Úvodní stránka Sunday, February 28 2021  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
Mladá pravda - speciál ke 100 letům KSM
Sobota, 20 únor 2021

Zveřejňujeme mimořádné číslo Mladé pravdy, časopisu Komunistického svazu mládeže, věnované 100 výročí založení Komunistického svazu mládeže.

 

Speciální číslo časopisu Mladá pravda, jež držíte v rukou, je věnováno století od založení Komunistického svazu mládeže v Československu a tedy století existence organizovaného hnutí komunistické mládeže v naší zemi.

Žel nastalá situace spojená s epidemií covid-19, bezpečnostní ohledy, a související opatření proti nemoci neumožnily oslavit toto výročí důstojně, veřejnou akcí a konferencí, jak bylo plánováno.

Vznik československého komsomolu byl výsledek nutného procesu profilování proletářských revolučních, proletářských sil, které se oddělovaly od zbankrotované sociálnědemokratické politiky. Tato profilace probíhala v mnoha zemích. Vznik komsomolu odrážel i Leninův názor na potřebu nezávislé komunistické organizace mládeže. Symbolicky vznik KSM předcházel vzniku Komunistické strany Československa a vycházel mu vstříc ve výzvě svého sjednocujícího sjezdu, který je v tomto čísle přetisknut.

Přes antikomunistickou represi, proměny podob organizované pokrokové mládeže, pokračovali komsomolci ve svém boji za sociální a politický pokrok, proti fašismu a válce, a ve své budovatelské, politické a výchovné práci. Mladí komunisté vložili svůj příspěvek při výstavbě socialismu v naší zemi. Po kontrarevolučním převratu v roce 1990 mladí komunisté na tyto zkušenosti navázali a znovuzaložili Komunistický svaz mládeže.

Komsomol měl od začátku internacionální rozměr nejen tím, že spojil komunistické organizace mládeže jednotlivých národů Československa a tím, že navázal na Velkou říjnovou socialistickou revoluci, ale také tím, že se ihned přihlásil ke Komunistické internacionále mládeže (KIM), jež vznikla v roce 1919 v Berlíně. Mezinárodní zakotvení si komunistická mládeže uchovala. Dnes pracujeme ve Světové federaci demokratické mládeže, na mezinárodních setkáváních komsomolů, účastníme se Světových festivalů mládeže a studentstva.

KSM hledí do své minulosti a nachází zde poučení a zkušenosti.  Znovu jsou přítomné důvody, které byly důvodem pro vznik KSM před sto lety - kapitalistické vykořisťování, krize, hrozba velké imperialistické války a fašismu, nenaplněné ambice a potřeby širokých vrstev mládeže. Naplnit je může pouze revoluční překonání kapitalismu a budování nové společnosti bez vykořisťování - socialismus a komunismus.

Do tohoto čísla znovu zařazujeme prohlášení 14. sjezdu KSM "Revoluční století". Své příspěvky do čísla připojili také bývalí představitelé Komunstického svazu mládeže: Petr Šimůnek, Josef Gottwald, Zdeněk Štefek, Milan Krajča a Radim Gonda. Dále uvádíme i překlady pozdravů sesterských organizací, které nám zaslaly k tomuto výročí. Přetisknuty jsou zde historické provolání z ustavujícího a slučovacího sjezdu KSM z února 1921. Číslo je doplněno fotografiemi z dějin hnutí.

 

Časopis můžete stáhnout v pdf kliknutím na obrázek
 
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2021 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.