Úvodní stránka arrow Přehled článků arrow Historie arrow Socialismus versus kapitalismus na Slovensku Thursday, August 13 2020  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
Socialismus versus kapitalismus na Slovensku Tisk E-mail
Středa, 21 červen 2006

Podľa prieskumu: Ústav pre výskum verejnej mienky, Bratislava 1990: V roku 1990 - 41% obyvateľov preferovalo socializmus, - 3% preferovali kapitalizmus a - 52% preferovalo niečo medzi tým. Podľa publikácie: G. Mesežnikov: Povolebné Slovensko (Inštitút pre verejné otázky 2003, str. 10): - v roku 1997 uviedlo 49% obyvateľov, že lepšie sa žilo za socializmu, - v roku 1999 uviedlo 56% obyvateľov, že lepšie sa žilo za socializmu, - v roku 2001 uviedlo 59% obyvateľov, že lepšie sa žilo za socializmu, - v roku 2002 uviedlo 66% obyvateľov, že lepšie sa žilo za socializmu, pričom len 8% občanov Slovenska zastávalo názor, že sa im za kapitalizmu žije lepšie ako za socializmu.

Ak sa však týka straníka, (blackwhite) znamená – ak si to stranícka disciplína vyžaduje – lojálnu ochotu tvrdiť, že čierne je biele. Zároveň to znamená aj schopnosť veriť, že čierne je biele, ba čo viac, vedieť, že čierne je biele, a zabudnúť, že človek kedysi veril v opak.

George Orwell: 1984

1.1. Poľnohospodárstvo

Poľnohospodári z Lozorna, Devína, Záhorskej Bystrice, Malinova, Rusoviec, Mosta pri Bratislave, Dunajskej Lužnej a Kráľovej pri Senci sa nedávno stretli, aby sa zhodli na tom, že sa chcú osamostatniť. Odmonopolizovať poľnohospodárstvo. Aj od OPS-iek, Agrozetov, Milexov a ďalších monopolov. (...) Na mítingu v Borskom Mikuláši navrhovali študenti VŠP Nitra, aby sa výmery družstiev znížili tak, aby ich družstvo samo mohlo rozumne obrábať. Treba zrušiť veľké kravíny, aby neničili životné prostredie a nekaličili zvieratá. Na rozumný rozmer sa musia zmenšiť aj lány, aby znovu vznikli medze, lesíky a vetrolamy.

Peter Tatár, Magda Vášáryová (Verejnosť 12. 1. 1990)Kysucké lesy, potoky a bystriny plačú. Plačú i lesné čistinky a opustené chalupy viacerých osád. Takmer 15 rokov necitlivého barbarského vyčíňania ľudí, ktorí riadili obhospodarovanie lesov, vyničilo celé Kysuce.

Verejnosť 9. 4. 1991Mýty

Už počas socializmu nás motrokári (moderní otrokári) zo zahraničia, v rámci prvého kolonizačného balíčka, za účelom našej kolonizácie poučovali a presviedčali o primitívnosti nášho poľnohospodárstva, ktoré vraj nebolo také efektívne ako súkromné farmy vo vyspelých kapitalistických krajinách. Zdôrazňovali, že socializmus s centrálne plánovanou ekonomikou a kolektivizáciou boli zodpovedné za naše zlé výsledky v poľnohospodárstve. Tvrdili, že ak má poľnohospodárstvo lepšie fungovať musíme odstrániť socializmus, centrálne plánovanie a dať poľnohospodárstvo do rúk súkromníkom. Všetci, ktorí podľahli propagande, tomu uverili a po prevrate v roku 1989 sa riadili radami motrokárov. Výsledkom je, že v roku 2004 až 99% produkcie bola zo súkromného sektora a poľnohospodárstvo stále nedosahuje produkciu, ktorá tu bola za socializmu.
Ako dopadlo kapitalistické poľnohospodárstvo v porovnaní so socialistickým? Čo hovoria fakty?

Fakty

Ako ukazujú obrázky, cieľ v poľnohospodárstve motrokári dosiahli. Celková poľnohospodárska produkcia v rokoch 1936 - 2002 je na obrázku 1. Obrázok zároveň ukazuje výsledok experimentu, kde poľnohospodárstvo bolo kapitalistické, socialistické a opäť kapitalistické (K-S-K). Produkcia bolo nízka počas kapitalizmu do roku 1948. Počas socializmu rástla a po zavedení kapitalizmu opäť klesla. Je neuveriteľné, že napriek svetovým odborníkom zo zahraničia, ktorí nám prišli radiť, ako máme v poľnohospodárstve postupovať, napriek novým svetovým technológiám, poľnohospodárska produkcia v stálych cenách v roku 2002 predstavovala len 58% produkcie roku 1989. Produkcia v roku 2002 bola na úrovni, ktorú sme za socializmu dosiahli už v roku 1956. To znamená, že sme sa vrátili o 46 rokov dozadu.
Finančné straty Slovenska v poľnohospodárstve prijatím rád cudzích spasiteľov a zákonov kapitalizmu sú veľké. Keď predpokladáme, že by nenastal prevrat v roku 1989 a produkcia v poľnohospodárstve by neklesla, ale ostala na rovnakej úrovni v rokoch 1989 - 2002 (čo je veľmi konzervatívny odhad), straty v poľnohospodárstve za tieto roky, v cenách roku 2000, sú 564 mld Sk. Za tie peniaze by sa dalo postaviť metro v 10 mestách, každé v dĺžke 50 km.    
Produkciu obilnín na Slovensku ukazuje obrázku 2. Produkcia obilnín sa po počiatočnom poklese zvyšovala počas socializmu a klesala počas kapitalizmu po roku 1989. Produkcia klesla na 75% v porovnaní s rokom 1989, t.j. na hodnotu, ktorú sme dosiahli už roku 1977. Produkciu obilnín sme vrátili o 25 rokov späť.
Počet hovädzieho dobytka počas obdobia K-S-K je na obrázku 3. Počet sa zvýšil počas socializmu a dramaticky znížil na 37% v roku 2002 v porovnaní s rokom 1989. V súčasnosti máme menej hovädzieho dobytka ako v roku 1936. Máme len 56% dobytka v porovnaní s rokom 1936! Je možné, že v počte hovädzieho dobytka sme sa vrátili až do 19. storočia.
Počet ošípaných na Slovensku počas K-S-K má podobný trend (obrázok 4). Počet bol nízky počas kapitalizmu 1920 - 1948, zvýšil sa počas socializmu a znížil sa po transformácii na kapitalizmus. V roku 2002 počet ošípaných predstavoval len 57% počtu z roku 1989. To znamená, že je podobný, ako bol v roku 1956, vrátili sme sa 46 rokov späť.
 Produkcia vajec na Slovensku počas periódy K-S-K je na obrázku 5. Produkcia bola nízka do roku 1948, za socializmu sa stabilne zvyšovala a po roku 1989 začala klesať. V roku 2002 klesla na 61% hodnoty roku 1989, vrátili sme sa do roku 1973,  o 29 rokov späť.
Plocha viníc na Slovensku počas periódy K-S-K je na obrázku 6. Plocha bola nízka do roku 1954, zvýšila sa počas socializmu a znížila následne po transformácii na kapitalizmus. V roku 2002 bola len 56% plochy roku 1989, vrátili sme sa do roku 1962, t.j. o 40 rokov späť (kvótam na plochu vinohradov, počet oviec a produkciu mlieka predpísané Európskou úniou sa budem venovať v kapitole „Slovenský kolonizačný štandard”).
Počet oviec na Slovensku počas obdobia K-S-K je na obrázku 7. Počet bol nízky do roku 1948, zvýšil sa počas socializmu a znížil sa po transformácii na kapitalizmus. V roku 2002 počet oviec bol len 51% počtu roku 1989, čo je asi toľko, ako sme mali po druhej svetovej vojne a menej ako v roku 1936.
Produkcia mlieka na Slovensku počas periódy K-S-K je na obrázku 8. Produkcia bola nízka do roku 1948, zvyšovala sa za socializmu a znížila sa po transformácii na kapitalizmus. V roku 2002 dosahovala len 58% produkcie roku 1989, vrátili sme sa  o 34 rokov dozadu.

Ľudia, ktorí podľahli propagande, argumentujú, že by som mal porovnať vývoj poľnohospodárstva vo vyspelých kapitalistických krajinách a na Slovensku počas socializmu. Moja odpoveď je, že by to nebolo správne, pretože produkcia poľnohospodárstva závisí od prírodných, klimatických a demografických podmienok. Ideálne sa to dá porovnať na tom istom území, v rovnakej krajine, s tými istými ľuďmi, ako sme to uviedli vyššie.

Záhady

Analýzy vývoja poľnohospodárstva počas periódy K-S-K jednoznačne hovoria, že skutočnosť je opačná, ako nás presviedčali motrokári počas socializmu. Pozoruhodné je, že poľnohospodárska produkcia bolo nízka, keď poľnohospodárstvo bolo kapitalistické a napojené na Západnú Európu, produkcia sa zvyšovala, keď sme zaviedli socializmus a odpojili sa od Západnej Európy, a produkcia začala klesať, keď sme sa opäť pripojili ku kapitalistickej ekonomike Západnej Európy. Z analýz vyplýva, že napriek najlepším kapitalistickým teóriám, praktikám, odborníkom a pomoci z Európskej únie v reálnom experimente socialistické poľnohospodárstvo bolo vynikajúce v porovnaní so súčasným kapitalistickým. Ako je to možné?
Z analýz vyplýva, že v poľnohospodárstve socialistický systém s plánovanou ekonomikou a družstevným vlastníctvom bol efektívnejší ako kapitalistická trhová ekonomika. Bol to socialistický zázrak v poľnohospodárstve v porovnaní so súčasným kapitalistickým poľnohospodárstvom. Všetky mýty, ktoré motrokári počas socializmu šírili, sa ukázali ako klamstvo, ktoré slúžilo len hlavnému cieľu, kolonizovať Slovensko a mať z neho maximálny zisk. Riadili sa hlavným zákonom kapitalizmu. 
Ďalšou záhadou je, že výsledky poľnohospodárskeho experimentu periódy K-S-K sú tajné. Nikto ich oficiálne na Slovensku a ani v zahraničí neprezentuje a už vôbec sa nediskutuje o otázke, prečo bolo socialistické poľnohospodárstvo také vynikajúce v porovnaní so súčasným kapitalistickým. Nezaujem zaoberať sa týmito otázkami je výsledok sily profesionálnej totality, v ktorej žijeme.
Práve naopak, veľavážení predstavitelia motrokárov na Slovensku a veľavážení profesori z významných svetových univerzít stále dookola opakujú nepravdy, že socialistický systém poľnohospodárstva bol zlý a neschopný konkurovať kapitalistickému. V rámci demokracie motroctva tomu pritakávajú všetky médiá, slovenské celebrity, slovenská šľachta, slovenské bandy podvodníkov a všetci, ktorí podľahli propagande.
Dokedy mýty o neschopnosti socializmu v poľnohospodárstve budú oblietať svet a budú sa ich učiť všetci žiaci už na základných školách? Dokedy sa budeme klaňať ekumenickej pravde, že voľný trh všetko vyrieši a plánované hospodárstvo narúša zdravý ekonomický rozvoj?
Dovtedy, kým nám tu budú vládnuť motrokári. Zdá sa, že to bude ešte trvať dlho, pretože myšlienky socialistického poľnohospodárstva narúšajú systém súčasného motroctva, ktoré garantuje kvalitný život pre hŕstku bohatých a vykorisťovanie pre mnoho chudobných.
Nájdu sa odpovede na otázky: Kto má takú obrovskú moc, že pravda o reálnom experimente v poľnohospodárstve počas K-S-K sa nemôže dostať na svetlo božie, i napriek tomu, že žijeme v slobodnej informačnej spoločnosti? Kto má takú moc a prečo ju takto využíva?
Tým sa budem zaoberať v ďalších kapitolách.

Z analýz vývoja nášho poľnohospodárstva počas K-S-K periódy vyplýva ďalšia záhada. Počas socializmu vedúci predstavitelia a manažéri v poľnohospodárstve boli menovaní komunistickou stranou, ktorá nebola volená „v demokratických voľbách“ súčasného neoliberálneho typu. Naproti tomu po roku 1989 riadiaci pracovníci poľnohospodárstva a manažment bol výsledkom slobodných demokratických volieb. Ostáva záhadou, ako je možné, že keď boli manažéri poľnohospodárstva počas socializmu vyberaní „nedemokratickým spôsobom“, poľnohospodárstvo profitovalo, a keď boli vyberaní „demokratickým spôsobom“, ako výsledok slobodných demokratických volieb, poľnohospodárstvo upadlo. Akým systémom nedemokratická komunistická strana dokázala vyberať odborníkov do riadenia poľnohospodárstva a akým systémom ľudia v demokratických voľbách sústavne vyberali neodborníkov? Ako funguje súčasný demokratický systém, že nedovolí profesionálnym odborníkom riadiť poľnohospodárstvo, ako to zariadil „nedemokratický“ socialistický systém? Aké neviditeľné sily súčasnej totalitnej demokracie o tom rozhodujú?
Spôsobila to totalita súčasnej neoliberálnej demokracie? V ďalších kapitolách sa budem snažiť ukázať, že áno.


Obrázok 1


Obrázok 2


Obrázok 3


Obrázok 4


Obrázok 5


Obrázok 6


Obrázok 7


Obrázok 8
podle knihy: Karol Ondriáš: Socialismus versus kapitalismus,
pokračování příště
{moscomment}
 
< Předch.   Další >
Partneři:
http://www.kscm.cz
http://www.sosstudent.cz
http://www.kubadnes.cz
18. světový festival mládeže a studentstva
http://davdva.sk/
http://www.klub-pohranici.cz/
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2020 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.