Úvodní stránka arrow Z aktivit KSM arrow KSM hostil mladé komunisty Evropy a Severní Ameriky Monday, July 06 2020  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
KSM hostil mladé komunisty Evropy a Severní Ameriky Tisk E-mail
Úterý, 07 prosinec 2004

3. - 5. 12. se v Praze konalo zasedání evropských a severoamerických členů Světové federace demokratické mládeže a poté i schůzka národních přípravných výborů z Evropy pro XVI. Světový festival mládeže a studentstva. Na akci dorazili delegáti z 19 organizací, další poslaly své materiály písemně a 2 se přicestovat na poslední chvíli nepodařilo.

3. a 4. prosince se uskutečnilo v Praze setkání evropských a severoamerických členských organizací Světové federace demokratické mládeže (CENA WFDY). Akci organizačně zajišťoval český člen této největší pokrokové mládežnické organizace světa, Komunistický svaz mládeže. Již vlastně od středy se začali sjíždět delegáti z řady míst Evropy. Postupně byli mladými komunisty dopraveni do hotelu Krystal ve Vokovicích delegáti z těchto komunistických či pokrokových mládežnických organizací: Liga komunistické mládeže Velké Británie (YCL), Komunistická mládež Rakouska – Mladá levice (KJÓ-JL) , Sjednocená demokratická mládež Kypru (EDON), Mládež Komunistické strany v Dánsku (Y-KpiD), Hnutí mladých komunistů Francie (MJCF), Socialistická německá dělnická mládež (SDAJ), Svobodná německá mládež (FDJ), Komunistická mládež Řecka (KNE), Levá fonta – bojovná dělnická mládež z Maďarska, Portugalská komunistická mládež (JCP), Svaz komunistické mládeže Ruské federace (SKMRF), Avandgarda rudé mládeže z Ruska (AKM), Svaz mladých komunistů Španělska (UJCE), Komunistická mládež Švédska (SKU), Hnutí mládeže Belgické strany práce COMAC,  Liga komunistické mládeže USA (YCL), Komunistický svaz mládeže České republiky (KSM) (samozřejmě) i samotná WFDY, která byla zastoupena prezidentem, Miguelem Madeirou.
Turecký delegát nedostal vízum, tak poslal materiály aspoň elektronickou poštou, zástupci mladých komunistů z Itálie nevyšel let a tak komunikoval také mailem, delegát z Katalánska zase nestačil přestoupit na správné letadlo v Marseille. Polská organizace využila také možnost elektronické spoluúčasti. Vzhledem k situaci na Ukrajině nakonec nedostali vízum ani ukrajinští delegáti a slovenský Socialistický svaz mladých se nakonec rozhodl spolehnout na nás.
Jednání CENA WFDY se odehrávalo v nádherných prostorách pražského magistrátu. Úředním jazykem byla samozřejmě angličtina, zvládli jsme i tlumočení do ruštiny pro přítomného delegáta SKMRF.
Zasedání bylo zahájeno uvítacím proslovem předsedy pořádající organizace - KSM. A pak se již přešlo k aktuálnímu programu.
Prvním bodem jednání byla příprava nedělního setkání zástupců národních přípravných výborů pro XVI. Světový festival mládeže a studentstva (SFMS). Klíčovým ohledně programu XVI. SFMS se ukázal mezinárodní přípravný mítink, který se bude konat v únoru ve Vietnamu. Po zkušenostech z minulých festivalů se totiž klade velký důraz na možnost ještě více kombinovat v programu každého zúčastněného části politické, kulturní i sportovní, možnost přecházení mezi jednotlivými centry věnovanými určitým světadílům apod. Velice zajímavé byly informace o situaci ve Venezuele, přípravný tým se dokonce při své návštěvě setkal několikrát s prezidentem Chavezem, který klade na festival velký důraz, zejm. jako vyjádření solidarity nejen s Venezuelou, ale i Kubou a dalšími zeměmi trpícími pod jhem Velkého oka George Bushe.
Dalším bodem jednání byly finanční otázky. Světová federace demokratické mládeže má řadu zdrojů, z kterých pokrývá svou činnost. Jsou to jednak zdroje mezinárodních organizací (WFDY je součástí podůrných organizací OSN), jednak členské příspěvky a jednak vlastní i sídlo v Budapešti, z něhož část je pronajímána cizím subjektům. Zde se řešila převážně otázka členských příspěvků, kdy se pro menší organizace či organizace z východní Evropy otevírá dilema – buď mohou platit příspěvky nebo se účastnit akcí – na oboje zdroje zkrátka nemají.
Problematická je situace fungování samotného centra WFDY, tedy placených osob to je finančně vázáno na dolar a jeho hodnota stále klesá. Byla tedy navržena řada opatření, jak pozici vedení WFDY zlepšit.
Třetí blok byl věnován dosavadním aktivitám, resp. aktivitám členských organizací od posledního setkání CENA WFDY, které se konalo před rokem v Budapešti. Organizace hovořily o svých kampaních mezi studenty, o své pozici v protiválečném hnutí. Hovořilo se o bojích proti evropské ústavě, o možných referendech v jednotlivých zemích, i o sociálních škrtech, které se jako lavina valí celou Evropou.
Pak následoval mítink se zástupci vedení KSČM. Místopředseda ÚV KSČM Václav Exner seznámil hosty s pozicemi naší strany a pak v diskusi odpovídal společně s členy KSM na otázky z pléna. Bylo jich dost, že všichni jen taktak stačili přijít včas na slavnostní večeři.
V sobotu se začalo diskusí o prezentaci WFDY, o webovských stránkách a bulletinu CENA WFDY. Po kritice současného stavu bylo dosaženo závěru, že bude vhodné vytvářet elektronickou verzi buletinu, kterou si každá organizace přeloží do svého jazyka. Přispívaly by samozřejmě články organizace všechny. První číslo elektronického časopisu by mělo spatřit světlo světa k 15. lednu 2005, garantem se stal britský YCL. Bipartitní diskuse s KNE pak ještě posunula tuto myšlenku dále – nejen tvořit bulletin CENA, ale i pomoci v tvorbě domácích časopisů organizací. Tzn. že by se vytvořil jakýsi tématický elektronický oběžník, kam by organizace překládaly do angličtiny své aktivity např. pro sféru studentů. Dostali bychom pak každý ucelenou informaci o situaci v řadě evropských zemí, což by se jsitě nejen v našem časopise, ale i v naší práci výborně zhodnotilo.
Příští rok je totiž nejen rokem XVI. Světového festivalu mládeže a studentstva (SFMS), ale též rokem, kdy uplyne 60 let právě od založení WFDY.
Na celoevropské úrovni byla po diskusi naplánována aktivní účast v podobě vlastního kontingentu na LLL demonstraci v lednovém Berlíně (druhá neděle v lednu 2005). Pořadatelská SDAJ slibuje zajímavý program dokonce i na sobotu. Diskutována a podpořena bylo dále i iniciování výzvy k mladým lidem Evropy k odmítnutí ústavy Evropské unie.
V dalším měsíci se ve Vietnamu uskuteční II. Mezinárodní přípravné setkání pro XVI. SFMS. WFDY se také bude v únoru a březnu aktivně podílet na manifestacích za mír, proti válce při příležitosti 2. výročí války proti Iráku a 6. výročí války proti Jugoslávii.
V dubnu proběhne 3. mezinárodní přípravné setkání pro XVI. SFMS, tentokrát v Portugalsku a bude spojeno i s aktivitami k výročí Karafiátové revoluce. Připravuje se také 4. setkání komunistických mládežnických organizací Evropy, které by se mělo konat nejspíše v Turecku.
Květen bude ve znamení 1. máje a 60. výročí vítězství nad fašismem. Jednotná kampaň WFDY pod heslem Nikdy znovu válku, nikdy znovu fašismus. Pokračujeme v boji proti imperialismu“ bude probíhat v řadě zemí Evropy a její součástí budou i aktivity na konferencích v Německu a Moskvě.
V květnu se připravuje také alší solidární mise do Jugoslávie, ve spolupráci s jugoslávskou členskou organizací SKOJ delegace WFDY navštíví mládež z býv. Jugoslávie (Srbsko a Černá hora, FYROM, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Chorvatsko a Slovinsko).
V červnu proběhne na Kypru všekyperský festival EDONu, v srpnu zase manifestace proti nukleární hrozbě při příležitosti 60. výročí svržení atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki. A to již bude probíhat hlavní aktivita, XVI. SFMS.
V září se předpokládá mobilizace na festival KNE, Komunistické strany Španělska, deníku Francozské komunistické strany l´Humanite, týdeníkuá Portugalské komunistické strany Avante! atd. a poté přijde na řadu řada aktivit k 60. výročí založení WFDY.
Mezi významné dny WFDY počítá také den lidských práv, 10. prosinec, 8. březen – MDŽ, 21. březen – Mezinárodní den eeliminace rasové diskriminace, MDD 1. června, 21. září – mezinárodní den za mír, 17. listopad – Mezinárodní den studentstva, 25. listopad - mezinárodní den eliminace násilí na ženách a 29. listopad – mezinárodní den solidarity s palestinským lidem.
Hovořilo se samozřejmě i o dalších akcích, nejen těch, kde bude aktivní evropská část – WFDY bude mít na např. Světovém sociálním fóru v Porto Alegre prostřednictvím svých organizací z Latinské Ameriky velmi silné postavení.
Pak již následovala část poznávací – procházka historickým centrem Prahy – Zlatou královskou cestou, přes Karlovu uličku ke Karlovu mostu a pak vzhůru na Pražský hrad. Počasí bylo pro mnohé trochu chladnější a tak zpáteční cesta na večeři do oblíbené restaurace KSM proběhla formou rychlejšího přesunu. O to více pak našli delegáti zalíbení v noční Praze, kdy ocenili pohostinnost a chutnost nejen naší kuchyně, ale i našich národních nápojů. A mnohde i do časných ranních hodin.
V neděli se konalo setkání národních přípravných výborů (NPC) pro XVI. SFMS, který se bude konat v srpnu ve Venezuelském Caracasu. Hodnotil se stav příprav v jednotlivých zemích, bylo konstatováno, že sice vznikly NPC ve více než 20 zemích Evropy, ale v řadě dalších (např. Slovensko) NPC dosud nefunguje. Mnohé země mají naopak velice pestré složení NPC, od komunistických organizací přes studentské, mírové až po odborové svazy. Byly tak rozděleny úkoly aktivizace mezi přítomné zástupce NPC, na český přípravný výbor padl úkol aktivizovat Slovensko, Polsko, snad i Nizozemí, pokusit se dále působit na východní blok. Součástí programu byla i diskuse o průběhu festivalu, včetně promítání záběrů z Caracasu, míst k ubytování i jednání, kultuře a sportu. Účastníci shlédli stadion pro zahajovací a zaknčovací slavnost, obrovské náměstí pro manifestaci, sály pro kongresy a pléna, místa pro oddech a odpočinek i hotely pro delegáty.
Byla navržena celá řada nových témat evropských účastníků, my navrhli např. téma Antikomunismus v postsocialistických zemích, námětů bylo tolik, že bude jistě na 2. mezinárodní přípravné schůzi festivalu, která se uskuteční ve Vietnamu pořádně horko dát to všechno dohromady.
Poslední část byla věnována propagaci festivalu. Profestivalové aktivity byly schváleny na následujících úrovních: Evropské kampaně proběhnou od ledna do srpna v tématech Solidarita s bojem lidu Turecka, Jugoslávie, pokrokovými silami ve východní Evropě, se zeměmi Latinské Ameriky (Kolumbie, Venezuela, Kuba), s lidem Iráku a Palestiny. Dálšími ématy jsou obrana sociálních práv (proti privatizaci vzdělávacího systému, proti nezaměstnanosti a bídě, rasismu a diskriminaci, vykořisťování mladých pracujících, proti antidemokrtickým opatřením, proti útlaku žen), protiválečný a protiimperialistický boj (proti NATO, militarizaci EU, okupaci v Iráku, Afghanistánu, Palestině), proti účasti zemí v imperialistických válkách, proti nukleárním zbraním, k 60. výročí vítězství nad fašismem), ekologie (proti geneticky modifikovaným potravinám, proti distrakci životního prostředí.
Jako přímé festivalové aktivity pro Venezuelu byly podpořeny projekt Solidiarita s lidem Kuby založený na společné iniciativě organizací z roku 2004 (KSM se účastnil), kofnerence proti NATO a jeho roli, Solidární akce s lidem Kypru, solidární akce s lidmi z východní Evropy a Turecka, Konference o EU a její imperialsitické politice a sociální problematice (imigrantští pracovníci EU proti rasismu a diskriminaci a společná kampaň proti militarizaci EU), setkání mladých uělců proti kultuře monopolů, setkání mladých protiimperialsitických novinářů – za alternativní informace mladých lidí Evropy, setkání maldých atletů proti sportu sponzorovaného nadnárodními korporacemi a sponzory, setkání evropských studentů proti privatizaci a politice třídních bariér ve vzdělání, setkání mladých odborářů proti nezaměstnanosti, a vykořisťování, Den festivalu pojmenovaný jako Den 60. výročí nad fašismem.
Ale to není všechno. Diskutovalo se také založení Fondu solidarity, aby se festivalu mohli účastnit i chudší delegáti, z chudých zemí. Na Evropské úrovni dala impuls k založení fondu právě naše organizace.
Večer byl ještě dlouhý, po večeři následoval večírek na rozloučenou. Poslední delegáti odletěli v našem doprovodu v úterý.
Několikadenní akce byla prvním a největším mezinárodním setkáním komunistické mládeže v aší zemi od roku 1989. Že dopadla velice pozitivně, byla perfektně organizačně zvládnuta, za to musím poděkovat celému přípravnému týmu. Zcela jistě zvýšila prestiž Komunistického svazu mládeže v zahraničí a zcela jistě přispěla i zvýšení sebevědomí a akceschopnosti organizace mezi námi samými. Jen tak dál.

Zdeněk Štefek

{moscomment}

 
< Předch.   Další >
Partneři:
http://www.kscm.cz
http://www.sosstudent.cz
http://www.kubadnes.cz
18. světový festival mládeže a studentstva
http://davdva.sk/
http://www.klub-pohranici.cz/
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2020 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.