Úvodní stránka arrow Ze zahraničí arrow V Athénách se konalo mezinár. setkání komunistických stran Saturday, September 19 2020  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
V Athénách se konalo mezinár. setkání komunistických stran
Sobota, 19 listopad 2005

Více než 70 komunistických a dělnických stran se v hlavním městě Řecka účastní 18. - 20. 11. mezinárodní konference "Současné trendy kapitalismu: ekonomický, sociální a politický dopad. Komunistická alternativa.", kterou pořádá Komunistická strana Řecka. Čeští komunisté na konferenci samozřejmě nechyběli.

Více než 70 komunistických a dělnických stran se v hlavním městě Řecka účastní mezinárodní konference "Současné trendy kapitalismu: ekonomický, sociální a politický dopad. Komunistická alternativa.", kterou pořádá Komunistická strana Řecka (KKE). Čeští komunisté na konferenci samozřejmě nechybí.

Již úvodní vystoupení generální tajemnice KKE Aleky Paparigy nasadilo vysokou laťku pro všechny diskutující. Ocenila rostoucí účast na těchto pravidelných setkáních, která se uskutečňují již od roku 1999. Výsledky setkání a příspěvky jsou prezentovány v Informačním bulletinu, který vychází v několika světových jazycích (např. anglicky, španělsky, rusky...). Podle názoru KKE je klíčem k alternativě, kterou komunisté musí nabízet, analýza 3 základní věci - charakter a povaha moderní imperialistické strategie, a opatření přijímaná tzv. neoliberální politikou nebo neoliberalismem, imperialistický charakter mezistátních sdružení jako je EU a dalších svazů s méně vyvinutým charakterem. a postoj k socialismu, který známe, v konjunkci s jeho vědeckou kritickou studií a teoretické zobecnění nové zkušenosti.

"Dnes nestačí kritizovat imperialismus, jsou vyžadovány jasné odpovědi na řadu otázek." řekla. Zanalyzovala zkušenosti s EU, nemožnost transformace EU v socialistickou Evropu podobně jako nemožnost transformace kapitalismu v socialismus. Zmínila rozsah rozporů mezi imperialistickými centry a malý rozdíl mezi politikou USA a EU, planost nadějí vkládaných do sociálními demokraty ovládanými sociálními fóry i do Evropské levicové strany. I v další analýze KKE se potvrdilo, že sociální demokraté již naplno opustili svůj "sociální, humánní tvář" a síly nutné ke klamání nespokojených mas tak musely předhodil další, novou, skutečnou levici... Nicméně i komunistické strany participují na projektu SEL, řada nich byla přítomna i na této konferenci. Tato nová situace v Evropě by na základě diskuse měla být předmětem samotného fóra evropských komunistů, které se uskuteční pravděpodobně v Německu.

Věnovala se solidaritě s arabskými zeměmi, s antiimperialistickými hnutími, s Kubou, Venezuelou a dalšími.

---

V Athénách se 18. ? 20. listopadu 2005 sešlo 73 komunistických a dělnických stran ze všech kontinentů na konferenci ?Současné trendy kapitalismu: Ekonomický, politický a sociální dopad. Komunistická alternativa.?

Zúčastněné strany:

KS Albánie, Alžírská strana demokracie a socialismu, KS Argentiny, KS Rakouska, KS Austrálie, Demokratická pokroková tribuna Bahrainu, KS Běloruska, Belgická strana práce, Dělnická komunistická strana Bosny a Hercegoviny, KS Brazílie, KS Británie, Nová KS Británie, Bulharská KS ?Jiří Dimitrov?, KS Bulharska, KS Kanady, KS Číny, KS Kuby, AKEL ? Kypr, KSČM, KS v Dánsku, KS Dánska, KS Egypta, KS Estonska, KS Finska, KS Makedonie, Sjednocená komunistická strana Gruzie, Německá KS, KS Řecka, Maďarská dělnická strana, KS Indie (marxistická), Tudeh Iránu, Irácká KS, KS Irska, Dělnická strana Irska, KS Izraele, Strana komunistické obnovy, Strana italských komunistů, Jordánská KS, Dělnická strana Koreje, Socialistická strana Lotyšska, Libanonská KS, Socialistická strana Litvy, KS Lucemburska, Strana kongresu za nezávislost Madagaskaru, KS Malty, Strana komunistů Mexika, Nová KS Nizozemí, KS Norska, Palestinská KS, Filipínská KS 1930, KS Polska, Portugalská KS, Rumunská KS, Strana socialistické aliance Rumunska, KS Ruské Federace, KS Sovětského svazu, Komunistická dělnická strana Ruska ? Strana komunistů Ruska, Svaz komunistických stran - KS Sovětského svazu, Nová komunistická strana Jugoslávie, KS Slovenska, KS Španělska, KS lidu Španělska, Súdánská KS, KS Švédska, Syrská KS, KS Sýrie, KS Tádžikistánu, KS Turecka, KS Ukrajiny, Svaz komunistů Ukrajiny, KS USA, KS Venezuely, KS Vietnamu.

Několik stran, které nemohly být přítomny, zaslaly pozdravy a psané příspěvky, které se staly součástí dokumentů konference. 3 dny konference byly tvořivou výměnou pohledů na mezinárodní situaci a zkušeností s prací v masových hnutích, bojů lidí a aktivit komunistických a dělnických stran. Účastníky byla navržena a schválena solidární stanoviska k široké oblasti mezinárodního dění.

Vystupující poukázali na soudobé fenomény a tendence v kapitalismu. Bylo poznamenáno, že imperialismus je agresivnější ve všech sférách a útočí na sociální a pracovní práva. Zkušenosti, které zde byly vyměněny se týkaly hnutí a bojů lidí v různých podmínkách rozličných zemí a roli komunistů v nich. Vystupující potvrdili aktuálnost socialismu a vyměnili si pohledy na cesty k projekci a uskutečnění tohoto cíle v 21. století. Jelikož imperialismus se vyvíjí značně nerovnoměrně, jsou i úkoly komunistů v jednotlivých zemích různé a mohou zdánlivě jít i proti sobě. Řada vystupujících proto odsoudila levičácké teze o historické překonanosti národních států a nutnosti orientovat se na boj na minimálně evropské či kontinentální úrovni (zaměňující internacionalismus za nacionální nihilismus).

Velice kvalitativně rozdílná se ukázala teoretická, ideologická a praktická práce jednotlivých stran. Někteří se omezili na pouhé konstatování známých faktů a globalizaci, jiní se věnovali představení své strany a své práce či situaci ve vlastní zemi. Ale např. příspěvky KS Řecka, Turecké KS, Belgické strany práce ukázaly nejen široký záběr, ale i hloubku, když spojovaly analýzu stavu společnosti s konkrétním aktivitami. A tak aktivně působí v Turecku Vlastenecká fronta bojující proti členství v EU, v Řecku antiimperialistická fronta a zejména mládežnická organizace KNE, protiválečné hnutí, balkánské hnutí proti NATO a třídně orientované odbory PAME, které ač vznikly v roce 1999, již mají více než 560.000 aktivních členů.

Diskusi se nevyhnulo ani téma Evropské levicové strany, neboť někteří pozorovatelé i členové (Itálie, Rakousko) byli na konferenci taktéž přítomni. Většinový názor k SEL byl značně kritický, nicméně pozitivně byl vnímán návrh Německé KS uspořádat příští rok fórum evropských komunistů, kde by se postoj k SEL a jiným aktuálním otázkám na evropské úrovni diskutoval. Rozporné postoje jsou i sociálním fórům, které v některých zemích hraje úlohu pokrokovou, v jiných zase protikomunistickou.

Bylo poznamenáno, že je důležité rozvíjet aktivní politickou solidaritu a podporu mezi komunistickými a dělnickými stranami, právě tak jako všeobecně mezi lidovými hnutími a tyto pohledy byly vyměněny v podobě možných forem společných akcí.

Účastníci vyjádřili potřebu v podobných mítincích pokračoval a znásobit je na mezinárodní a regionální úrovni a zvýraznili pozitivní efekt specifické spolupráce mezi komunistickými a dělnickými stranami v koordinaci a společné akci s širšími demokratickými, antiimperialistickými, antimonopolními a vlasteneckými silami. Byla také zmíněna důležitost kritické výměny pohledů a teoretických diskusí o otázkách socialismu dnes.

Mítink se věnoval i rozvoji Solidnetu, tedy zpravodajského serveru komunistů na adrese solidnet.org. Bylo konstatováno, že ačkoliv roste počet přispěvatelů (z 230 v roce 2002 na 585 současně), klesá počet příspěvků. Také propagace a návštěvnost stránek není velká ve srovnání s možnostmi, které internet nabízí. Pro další rozvoj stránek bylo poznamenáno, že je třeba vytvořit nový design stránek, zvýšit reklamu stránek, zahrnout do stránek další obsah (Rudá historie atd.) a vytvořit tým překladatelů.

Společným projektem je také Informační bulletin, který obsahuje příspěvky ze setkání komunistů. Je distribuován ve 2 brožurách ročně v angličtině, ruštině a španělštině, připravuje v Řečtině a Japonštině. Zatím vyšlo od roku 2000 11 brožur v angličtině, 10 v ruštině a 4 ve španělštině. Problematické zůstává zajištění zdrojů pro tisk.

Na mítinku byla navržena série iniciativ, které mohou být pozitivním krokem v dalším rozvoji solidarity a společných akcích mezi komunistickými a socialistickými stranami.

Společná kampaň za propuštění 5 kubánských vlastenců, která může zahrnovat organizaci delegací poslanců, odborářů a dalších veřejných oso do vězení v Miami.
Delegace mezinárodních solidárních brigád členů našich stran na Kubu a do Venezuely. Aktivní podpora všech iniciativ zamířených proti FTAA/ALCA. Mobilizace pro vydání Carillese do Venezuely.
Společná akci proti antikomunistické rezoluci v Radě Evropy. Uskutečnění společné rezoluce, podpisové kampaně a protestů v našich zemích
Kampaň za aktuální platnost socialismu při příležitosti 90. výročí Velké říjnové socialistické revoluce v roce 2007
Pro oslavy 1. máje 2006 kampaň proti chudobě, nezaměstnanosti, propouštění a liberalizaci pracovních hodin a reformě sociálních jistot a pracovních práv; proti plánům strukturálního přizpůsobení a politikám MMF a SB a za zrušení cizích dluhů tzv. zemí třetího světa
Mítink komunistických učitelů z evropských zemí o dopadech kapitalistické restrukturalizace a Lisabonské strategie na vzdělání. Společná práce na bodech týkajících se šíření komunistické ideologie a hodnot mezi mladými lidmi a aspektu týkajícího se užívání internetu.
Evropská kampaň proti antiteroristickým opatřením EU. Podpora aktivit KS Finska během summitu EU.
Systematický monitoring perzekucí komunistických stran a dalších antiimperialistických sil jako např. postavení KS mimo zákon na základě jména, ilegální činnost KS, monitoring útoků a uvězňování, dalších podob persekucí a kontrol. Vytvoření pracovní skupiny k těmto otázkám.
Aktivní podpora pro širokou účast v regionálních mítincích komunistických stran jako např. mítinků v Latinské Americe a dalších regionálních mítinků KS.
Podpora Evropské iniciativy KS Portugalska týkající se vývoje Evropy a EU, březen 2006
Mítink balkánských KS a antiválečných hnutí zaměřený proti změnám na hranicích a imperialistickým intervencím NATO, USA a EU.
Kampaně za stažení cizích okupačních sil z Iráku, proti NATO a cizím vojenským základnám. Podpora iniciativy KS Kanady ve Vancouveru, červen 2006 a dalších relevantních iniciativ.
Solidarita s KLDR, která čelí blokádě USA a hrozbě imperialistické agrese právě tak jako s lidmi všech zemí čelících imperialistickým hrozbám
Akce proti plánu ?Velkého Středního Východu. Aktivní solidarita s iráckými lidmi, za ukončení okupace a obnovení suverenity země. Vyjadřujeme také naší solidaritu s národy Libanonu a Sýrie v jejich boji proti imperialistickému útlaku a vměšování do vnitřních záležitostí jejich zemí. Odsuzujeme imperialistické hrozby Iránu a vyjadřujeme naší solidaritu s jeho lidem v boji za mír, pokrok, demokratická práva a sociální spravedlnost. Zintenzívnit solidární akce s mírumilovnými silami Izraele. Vytvoření mezinárodního dne akcí proti izraelské rasistické zdi v Palestině a další akce. Společná solidární delegace zástupců KS do Libanonu, Sýrie, Palestiny a Izraele.
Znásobit solidární akce s národy Afriky, proti imperialistickému vykořisťování a podpořit solidární spolupráci a společné akce s africkými komunistickými a dělnickými stranami.
Na mítinku byly také předloženy rezoluce solidarity s Kubou, Venezuelou, proti odstranění Leninova mauzolea v Moskvě, proti antikomunistickému návrhu v Radě Evropy.

Čas, místo a téma příštího setkání komunistů budou rozhodnuty na setkání pracovní skupiny komunistických a dělnických stran. Diskutovat se bude taktéž o dalších možných pozvaných stranách.

Zdeněk Štefek

{moscomment}

 

Partneři:
http://www.kscm.cz
http://www.sosstudent.cz
http://www.kubadnes.cz
18. světový festival mládeže a studentstva
http://davdva.sk/
http://www.klub-pohranici.cz/
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2020 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.