Úvodní stránka arrow Dokumenty KSM arrow Velká říjnová socialistická revoluce zdrojem inspirace Tuesday, April 13 2021  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
Velká říjnová socialistická revoluce zdrojem inspirace Tisk E-mail
Pondělí, 05 prosinec 2016

Prohlášení 12. sjezdu Komunistického svazu mládeže.

V nedávné době jsme si připomněli 99 let od Velké říjnové socialistické revoluce, v následujícím roce pak oslavíme již století od této velké události.

Před sto lety byly na frontách imperialistické 1. světové války ztraceny miliony životů pracujících a rolníků, v zázemí se šířil hlad a chudoba. To, že kapitalisté mohli vést tuto válku o trhy a za znovurozdělení kolonií, bylo umožněno zradou sociálně demokratických stran Evropy, přestože ještě několik let předtím jejich představitelé podepisovali mírová prohlášení.

Únorová, buržoazní revoluce svrhla v Rusku cara, který reprezentoval vše reakční v zemi. Nová prozatímní vláda ovšem nebyla ochotna uspokojit základní požadavky a nadále pokračovala v účasti ve válce. Tato vláda otvírala zadní vrátka kontrarevoluci, moci šlechty a reakčních důstojníků. Na druhé straně ovšem v revoluci zároveň vznikal zárodek nové moci - sověty dělnických, rolnických a vojenských zástupců. Bolševická strana vedená Vladimírem I. Leninem a zorganizovaná v dějinách proletářských bojů vyjadřovala zájmy lidu: požadavky míru a půdy pro rolníky. Požadovala převzetí moci sověty, které jako organizace pracujících převezmou výrobní prostředky země. Dělnické povstání v Petrohradě 7. listopadu 1917 ukončilo moc buržoazní vlády, zahájilo Velkou říjnovou socialistickou revoluci a novou fázi třídních srážek. Říjnová revoluce byla velkým celosvětovým impulsem, přelomem v dějinách. Dělnická třída zformovaná v moc a vedoucí boj proti kapitalismu, zahájila epochu přechodu od kapitalismu ke komunismu. V sovětských republikách byly dosaženy do té doby nevídané výdobytky pro pracující, odstraněn útlak žen, rasismus, náboženské a nacionální třenice. Výrobní síly, přírodní zdroje byly plánovitě využity k obrovskému hospodářskému rozvoji i růstu životní úrovně všech vrstev společnosti. Revoluce byla praktickým prověřením, že dělnická třída a lid může porazit kapitalismus a vzít osud do svých rukou.

Příklad Říjnové revoluce, existence země pracujících, ovlivňovala postavení pracujících i v kapitalismu, umožnila získat ústupky na kapitálu a vydobýt si některé jistoty v rámci tzv. sociálního státu.

Byl to Sovětský svaz, zrozený z Říjnové revoluce, který nesl největší oběti při porážce toho nejreakčnějšího, co kapitalismus zrodil - fašismu a nacismu ve 2. světové válce. Příklad Říjnové revoluce ukazuje dalším národům, že existuje cesta z koloniálního podřízení. Existence socialismu jako světové moci umožnila zlikvidovat koloniální utlačovatelskou soustavu.

Pod vlivem VŘSR vznikalo komunistické hnutí v dalších zemích, a v rámci něho v roce 1921 KSČ i Komunistický svaz mládeže v Československu. Po sociálních a protifašistických bojích i československý lid přechází na cestu socialistické výstavby. Poprvé na našem území byla země, kde nebylo vykořisťovatelů, kde výrobní prostředky patřily lidu. Neexistovala nezaměstnanost a naše země byla soběstačná a respektovaná na mezinárodní úrovni. Socialistické Československo solidárně pomáhalo národně osvobozeneckým, antiimperialistickým a socialistickým přeměnám v ostatních zemích.

Bohatství vytvořené socialistickou výstavbou, pracujícími, i lidé Československa samotní, byli dáni po kontrarevolučních převratech na přelomu 80. a 90. let k dispozici mezinárodnímu kapitálu a nové domácí buržoazii. Tímto výprodejem chtěl obnovit světový kapitál své upadající zisky a odvrátit hrozící krizi. Podařilo se mu to jen dočasně. Kontrarevoluční převraty ale nemění charakter epochy. Kapitál znovu naplno prokazuje svou iracionalitu a barbarství, neschopnost řešit vlastní problémy, sklon ke krizím. Meziimperialistické rozpory, které vyrůstají ze vzájemné konkurence monopolů, vedou k dalším a dalším lokálním válkám s rostoucím nebezpečím, že přerostou ve válku světovou. Kapitalisté nenabízí mladým lidem žádnou perspektivu. Snaží se potlačit ještě více výdobytků lidu v zájmu zisku a vykořisťování. Masová migrace je důsledkem této všeobecné krize kapitalismu.

Uctěme odkaz Velké říjnové socialistické revoluce naším úsilím o budování jednotného revolučního hnutí pracujících, které bude skutečnou oporou v jejich boji proti válkám a kapitalistickým monopolům, a imperialistickým sdružením (jako je EU a NATO), proti vykořisťování člověka člověkem. Jehož cílem bude svržení kapitalistického barbarství a budování socialismu a komunismu.

12. sjezd Komunistického svazu mládeže, z.s.

3. prosince 2016 v Brně

 

 
< Předch.   Další >
Partneři:
http://www.kscm.cz
http://www.sosstudent.cz
http://www.kubadnes.cz
18. světový festival mládeže a studentstva
http://davdva.sk/
http://www.klub-pohranici.cz/
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2021 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.