Saturday, July 11 2020  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
Srpen roku 1968 - manipulace a nepravdivé komentáře
Pondělí, 22 srpen 2005

Dne 21. srpna 2005 uběhlo již 38 let od vojenské intervence vojsk Varšavské smlouvy na území ČSSR. Při sledování zpráv a zpráviček jednotlivých televizních stanic se nemohu ubránit pocitu, že se předhánějí, kdo ukáže více krve, více československých vlajek v krvi, komentáře televizních moderátorů už ani není třeba připravovat, jsou každý rok stejné.

Snad by stálo za to je nahrát a vždy jen změnit rok, moderátoři by si ušetřili bojovně zoufalé výrazy tváří při sdělování této „reportáže“. Otázkou zůstává, zda všechny záběry pocházejí právě z roku 1968, u některých by se o tom dalo silně pochybovat (oblečení lidí, obchody..). Počet údajných obětí má stoupající tendenci, takže za pár let se dozvíme něco o 1000 obětech roku 1968. Pak snad už konečně lidem dojde, jaký je to nesmysl..

Vstupu vojsk VS předcházelo ji tak zvané Pražské jaro. Jednalo se o proces započatý lednovým rozhodnutím nejvyššího orgánu KSČ o odstoupení dosavadního 1. tajemníka Antonína Novotného a zvolením Alexandra Dubčeka do této funkce. Do vývoje společnosti se začala negativně promítat vystupování celá řady „aktérů“ roku 1989. Větší část členů strany i stoupenců socialismu mimo KSČ si proto s obavami začala uvědomovat, že tempo přeměn stále silněji diktují herci, spisovatelé, novináři a že strana ztrácí na vývojem ve společnosti kontrolu a že tento vývoj směřuje k plíživé likvidaci dosavadní politické orientace země.

Je na historicích, respektive na těch, kdo dnes mají přístup k většině dokumentům z tohoto období, aby objektivně posoudili, jak tehdejší vedení KSČ v období od 3. do 21. srpna plnilo své sliby a závazky. Musíme si však uvědomit a nelze to opomíjet, že tzv. sametová revoluce byla vedena hesly o reformě socialismu (viz projevy předních „protagonistů“ Havla a spol), nikoliv o jeho likvidaci. Vývoj však šel diametrálně jiným směrem. Tím směrem, který byl koncipován již v první polovině r. 1968.

Cílem a účelem každé okupace je buď změnit územní uspořádání okupovaných území nebo zvrátit jejich politický řád a pořádek, zemi ovládnout a podrobit si ji. Tento fakt jasně dokazuje vývoj od Mnichova v září 1938 po 15. březen 1939 a 6 let poté. Nic z toho však nesledovala a neuskutečnila intervence jednotek VS. Právě naopak: vojenská intervence ze srpna 1968 sledovala zachování socialistického kurzu vývoje Československa, měla zabránit jeho zvratu, a současně zachování příslušnosti vojenského prostoru ČSSR k závazkům v rámci Varšavské smlouvy.

Termín okupace musím zkrátka v souvislosti s touto dějinnou událostí odmítnout: tehdejší socialistické Československo nebylo v srpnu 1968 okupováno v pravém smyslu tohoto slova a, nebyla jí vnucena žádná správa pocházející z okupantské země, nebyl ustaven žádný protektor na Pražském hradě, jak tomu bylo po roce 1938, neexistovaly žádné snahy o vyhlazování obyvatel, o zabírání jejich majetků. Přístup a názorů současných pravicových politiků a médií se pouze snaží zakrýt skutečnou okupaci, nacistickou, která byla jednou z etap vedoucích k světové válce, se strašnými dopady na českou populaci a připravenými plány na likvidaci českého národa. Proti smrtelnému nebezpečí nacismu a fašismu povstal prakticky celý svět; vojenská intervence ze srpna 1968 žádnou válku ani mezinárodní konflikt nezpůsobila, nezměnila se ani územní celistvost ČSSR ani mezinárodní postavení Československa v rámci mezinárodního společenství, především v řadách OSN.

Je nutné říkat věci podle pravdy a objektivní situace.

Snad jen poznámka na závěr – ví vůbec Češi o přítomnosti jednotek NATO na svém území, o budování amerických základen? A kdo ví, co bude následovat…

Veronika Sýkorová

{moscomment}

 

 

Partneři:
http://www.kscm.cz
http://www.sosstudent.cz
http://www.kubadnes.cz
18. světový festival mládeže a studentstva
http://davdva.sk/
http://www.klub-pohranici.cz/
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2020 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.