Úvodní stránka arrow Historie arrow Byl 15.březen 1939... Tuesday, September 22 2020  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
Byl 15.březen 1939...
Neděle, 23 březen 2008

Fašističtí vůdcové Německa provedli nový akt brutální svévole a násilí: vojensky přepadli Československo. České země připojili k Německu a vyhlásili je za „německý protektorát“. Slovensko vzali „pod ochranu“, což je jiný výraz pro násilný zábor této země. A konečně i poslední zbytek Československa, Podkarpatsko, bylo za německého souhlasu zabráno Maďarskem. Jak došlo k tomuto novému zločinu, jímž byla zničena státní a národní nezávislost deseti milionů Čechů a Slováků?

Není sporu o tom, že kořeny událostí z 15. a 16. března 1939 nutno hledat v mnichovském ujednání z 29. září 1938.

Do Mnichova šel Hitler se lživým prohlášením, že mu neběží o nic jiného než o „osvobození“ sudetských němců, jakož i Maďarů a Poláků žijících v Československu. Avšak už několik dní nato, při stanovení tak zvaného pátého okupačního pásma, kdy anglická a francouzská vláda ponechaly Hitlerovi úplně volnou ruku, se ukázalo, že fašistické Německo stanoví nové hranice Československa ne podle principů národnostních, nýbrž podle svých vojensko-strategických plánů. Totéž se opakovalo při tak zvané „vídeňské arbitráži“, kde Ribbentrop a Ciano diktovali nové hranice Slovensku a Podkarpatsku.

Výsledkem těchto diktátů bylo: ztráta 30% území a 33% obyvatelstva bývalého Československa, z toho, z toho 1,200.000 Čechů, Slováků a podkarpatských Ukrajinců, přešlo pod panství Německa, Maďarska a Polska. Dále byly nové hranice stanoveny tak, aby se co nejvíce přibližovali střediskům země. K Praze se nová hranice přibližovala na 35 km, k Plzni asi na 3 km, k Brnu asi na 15km, k Moravské Ostravě asi na 1 km, k Olomouci na 10 km. Bratislava ležela těsně na hranici. Byly systematicky přervány všechny důležité železniční a silniční spoje. Tak hlavní železniční trať spojující republiku od západu na východ, byla přervána čtyřikrát. Z Prahy do Jasiny – nejvýchodnější stanice Podkarpatska – se muselo přejíždět čtyřmi státy: dvakrát německým územím, jednou polským územím, jednou maďarským územím a jednou rumunským územím.

Každý pochopí, že toto rafinované zmrzačení bylo provedeno proto, aby se země stala z hlediska vojenského neschopnou obrany a mohla být kdykoliv úplně okupována bez velkého rizika útočníka… … …

Nestoudnost a cynizmus, s jakým si Hitlerovo Německo zjednává záminky k násilným zákrokům vůči cizím státům, jsou charakteristické události posledních dnů před 15. březnem. Tak například: Nedlouho před tímto osudovým datem byla pražská vláda nucena zakročit proti činnosti podkarpatského „ministra“ Revaye – (předáka pravicové sociální demokracie na Zakarpatské Ukrajině, který po útoku německých fašistů proti SSSR svoji agresi výrazně rozšířil a se svou skupinou „sičovců“, prováděl plenění sovětské Ukrajiny).

Kromě toho; při jednání o slovenský rozpočet, došlo k zostření rozporů mezi slovenskou a pražskou vládou. Hitlerovi agenti na Slovensku zesílili agitaci, zaměřenou na úplné osamostatnění Slovenska a v dohodě s Berlínem připravovali puč; současně Berlín informoval pražskou vládu o chystaném záměru. V té souvislosti berlínští agenti ponoukali pražskou vládu k násilnému potlačení puče; ta, v dobré vůli, se rozhodla k zákroku. Dne 10.března 1939 sesadila Tisovu vládu, zatkla několik separatistických pučistů a jmenovala vládu Sidorovu. Berlín odpověděl po svém; dal separatistickým předákům příkaz k odporu a ve všem německém tisku a radiu rozpoutal zuřivou štvanici proti Československu; uprchlým separatistickým pohlavárům dal k dispozici vídeňskou vysílačku. Současně v některých českých městech byly praktikovány kravály, proti kterým musela zakročit policie. Hned nato se rozběsnil německý pokřik, tvrdící, že Československo je ohniskem neklidu a nepořádku.

To dalo podnět k vývoji závěrečného dramatu. Dne 13.března 1939 povolal Hitler do Berlína sesazené slovenské „ministry“ Tisa a Ďurčanského, kde jim dal příkaz k okamžitému odtržení Slovenska od republiky. Pod nátlakem Berlína svolal prezident Hácha na 14. března 1939 dopoledne do Bratislavy slovenský „sněm“, který obklopen houfy SS a SA z Německa – se usnesl provolat slovenskou samostatnost.

V noci ze 14. na 15. března 1939 podepisují Hácha a Chvalkovský v Berlíně akt, v němž se „dobrovolně“ vzdávají suverenity českých zemí a „vkládají“ osud českého lidu do rukou Německa. 15. března 1939 časně z rána překračují pak oddíly říšskoněmeckého vojska na všech přechodech českou hranici a dopoledne 15. března1939 došlo k obsazení Prahy.

Dne 16.3.1939 vtrhly regulérní říšskoněmecké oddíly také na Slovensko a současně došlo k okupaci Podkarpatska Maďarskem.

Obzvláštní drzost spočívá v tom, že Hitlerovo Německo s vážnou tváří chce světu namluvit, jako by Československo vůbec a české země zvlášť, dobrovolně povolaly Hitlera na svou „ochranu“. Jako důkaz má tu sloužit hanebný dokument, podepsaný v noci ze 14. na 15. března v Berlíně Háchou a Chvalkovským. Zatím celý svět ví – a fašističtí páni v Berlíně se tím zvlášť netají -že obsazování český zemí začalo už k večeru 14. března, zatím co Hácha a Chvalkovský byli ještě na cestě do Berlína. Když v noci dorazili do Berlína, byla už celá ostravská pánev – jedno z nejdůležitějších průmyslových středisek Československa – obsazena říšskoněmeckým vojskem a Hácha a Chvalkovský postaveni před hotovou věc. … … …

 

Fragmenty z díla Klementa GOTTWALDA, Československo pod Hitlerovým jařmem, původně uvedené ve Světových rozhledech, čís 1, ročník XV. – 10.7.1939; pro naší potřebu je tato Gottwaldova práce uvedena v jeho Spisech, svazek IX., str. 21 - 34

 

Partneři:
http://www.kscm.cz
http://www.sosstudent.cz
http://www.kubadnes.cz
18. světový festival mládeže a studentstva
http://davdva.sk/
http://www.klub-pohranici.cz/
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2020 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.