Úvodní stránka arrow Přehled článků arrow Ze zahraničí arrow Postupovat rozhodně s cílem zastavit krizi Wednesday, January 20 2021  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
Postupovat rozhodně s cílem zastavit krizi
Pondělí, 09 únor 2015

Prohlášení předsednictva ÚV KS Ruské federace

Ekonomická krize v Rusku se znovu prohlubuje a dotýká se již všech jeho občanů. Vláda demonstruje svou neschopnost zastavit tyto destruktivní procesy.

V ruské ekonomice šafaří finanční spekulanti. V posledním roce došlo ke znehodnocení rublu ve vztahu k USD o 42%. Podle kritéria MMF již snížení hodnoty měny o 20% je potřeba považovat za valutovou krizi. Pád hodnoty rublu za loňský prosinec je možné srovnat s poklesem hodnoty ukrajinské hrivny za celý rok 2014.

V současnosti vnucuje vláda ruským občanům názor, že příčinou je snížení hodnoty ceny ropy a ekonomické sankce uvalené na Rusko EU a USA. Je pravdou, že se hodnota ropy snížila od června 2014 do ledna 2015 2,3krát. Ze 114 na 50 USD za barel. Není ale třeba zapomínat, že Rusko není jediná země na světě, jejíž rozpočet je závislý na exportu ropy. Ale ani v jedné ze zemí, jako je Saudská Arábie, Kuvajt, Venezuela, Nigerie, Írán, Norsko, Alžír a dalších, nepoklesla hodnota vlastní měny o více než 13%. Je třeba říci otevřeně: ruská krize má svůj vnitřní původ.

Ještě před padesáti léty naše země ohromovala svět vynikajícími úspěchy a tempem vědecko-technického pokroku. Nyní se v Rusku upevnil model surovinové ekonomiky, charakteristický pro rozvojové země, prosazený liberální ruskou buržoazií, úzce spojenou s nadnárodním finančním kapitálem. Zde je třeba hledat hlavní příčinu ubohého stavu Ruska.

Ten kdo ignoruje zkušenosti jiných, se musí učit na vlastních chybách. Nyní je naprosto jasné: úspěšný boj s krizí je možný pouze využitím metod zásahů státu do ekonomiky. Přesto vláda a Centrální banka neumí a ani se nesnaží překročit hranici liberálního fundamentalismu. Jejich politika umožňuje únik kapitálu z Ruska. V roce 2014 tak uniklo 151,5 miliard USD, 2,5krát více než v roce 2013. Bez ohledu na tento stav neplánuje vedení Centrální banky omezení vývozu kapitálu a snaží se bojovat proti snižování hodnoty rublu zvyšováním směnného kurzu USD a eura, čímž likviduje poslední zbytky reálné ekonomiky, pochovává vládní záměry na nahrazení importu vlastní produkcí a zasazuje smrtelnou ránu malému a střednímu podnikání.

Zvýšení kurzu USD a eura, při všech problémech mohlo otevřít cestu růstu domácí výroby. Úroková sazba, stanovena Centrální bankou však uzavřela podnikům přístup k úvěrům a přivedla mnohé z nich na pokraj bankrotu.

Ruské valutové rezervy se rozpouštějí před očima. Nedávno činily 600miliard USD, počátkem ledna se snížily na 378 miliard a tento trend pokračuje. Účinnost bezpečnostního airbagu ruské ekonomiky v podobě "Rezervního fondu" a "Fondu národního blahobytu" se značně snižuje. Tyto ztráty jsou úzce spojeny s aktivní vládní podporou největších bank.

Státní finance jsou pochopitelně zasaženy nejvíce. Připravuje se snížení výdajů státního rozpočtu nejméně o 10%. Za neschopnost vlády realizovat modernizaci ekonomiky zaplatí miliony pracujících. Lze předpokládat, že nezaměstnanost dosáhne v roce 2015 až 8% a počet oficiálně registrovaných nezaměstnaných se zvýší o 650 tisíc. Již nyní dochází k hromadnému zavírání vzdělávacích a zdravotnických institucí. Nezaměstnanost se dotkne tisíců učitelů a lékařů. Hromadné propouštění - až 25% zaměstnanců se dotkne i státních podniků.

Závislost na importu vyvolává zákonitě růst cen zboží a služeb, zejména potravin, léků a zboží, po kterém je velká poptávka. Maloobchodní ceny se zvyšují jak u zboží z dovozu, tak i z domácí produkce. Ceny některých druhů potravin se zvýšily až o 150%. V prvním čtvrtletí 2015 dosáhne inflace pravděpodobně až 15%. Reálné příjmy obyvatel se sníží asi o 7-8%.

Mnohamilionové platy ředitelů státních podniků se jeví za této situace krajně podivně. Dokonce ve státech jako jsou USA a Francie byly platy takových funkcionářů omezeny a v krizové situaci zvyšují i daně na tak vysoké příjmy. V Rusku, stejně jako dříve se považuje za nemožné zavedení progresivní daně. Vláda neustále hovoří o nezbytnosti komplexní státní podpory malého podnikání. Ve skutečnosti probíhá jeho trvalé zbídačování. Ministr financí Siluanov hovoří o záměrech vlády zvýšit zdanění malého a středního podnikání. To ale neodpovídá výzvám ke zkvalitnění podmínek pro jejich práci, které vyslovil prezident Putin ve zprávě Federálnímu shromáždění. Současná vládní orientace ekonomiky žene Rusko do finančně-ekonomického bankrotu. Počátkem roku 2015 na tzv. "Gajdarovském fóru" se vyznal premiér Medveděv ze své oddanosti myšlenkám tržního fundamentalismu a odmítl mobilizační cestu rozvoje. Premiéra netrápilo to, že mnozí účastníci fóra se osobně podíleli na rozbíjení průmyslového a vědecko-technického potenciálu Ruska. Při tom krize, která zasáhla zemi je důsledkem realizace programu spekulativní ekonomiky. Fórum se tak stalo odrazem prázdna v myšlení liberální elity. Protikrizový plán vlády, který byl prezentován vicepremiérem Šuvalovem ve Státní Dumě, potvrzuje neschopnost vlády řešit stávající situaci charakterizovanou prohlubujícími se hrozbami. Situace je taková, že snaha Ruska o prosazení nezávislé orientace v zahraniční politice není podpořena ani silnou ekonomikou, ani mohutnou armádou a ani perspektivní vědou. Korupce zasáhla všechny řídící orgány. Soudní a policejní systém často slouží defraudantům, zlodějům a darebákům. Všude vládne nekompetentnost a amatérismus.

Předsednictvo ÚV KS RF je stávající situací krajně znepokojeno. Hlavní hrozbou pro Rusko je pokračování v liberálním kurzu, doporučeném "Gajdarovým institutem" a "Vysokou ekonomickou školou". Ve složité historické okamžiky je mimořádně důležité se orientovat na ekonomiku, finance a na záchranu státu. Takový okamžik nyní nastal. Další zpoždění by mohlo vyvolat nezvratné procesy.

Krizi je ještě možné zastavit. K tomu je však potřeba začít jednat odborně a energicky. Vláda, která chce prosazovat národní zájmy, musí zajistit růst průmyslu a zemědělství. Mezi další opatření, která by se měla realizovat, patří:

  • Zavedení státní kontroly valutových operací a celého bankovního systému. Znárodnění hlavních bank. Donutit exportéry surovin, aby alespoň 50% valutových zisků prodávali státu.
  • Donucení Centrální banky, aby sloužila zájmům Ruska. Donutit Centrální banku, aby zavedla cílové úvěrování reálného sektoru ekonomiky. Snížit základní úvěrovou sazbu na oficiální úroveň inflace. Zavést státní kontrolu skutečného využívání úvěrových zdrojů.
  • Zakázat vývoz kapitálu do daňových rájů. Vrátit do Ruska nejen zisky, ale i aktiva. Zakázat přeshraniční pohyb kapitálu. Zavést moratorium na vyplácení vnějších úvěrových závazků do celkového ukončení sankcí.
  • Okamžitě vystoupit ze Světové obchodní organizace (WTO). Stát si musí vzít řízení ekonomiky za svůj úkol, prosadit v ní vysoké technologie, prostřednictvím nejnovějších výsledků vědy a výzkumů.
  • Znárodnit ropný a plynový komplex a další surovinová odvětví. Přístup k surovinovým zdrojům spojit s objednávkami pro domácí průmysl. Garantovat moratorium na růst cen produkce surovinových monopolů. Zajistit státní regulaci cen paliv a mazadel.
  • S cílem doplnění státního rozpočtu zavést státní monopol na produkci a prodej alkoholických nápojů.
  • Okamžitě zavést kontrolu cen základních potravin, které tvoří součást životního minima.
  • Vytvořit státní systém trhu s cílem zavést konkurenci soukromému trhu.
  • Vytvořit takové podmínky pro zemědělce, aby mohli prodávat svou produkci na zvláštních městských trzích a tím dosáhnout zvýšení jejich finančních příjmů a růstu zemědělské výroby.
  • Zavést progresivní daň mimořádně vysokých platů.

Komunistická strana RF aktivně propaguje svůj program překonání krize a trvá na změně orientace.

V nejbližším období bude doplněn komplex návrhů k vyvedení země z krize. K dosažení změn podporují komunisté vznik vlády národní důvěry. Strana společně se svými spojenci je připravena poskytnout své nejlepší odborné kádry k řízení národního hospodářství.

S cílem překonání ekonomické krize jsou komunisté připraveni spojit své úsilí se všemi vlasteneckými a progresivními sílami Ruska. Usilujeme o záchranu země a ruského lidu, který si zaslouží lepší život v současnosti i budoucnosti.


G. A. Zjuganov

Předseda ÚV KS RF

5. února 2015

 

 

Partneři:
http://www.kscm.cz
http://www.sosstudent.cz
http://www.kubadnes.cz
18. světový festival mládeže a studentstva
http://davdva.sk/
http://www.klub-pohranici.cz/
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2021 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.