Úvodní stránka Tuesday, April 13 2021  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
Několik poznámek k významu KSM v období po roce 1989
Čtvrtek, 25 únor 2021

Komunistický svaz mládeže, který se znovuustavil v roce 1990 po porážce socialismu v naší vlasti z roku 1989, vystupuje v moderních dějinách našich zemí jako proud ponorné řeky, který v určitých obdobích protéká řečištěm naší společnosti, jindy z různých důvodů jakoby mizí, aby se znovu objevil. Stalo se tak i v roce 1990, aby po další téměř třetinu století KSM spoluutvářel podobu našeho komunistického hnutí.

V prvé řadě byl KSM prostorem a organizační platformou mladých komunistů, která podobně jako KSČM, z jejíhož prostředí vyšel, procházela vývojem a střety. Podobně jako v KSČM došlo v letech 1992-1993 k střetu s protagonisty linie Levého bloku, který v KSM skončil jejich převahou. Mladí komunisté ovšem okamžitě reagovali znovuustavením KSM, který po rozkolu a vytříbení kádrů potvrdil svoji marxisticko-leninskou orientaci. Již od tohoto momentu se začínají črtat rozdíly ve směřování a profilu oproti KSČM, od níž se sice oddělil Levý blok s větší částí poslanců, ovšem na diferenciaci členské základny a další směřování to tak hluboký vliv v déledobější perspektivě nemělo.

Rozdíly v cílech a charakteru organizace mezi KSM a KSČM postupně narůstaly, až nabyly zásadní podoby přerůstající v rozchod obou organizací. Význam KSM v tomto období spočíval především v jeho úloze levicové opozice vůči politické linie vedení KSČM a fungování této strany. KSM působil jak uvnitř KSČM, tak mimo ni. Na rozdíl od dalších platforem uvnitř KSČM, jež se sice deklaratorně hlásily k leninismu, jež ale nebyly schopny překročit horizont pořádání konferencí a vydávání časopisů, a reálně nevstupovaly do společenského mimostranického působení, ani se nestaly opravdovou výzvou politickému pragmatismu a parlamentocentrismu vedení strany, byl KSM svojí činností přítomný v reálných politických zápasech za zájmy mládeže a pracujících. Současně poskytoval platformu mladým aktivistům a představoval tak potenciál budoucího kádrového naplňování strany. Tím představoval konkurenci a hrozbu pro převládající část vedení KSČM, která se zájmově sžila s polistopadovým systémem, hmotně z něj těžila a usilovala o uznání strany jako každé jiné. Politický proces zahájený ministerstvem vnitra s cílem zákazu KSM tak v zásadě postupoval ve směru zájmu vedení KSČM, jíž zbavení se organizované levicové opozice v podobě samostatné mládežnické organizace působící nejen ve víceméně uzavřených strukturách strany, ale i mimo ni ve společnosti, hrálo do karet.

V následující těžké době ilegalizace KSM trvající v letech 2005-2010 proběhl za spolupůsobení Bezpečností informační služby další rozkol v KSM, který ovšem dokázal překonat těžkosti způsobené omezením možností jeho veřejného působení jak z důvodu zákazu jeho práce státní mocí, tak vytěsňujícím jednáním představitelů pravicové většiny vedení KSČM a jí loajálních stranických struktur, tak i bývalých členů KSM, kteří se v době nejsložitější postavil proti úsilí o uchování KSM a proti jeho otevřenému zápasu za porážku ilegalizačního politického procesu vedeného ministerstvem vnitra a Městským soudem v Praze. Po pěti letech a mimořádně široké a silné mezinárodní kampani solidarity proti zákazu KSM, v níž sehrála významnou úlohu např. Světová federace demokratické mládeže, jíž je KSM členem, dosáhl KSM zrušení rozsudku o zákazu nejprve Nejvyšším správním soudem v Brně a poté Městským soudem v Praze. Vítězství KSM současně bylo důležitým precedentem komplikujícím do budoucna další možné zákazy působení levicových organizací v naší zemi.

KSM v dalším období trvajícím až do dneška pokračoval ve své činnosti. Jeho význam samostatného politického pólu tváří v tvář dovršování sociálliberální mutace a úpadku společenské podpory KSČM a současně naprosté neschopnosti různých sebedeklarativně levicových platforem uvnitř KSČM rozebrat se v situaci rozvalu komunistického hnutí a bývalé komunistické strany a ustavit se jakožto svébytný politický aktér s vlastní politickou strategií, dále nabývá na závažnosti. Význam KSM tak dnes spočívá v jeho organizačních, kádrových a vzdělanostních předpokladech, jež byly uchovány jen náročným úsilím jeho členů a sympatizantů, jimiž může svým dílem přispět k formování komunistického hnutí a jeho organizačního vyjádření do budoucna. Završení procesu sociálliberalizace KSČM dosahuje svého naplnění v "úspěchu" tohoto procesu, jenž je současně jeho krachem. A je rovněž krachem tzv. levice v KSČM, která prokázala, že taktika bez strategie vyúsťuje do oportunismu a impotence, a která je tak druhou stranou téže mince sociálliberálního projektu proměny a ztráty důvodu k bytí KSČM. Význam KSM v současné situaci krize komunistického hnutí je zúročením desetiletí jeho působení a jeho udržení jako svébytného marxisticko-leninského pólu i jeho mezinárodních vazeb. Má-li mít komunistické hnutí v naší vlasti tvořivý potenciál do budoucna, lze si jeho realizaci spočívající na organizačně nových základech bez KSM stěží představit.


Radim Gonda,

dlouholetý vedoucí představitel KSM

 
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2021 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.