Úvodní stránka Thursday, July 09 2020  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
Sýrie - Vzdělání v časech války
Sobota, 30 březen 2019

Článek naší partnerské organizace v Sýrii - Komunistického svazu mládeže Sýrie-Bakdash - ukazuje méně viditelný důsledek imperialistické intervence a konfliktu v Sýrii. Jedná se o narušení vzdělávání a s tím i budoucnosti celé generace mladých lidí. I to je dopad pokusu imperialistických zemí, mezi jinými zemí EU, o rozvracení společností, podporu reakčních skupin, dodávky zbraní a diplomatické zajištění svrhnutí vlád, které stojí v cestě imperialistickým zájmům.

Vzdělání je základním lidským právem pro všechny děti a mladé lidi. Poskytuje dětem znalosti, dovednosti a postoje potřebné k tvoření jejich vlastní budoucnosti a poskytuje jim také vědomí, že mohou pozvednout hlas pro vlastní nároky a ochranu svých práv.

Již osmým rokem pokračuje imperialistická válka v Sýrii, způsobuje bolest, kterou trpí nevinné děti a mládež, zanechává hluboké jizvy deformující mladou generaci na mnoho let.

Od začátku války v Sýrii došlo v jejím důsledku k přesídlení více než poloviny populace. Každá třetí škola byla poškozena, zničena nebo plnila účel dočasného útočiště, takže v Sýrii během války bylo znemožněno odhadem 4,8 milionu dětí a mladých lidí řádně studovat.

V roce 2017 bylo asi každé třetí syrské dítě mimo školu. Překážky, které bránily přístupu a efektivnímu využití vzdělávání byly složité, a kromě samotné složité situace ve vzdělávání šlo také o širokou škálu obraných a sociálně ekonomických problémů, které přispěly k negativnímu vývoji, jako dětská manželství, nábor extrémistických sil, nebo dětská práce.

Vysídlení má často škodlivý a dlouhodobý dopad na děti a mládež. V tomto ohledu není Sýrie výjimkou. Odhaduje se, že před válkou 97% syrských dětí navštěvovalo základní školu a 67% mládeže středoškolského věku navštěvovalo střední školu.

Válka v Sýrii měla zničující dopad jak na možnost vzdělávat se, tak na kvalitu vzdělávání; zůstala generace dětí a mládeže nezabezpečená, byl jí znemožněn přístup k právu vzdělávat se. Pro nefunkčnost škol po dobu války, nejsou již školy bezpečným a radostným místem pro děti, kde mohou získávat naděje k uskutečnění svých snů.

Konflikt v zemi nezpůsobil jen vysídlení, otřesné násilí, ekonomické problémy a obrovskou tíhu lidského utrpení. Nejvíce jsou postiženy všechny syrské děti: více než 5 milionům dětí hrozí být "ztracenou generací".

Před válkou poskytovala dobře rozvinutá síť veřejných a soukromých vysokých škol a technických akademií přístup ke vzdělávání pro muže a ženy z celé země. Do roku 2000 studovalo každý rok na univerzitách více než 100 000 Syřanů.

Válka táhnoucí se osmým rokem je velice těžkým obdobím pro mladé, kteří měli studovat vysokou školu, museli odejít a nyní žijí v Jordánsku, Libanonu, Turecku, Iráku a Egyptě, ale i pro ty mladé, kteří stále zůstali v Sýrii. Mnozí z těchto lidí neměli možnost nastoupit na univerzitu nebo ji dokončit. Přesné statistiky vysokoškolských studentů, kteří byli nuceni přerušit studium, nejsou k dispozici, ale jejich počet je pravděpodobně vysoký.

Vysokoškolské vzdělávání je během konfliktů také zranitelnější vůči útokům, než nižší úrovně vzdělávání. Statistika "teroristických ozbrojených útoků" na vzdělávací instituce v období 1980-2010 ukazují, že největší podíl představují univerzity (41,2%), následovaly střední školy a akademie (16,5%), druhý stupeň základních škol (17,5%) a první stupeň základních škol (12,1%) (Bradford and Wilson, 2013, s. 135).

Je několik důvodů, proč jsou vyšší vzdělávací instituce zranitelnější vůči útokům než instituce nižšího vzdělávání. Vysoké školy jsou více propojeny se státem, proto jsou ohroženější protistátními ozbrojenými silami, a také starší studenti jsou považováni za "legitimnější cíle", než nezletilé děti. Univerzity vlastní také cenné vybaveni, jako jsou počítače, laboratorní vybavení atd., které více láká k rabování.

Válka má závažný dopad na vyšší vzdělávání, ať už v samotném zničení objektů, zabití či zranění zaměstnanců a studentů, masovém vysídlování a vážným problémům s financováním. Jedním z příkladů byl bombový útok teroristické skupiny na Damašskou univerzitu, který byl zaměřen na kavárnu fakulty architektury, při kterém bylo zavražděno patnáct studentů.

Syrské vyšší vzdělávání - navzdory tvrzení, že se zhroutilo - funguje ve vysoce obtížných podmínkách, v prostředí, které je charakterizováno vysokou mírou násilí a masovým vysídlením. Navzdory těmto faktorům, se kterými se denně systém školství potýká a které vedly k masivnímu narušení fungování, systém se nezhroutil a mnoho školních areálů funguje, byť s nižší kapacitou, než tomu bylo v předválečné Sýrii.

To je pozoruhodné v tom, že případ Sýrie obrací předpoklad uváděný v literatuře o nouzových situacích, že dopad konfliktu je intenzivnější na vrcholu vzdělávací pyramidy. Vyšší systém vzdělávání v Sýrii prokázal známky odolnosti a v mnoha ohledech zachoval množství nabízených služeb, ale kvalita byla značně narušena.


Komunistický svaz mládeže Sýrie Khaled Bagdash - SCYU KB, Sýrie.

Zdroj WorldYouth News - magazín Světové federace demokratické mládeže, březen 2019 https://issuu.com/wfdy/docs/worldyouth_news

Překlad KSM

 
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2020 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.