úvodní stránka Wednesday, April 08 2020  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
Dvacet let poté - boj o budoucnost pokračuje Tisk E-mail
Čtvrtek, 12 listopad 2009

Již sedmadvacátá mezinárodní teoreticko-politická konference, která se konala v sobotu v Praze, byla bezesporu zajímá. Nejen počtem účastníků (bylo jich odhadem přes dvě stě), ale i počtem diskutujících (23 a na dalších 16 přihlášených se z časových důvodů nedostalo), zahraničními hosty (ze 16 zemí Evropy, Asie a Latinské Ameriky) a také obsahem jednotlivých vystoupení.

Na její přípravě a organizaci se podílely obvodní výbory KSČM z Prahy 1 a 6, okresní výbory KSČM Beroun, Mladá Boleslav, Chomutov a Praha-východ a také Svaz mladých komunistů Československa. Konference byla otevřená veřejnosti, kdokoliv měl zájem, mohl přijít. Však jsme o ní informovali s předstihem i v našem deníku. Přítomní si úvodem připomenuli 92. výročí Velké říjnové socialistické revoluce a tuto mimořádnou událost v dějinách komunistického a dělnického hnutí řada řečníků opakovaně vzpomenula. Pro mnohé z nich, jak zmínili, byla inspirací k jejich vystoupením.

Viktor Pázler z Pražské rady KSČM připomněl cíl konference, kterým bylo ... přispět k analýze aktuálního zkreslování historie a teorie socialismu a k ujasnění dalšího smysluplného postupu komunistů v této situaci.

Jednání konference otevřela členka ÚV KSČM a předsedkyně Pražské rady Marta Semelová. I ona připomenula význam VŘSR. Dnes jsme svědky všeobecného a záměrného falšování historie a podotýkám, že nejde jen o oficiální kapitalistickou propagandu. Historii nelze změnit, ale můžeme z ní čerpat obrovské zkušenosti, můžeme se z ní poučit, řekla mj. Semelová a zdůraznila, že za posledních 20 let se svět změnil. Po cílevědomé a řízené likvidaci zemí socialistického společenství a také po rozpadu Československa a Sovětského svazu dočasně zvítězil kapitalismus. Systém, který zplodil dvě zatím nejstrašnější světové války v minulém století a vede války i v 21. století. Česká republika je součástí tohoto systému , řekla.

Poté se věnovala listopadovým událostem roku 1989, které nebyly u nás ani v Evropě dosud podrobeny komplexnímu kritickému zkoumání , zmínila. Kriticky se postavila k tzv. ekonomické transformaci, kterou považuje za lživou. Pod rouškou transformace se rozbíjelo, prodávalo a kradlo všechno to, co vytvořily generace budovatelů socialismu, uvedla. Výsledkem podle ní bylo vyrabování národního majetku, devastace práva a nárůst kriminality spojený s celkovou vulgarizací společnosti. Rozdělení československého státu proti vůli naprosté většiny jeho obyvatel, zavlečení do NATO a vstup do EU žalostný stav polistopadového vývoje politicky, ekonomicky a vojensky upevnil. Tento vývoj se přitom odehrával u nemalé části občanů, v atmosféře pozitivního očekávání ve vybudování moderní a efektivní socialistické společnosti. V očekávání, že láska a pravda zvítězí nad lží a nenávistí. Záhy se však přesvědčili, že nešlo o nic jiného než o nastolení vykořisťovatelského kapitalismu, kde lež a nenávist vítězí na každém kroku. Jen jejich nositelé zůstávají zatím nepotrestáni, pravila.

Varovala před zjednodušujícími pohledy, že deziluze z nynější krize nějak pomůže levici. Historicky jedinou silou, hájící zájmy většiny poctivých a neprivilegovaných lidí, je komunistická strana, zdůraznila ve svém vystoupení Semelová.

Ta je známa některými svými kritickými postoji k práci strany. Má být KSČM stranou masovou, nebo volební? položila si řečnickou otázku. Odpověď mj. našla v tvrzení, že KSČM zastává pozici opozice, ale budoucnost se svými vážnými problémy rezolutně klepe na dveře a může nastat okamžik, který nás probudí z opozičního snění a ukáže naši nepřipravenost. Byla by to chyba, uvedla.

Zahraniční hosté konference

Význam konference naznačuje početná účast zahraničních hostů. Pyong Gap Ri, velvyslanec Korejské lidově demokratické republiky a politický rada téhož velvyslanectví Yong Il Kim, stejně jako Nguyen Huu Ngon, 1. tajemník Velvyslanectví Vietnamské socialistické republiky se do rozpravy nezapojili. I naši přátelé ze Slovenska Miloslav Boďa se svými soudruhy jen pozorně naslouchali diskusi.

Barbara Elena Montalvo Alvarez, chargé d'affaires a.i Kubánské republiky mj. zdůraznila, že vše co Kubánci v současné době dělají, směřuje k zachování socialistického systému na Kubě. Kubánská revoluce žije a má podporu lidu, pravila. Victor Julian Hernandez, velvyslanec Bolivarské republiky Venezuela prohlásil v souvislosti s událostmi roku 1989, že socialismus před dvaceti roky nebyl poražen byla jen prohrána jedna bitva . Zdůraznil nutnost sjednocení světových komunistických a pokrokových stran a levicově smýšlejících lidí.

Ella Ruleová z Velké Británie zmínila, že neexistuje beztřídní demokracie. Bez diktatury proletariátu nemůže existovat demokracie pro pracující, pravila. Ostatně většina zahraničních hostů se věnovala teoretickým analýzám zpracovaným jejich odborníky, či odborníky z jiných komunistických stran. Vesměs se shodovali v tom, že socialismus má budoucnost. Socialismus je první stadium komunismu, je to nedospělý komunismus, pravil Nikos Seretakis z Řecka s odvoláním na analýzu, kterou jeho strana připravila.

Rozsah této zprávy neumožňuje názory všech zahraničních hostů citovat. Podle organizátorů konference bude v dohledné době vydán sborník všech vystoupení, v němž se s nimi budete mít možnost seznámit. A tak jen jmenujme ostatní zahraniční hosty, o kterých nebyla dosud řeč. Belgické komunisty zastupoval Herwig Lerouge, Bělorusko L. J. Školnikov a S. J. Panova, Ruskou federaci V. V. Kumin, Itálii pak Roberto Gabriele, Maďarsko Gyula Thurmer, Německo Michael Opperskalski, Polsko Adam Marcin, Švédsko Erik Anderson. Snad jsem na nikoho ze zahraničních hostů nezapomněl.

Otázkou je, zda na domácí půdě byli hosty. Byli tak však přivítáni. Konference se zúčastnili místopředsedové ÚV KSČM Leo Luzar, Josef Skála a Stanislav Grospič, který konferenci uzavíral, jak píšeme na jiném místě této této zprávy. Nechyběl ani poslanec Václav Exner a řada dalších osobností, například Hassan Charfo, vedoucí mezinárodního oddělení ÚV KSČM, který se v diskusi podrobně věnoval srovnání ekonomických údajů z doby před rokem 1989 s těmi současnými. I přítomnost dalších domácích hostů, například místopředsedy Strany demokratického socialismu Lubomíra Ledla, jen podtrhla význam této mezinárodní konference.

Grospič v závěrečném slovu zdůraznil význam VŘSR. Je třeba se vracet k historii, pravil, a to i v souvislosti s událostmi roku 1989. Nedokážeme-li zobecnit své historické zkušenosti, nedokážeme ani najít cestu k budoucnosti. Cíl, kterým by měla být pro nás společnost socialistická a možná i komunistická, bude v tomto případě vždy jen cílem teoretickým, uvedl mj. Grospič.

jan, HaNo

 
< Předch.   Další >
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2020 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.