Úvodní stránka Wednesday, June 20 2018  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
Prohlášení účastníků XXX. pražské teoreticko-politické konference Tisk E-mail
Pondělí, 25 duben 2011

XXX. prařská teoreticko-politická konferenceK 90. výročí vzniku komunistického hnutí v Československu

My, účastníci XXX. pražské teoreticko-politické konference konané u příležitosti 90. výročí vzniku KSČ, přicházející z 32 okresů, vědomi si své odpovědnosti za další osud komunistického hnutí, na základě zobecnění zkušeností z bojů proti kapitalismu a z výstavby socialistické společnosti v České republice, s nejvyšší naléhavostí upozorňujeme:

  1. Na rostoucí globální ekonomickou, sociální, politickou i mravní krizi, která ohrožuje samu existenci lidské společnosti, a současně potvrzuje historickou ohraničenost kapitalismu a naléhavost aktivního boje proti němu. Proti diktátu nadnárodních finančních společností a jim přisluhujícího establishmentu má naději pouze ideově a akčně sjednocený proletariát.
  2. Antikomunisté v tomto boji vidí oprávněně hlavního obhájce pracujících v komunistickém hnutí, a proto otevřeně a bezostyšně, avšak neoprávněně, označují KSČ s celou její historií revolučních bojů, podílu na porážce nacismu, Únorového vítězství pracujícího lidu i následných čtyřicet let socialistické výstavby za "zločinnou a zavržení hodnou". Svou odpovědnost za oběti kapitalistické zvůle však odmítají.
  3. V duchu revolučních tradic našeho lidu a v jeho zájmu je nezbytné obnovit význam a postavení komunistické strany jako představitelky a integrující síly všech levicových a vlasteneckých sil, zastavit a překonat nebezpečnou revizi její revoluční historie. Jsme přesvědčeni o objektivní nutnosti obnovy a upevnění komunistického charakteru strany, a tím dosažení nové kvality jejího postavení v české společnosti.

To, dle našeho názoru, předpokládá a vyžaduje:

  1. Uskutečnit v činnosti KSČM obrat od sociálního reformismu k důsledné obhajobě vykořisťovaných a zbídačovaných, za revoluční změnu - za socialismus. Prvořadým předpokladem k tomu je přihlásit se k historii komunistického hnutí u nás i ve světě, k etapě budování socialismu v Československu a přestat se znevažováním jeho výsledků a se zříkáním se avantgardní, revoluční úlohy komunistické strany.
  2. Vypracovat z pozic historického materialismu odbornou analýzu historie KSČ a výstavby socialismu v Československu, která by poskytla dostatek faktů a argumentů jak pro formulování skutečně vědeckého, věcného a reálného programu výstavby socialismu 21. století, tak pro každodenní politickou činnost strany.
  3. V programu a stanovách strany zakotvit marxisticko-leninský charakter její činnosti na bázi vnitrostranické demokracie a demokratického centralismu, kritiky a sebekritiky. Na základě toho, kvalitativně změnit způsob výběru, přípravy i práce s kádry.
  4. Dbát na čitelnost, srozumitelnost a zásadovost politiky KSČM. Na těchto základech působit na indiferentní veřejnost, zejména v oblasti mladé generace.

Jsme přesvědčeni, že nadcházející období příprav VIII. sjezdu strany je vhodným prostředím pro aktivizaci jejích členů, voličů i sympatizantů k pochopení a prosazení uvedených podmínek, nezbytných k obnově komunistického charakteru KSČM. Nechce-li KSČM upadnout do bezvýznamnosti, musí všichni komunisté v současné složité politické a ekonomické situaci vystupovat daleko více odhodlaně a principiálně.

 

V Praze 16. dubna 2011
 
< Předch.   Další >
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2018 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.