Úvodní stránka arrow Přehled článků arrow Názory, polemika arrow Potřeba otevřené diskuze Saturday, July 11 2020  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
Potřeba otevřené diskuze Tisk E-mail
Sobota, 28 říjen 2017

Zachytili jsme v buržoazních médiích několik reakcí na naše vyjádření k výsledku KSČM ve volbách, která se snaží vykládat naši pozici, jako jakousi "válku" proti KSČM. Proto si vyžaduje naše bezprostřední reakce komentář.

Komunistický svaz mládeže je organizace vycházející z marxistické a leninské tradice. Z teorie, která, jak jsme přesvědčeni, popisuje skutečnost, v které se nacházíme, a která je návodem k její revoluční přeměně. Žijeme v kapitalistické společnosti, která je určená - stejně jako před 150 lety - základním rozporem mezi námezdní prací a kapitálem, jenž ji vykořisťuje. Jedná se o společnost zralou, přímo přezrálou ke společenskému převratu, k přechodu k moci pracujících, k socialismu a komunismu. Tato přezrálost je spojena se stále novými a ostřejšími rozpory a konflikty - s krizemi, vojenskými intervencemi, lokálními konflikty, národními třenicemi, neokolonialismem, poškozováním životního prostředí, uprchlictvím, s vyvoláváním náboženského fundamentalismu a fašismu. Tyto rozpory hrozí stále více přerůst ve světový konflikt a likvidaci života na zemi. Právě v tom je existenční důležitost revolučního svržení vykořisťovatelského řádu, organizace třídy, jíž patří budoucnost.

My v České republice se momentálně nacházíme v oblasti zdánlivého a relativního klidu, v oku hurikánu kapitalistické krize. Tento fakt nás, komunistické hnutí, nezbavuje nutnosti připravovat, organizovat a vést pokrokové síly k vědomí historického úkolu, který jsme naznačili.

KSČM je nejvýznamnější součástí komunistického hnutí v České republice - dědice třídních bojů o charakter ČSR, za sociální práva, dědice bojů proti fašismu a nacismu, budování socialismu a solidarity s protikoloniálními a sociálními boji v jiných zemích. I my se považujeme za součást tohoto hnutí. Proto máme starost a proto tak ostře odpovídáme na nedůslednosti a chyby v politice jednotlivců i strany jako celku tam, kde nerealizuje úkoly, které jsou na výši doby. Vždy jsme konkrétně reagovali na tyto chyby, které měly závažný dopad a způsobovaly postupnou erozi hnutí. Jsme přesvědčeni, že volební výsledek je projevem těchto chyb, postupného zbavování se své role ve společenských bojích mimo volby a půdu zastupitelských orgánů, postupné přizpůsobování se buržoazním metodám práce.

Diskuze o taktice a strategii, soudružská kritika a sebekritika, bitvy idejí patří ke komunistickému hnutí a historicky byly zdrojem síly a schopnosti se přizpůsobit a vstupovat do měnících se podmínek v různých fázích boje. Včetně těch nejostřejších, jako byl střet s nacismem. Při všech proměnách taktiky ale komunisté neztráceli ze zřetele celkový cíl.

Není to tak, že kritizujeme zvenku. Bereme svou kritiku i jako sebekritiku také proto, že velká část našich členů je i členy KSČM. Máme zkušenosti s prací s mládeží, což je oblast, kde má KSČM značné rezervy. Máme zkušenosti s prací v mezinárodním hnutí pokrokové mládeže, s antikomunistickými útoky, se společenskými zápasy. Nabízíme pomocnou ruku a radu, otevřenou diskuzi, která může být jen prospěšná v našem společném cíli, v likvidaci vykořisťování člověka člověkem, vybudování socialismu a komunismu.

 

 
< Předch.   Další >
Partneři:
http://www.kscm.cz
http://www.sosstudent.cz
http://www.kubadnes.cz
18. světový festival mládeže a studentstva
http://davdva.sk/
http://www.klub-pohranici.cz/
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2020 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.