Úvodní stránka arrow Zločiny kapitálu arrow Černá Afrika pod francouzskou kolonizací II. Thursday, August 13 2020  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
Černá Afrika pod francouzskou kolonizací II.
Úterý, 05 leden 2010

KOLONIÁLNÍ VÝBOJ - Rozdělení afrického kontinentu, počínaje pobřežními kontory zděděnými z doby obchodu s otroky, se provede zhruba v letech 1876 až 1900. Postavilo to Francii především proti Velké Británii v soupeření, které vyvrcholí v roce 1898 ?incidentem? ve Fachodě. Tehdy, když Marchandova mise snažící se navázat spojení mezi střední Afrikou a Džibuti, narazí na Kitchenerový anglické jednotky na Horním Nilu. Francie musí upustit od svých snah v této oblasti.

V podstatě bylo ale rozdělení dokončeno a byla v roce 1904 uza­vřena "srdečná dohoda", jež učinila konec francouzsko-britskému sporu.Koloniální výboj se halí do humanitárních záminek - jde o ukon­čení obchodu s otroky a otrokářství; odstranění "krvelačných krá­líčků", kteří vrhají Afriku do ohně a krve; otevření Afriky pro ob­chod a tím samým i pro civilizaci. Misionář (hlavně katolický ve francouzské oblasti) je pro dobývání duší spojen s důstojníkem a administrátorem.

V letech 1884-1885 Africká konference v Berlíně, na níž se sešly hlavní evropské mocnosti a Spojené státy, potvrdila ve jménu těchto zásad právo evropských mocností, aby si rozdělily Afriku.Koloniální praktika, jak uvidíme, bude poněkud vzdálena od vy­hlašovaných zásad.

Pro francouzské vojáky je dobytí. Afriky po porážce v roce 1871 a po ztrátě Alsaska-Lotrinska jedním ze způsobů, jak obnovit ztra­cenou vojenskou slávu a v často nebezpečném dobrodružství získat svůj věhlas a ostruhy.Vojáci a obchodníci jsou často v rozporu, jestliže ku příkladu po­litická autorita usiluje k velké škodě obchodníků o zákaz dovozu palebných zbraní a munice. Ale ve svém celku slouží územní zábor zájmům evropského obchodu, který vytlačuje konkurenci afrických obchodníků a zřizuje od pobřeží směrem do vnitrozemí svou sít' faktorií, kde se směňují nezpracované výrobky za dovážené zboží.

Odpor hlav afrických států, Lat Diora v Senegalu, Ahmadoua v Sudánu (nyní Mali), Samoryho v Horní Guinei, Béhanzina v Dahomeji (nyní Benin) atd. je zlomen. Především vzhledem k převaze dobyvatelů ve zbraních (rychlopalné pušky, dělostřelec­tvo). Přičemž odpor obyvatelstva "bez státu", žijícího v kmenových společenstvích nebo v samosprávných vesnicích, se zdolával déle a prodloužil se hluboko do XX. století (pacifikace lesní části Slono­vinového pobřeží v letech 1908 až 1916; povstání Gbayů v rovní­kové Africe v letech 1928 až 1931). Saharské okrajové oblasti Mau­retánie a Maroka jsou podrobeny až v roce 1936."Smlouvy" uzavřené s africkými panovníky, které vycházely z "práv" Francie vůči koloniálním konkurentům, jsou potupně re­dukovány na cáry papíru, pokud to koloniální úřady vůbec uznají za zajímavé. A tak ve Francouzské západní Africe pouhý dekret z 23. října 1904 zabírá prostě a jednoduše celé území "pod protek­torát".

 

Partneři:
http://www.kscm.cz
http://www.sosstudent.cz
http://www.kubadnes.cz
18. světový festival mládeže a studentstva
http://davdva.sk/
http://www.klub-pohranici.cz/
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2020 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.