Úvodní stránka arrow Ze zahraničí arrow Venezuela v roce 2011 - období velkých bojů a progresu Wednesday, April 25 2018  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
Venezuela v roce 2011 - období velkých bojů a progresu
Sobota, 21 leden 2012

Druhá verze Rok 2011 byl dalším úspěšným rokem nejen pro venezuelskou revoluční vládu, ale hlavně pro venezuelský lid. Rok odstartoval pod tlakem nouzové situace a skončil zrodem nových sociálních programů a obrozením revolučního hnutí, zaostřeného na upevnění lidové moci.

Skončil dvanáctý rok vlády prezidenta Huga Cháveze. Je zajímavé zhodnotit alespoň jeho klady a nedostatky.

Největším úspěchem Chávezovy vlády je nízká nezaměstnanost dosahující pouhých 6,2% a 18ti násobné zvýšení financování vysokoškolského studia. Ve své každoroční zprávě o stavu země, přednesené prezidentem 17. ledna 2012 v Národním shromáždění bylo zdůrazněno, že nejde o pouhá tvrzení venezuelské vlády, ale o údaje potvrzené agenturami OSN, Ekonomickou komisí pro Latinskou Ameriku a Karibskou oblast CEPAL, podle kterých má Venezuela nejnižší sociální nerovnost v Latinské Americe. Agentury potvrdily i údaj, že za 12 let vlády prezidenta Cháveze se snížila chudoba o 26,8% a extrémní bída o 19,7%. V počtu vysokoškolských studentů zaujímá Venezuela druhé místo na kontinentu za socialistickou Kubou a páté na světě.

V roce 2011 poskytla vláda na financování společenských organizací a lidového hnutí, včetně lidových družstev 5 miliard bolivarů (1,6 miliard USD).

 

Zdravá ekonomika

Za vlády prezidenta Cháveze se zvýšil HDP Venezuely z 91 milionů USD v roce 1998 na 328 miliard v roce 2011. Venezulská zadluženost činí pouze 23,6% HDP. V roce jeho nástupu k moci činila 43,2%.

 

Domácí produkce

Se zvyšováním mezd pracujících roste poptávka po zboží domácí produkce. Kromě toho, že vláda musí bojovat s inflací, musí plnit neméně důležitý úkol, bojovat se spekulativními cenami, aby mohla zajistit dostupnost zboží obyvatelstvu a především chudým. S cílem omezit praktiky soukromého maloobchodního trhu, prosadila nedávno vláda přijetí zákona o kontrole cen.

Ukazuje se, že problém může vyřešit pouze společenské vlastnictví výrobních podniků i maloobchodní sítě, poněvadž soukromý trh si nachází stále nové cesty, kterými může zákony obejít. Problém se stává naléhavějším, zejména v době, kdy vláda neřeší pouze zásobování obyvatelstva, ale usiluje i o vyřešení mnoha sociálních problémů, zdravotnictví, dostupného bydlení a mnoha dalších.

 

Doprava a infrastruktura

Se zvyšováním počtu obyvatel roste potřeba zkvalitňování veřejné dopravy.

Vláda zahájila výstavbu nových tras metra v Caracasu, opravy a stavby nových silnic a dálnic. Výsledek se projeví ve zkvalitnění života obyvatelstva za delší dobu. V rozpočtu na rok 2012 vláda uvolnila na zlepšení dopravní infrastrastruktury 1 miliardu USD. Negativním problémem je korupce, která se podepisuje na vysokých cenách soukromých stavebních společností.

 

Sociální programy

Po ukončení léčení se prezident Chávez znovu energicky pustil do práce. Ke konci minulého roku prosadil dva programy zaměřené na opatření proti chudobě, zejména na zvýšení životní úrovně dříve sociálně vyloučených skupin obyvatelstva.

Oba programy nesou tradiční název "mise". Tedy "Mise děti Venezuely" a "Mise větší láska". První má pomoci dětem, druhá seniorům. První zajišťuje pravidelnou měsíční dávku pro chudinské matky s více dětmi, druhá má pomoci těm seniorům, kteří si z různých důvodů nebyli schopni zajistit dostatečný starobní důchod.

Vláda i nadále pokračuje v investicích do infrastruktury zdravotnictví a školství. Rekonstrukcemi a opravami prochází 140 nemocnic. Finanční pomoc je poskytována i chudým rodinám, aby mohly zajistit docházku svých dětí do škol a zakoupit jim učební pomůcky.

 

Výstavba bytů

Rok 2011 je možné nazvat rokem bytové výstavby. Nepřetržité deště a záplavy v roce 2010 připravily o bydlení 130 tisíc občanů. Národní vláda prosadila dosud nejambiciosnější program, jehož cílem bylo zajistit důstojné bydlení nejen pro lidi z vyplavených bytů, ale pro všechny, především pro ty, kdo si ho nemohli až dosud dovolit.

Podle původního programu měla vláda nechat postavit do roku 2017 2 miliony bytů, pokud by to nestačilo, měl se počet zvýšit o další milion do roku 2019.

Do výstavby financované státem, se zapojily vládní agentury, soukromé stavební podniky i zahraniční partneři.

V roce 2011 byla dokončena výstavba 144 tisíc bytů. Vzhledem k závazku se bude musit tempo výstavby zvýšit. Byty nejsou předávány jejich nájemníkům zdarma. Hypotéky jsou však dotované státem ze sociálních programů, a splátky jsou upravovány podle reálných finančních možností rodin.

Pokud rodina není schopna zaplatit ani počáteční vklad, stát ho za ni zaplatí a převezme i splácení hypotéky.

 

Největší bitva prezidenta Cháveze

Venezuelská revoluce, kladoucí důraz na paricipativní demokracii a realizaci politiky pro lid, je dosud na své cestě od neoliberalismu k socialismu závislá na výkonu funkce prezidenta právě Chávezem. Tato skutečnost se potvrdila zejména v červnu, kdy prezident v průběhu své oficiální návštěvy na Kubě oznámil, že jeho zhoubný nádor byl odstraněn. Překvapující informace zasáhla celou Venezuelu.

Přispěla k upevnění jednoty jeho příznivců a vyvolala vlnu spekulací a intrik v domácím opozičním i zahraničním tisku. Jeho krvelační protivníci se ani na veřejnosti netajili svými nadějemi, že svou největší životní bitvu prohraje. Po pěti měsících zklámání tím, že se jejich přání nenaplnilo, zvýšili intenzitu útoků proti revoluci a jejímu vůdci.

 

Realizace snu Simona Bolivara - vznik "Společenství Latinskoamerických a Karibských států" CELAC

2. 12. 2011 byla v Caracasu založena historicky nejvýznamnější organizace na jih od Spojených států. Nově vzniklá aliance zahrnuje 33 států. Jejím hlavním cílem je prosazování demokratického vývoje, vzájemně výhodné ekonomické spolupráce a zbavování se závislosti na USA a nadnárodních společnostech.

V průběhu loňského roku došlo i k dočasnému vyřešení sporu s Kolumbií, vyprovokovanému Spojenými státy, které již začaly posilovat svou vojenskou přítomnost v Kolumbii pro případ konfliktu s Venezuelou.

Po zvolení Santose prezidentem se situace uklidnila, diplomatické vztahy byly obnoveny. Vztahy jsou však velmi křehké a mohou být pod nejrůznějšími záminkami narušeny. Pozitivním jevem v zahraniční politice je navázání přátelských vztahů s nově zvoleným peruánským prezidentem Ollantem Humalou.

Progresivní trend vývoje v rámci společenství ALBA byl potvrzen i opětným zvolením Daniela Ortegy prezidentem Nikaraguy.

 

Nová bezpečnostní "mise" pro boj s "kulturou násilí"

Přes významné úspěchy v oblasti realizace sociálních programů,jakými jsou bezplatný přístup ke vzdělání a zdravotní péči, zůstává nevyřešeným problémem osobní bezpečnost venezuelského obyvatelstva. Ostatně je potřeba si připomenout obrovský nárůst kriminality povzbuzovaný vnější i vnitřní reakcí před únorem 1948 v ČSR. Bezpečnostní program bude zaměřen na prohloubení iniciativ zahájených v této oblasti již před dvěma roky. Jejím charakteristickým rysem byl vznik "Bolivarské národní policie", nových oddělení pro boj s obecnou i organizovanou kriminalitou atd. Nová "mise" však bude zaměřena i na vymýcení sociálních kořenů zločinnosti, které jako "kultura násilí" ovládají celé oblasti Venezuely. Kromě reformy policie, odzbrojení obyvatelstva a zničení zbraní bude nová mise zahrnovat důležité prvky, jakými jsou prosazování významu zásadních lidských hodnot, ceny lidského života a dalších. Významnou úlohu zde musí sehrát masmédia, která až dosud žila z opěvování násilí a krveprolití. Hlubokou změnou prochází i venezuelský právní systém. Zatím však je částečně pod vlivem bohatých vrstev. Uměle oddaluje potrestání vrahů více než tří set drobných farmářů, kteří se pokusili, v souladu se zákonem o pozemkové reformě z roku 2001, převzít nevyužívanou velkostatkářskou půdu.

 

Volby prezidenta

Nejvýznamnějším testem úspěchu Bolivarské revoluce budou prezidentské volby 7. 10. 2012.

Venezuela i po 12 revolučních létech zůstává nadále kapitalistickým státem, jehož opoziční buržoazní politikové jsou řízeni a placeni prostřednictvím nevládních organizací, jejichž sídla se nacházejí v USA, Kanadě a EU. Absolutní většina mediálních společností je vlastněna soukromým zahraničním kapitálem. Proto i volby nejsou pouze vnitřní záležitostí, ale bojem pokrokových revolučních sil s globalizovaným kapitalismem.

Zatím průzkumy veřejného mínění předpovídají vítězství prezidenta Cháveze. Revoluční moc však musí být připravena nejen na neuznání výsledků voleb Washingtonem, ale i na pokusy intervenovat do volební kampaně. Hlavní úlohu ve volební kampani by měla sehrát vlastenecká organizace "Velký patriotický pól", která má na celém území přes deset tisíc buněk. Organizace je řízena vedením Jednotné socialistické strany Venezuely.

 

Politická lekce opozici

Prezident Chávez ještě ani neukončil přednášení své zprávy "O stavu země" v Národním shromáždění, když jedna z kandidátek na funkci prezidenta, miláček amerických prezidentů Bushe a Obamy, Maria Corina Machadová se pokusila vyvolat skandál. Přerušila vystoupení, začala vykřikovat obvinění proti Chávezovi, že loupí soukromé vlastnictví, a usilovala, aby s ní prezident začal diskutovat. Prohlásila se za mluvčí venezuelských žen a matek, skutečných Venezuelců, kteří nechtějí jít cestou ke komunismu. "Požadujeme respekt pro soukromé vlastnictví...jak můžete mluvit o respektování soukromého sektoru ve Venezuele, jestliže sám realizujete politiku vyvlastňování, která je loupeží... vlastnictví podnikatelů...vaše doba skončila... nastoupil čas pro novou Venezuelu.", vykřikovala. Prezident Chávez jí doporučil, aby se zaměřila na získání více politických zkušeností. "Nejdříve vyhrajte primárky, to je to základní, co můžete udělat, protože zatím nejste na takové úrovni, abyste mohla se mnou diskutovat...je mi to velmi líto, bohužel je to pravda...dokonce jste mně nazvala zlodějem před celým národem. Nebudu vám to však zazlívat. Orel much nelapá, poslankyně."

Zuřivost jejího projevu naznačuje, že bez Američanů, tedy CIA a ostatních tajných služeb opozice nemá šanci se sama prosadit, ostatně jako nikde ve světě, pokud nejsou u kormidla zrádci jako Gorbačov. Co tedy bude následovat, když Chávez opět zvítězí? Vojenská agrese?

Karel Kluz

 

Partneři:
http://www.kscm.cz
http://www.sosstudent.cz
http://www.kubadnes.cz
18. světový festival mládeže a studentstva
http://www.klub-pohranici.cz/
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2018 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.